เพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอลงในไฟล์ โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพไปยังงานนำเสนอPowerPoint, Word เอกสาร หรือเวิร์กบุ๊กExcel นอกจากนี้ บน iPhone หรือ iPad คุณสามารถเพิ่มวิดีโอในงานนำเสนอPowerPoint

เพิ่มรูปภาพที่มีอยู่แล้ว

 1. เปิดงานนำเสนอ เอกสาร หรือของคุณ เวิร์กบุ๊ก

 2. แตะที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 3. บนแท็บเล็ต Android ของคุณ แตะที่แทรก

  แท็บ แทรก

  บนโทรศัพท์ Android ของคุณ แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะที่หน้าแรก และ แล้ว แตะที่แทรก

 4. บนแท็บแทรก แตะที่รูปภาพ แล้ว แตะที่รูปถ่าย

  เลือกรูปถ่าย

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel แตะที่แทรก จากนั้น แตะรูปถ่าย

  เลือกแทรก > รูปภาพ

 5. นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพ และแตะนั้นเพื่อแทรก

 6. แท็บรูปภาพ จะปรากฏขึ้น

  แท็บรูปภาพ

  ใช้ฟีเจอร์ต่อไปนี้บนแท็บรูปภาพ เพื่อจัดรูปแบบรูปภาพของคุณ

  • สไตล์ – เลือกจากแกลเลอรีของสไตล์เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบ หรือเปลี่ยนรูปร่างรูปภาพของคุณ

   สไตล์

  • ไปข้างหน้า – เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพหรือรูปอื่น ๆ พวกเขาเป็นแบบเรียงซ้อนในแต่ละชั้นในลำดับคุณเพิ่มไว้ คลิกจัดเรียงและใช้ตัวเลือกนำไปข้างหน้า เมื่อต้อง การย้ายรูปภาพไปข้างหน้าหนึ่งชั้น หรือเมื่อต้อง การย้ายไปยังด้านบนของกองซ้อน

   ส่งต่อ

  • ย้อนหลัง – คลิกจัดเรียงและการใช้ส่งย้อนหลัง ตัวเลือก เพื่อย้ายไปข้างหลังหนึ่งชั้นรูปภาพ หรือเมื่อต้อง การย้ายไปยังด้านล่างของกองซ้อน

   ไปข้างหลัง

  • หมุน – คลิกตัวเลือกจัดเรียงและการใช้หมุน เพื่อหมุน หรือพลิกรูปภาพ โปรดสังเกตว่า คุณยังสามารถใช้จุดจับการหมุนรูปภาพ

   หมุน

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูไปข้างหน้าย้อนหลังหมุน และตัวเลือกพลิก บนโทรศัพท์ Android ของคุณ แตะจัดเรียง

  • ครอบตัด – ใช้การครอบตัดรูปภาพตัวเลือก ครอบตัด และจับ จุดจับ เพื่อเอาส่วนที่ไม่พึงประสงค์ของรูปภาพของคุณ

  • ตั้งค่าใหม่ – ใช้การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่ารูปภาพ เมื่อต้องการละทิ้งการจัดรูปแบบที่คุณนำไปใช้กับรูปภาพ ใช้การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าขนาด เมื่อต้องการละทิ้งข้อมูลใด ๆ ที่คุณทำไว้กับขนาดของรูปภาพ

   ตั้งค่าใหม่

ใช้รูปถ่าย และเพิ่มแล้ว

 1. เปิดงานนำเสนอ เอกสาร หรือของคุณ เวิร์กบุ๊ก

 2. แตะที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 3. แตะแทรก

 4. บนแท็บแทรก แตะที่รูปภาพ และแตะกล้อง แล้ว

  เลือกกล้อง

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel แตะที่แทรก จากนั้น แตะกล้อง

  เลือกแทรก > รูปภาพ

 5. แตะไอคอนตัวควบคุม ไอคอน แก้ไข เพื่อดูตัวเลือกกล้อง คุณสามารถเปลี่ยนความเสี่ยง การตั้งค่าตัวจับเวลา เปลี่ยนขนาด เปลี่ยนเป็นโหมดแนวนอน หรือสลับกล้องจากย้อนกลับไปไว้ข้างหน้า

 6. หลังจากที่คุณได้กำหนดค่ารูปภาพของคุณ แตะปุ่มกล้อง ปุ่มกล้อง เมื่อต้องการใช้รูปภาพ และเพิ่มไปยังสไลด์ เอกสาร หรือเวิร์กบุ๊ก เมื่อต้องการละทิ้งรูปถ่าย แตะ X

หมายเหตุ: ตัวเลือกวิดีโอที่แทรกไม่พร้อมใช้งานได้ สำหรับ PowerPoint บนอุปกรณ์ Android และจะไม่พร้อมใช้งานในWord หรือExcel อย่างไรก็ตาม ถ้าวิดีโอถูกเพิ่ม ด้วยOffice เวอร์ชันอื่น คุณสามารถเล่นได้บนอุปกรณ์ Android ของคุณ

ให้เข้าถึงของ Office ไปยังรูปภาพของคุณ

ก่อนที่คุณสามารถเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ พวกเขาต้องเก็บไว้บน iPad ของคุณ หรือ iPhone และคุณต้องแก่ Office แอป access ของคุณได้

 1. แตะ การตั้งค่า

 2. แตะความเป็นส่วนตัว

 3. แตะรูปถ่าย

 4. สไลด์ตัวควบคุมสำหรับแต่ละแอป Office เพื่อให้เข้าถึงที่แอป

  เข้าถึงรูปภาพ

เพิ่มรูปภาพที่มีอยู่แล้ว

 1. เปิดงานนำเสนอ เอกสาร หรือของคุณ เวิร์กบุ๊ก

 2. แตะที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 3. บน iPad ของคุณ แตะที่แทรก

  แท็บ แทรก

  บน iPhone ของคุณ แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะที่หน้าแรก และ แล้ว แตะที่แทรก

 4. บนแท็บแทรก แตะที่รูปภาพ และนำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพของคุณแล้ว

  เมนูรูปถ่าย

 5. แตะรูปภาพเมื่อต้องการเพิ่มแมโครนั้น

 6. แท็บรูปภาพ จะปรากฏขึ้น

  แท็บรูปภาพ

  ใช้ฟีเจอร์ต่อไปนี้บนแท็บรูปภาพ เพื่อจัดรูปแบบรูปภาพของคุณ

  • สไตล์ – เลือกจากแกลเลอรีของสไตล์เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบ หรือเปลี่ยนรูปร่างรูปภาพของคุณ

   สไตล์

  • เงา – เลือกจากแกลเลอรีเอฟเฟ็กต์การแรเงาออก

   เงา

  • สะท้อน – เลือกจากแกลเลอรีเอฟเฟ็กต์สะท้อน

   การสะท้อน

  • จัดเรียง – เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพหรือรูปอื่น ๆ พวกเขาเป็นแบบเรียงซ้อนในแต่ละชั้นในลำดับคุณเพิ่มไว้ ใช้ตัวเลือกการจัดเรียง เมื่อต้องการย้ายรูปภาพไปข้างหน้าหนึ่งชั้น ย้ายไปยังด้านบนของกองซ้อน ย้ายรูปภาพกลับไปหนึ่งเลเยอร์ หรือย้ายไปยังด้านล่างของกองซ้อน

   จัดเรียง

  • ครอบตัด – ใช้ตัวเลือกครอบตัด ครอบตัด เมื่อต้องการเอาส่วนที่ไม่พึงประสงค์ของรูปภาพของคุณ

  • ตั้งค่าใหม่ – ใช้การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่ารูปภาพ เมื่อต้องการละทิ้งการจัดรูปแบบที่คุณนำไปใช้กับรูปภาพ ใช้การตั้งค่า > การตั้งค่าขนาด เมื่อต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับขนาดของรูปภาพ

   ตั้งค่าใหม่

ใช้รูปถ่าย และเพิ่มแล้ว

 1. เปิดงานนำเสนอ เอกสาร หรือของคุณ เวิร์กบุ๊ก

 2. แตะที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 3. แตะแทรก

  แท็บ แทรก

  บน iPhone ของคุณ แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะที่หน้าแรก และ แล้ว แตะที่แทรก

 4. บนแท็บแทรก แตะที่กล้อง

 5. หลังจากที่คุณได้ใช้รูปภาพของคุณ แตะที่ใช้รูปถ่าย เพิ่มไปยังสไลด์ เอกสาร หรือเวิร์กบุ๊ก เมื่อต้องการละทิ้งรูปถ่าย แตะหลัก เสียก่อน จากนั้นยกเลิก

เพิ่มวิดีโอที่มีอยู่ (PowerPoint เท่านั้น)

ก่อนที่คุณสามารถเพิ่มวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ จะต้องเก็บไว้บน iPhone หรือ iPad

 1. เปิดงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

 2. เลือกสไลด์ที่จะประกอบด้วยวิดีโอ

 3. บน iPad ของคุณ แตะที่แทรก

  แท็บ แทรก

  บน iPhone ของคุณ แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะที่หน้าแรก และ แล้ว แตะที่แทรก

 4. บนแท็บแทรก แตะวิดีโอ และนำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของวิดีโอของคุณบน iPad ของคุณแล้ว

 5. แตะวิดีโอเพื่อเพิ่มลงในงานนำเสนอของคุณ

เพิ่มรูปภาพที่มีอยู่แล้ว

 1. เปิดงานนำเสนอ เอกสาร หรือของคุณ เวิร์กบุ๊ก

 2. แตะที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 3. บนแท็บเล็ต Windows ของคุณ แตะที่แทรก

  แท็บ แทรก

  บน Windows phone ของคุณ แตะสองครั้งคุณ ต้อง จาก นั้นแตะเพิ่มเติม อื่นๆ ที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ อื่นๆ แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะแทรก สไลด์

 4. บนแท็บแทรก แตะที่รูปภาพ แล้ว แตะที่รูปถ่าย

  เมนูรูปภาพ

 5. นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพ และแตะนั้น

 6. บนแท็บเล็ต Windows ของคุณ แตะที่แทรก

  การแทรกรูปภาพ

  บน Windows phone ของคุณ แตะเครื่องหมาย

 7. แท็บรูปภาพ จะปรากฏขึ้น

  แท็บรูปภาพ

  ใช้ฟีเจอร์ต่อไปนี้บนแท็บรูปภาพ เพื่อจัดรูปแบบรูปภาพของคุณ

  • สไตล์ – เลือกจากแกลเลอรีของสไตล์เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบ หรือเปลี่ยนรูปร่างรูปภาพของคุณ

   สไตล์

  • ไปข้างหน้า – เมื่อคุณเพิ่มรูปภาพหรือรูปอื่น ๆ พวกเขาเป็นแบบเรียงซ้อนในแต่ละชั้นในลำดับคุณเพิ่มไว้ ใช้ตัวเลือกไปข้างหน้า เมื่อต้อง การย้ายรูปภาพไปข้างหน้าหนึ่งชั้น หรือเมื่อต้อง การย้ายไปยังด้านบนของกองซ้อน

   เมนูไปข้างหน้า

  • ย้อนหลัง – ใช้ตัวเลือกย้อนกลับ เพื่อย้ายไปข้างหลังหนึ่งชั้นรูปภาพ หรือเมื่อต้อง การย้ายไปยังด้านล่างของกองซ้อน < media8 >

   เมนูไปข้างหลัง

  • ตัวเลือกการหมุน – ใช้หมุน เพื่อหมุน หรือพลิกรูปภาพ โปรดสังเกตว่า คุณยังสามารถใช้จุดจับการหมุนรูปภาพ

   หมุนเมนู

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูไปข้างหน้าย้อนหลัง และตัวเลือกการหมุน บน Windows phone ของคุณ แตะจัดเรียง

  • ครอบตัด – ใช้ตัวเลือกครอบตัด ครอบตัด เมื่อต้องการเอาส่วนที่ไม่พึงประสงค์ของรูปภาพของคุณ แตะลูกศรลงเพื่อดูเมนูครอบตัด คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของรูปภาพ และตำแหน่งครอบตัด

   ครอบตัดรูปภาพเมนู

  • แตะไอคอนขนาด ปรับขนาดไอคอน เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงและความกว้างของรูปภาพ แตะข้อความแสดงแทน เมื่อต้องการเพิ่มชื่อเรื่องและคำอธิบายให้กับรูปภาพ

  • ตั้งค่าใหม่ – ใช้การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่ารูปภาพ เมื่อต้องการละทิ้งการจัดรูปแบบที่คุณนำไปใช้กับรูปภาพ ใช้การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าขนาด เมื่อต้องการละทิ้งข้อมูลใด ๆ ที่คุณทำไว้กับขนาดของรูปภาพ

   เมนูการตั้งค่าใหม่

ใช้รูปถ่าย และเพิ่มแล้ว

 1. เปิดงานนำเสนอ เอกสาร หรือของคุณ เวิร์กบุ๊ก

 2. แตะที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 3. บนแท็บเล็ต Windows ของคุณ แตะที่แทรก บน Windows phone ของคุณ แตะสองครั้งคุณ ต้อง จาก นั้นแตะเพิ่มเติม อื่นๆ ที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ อื่นๆ แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะแทรก สไลด์

 4. บนแท็บแทรก แตะที่กล้อง

 5. (เลือกได้) แตะไอคอนกล้องย้อนกลับ ย้อนกลับกล้อง เมื่อต้องการสลับกล้องโฟกัสจากด้านหลังไปไว้ข้างหน้า

 6. แตะไอคอนกล้อง ไอคอน กล้อง มีรูปภาพ

 7. รูปถ่ายจะปรากฏบนหน้าจอของคุณ เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ แตะไอคอนอัตราส่วนกว้างยาว อัตราส่วนกว้างยาว เมื่อต้องการแทรกรูปถ่ายในสไลด์ของคุณ แตะกาเครื่องหมาย เครื่องหมายถูก เมื่อต้องการละทิ้งรูปถ่าย แตะX

หมายเหตุ: ตัวเลือกวิดีโอที่แทรกไม่พร้อมใช้งานได้สำหรับ PowerPoint บนอุปกรณ์ Windows อย่างไรก็ตาม ถ้าวิดีโอถูกเพิ่ม ด้วยOffice เวอร์ชันอื่น คุณสามารถเล่นได้บนอุปกรณ์ Windows ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้สเปรดชีต Excel ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ทำให้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×