เพิ่มรูปภาพหรือลายน้ำเดียวกันกับภาพนิ่งทั้งหมด

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มรูป บางครั้งโปร่งใส และเรียกว่าลายน้ำต้นแบบสไลด์ เพื่อให้ปรากฏบนสไลด์ทุกสไลด์ในงานนำเสนอ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีโลโก้บริษัทที่คุณต้องการรวมไว้บนสไลด์ทุกภาพ

1. เปิดบานหน้าต่างจัดรูปแบบพื้นหลัง

เมื่อต้องการใช้พื้นหลังสไลด์เดียว

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพพื้นหลัง

 3. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก จัดรูปแบบพื้นหลัง

เมื่อต้องการใช้พื้นหลังภาพนิ่งทั้งหมด

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ให้เลือกต้นแบบสไลด์ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรูปขนาดย่อที่อยู่ด้านซ้าย

 3. คลิก สไตล์พื้นหลัง บนแท็บ ต้นแบบสไลด์

  สไตล์พื้นหลังของ PowerPoint for Mac
 4. คลิก จัดรูปแบบพื้นหลัง

  เมนู สไตล์พื้นหลัง ของ PowerPoint for Mac

เมื่อต้องการใช้พื้นหลังภาพนิ่งทั้งหมดที่ยึดตามเค้าโครงสไลด์ที่เฉพาะเจาะจง

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย ให้คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพพื้นหลังลงไป

 3. คลิก สไตล์พื้นหลัง บนแท็บ ต้นแบบสไลด์

  สไตล์พื้นหลังของ PowerPoint for Mac
 4. คลิก จัดรูปแบบพื้นหลัง

  เมนู สไตล์พื้นหลัง ของ PowerPoint for Mac

2. นำรูปภาพ

 1. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว

  จัดรูปแบบพื้นหลัง ของ PowerPoint for Mac
 2. คลิก ไฟล์ ภายใต้ แทรกรูปภาพจาก (เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่คุณได้คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด ให้คลิก คลิปบอร์ด)

 3. ค้นหาและเลือกรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก รูปที่คุณเลือกจะเติมพื้นหลังของสไลด์หรือเค้าโครงสไลด์ที่เลือกทั้งหมด

 4. เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์ลายน้ำ ให้เลื่อนแถบ ความโปร่งใส ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง ไปทางด้านขวา เพื่อตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ความโปร่งใส

  ตัวเลื่อน ความโปร่งใส ใน PowerPoint for Mac
 5. ถ้าคุณต้องการนำรูปพื้นหลังของคุณไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง

ดูเพิ่มเติม

เอาพื้นหลังรูปภาพหรือลายน้ำจากสไลด์ของคุณใน PowerPoint for Mac

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มรูปภาพหรือลายน้ำ โดยใช้ภาพตัดปะ

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกรูปภาพ แล้วคลิก เบราว์เซอร์คลิปอาร์ต

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

  หมายเหตุ: เมื่อคุณค้นหาคลิปอาร์ตและรูปภาพออนไลน์ คุณจะถูกนำไปยัง Bing ซึ่งคุณสามารถบันทึกรูปลงในคอมพิวเตอร์ แล้วแทรกรูปนั้นในเอกสารของคุณ เมื่อคุณใช้คลิปอาร์ตและรูปภาพจาก Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ และสิทธิ์การใช้งานตัวกรองใน Bing จะช่วยคุณเลือกรูปภาพที่ใช้สามารถใช้ได้

 3. ลากปะที่คุณต้องการต้นแบบภาพนิ่ง

 4. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ ภายใต้สไตล์รูปภาพ เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส ไปทางด้านขวาเพื่อทำการคลิปอาร์ตรูปวาดแบบลายสีจางลงและ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

 5. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ย้ายรูปภาพ

  ลากรูปไปยังตำแหน่งใหม่

  ปรับขนาดรูปภาพ

  เลือกรูป วางตัวชี้เหนือแบบจุดจับการปรับขนาด แล้ว ลากจุดจับจนกระทั่งรูปมีขนาดที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนของภาพตัดปะคลิป กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากเคอร์เซอร์

 6. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าลายน้ำไม่ปรากฏบนสไลด์ของคุณ บนเมนูจัดรูปแบบ หนึ่งคลิกพื้นหลังภาพนิ่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนกราฟิกพื้นหลัง

  • ถ้าคุณต้องการให้ลายน้ำปรากฏบนสไลด์เดียวเท่านั้น สร้างลายน้ำในมุมมองปกติ

เพิ่มรูปภาพหรือลายน้ำ โดยใช้รูปภาพ

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกรูปภาพ แล้วคลิก เบราว์เซอร์รูปถ่าย

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 3. ลากรูปภาพที่คุณต้องการต้นแบบภาพนิ่ง

 4. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ ภายใต้สไตล์รูปภาพ เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อทำจางลงและรูปภาพ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

 5. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ย้ายรูปภาพ

  ลากรูปไปยังตำแหน่งใหม่

  ปรับขนาดรูปภาพ

  เลือกรูป วางตัวชี้เหนือแบบจุดจับการปรับขนาด แล้ว ลากจุดจับจนกระทั่งรูปมีขนาดที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนของรูปภาพ กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณลากเคอร์เซอร์

 6. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณต้องการให้ลายน้ำปรากฏบนสไลด์เดียวเท่านั้น สร้างลายน้ำในมุมมองปกติ

  • ถ้าลายน้ำไม่ปรากฏบนสไลด์ของคุณ บนเมนูจัดรูปแบบ หนึ่งคลิกพื้นหลังภาพนิ่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนกราฟิกพื้นหลัง

เพิ่มรูปภาพหรือลายน้ำ โดยใช้รูปร่าง

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่รูปร่างแบบใดก็ได้ จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 3. คลิกต้นแบบสไลด์ และจากนั้น ลากเคอร์เซอร์เมื่อต้องการให้มีขนาดที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาคุณสมบัติของรูปร่าง ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเคอร์เซอร์

 4. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้สไตล์รูปร่าง เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส ไปทางด้านขวาเพื่อทำจางลงและสีรูปร่าง

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 5. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ย้ายรูปภาพ

  ลากรูปไปยังตำแหน่งใหม่

  ปรับขนาดรูปภาพ

  เลือกรูป วางตัวชี้เหนือแบบจุดจับการปรับขนาด แล้ว ลากจุดจับจนกระทั่งรูปมีขนาดที่คุณต้องการ

 6. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณต้องการให้ลายน้ำปรากฏบนสไลด์เดียวเท่านั้น สร้างลายน้ำในมุมมองปกติ

  • ถ้าลายน้ำไม่ปรากฏบนสไลด์ของคุณ บนเมนูจัดรูปแบบ หนึ่งคลิกพื้นหลังภาพนิ่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนกราฟิกพื้นหลัง

เพิ่มลายน้ำ โดยใช้อักษรศิลป์

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกข้อความ แล้วคลิก อักษรศิลป์

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษรศิลป์สีเติมหรือเค้าร่างสี บนแท็บรูปแบบ ภายใต้สไตล์รูปร่าง เลือกสไตล์จากแกลเลอรี หรือใช้ตัวเลือกสีเติมบรรทัด หรือเอฟเฟ็กต์

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษรศิลป์สีข้อความสีเติมหรือเค้าร่าง บนแท็บรูปแบบ ภายใต้ลักษณะของข้อความ เลือกสไตล์จากแกลเลอรี หรือใช้เติมบรรทัด หรือตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์ข้อความ

 3. บนแท็บรูปแบบ ภายใต้สไตล์รูปร่าง เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใส ไปทางด้านขวาเพื่อทำจางลงและอักษรศิลป์

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

 4. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ย้ายอักษรศิลป์

  เลือกอักษรศิลป์ และลากไปยังตำแหน่งใหม่

  ปรับขนาดตัวอักษรศิลป์

  เลือกอักษรศิลป์ วางตัวชี้เหนือแบบจุดจับการปรับขนาด แล้ว ลากจุดจับจนกว่าขนาดที่คุณต้องเป็นอักษรศิลป์

  หมุนอักษรศิลป์

  เลือกอักษรศิลป์ บนแท็บรูปแบบ ภายใต้จัดเรียง คลิกหมุน แล้ว คลิ กตัวเลือก

 5. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณต้องการให้ลายน้ำปรากฏบนสไลด์เดียวเท่านั้น สร้างลายน้ำในมุมมองปกติ

  • ถ้าลายน้ำไม่ปรากฏบนสไลด์ของคุณ บนเมนูจัดรูปแบบ หนึ่งคลิกพื้นหลังภาพนิ่ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนกราฟิกพื้นหลัง

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปร่าง

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

เพิ่มหรือแทนที่รูปภาพ

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ลงในข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×