เพิ่มรูปภาพพื้นหลัง (หรือลายน้ำ) ลงในสไลด์

เพิ่มรูปภาพพื้นหลัง (หรือลายน้ำ) ลงในสไลด์

ใช้กราฟิกจางๆ ลงเป็นลายน้ำในพื้นหลังของสไลด์ของคุณเป็นวิธียอดเยี่ยมในการแสดงโลโก้บริษัทของคุณหรือภาพอื่นๆ ที่มีความหมาย ปรับความสว่างหรือความโปร่งใส (ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ PowerPoint ของคุณ) เพื่อให้รูปภาพพื้นหลังปรากฎขึ้นจางๆ พอที่จะมองเห็นได้ แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อเนื้อหาหลักที่อยู่ด้านหน้า

คลิกเพื่อดูคำแนะนำสำหรับ...

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพพื้นหลังให้กับหลายสไลด์พร้อมกัน (โดยใช้มุมมองต้นแบบสไลด์) หรือทีละสไลด์ได้ ขั้นตอนจะเหมือนกัน ยกเว้นจุดเริ่มต้น ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 1

ดูเพิ่มเติม: สี

จัดรูปแบบสีพื้นหลัง

คลิกเพื่อดูคำแนะนำสำหรับ...

ดูเพิ่มเติม: ข้อความ

เพิ่มลายน้ำข้อความ

ตัวอย่างของลายน้ำข้อความ “แบบร่าง” ที่ใช้เป็นพื้นหลังของสไลด์ PowerPoint
 1. คุณต้องการใส่ลายน้ำในแต่ละสไลด์ หรือคุณต้องการใส่ลายน้ำในหลายสไลด์อย่างเป็นระบบ ทำตามขั้นตอนย่อยที่เหมาะสม

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพพื้นหลังให้กับแต่ละสไลด์หรือหลายสไลด์    ในมุมมอง ปกติ ในบานหน้าต่าบงรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย ให้เลือกสไลด์ (เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งสไลด์ ให้คลิกหนึ่งสไลด์ แล้วกด Ctrl ค้างไว้พร้อมกับคลิกสไลด์อื่น)

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพพื้นหลังในหลายสไลด์หรือทุกสไลด์อย่างเป็นระบบ    บน Ribbon ให้คลิก มุมมอง > ต้นแบบสไลด์ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย ให้เลือกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มลายน้ำรูปภาพ (เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ให้คลิกหนึ่งสไลด์ แล้วกด Ctrl ค้างไว้พร้อมกับคลิกสไลด์อื่น)

 2. คลิกขวาที่ส่วนที่เลือกของคุณในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ แล้วเลือก จัดรูปแบบพื้นหลัง

  บานหน้าต่างจัดรูปแบบพื้นหลังใน PowerPoint
 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง ทางด้านขวา ให้เลือก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว จากนั้น ภายใต้ แทรกรูปภาพจาก ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือก ไฟล์ เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วเลือก แทรก เพื่อแทรกรูปภาพจากอุปกรณ์ของคุณ

  • เลือก คลิปบอร์ด เพื่อแทรกรูปภาพที่คุณต้องการคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

  • เลือก ออนไลน์ แล้วพิมพ์คำอธิบายในกล่องค้นหาของประเภทรูปภาพที่คุณต้องการเพื่อเลือกรูปภาพจากแหล่งออนไลน์

  รูปภาพที่เลือกจะถูกปรับขนาดให้เติมพื้นหลังสไลด์ทั้งหมด ซึ่งจะไม่สามารถปรับขนาดได้ง่ายเหมือนกับรูปภาพด้านหน้า แต่คุณสามารถใช้การตั้งค่า ออฟเซต เพื่อปรับตำแหน่ง หรือคุณสามารถใช้ตัวเลือก ทำให้รูปภาพเป็นพื้นผิว เพื่อทำซ้ำรูปภาพทั้งแนวนอนและแนวตั้งบนพื้นหลัง

 4. เมื่อคุณแทรกรูปภาพแล้ว ให้ไปที่บานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง แล้วเลื่อนแถบ ความโปร่งใส เพื่อตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ความโปร่งใส

 5. (ไม่จำเป็น) ถ้าคุณตัดสินใจที่จะใส่ลายน้ำเพื่อให้ปรากฎบนทุกสไลด์ในงานนำเสนอ ไม่ใช่เพียงสไลด์หรือเค้าโครงที่คุณเลือกไว้ ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

 6. บันทึกงานนำเสนอของคุณ (ไฟล์ > บันทึก)

 7. ถ้าคุณทำงานในมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ให้เลือก ปิดมุมมองต้นแบบ เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไหม   

(ขั้นตอนสำคัญในการทำให้รูปภาพเป็นรูปภาพพื้นหลังคือสามขั้นตอนสุดท้าย—6, 7, 8)

 1. คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่ม ลายน้ำ

  เมื่อต้องการใส่ลายน้ำในทุกสไลด์ในงานนำเสนอเปล่า ให้ไปที่ มุมมอง > ต้นแบบสไลด์

  มุมมองต้นแบบสไลด์

  เคล็ดลับ:   ถ้างานนำเสนอที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณมีสไลด์ ต้นแบบ อย่างน้อยหนึ่งสไลด์ คุณอาจไม่ต้องการนำพื้นหลังไปใช้กับต้นแบบสไลด์ และเสี่ยงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการกับงานนำเสนอของคุณ ทางเลือกที่ปลอดภัยคือให้เพิ่มพื้นหลังทีละหนึ่งสไลด์

 2. เลือกแท็บ แทรก บน Ribbon แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้รูปภาพเป็นลายน้ำ ให้เลือก รูปภาพ เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการวางรูปภาพที่คุณคัดลอก ให้เลือก คลิปบอร์ด

 3. เมื่อต้องการปรับขนาดของรูปภาพ ให้คลิกขวาที่รูปภาพบนสไลด์ แล้วคลิก ขนาดและตำแหน่ง บนเมนูทางลัด

 4. ในบานหน้าต่าง ขนาด ภายใต้ มาตราส่วน ให้เพิ่มหรือลดการตั้งค่าในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

  • เมื่อต้องการรักษาอัตราความสูงและความกว้างของรูปภาพหรือภาพตัดปะเมื่อปรับขนาด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

  • เมื่อต้องการจัดรูปภาพให้อยู่กึ่งกลางของสไลด์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มาตราส่วนสัมพันธ์กับขนาดรูปภาพเดิม

 5. เมื่อต้องการย้ายรูปภาพหรือภาพตัดปะบนสไลด์ ให้คลิกแท็บ ตำแหน่ง แล้วใส่การตั้งค่าสำหรับตำแหน่งที่คุณต้องการในกล่อง แนวนอน และ แนวตั้ง

 6. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก สี จากนั้น ภายใต้ ปรับสี ให้คลิกความจางของสีที่คุณต้องการ

  กลุ่ม 'ปรับ'

  เคล็ดลับ:   ถ้าไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพแล้ว

 7. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ ให้ไปที่ รูปแบบ > แก้ไข > ตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพ จากนั้น ภายใต้ ความสว่างและความคมชัด ให้เลือกเปอร์เซ็นต์ความสว่างที่คุณต้องการ

  ลายน้ำ ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด
 8. เมื่อต้องการส่งลายน้ำไปยังด้านหลังของสไลด์ ให้ไปที่ รูปแบบ > เครื่องมือรูปภาพ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ส่งไปด้านหลัง แล้วคลิก ส่งไปด้านหลัง

(ขั้นตอนสำคัญในการทำให้รูปภาพเป็นรูปภาพพื้นหลังคือสามขั้นตอนสุดท้าย—6, 7, 8)

เพิ่มรูปภาพหรือภาพตัดปะเป็นพื้นหลังสไลด์

 1. คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่ม ลายน้ำ

  เมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำในทุกสไลด์ในงานนำเสนอเปล่า บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

  ถ้างานนำเสนอที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณมีสไลด์ ต้นแบบ อย่างน้อยหนึ่งสไลด์ คุณอาจไม่ต้องการนำพื้นหลังไปใช้กับต้นแบบสไลด์ และเสี่ยงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการกับงานนำเสนอของคุณ ทางเลือกที่ปลอดภัยคือให้เพิ่มพื้นหลังทีละหนึ่งสไลด์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ริบบิ้นของกลุ่มภาพประกอบ
  • เมื่อต้องการใช้รูปภาพเป็นลายน้ำ ให้คลิก รูปภาพ ระบุตำแหน่งรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก

  • เมื่อต้องการใช้ คลิปอาร์ต เป็นลายน้ำ ให้คลิก ภาพตัดปะ ในบานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์คำหรือวลีที่อธิบาย คลิป ที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ชื่อไฟล์ทั้งหมดหรือบางส่วนของคลิป แล้วคลิก ไป

   เมื่อคุณค้นหาคลิปอาร์ตและรูปภาพออนไลน์ คุณจะถูกนำไปยัง Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ และสิทธิ์การใช้งานตัวกรองใน Bing จะช่วยคุณเลือกรูปภาพที่ใช้สามารถใช้ได้

   ในกล่อง ค้นหาข้อความ ให้พิมพ์คำหรือวลีที่อธิบายคลิปที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ชื่อไฟล์ทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อคลิป

 3. เมื่อต้องการปรับขนาดของรูปภาพหรือภาพตัดปะ ให้คลิกขวาที่รูปภาพหรือภาพตัดปะบนสไลด์ แล้วคลิก ขนาดและตำแหน่ง บนเมนูทางลัด

 4. บนแท็บ ขนาด ภายใต้ มาตราส่วน ให้เพิ่มหรือลดการตั้งค่าในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

  เมื่อต้องการรักษาอัตราความสูงและความกว้างของรูปภาพหรือภาพตัดปะเมื่อปรับขนาด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

  เมื่อต้องการจัดรูปภาพหรือภาพตัดปะให้อยู่กึ่งกลางของสไลด์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มาตราส่วนสัมพันธ์กับขนาดรูปภาพเดิม

 5. เมื่อต้องการย้ายรูปภาพหรือภาพตัดปะบนสไลด์ ให้คลิกแท็บ ตำแหน่ง แล้วใส่การตั้งค่าสำหรับตำแหน่งที่คุณต้องการในกล่อง แนวนอน และ แนวตั้ง

 6. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก ปรับสี จากนั้น ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงแสง ให้คลิกความจางของสีที่คุณต้องการ

  แท็บ เครื่องมือรูปภาพ
 7. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก ความสว่าง แล้วคลิกเปอร์เซ็นต์ความสว่างที่คุณต้องการ

  ลายน้ำ

  ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถลาดลายน้ำไปที่ใดก็ได้บนพื้นหลังของสไลด์ที่มีข้อความอยู่แล้ว หรือคุณสามารถเพิ่มข้อความลงในหนึ่งสไลด์หรือมากกว่า แล้วลากลายน้ำไปยังพื้นหลังของสไลด์

  ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด
 8. เมื่อคุณแก้ไขและปรับตำแหน่งลายน้ำเสร็จแล้ว และพอใจกับลักษณะแล้ว เมื่อต้องการส่งลายน้ำไปยังด้านหลังของสไลด์ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก ส่งไปด้านหลัง

เพิ่มกราฟิก SmartArt เป็นพื้นหลังสไลด์

 1. คลิกขวาที่กราฟิก SmartArt แล้วคลิก คัดลอก (ก่อนที่จะเริ่มต้นขั้นตอนนี้ คุณควรสร้างกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการใช้สำหรับพื้นหลังสไลด์)

 2. คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มกราฟิก SmartArt พื้นหลังลงไป

  เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ให้คลิกที่สไลด์หนึ่ง แล้วกดปุ่ม CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกสไลด์อื่นๆ

 3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิก สไตล์พื้นหลัง แล้วคลิก จัดรูปแบบพื้นหลัง

  รูปแท็บ ออกแบบ
 4. คลิก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว แล้วคลิก คลิปบอร์ด

 5. เมื่อต้องการจัดกึ่งกลาง ยืดออก หรือย่อกราฟิก SmartArt ของคุณในพื้นหลัง ให้ปรับปรับเลือก ยืดออก

 6. เมื่อต้องการระบุระดับการมองเห็นผ่านกราฟิก SmartArt ให้ย้ายตัวเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากตัวเลื่อน

 7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้กราฟิก SmartArt เป็นพื้นหลังของสไลด์ที่คุณเลือก ให้คลิก ปิด

  • เมื่อต้องการใช้กราฟิก SmartArt เป็นพื้นหลังสำหรับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มวิดีโอลงในพื้นหลังของสไลด์ของคุณ

ผู้สนับสนุน: Roger Haight

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×