เพิ่มรูปภาพพื้นหลัง (หรือลายน้ำ) ลงในสไลด์

เพิ่มรูปภาพพื้นหลัง (หรือลายน้ำ) ลงในสไลด์

การใช้กราฟิกเป็นลายน้ำด้านหลังข้อความของสไลด์ของคุณคือวิธีที่ดีในการแสดงโลโก้หรือรูปภาพที่สื่อความหมายอื่นๆ PowerPoint ช่วยให้คุณสามารถปรับความโปร่งใสของรูปภาพได้หลังจากวางลงในสไลด์แล้ว

ตัวอย่างของสไลด์ที่มีรูปภาพพื้นหลัง
ตัวอย่างของลายน้ำรูปภาพ

ตัวเลือกอื่น: ลายน้ำ ข้อความ

คุณต้องการลายน้ำข้อความแทนหรือไม่    คุณต้องใช้กระบวนการอื่น ดู เพิ่มลายน้ำ DRAFT ลงในสไลด์ สำหรับคำแนะนำ

ตัวอย่างของลายน้ำข้อความ “แบบร่าง” ที่ใช้เป็นพื้นหลังของสไลด์ PowerPoint
ตัวอย่างของลายน้ำข้อความ

เลือกส่วนหัวของส่วนด้านล่างเพื่อเปิด และดูคำแนะนำโดยละเอียด:

เติมพื้นหลังทั้งหมดของสไลด์ของคุณด้วยรูปภาพ แล้วปรับความโปร่งใสของรูปภาพเพื่อที่จะได้ไม่บดบังเนื้อหาอื่นๆ บนสไลด์

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการใช้ รูปภาพจะพอดีกว่า ถ้าการวางแนว (แนวนอนหรือแนวตั้ง) ตรงกับสไลด์

  เพราะอะไร    เนื่องจาก PowerPoint จะปรับขนาดรูปภาพเพื่อเติมพื้นหลังของสไลด์ทั้งหมด ถ้ารูปภาพมีรูปร่างแตกต่างจากสไลด์ที่จะวาง ส่วนนอกของรูปภาพอาจขยายเกินเส้นขอบของสไลด์และจะไม่สามารถมองเห็นได้

 2. ไปยังสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ บนแท็บ ออกแบบ ของ Ribbon แถบเครื่องมือ ให้เลือก จัดรูปแบบพื้นหลัง

  ปุ่ม จัดรูปแบบพื้นหลัง อยู่บนแท็บ ออกแบบ ของ Ribbon ใน PowerPoint
 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง ที่ปรากฏขึ้นทางด้านขวา ให้เลือก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว

  เมื่อต้องการแทรกรูปภาพพื้นหลัง ให้เริ่มโดยการเลือก “เติมรูปภาพหรือพื้นผิว”
 4. ภายใต้ แทรกรูปภาพจาก ให้เลือก ไฟล์

 5. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งรูปภาพที่คุณต้องการ เลือกรูปภาพ แล้วเลือก แทรก

  คุณยังสามารถแทรกรูปภาพจากคลิปบอร์ดของ WIndows (ตัวเลือก คลิปบอร์ด) หรือจากเว็บหรือ OneDrive (ตัวเลือก ออนไลน์)

  กล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ
 6. เมื่อคุณแทรกรูปภาพแล้ว ให้ย้อนกลับไปที่บานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง แล้วเลื่อนแถบ ความโปร่งใส เพื่อตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ความโปร่งใส

  ลากแถบความโปร่งใสเพื่อปรับรูปภาพ
 7. (ตัวเลือกเพิ่มเติม) เมื่อต้องการใส่รูปภาพพื้นหลังบนทุกสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือก นำไปใช้กับทั้งหมด ทางด้านล่างของบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง

 8. คลิก ไฟล์ > บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  รูปภาพที่เลือกจะถูกปรับขนาดให้เติมพื้นหลังสไลด์ทั้งหมด ซึ่งจะไม่สามารถปรับขนาดได้ง่ายเหมือนกับรูปภาพด้านหน้า แต่คุณสามารถใช้การตั้งค่า ออฟเซต เพื่อปรับตำแหน่ง หรือคุณสามารถใช้ตัวเลือก ทำให้รูปภาพเป็นพื้นผิว เพื่อทำซ้ำรูปภาพทั้งแนวนอนและแนวตั้งบนพื้นหลัง

วาดรูปร่าง เติมด้วยรูปภาพ แล้วปรับความโปร่งใสของรูปภาพ:

 1. บนแท็บ แทรก ของ Ribbon ให้เลือก รูปร่าง แล้วเลือกรูปร่าง เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า จากแกลเลอรีที่ปรากฏขึ้น

 2. วาดรูปร่างบนสไลด์

  เป็นสิ่งสำคัญที่สัดส่วนของรูปร่างต้องตรงกับรูปภาพที่คุณกำลังจะเพิ่ม ถ้าสัดส่วนของรูปภาพและรูปร่างแตกต่างกัน รูปภาพจะบิดเบี้ยว

 3. เอาเค้าร่างของรูปร่างออก: ให้คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิกปุ่ม เค้าร่าง ที่ปรากฏขึ้น ในแกลเลอรีที่เปิดขึ้น ให้เลือก ไม่มีเค้าร่าง

 4. คลิกขวาที่รูปร่างอีกครั้ง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

  บานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง จะเปิดขึ้น

 5. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ภายใต้ การเติม ให้คลิก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว

  ปุ่ม เติมรูปภาพหรือพื้นผิว บนบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง

 6. คลิกปุ่ม ไฟล์ ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ระบุตำแหน่งไฟล์รูปภาพที่คุณต้องการแทรก เลือกรูปภาพแล้วเลือกปุ่ม แทรก

 7. เมื่อรูปภาพแสดงอยู่ในรูปร่าง ให้ย้ายตัวเลื่อน ความโปร่งใส ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง เพื่อปรับรูปภาพตามที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

  แถบเลื่อนความโปร่งใส บนบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปภาพ

ขั้นตอนนี้ใช้กับรูปภาพหรือพื้นผิวที่เติมพื้นหลังสไลด์ได้สมบูรณ์

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้เลือกสไลด์ที่มีรูปแบบพื้นหลัง หรือรูปภาพพื้นหลังที่คุณต้องการเอาออก

 2. บนแท็บ ออกแบบ ของ Ribbon แถบเครื่องมือ ในกลุ่ม กำหนดเอง ทางด้านขวาสุด ให้เลือก จัดรูปแบบพื้นหลัง

  ปุ่ม จัดรูปแบบพื้นหลัง อยู่บนแท็บ ออกแบบ ของ Ribbon ใน PowerPoint
 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง ภายใต้ เติม ให้เลือก สีเติมแบบทึบ

  ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง ให้เลือก สีเติมแบบทึบ
 4. เลือกลูกศรลงถัดจากปุ่ม สี แกลเลอรีสีจะปรากฏขึ้น เลือกสีขาว

  พื้นหลังปัจจุบันของคุณจะถูกนำออก และพื้นหลังของสไลด์จะเป็นสีขาว

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันกับสไลด์อื่นในงานนำเสนอ ให้เลือก ใช้กับทั้งหมด ที่ด้านล่างของบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง

คลิกหัวเรื่องของส่วนด้านล่างเพื่อเปิด และดูคำแนะนำโดยละเอียด

เติมพื้นหลังทั้งหมดของสไลด์ของคุณด้วยรูปภาพ แล้วปรับความโปร่งใสของรูปภาพเพื่อที่จะได้ไม่บดบังเนื้อหาอื่นๆ บนสไลด์

 1. ตัดสินใจเลือกรูปภาพคุณต้องการใช้ รูปภาพจะพอดีกว่า ถ้าการวางแนว (แนวนอนหรือแนวตั้ง) ตรงกับสไลด์

  เพราะอะไร    เนื่องจาก PowerPoint จะปรับขนาดรูปภาพเพื่อเติมพื้นหลังของสไลด์ทั้งหมด ถ้ารูปภาพมีรูปร่างแตกต่างจากสไลด์ที่จะวาง บางส่วนของรูปภาพจะขยายเกินเส้นขอบของสไลด์และจะไม่สามารถมองเห็นได้

 2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้ายของหน้าต่าง PowerPoint ให้เลือกสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ คลิกขวาที่รูปขนาดย่อ แล้วเลือก จัดรูปแบบพื้นหลัง

  คลิกขวาที่รูปขนาดย่อของสไลด์เพื่อเพิ่มรูปภาพพื้นหลังไปยังสไลด์
 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง ให้เลือก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบพื้นหลัง
 4. ภายใต้ แทรกรูปภาพจาก ให้เลือก ไฟล์

 5. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งรูปภาพที่คุณต้องการ เลือกรูปภาพ แล้วเลือก เปิด

  กล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ

  (คุณยังสามารถแทรกภาพตัดปะหรือรูปภาพจากคลิปบอร์ดของ Windows ได้)

 6. เมื่อคุณแทรกรูปภาพแล้ว ให้เลื่อนแถบ ความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ความโปร่งใสตามที่คุณต้องการ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในรูปภาพทันที

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบพื้นหลังมีแถบเลื่อนความโปร่งใสสำหรับการปรับรูปภาพ
 7. (ตัวเลือกเพิ่มเติม) เมื่อต้องการใส่รูปภาพพื้นหลังบนทุกสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือก นำไปใช้กับทั้งหมด ทางด้านล่างของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบพื้นหลัง

 8. คลิก ปิด เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและปิดกล่องโต้ตอบ

  รูปภาพที่เลือกจะถูกปรับขนาดให้เติมพื้นหลังสไลด์ทั้งหมด ซึ่งจะไม่สามารถปรับขนาดได้ง่ายเหมือนกับรูปภาพที่พื้นหน้า แต่คุณสามารถใช้การตั้งค่า ออฟเซต ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบพื้นหลัง เพื่อปรับตำแหน่ง หรือคุณสามารถใช้ตัวเลือก ทำให้รูปภาพเป็นพื้นผิว เพื่อทำซ้ำรูปภาพทั้งแนวนอนและแนวตั้งบนพื้นหลัง

วาดรูปร่าง เติมด้วยรูปภาพ แล้วปรับความโปร่งใสของรูปภาพ:

 1. บนแท็บ แทรก ของ Ribbon ให้เลือก รูปร่าง แล้วเลือกรูปร่าง เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า จากแกลเลอรีที่ปรากฏขึ้น

 2. วาดรูปร่างบนสไลด์

  จัดสัดส่วนของรูปภาพที่คุณกำลังจะเพิ่มลงในรูปร่างให้เหมาะสม ถ้าสัดส่วนของรูปภาพและรูปร่างแตกต่างกัน รูปภาพจะบิดเบี้ยว

 3. นำเค้าร่างของรูปร่างที่เลือกออก: เมื่อยังคงเลือกเส้นตารางอยู่ บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือการวาด บน Ribbon ของแถบเครื่องมือ ให้เลือก เค้าร่างรูปร่าง แล้วเลือก ไม่มีเค้าร่าง

  เลือก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วเลือก ไม่มีเค้าร่าง จากเมนูที่ปรากฏขึ้น
 4. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง จะปรากฏขึ้น

 5. ภายใต้ เติม ให้เลือก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว แล้วเลือกปุ่ม ไฟล์

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ

  กล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ จะเปิดขึ้น

 6. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งรูปภาพที่คุณต้องการ เลือกรูปภาพ แล้วเลือก แทรก

  กล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ

  รูปภาพจะถูกเพิ่มลงในสไลด์ ภายในรูปร่าง คุณอาจต้องย้ายกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ เพื่อให้มองเห็นได้ เปิดกล่องโต้ตอบไว้เสมอเพื่อปรับความโปร่งใส

 7. เมื่อรูปภาพแสดงอยู่ในรูปร่าง ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ ให้ย้ายตัวเลื่อน ความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อปรับรูปภาพตามที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

  เลื่อนแถบความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อปรับรูปภาพพื้นหลัง

 8. เลือก ปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

ขั้นตอนนี้ใช้กับรูปภาพหรือพื้นผิวที่เติมพื้นหลังสไลด์ได้สมบูรณ์

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้เลือกสไลด์ที่มีรูปแบบพื้นหลัง หรือรูปภาพพื้นหลังที่คุณต้องการเอาออก

 2. บนแท็บ ออกแบบ ของ Ribbon แถบเครื่องมือ ในกลุ่ม พื้นหลัง ทางด้านขวาสุด ให้เลือก สไตล์พื้นหลัง แล้วเลือก จัดรูปแบบพื้นหลัง

  ที่มุมขวาของแท็บ ออกแบบ ให้เลือก สไตล์พื้นหลัง แล้วเลือก จัดรูปแบบพื้นหลัง

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบพื้นหลัง จะเปิดขึ้น

 3. ในกล่องโต้ตอบ บนแท็บ เติม ให้เลือก สีเติมแบบทึบ

  จัดรูปแบบพื้นหลัง
 4. เลือกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากปุ่ม สี และจากแกลเลอรีตัวเลือก ให้เลือกสีขาว

  พื้นหลังปัจจุบันของคุณจะถูกนำออก และพื้นหลังของสไลด์จะเป็นสีขาว

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันกับสไลด์อื่นในงานนำเสนอ ให้เลือก ใช้กับทั้งหมด

 6. เลือก ปิด

คลิกหัวเรื่องของส่วนด้านล่างเพื่อเปิด และดูคำแนะนำโดยละเอียด

เติมพื้นหลังทั้งหมดของสไลด์ของคุณด้วยรูปภาพ แล้วปรับความโปร่งใสของรูปภาพเพื่อที่จะได้ไม่บดบังเนื้อหาอื่นๆ บนสไลด์

 1. ตัดสินใจเลือกรูปภาพคุณต้องการใช้ รูปภาพจะพอดีกว่า ถ้าการวางแนว (แนวนอนหรือแนวตั้ง) ตรงกับสไลด์

  เพราะอะไร    เนื่องจาก PowerPoint จะปรับขนาดรูปภาพเพื่อเติมพื้นหลังของสไลด์ทั้งหมด ถ้ารูปภาพมีรูปร่างแตกต่างจากสไลด์ที่จะวาง บางส่วนของรูปภาพจะขยายเกินเส้นขอบของสไลด์และจะไม่สามารถมองเห็นได้

 2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้ายของหน้าต่าง PowerPoint ให้เลือกสไลด์ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ คลิกขวาที่รูปขนาดย่อ แล้วเลือก จัดรูปแบบพื้นหลัง

  คลิกขวาที่รูปขนาดย่อของสไลด์เพื่อเพิ่มรูปภาพพื้นหลังไปยังสไลด์
 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบพื้นหลัง ให้เลือก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบพื้นหลัง
 4. ภายใต้ แทรกจาก ให้เลือก ไฟล์

 5. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งรูปภาพที่คุณต้องการ เลือกรูปภาพ แล้วเลือก แทรก

  กล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ

  (คุณยังสามารถแทรกภาพตัดปะหรือรูปภาพจากคลิปบอร์ดของ Windows ได้)

 6. เมื่อคุณแทรกรูปภาพแล้ว ให้เลื่อนแถบ ความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ความโปร่งใสตามที่คุณต้องการ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในรูปภาพทันที

  เลื่อนแถบความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อปรับรูปภาพพื้นหลัง
 7. (ตัวเลือกเพิ่มเติม) เมื่อต้องการใส่รูปภาพพื้นหลังบนทุกสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือก นำไปใช้กับทั้งหมด ทางด้านล่างของกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบพื้นหลัง

 8. คลิก ปิด เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและปิดกล่องโต้ตอบ

  รูปภาพที่เลือกจะถูกปรับขนาดให้เติมพื้นหลังสไลด์ทั้งหมด ซึ่งจะไม่สามารถปรับขนาดได้ง่ายเหมือนกับรูปภาพที่พื้นหน้า แต่คุณสามารถใช้การตั้งค่า ออฟเซต ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบพื้นหลัง เพื่อปรับตำแหน่ง หรือคุณสามารถใช้ตัวเลือก ทำให้รูปภาพเป็นพื้นผิว เพื่อทำซ้ำรูปภาพทั้งแนวนอนและแนวตั้งบนพื้นหลัง

แทรกรูปภาพ ภายในรูปร่าง ตามขนาดที่คุณต้องการ แล้วปรับความโปร่งใส

 1. บนแท็บ แทรก ของ Ribbon ให้เลือก รูปร่าง แล้วเลือกรูปร่าง เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า จากแกลเลอรีที่ปรากฏขึ้น วาดรูปร่างบนรูปภาพที่คุณแทรกในขั้นตอนที่ 1

 2. วาดรูปร่างบนสไลด์

  จัดสัดส่วนของรูปภาพที่คุณกำลังจะเพิ่มลงในรูปร่างให้เหมาะสม ถ้าสัดส่วนของรูปภาพและรูปร่างแตกต่างกัน รูปภาพจะบิดเบี้ยว

 3. นำเค้าร่างของรูปร่างที่เลือกออก: บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือการวาด บน Ribbon ของแถบเครื่องมือ ให้เลือก เค้าร่างรูปร่าง แล้วเลือก ไม่มีเค้าร่าง

  เลือก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วเลือก ไม่มีเค้าร่าง จากเมนูที่ปรากฏขึ้น
 4. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง จะเปิดขึ้น

 5. ภายใต้ เติม ให้เลือก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว แล้วเลือกปุ่ม ไฟล์

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ

  กล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ จะเปิดขึ้น

 6. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งรูปภาพที่คุณต้องการ เลือกรูปภาพ แล้วเลือก แทรก

  กล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ

  รูปภาพจะถูกเพิ่มลงในสไลด์ ภายในรูปร่าง คุณอาจต้องย้ายกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ เพื่อให้มองเห็นได้ เปิดกล่องโต้ตอบไว้เสมอเพื่อปรับความโปร่งใส

 7. เมื่อรูปภาพแสดงอยู่ในรูปร่าง ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ ให้ย้ายตัวเลื่อน ความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อปรับรูปภาพตามที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

  เลื่อนแถบความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อปรับรูปภาพพื้นหลัง

 8. เลือก ปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

ขั้นตอนนี้ใช้กับรูปภาพหรือพื้นผิวที่เติมพื้นหลังสไลด์ได้สมบูรณ์

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้เลือกสไลด์ที่มีรูปแบบพื้นหลัง หรือรูปภาพพื้นหลังที่คุณต้องการเอาออก

 2. บนแท็บ ออกแบบ ของ Ribbon แถบเครื่องมือ ในกลุ่ม พื้นหลัง ทางด้านขวาสุด ให้เลือก สไตล์พื้นหลัง แล้วเลือก จัดรูปแบบพื้นหลัง

  รูปแท็บ ออกแบบ

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบพื้นหลัง จะเปิดขึ้น

 3. ในกล่องโต้ตอบ บนแท็บ เติม ให้เลือก สีเติมแบบทึบ

  ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบพื้นหลัง ให้เลือก สีเติมแบบทึบ
 4. เลือกลูกศรลงถัดจากปุ่ม สี แกลเลอรีสีจะปรากฏขึ้น เลือกสีขาว

  พื้นหลังปัจจุบันของคุณจะถูกนำออก และพื้นหลังของสไลด์จะเป็นสีขาว

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันกับสไลด์อื่นในงานนำเสนอ ให้เลือก ใช้กับทั้งหมด

 6. เลือก ปิด

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มวิดีโอลงในพื้นหลังของสไลด์ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×