เพิ่มรายการหลายระดับ หรือสร้างไฟล์ใหม่ใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในรายการหลายระดับ (หรือรายการเค้าร่าง), เช่นสถานะระดับเดียว สามารถหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขซึ่งแต่ กับว่า คุณสามารถรวมตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์โบนัสเพิ่มได้ คุณสามารถสร้างสไตล์ใหม่สำหรับรายการหลายระดับได้ โดยการกำหนดสไตล์ สี และจัดตำแหน่งของสัญลักษณ์ อักษร หรือตัวเลข เมื่อคุณกำหนด เหล่านั้นคุณสามารถบันทึกการตั้งค่าเหล่านั้นเป็นสไตล์ และใช้อีกครั้งและอีกครั้ง

การสร้างรายการหลายระดับ

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกรายการหลายระดับ รายการหลายระดับ  

 2. คลิกรูปแบบรายการ

 3. พิมพ์รายการ โดยกด RETURN หลังแต่ละรายการ

 4. เมื่อต้องการย้ายรายการลำดับเลขเค้าร่างไปยังระดับการใส่ลำดับเลขที่เหมาะสม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  คลิกตำแหน่งใดๆ ก็ได้ในรายการ แล้วทำสิ่งนี้

  ลดระดับรายการลำดับเลขมีระดับต่ำ

  บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก เพิ่มการเยื้อง ปุ่ม เพิ่มการเยื้อง ใน PowerPoint

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องโดยใช้คีย์บอร์ด ให้จัดตำแหน่งจุดที่แทรกที่จุดเริ่มต้นของรายการ แล้วกด TAB

  เลื่อนระดับรายการลำดับเลขระดับสูง

  บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก ลดการเยื้อง ปุ่ม ลดการเยื้อง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลดการเยื้องโดยใช้คีย์บอร์ด ให้จัดตำแหน่งจุดที่แทรกที่จุดเริ่มต้นของรายการ แล้วกด SHIFT + TAB

สร้างรายการหลายระดับสไตล์ใหม่

 1. เลือกรายการแบบหลายระดับที่คุณต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของ

 2. บนแบบ Home แท็บ คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก รายการแบบหลายระดับ, แล้ว คลิก กำหนดรายการหลายระดับใหม่

  บนแท็บหน้าแรก ไอคอนรายการแบบหลายระดับและกำหนดรายการหลายระดับใหม่จะถูกเน้น

 3. คลิกลูกศรที่มุมล่างซ้ายเพื่อขยายกล่องโต้ตอบคุณจะเห็นตัวเลือกทั้งหมด

  ลูกศรลงจะถูกเน้นในกล่องโต้ตอบกำหนดเค้าร่าง

 4. ภายใต้ ระดับ, คลิกระดับรายการที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน 1 ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

 5. เมื่อต้องการผนวกสัญลักษณ์ ด้วยเส้นประ วงเล็บ หรือค่าอื่น ใส่ในแบบ ใส่จัดรูปแบบตัวเลข เขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น พิมพ์ (1) ถ้าคุณต้องการสไตล์ตัวเลข ด้วยวงเล็บ หรือ (A) เมื่อต้องการสไตล์อักษร ด้วยวงเล็บ

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ สไตล์ และสี คลิ ฟอนต์ และเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการบน ฟอนต์ และ ขั้นสูง แท็บ:

  • บนแบบ ฟอนต์ แท็บ เปลี่ยนฟอนต์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ สไตล์ ขนาด สี สไตล์ ขีดเส้นใต้สี และเอฟเฟ็กต์

  • บนแบบ ขั้นสูง แท็บ เปลี่ยนระยะห่างตัวอักขระ และพิมพ์ฟีเจอร์ขั้นสูง

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ ให้คลิกลูกศรถัดจาก สไตล์สำหรับระดับนี้ตัวเลข และเลือกตัวเลข จดหมาย หรือรูปแบบตามลำดับเวลาชนิดอื่น ใน เริ่มที่, เลือกหมายเลข จดหมาย หรือที่คุณต้องการเริ่มต้นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อนี้ ค่าเริ่มต้นสำหรับตัวเลขคือ 1

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเริ่มใส่หมายเลขหลังจากระดับหนึ่ง เลือกแบบ เริ่มรายการใหม่หลังจาก กล่อง (ใกล้ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ) และเลือกระดับในรายการ

 8. เมื่อต้องการบังคับใช้ลักษณะทางกฎหมายบนรายการแบบหลายระดับ ตรวจสอบ ทางกฎหมายสไตล์การลำดับเลข กล่องนั้น

 9. เมื่อต้องการแสดงตัวเลขระดับสูงกว่ากับแต่ละระดับ ใน มีจำนวนระดับจาก, ระบุระดับที่ตัวเลขที่จะรวม

 10. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตัวเลข ภายใต้ ตำแหน่งตัวเลข, คลิ ซ้าย, กึ่งกลาง, หรือ ขวา ใน จัดชิดที่, ระบุค่าสำหรับตำแหน่งที่จะเริ่มการจัดแนว (ตัวอย่าง ตำแหน่ง 0.5")

 11. ภายใต้ ตำแหน่งของข้อความ, ในแบบ เยื้องที่ กล่อง เลือกที่คุณต้องการเยื้องข้อความ ถ้าคุณต้องการเพิ่มแท็บหยุด ใส่ตำแหน่งของแท็บใน เพิ่มแท็บหยุดที่

 12. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการกำหนดตัวเลือกการจัดรูปแบบสำหรับระดับใน multilist ของคุณ ตั้งรายชื่อใน ชื่อรายการเขตข้อมูล ListNum ชื่อนี้จะปรากฏขึ้น เสมอคุณเห็นเขตข้อมูล ListNum

 13. ใน ตามจำนวนที่มีค่า, ใส่ค่าสำหรับสิ่งที่ควรเรียงตามหลังสัญลักษณ์แสดงหัวข้อแต่ละรายการด้วยการคลิก อักขระแท็บ, พื้นที่, หรือ ใด ๆ ถ้าคุณเลือก อักขระแท็บ, ตรวจสอบ เพิ่มแท็บหยุดที่ และใส่ค่า

 14. เมื่อต้องการใช้สไตล์ที่มีอยู่ใน Word สำหรับแต่ละระดับในรายการ เลือกสไตล์ภายใต้ ลิงก์ระดับกับสไตล์

 15. ใน นำไปใช้กับ, เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงของคุณ ด้วยการคลิก ทั้งรายการ, จุดนี้เป็นต้นไป, หรือ ข้อความที่เลือก

 16. คลิก ตกลง บันทึกสไตล์

การสร้างรายการหลายระดับ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก รายการหลายระดับ รายการหลายระดับ

 2. พิมพ์รายการ โดยกด RETURN หลังแต่ละรายการ

 3. เมื่อต้องการย้ายรายการลำดับเลขเค้าร่างไปยังระดับการใส่ลำดับเลขที่เหมาะสม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  คลิกตำแหน่งใดๆ ก็ได้ในรายการ แล้วทำสิ่งนี้

  ลดระดับรายการลำดับเลขมีระดับต่ำ

  บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก เพิ่มการเยื้อง ปุ่ม เพิ่มการเยื้อง ใน PowerPoint

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องโดยใช้คีย์บอร์ด ให้จัดตำแหน่งจุดที่แทรกที่จุดเริ่มต้นของรายการ แล้วกด TAB

  เลื่อนระดับรายการลำดับเลขระดับสูง

  บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า ให้คลิก ลดการเยื้อง ปุ่ม ลดการเยื้อง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลดการเยื้องโดยใช้คีย์บอร์ด ให้จัดตำแหน่งจุดที่แทรกที่จุดเริ่มต้นของรายการ แล้วกด SHIFT + TAB

สร้างรายการหลายระดับสไตล์ใหม่

 1. คลิกรายการในรายการที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนการจัดรูปแบบรายการหนึ่งในรายการลำดับเลขเค้าร่าง การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลต่อรายการทั้งหมดในระดับนั้น

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ย่อหน้า คลิก รายการหลายระดับ  รายการหลายระดับ แล้วคลิก กำหนดรายการหลายระดับใหม่

 3. คลิกลูกศรที่มุมล่างซ้ายเพื่อขยายกล่องโต้ตอบคุณจะเห็นตัวเลือกทั้งหมด

 4. ภายใต้ ระดับ, คลิกระดับรายการที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน 1 ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

 5. เมื่อต้องการผนวกสัญลักษณ์ ด้วยเส้นประ วงเล็บ หรือค่าอื่น ใส่ในเขตข้อมูลรูปแบบตัวเลข ตัวอย่างเช่น พิมพ์(1)ถ้าคุณต้องการสไตล์ตัวเลข ด้วยเครื่องหมายวงเล็บ หรือ(A)เพื่อลักษณะแบบอักษร ด้วยวงเล็บ

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ สไตล์ และสี คลิ ฟอนต์ และเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการบน ฟอนต์ และ ขั้นสูง แท็บ:

  • บนแบบ ฟอนต์ แท็บ เปลี่ยนฟอนต์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ สไตล์ ขนาด สี สไตล์ ขีดเส้นใต้สี และเอฟเฟ็กต์

  • บนแบบ ขั้นสูง แท็บ เปลี่ยนระยะห่างตัวอักขระ และพิมพ์ฟีเจอร์ขั้นสูง

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสไตล์ตัวเลข และเลือกตัวเลข ตัวอักษร หรือรูปแบบตามลำดับเวลาอื่น ในการเริ่มต้นที่ เลือกหมายเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่คุณต้องการเริ่มต้นรายการ ค่าเริ่มต้นสำหรับตัวเลขเป็น1

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเริ่มลำดับเลขหลังจากระดับเฉพาะเจาะจง เลือกกล่องเริ่มลำดับเลขหลัง (ใกล้กับด้านล่างของกล่องโต้ตอบ) และเลือกระดับในรายการ

 8. เมื่อต้องการบังคับให้มีลักษณะตามกฎหมายบนรายการหลายระดับ เลือกกล่องสไตล์ทางกฎหมายลำดับเลข

 9. เมื่อต้องการแสดงตัวเลขที่ระดับสูงกว่ากับแต่ละระดับ ในจำนวนระดับก่อนหน้า ระบุตัวเลขใดระดับการรวม

 10. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตัวเลข ภายใต้ตำแหน่งของตัวเลข หรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่จัดตำแหน่ง คลิกซ้ายกึ่งกลาง หรือขวา ในAligned ที่ ระบุค่าสำหรับตำแหน่งที่จะเริ่มการจัดแนว (ตัวอย่างเช่น 0.5")

 11. ภายใต้ตำแหน่งของข้อความ ในกล่องการเยื้องที่ เลือกที่คุณต้องการเยื้องข้อความ ถ้าคุณต้องการเพิ่มแท็บหยุด ใส่ตำแหน่งที่ตั้งแท็บในเพิ่มแท็บหยุดที่

 12. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการกำหนดตัวเลือกการจัดรูปแบบสำหรับระดับใน multilist ของคุณ ตั้งรายชื่อใน ชื่อรายการเขตข้อมูล ListNum ชื่อนี้จะปรากฏขึ้น เสมอคุณเห็นเขตข้อมูล ListNum

 13. ใน ตามจำนวนที่มีค่า, ใส่ค่าสำหรับสิ่งที่ควรเรียงตามหลังสัญลักษณ์แสดงหัวข้อแต่ละรายการด้วยการคลิก อักขระแท็บ, พื้นที่, หรือ ใด ๆ ถ้าคุณเลือก อักขระแท็บ, ตรวจสอบ เพิ่มแท็บหยุดที่ และใส่ค่า

 14. เมื่อต้องการใช้สไตล์ที่มีอยู่ใน Word สำหรับแต่ละระดับในรายการ เลือกสไตล์ภายใต้ ลิงก์ระดับกับสไตล์

 15. ในนำไปใช้กับ เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงของคุณ ด้วยการคลิกรายการทั้งหมดจุดนี้ไปข้างหน้า หรือย่อหน้าปัจจุบัน

 16. คลิก ตกลง บันทึกสไตล์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×