เพิ่มรายการลำดับเลขหรือรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้รายการเพื่อแสดงข้้นตอน รายการการกระทำ หรือประเด็นหลักในข้อความของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขใหม่ หรือแปลงย่อหน้าที่มีอยู่เป็นรายการ

 • คลิกข้อความ >สัญลักษณ์ ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข ปุ่มลำดับเลข

ตัวอย่างรายการลำดับเลขและรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในข้อความ

แป้นพิมพ์ลัด    พิมพ์* (เครื่องหมายดอกจัน) เมื่อต้องการเริ่มรายการหัวข้อย่อยหรือ1 เมื่อต้องการเริ่มรายการลำดับเลข นั้นแล้ว กด Spacebar หรือแป้น Tab

 1. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มข้อ ความพื้นฐาน เลือกแสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข ปุ่ม

 2. กด Enter เพื่อเพิ่มข้อมูลในรายการถัดไป

  หมายเหตุ: Outlook แทรกหมายเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อถัดไปโดยอัตโนมัติ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการยุติรายการ ให้กด Enter สองครั้ง

   หรือ

  • เมื่อต้องการลบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อสุดท้ายหรือตัวเลขในรายการ กด Backspace

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการสร้างรายการหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

 • เมื่อต้องการสร้างรายการหัวข้อย่อย พิมพ์* (เครื่องหมายดอกจัน), จากนั้น กด Spacebar หรือแป้น Tab

 • เมื่อต้องการสร้างรายการลำดับเลข พิมพ์1แล้ว กด Spacebar หรือแป้น Tab

 1. ชนิด* (เครื่องหมายดอกจัน) เมื่อต้องการเริ่มรายการหัวข้อย่อย หรือ1เพื่อเริ่มรายการลำดับเลข แล้ว กด SPACEBAR หรือแป้น TAB

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 3. กด ENTER เพื่อเพิ่มข้อมูลในรายการถัดไป

  Outlook แทรกหมายเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อถัดไปโดยอัตโนมัติ

 4. เมื่อต้องการทำรายการให้เสร็จสิ้น ให้กด ENTER สองครั้ง หรือกด BACKSPACE เพื่อลบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสุดท้ายในรายการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×