ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Add a checklist to a task

As you start planning your work, there may be lists of things you need to keep track of for each task. You can add a checklist to a task to help you stay on top of your to-do list.

To add a checklist, select the task to bring up its details, and then click Add an item under Checklist, and then start typing your list. Press Enter to add another item to the list.

Click Add an item and type a check list item

Adding an item into a checklist

Set the checklist as the task preview to make it easy to see what work is involved in a task. You can use either a checklist or a document/image preview, but not both. What else can I use for a task preview?

Click Show on card to display checklist

Mark things completed from the Board view by checking them off as you go. What are some other ways to update task progress?

Click checkbox to mark task complete

Turn a checklist item into a task

If a checklist item starts to get more complicated, you can turn it into a separate task in your plan.

Select the task to bring up its details, point to a checklist item, and then choose Promote item.

promote to task

Delete a checklist item

Don't need a checklist item anymore? Select the task to bring up its details, point to a checklist item, and then choose Remove checklist item.

Delete a checkbox item

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×