เพิ่มภาษา หรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของใน Office 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office 2007 เปิดใช้งานตัวเลือกเฉพาะภาษา เช่นตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับภาษาระบุในกล่องโต้ตอบและRibbon ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเปิดใช้งานตัวเลือกภาษาสำหรับภาษาญี่ปุ่น ตัวเลือกภาษาของคำแนะนำที่ออกเสียง และใส่อักขระ จะเปิดใช้งาน

ถ้าคุณติดตั้งแบบ 2007 Microsoft Office Language Pack คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของ Ribbon เมนู กล่องโต้ตอบ และวิธีใช้ภาษาแพคภาษาสำหรับภาษา นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษร เช่นการสะกดหรือไวยากรณ์ในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์แพคภาษาสำหรับภาษา ดูดาวน์โหลด Office Language Interface Pack (LIP)

ใน Office 2007 ตัวเลือกภาษาอยู่ในกล่องโต้ตอบMicrosoft Office Language ตั้งค่า 2007 (สำหรับ Office รุ่นใหม่กว่า ดูเพิ่มภาษา หรือการตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ใน)

ตั้งค่าภาษาใน Office 2007

เมื่อต้องการเพิ่มภาษาในโปรแกรม Office 2007 ก่อนทำให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งภาษาที่คุณต้องการใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณต้องการแพคภาษาสำหรับภาษาใดภาษา ดูดาวน์โหลด Office Language Interface Pack (LIP) แล้ว คุณต้องเปิดใช้งานภาษาที่คุณต้องการใช้ ตัวเลือกเฉพาะภาษาที่เปิดใช้งานขึ้นอยู่กับภาษาที่เปิดใช้งานและโปรแกรมที่คุณใช้

 1. คลิกเริ่ม >โปรแกรมทั้งหมด >Microsoft Office >เครื่องมือ Microsoft Office >ติดตั้งภาษาของ Microsoft Office 2007 ออก

 2. คลิกแท็บภาษาสำหรับการแก้ไข

 3. เลือกภาษาคุณต้องการเปิดใช้งานในรายการภาษาแก้ไขที่พร้อมใช้งาน แล้ว คลิ กเพิ่ม

  ภาษาถูกเพิ่มลงในรายการที่เปิดใช้งานภาษาสำหรับการแก้ไข และภาษาเฉพาะตัวเลือกทั้งหมดพร้อมใช้งานในโปรแกรมการวางจำหน่าย Office 2007 จะเปิดใช้งาน

เริ่มการแก้ไขภาษาที่ปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของแท็บภาษาแก้ไข ถ้าจำเป็นต้องใช้ นี้คุณสามารถเปลี่ยน โดยการเลือกภาษาคุณต้องการในรายการภาษาแก้ไขหลัก

เมื่อคุณเปลี่ยนภาษาแก้ไขหลัก เทมเพลต Normal.dotm ใน Word จะถูกแทนโดยอัตโนมัติ เราขอแนะนำให้ คุณบันทึกสำเนาของ Normal.dotm และเปลี่ยนชื่อกับภาษาของ Normal_English.dotm เช่น ก่อนที่คุณเปลี่ยนภาษาแก้ไขหลัก เทมเพลต Normal.dotm โดยทั่วไปจะถูกบันทึกไปยัง C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Templates "ชื่อผู้ใช้" อยู่ชื่อของบุคคลที่จะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเอาภาษาจากรายการภาษาแก้ไขที่ใช้ ถ้าที่มีการตั้งค่าภาษาเป็นภาษาแก้ไขหลักออก เมื่อต้องการเอาภาษาจากรายการภาษาแก้ไขที่ใช้ คุณต้องการ เลือกภาษาอื่นในรายการภาษาแก้ไขหลัก แล้ว เอาภาษาจากรายการภาษาแก้ไขที่ใช้

ด้านบนของหน้า

สิ่งสำคัญ: แพคภาษาอาจจำเป็นเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการแสดง และภาษาวิธีใช้ ถ้าคุณไม่มีการติดตั้งแพคภาษาสำหรับภาษาที่คุณจะใช้ เห็นดาวน์โหลด Office Language Interface Pack (LIP)

 1. คลิกเริ่ม >โปรแกรมทั้งหมด > Microsoft Office >เครื่องมือ Microsoft Office >ตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office 2007 ออก

 2. คลิกแท็บภาษาที่ใช้แสดง

  หมายเหตุ: แท็บภาษาที่ใช้แสดง เฉพาะสามารถมองเห็นได้หลังจากที่คุณติดตั้งแพคภาษา เมื่อต้องการติดตั้งแพคภาษา ดูดาวน์โหลด Office Language Interface Pack (LIP)

 3. เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับ Ribbon เมนู และกล่องโต้ตอบจากรายการกล่องในกล่องโต้ตอบและเมนูแสดง Microsoft Office

 4. เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับความช่วยเหลือจากรายการแสดงวิธีใช้

 5. ถ้าคุณได้ติดตั้งภาษาอย่าง น้อยสาม รายการแสดงลำดับความสำคัญของภาษา จะปรากฏขึ้น เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับความสำคัญภาษา เลือกภาษาที่ใช้ในรายการ แล้ว คลิ กขึ้น หรือลง

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณเห็น(สนับสนุนที่จำกัด) หลังจากภาษาในรายการภาษาแก้ไขที่ใช้ หมายความ ว่า ตัวเลือกภาษาสำหรับภาษานั้นจะเปิดใช้งาน แต่ไม่ได้ติดตั้งรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษานั้นในระบบปฏิบัติการ Windows

การแก้ไขภาษาที่สนับสนุนที่จำกัด

ถ้าคุณต้องการใช้เดียวกับรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาที่ใช้ได้ทั้งหมด คุณสามารถละเว้นข้อความ (สนับสนุนที่จำกัด) ของคุณภาษาต่าง ๆ ถ้าคุณต้องการใช้รูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาที่ถูกจำกัดสนับสนุน คุณต้องการเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษานั้น

ถ้าคุณต้องการพิมพ์ภาษาไม่ใช่ละติน เช่นอารบิกหรือจีน หรือคุณต้องการใช้รูปแบบคีย์บอร์ดดั้งเดิมภาษาขณะที่คุณพิมพ์ในภาษาละตินอื่น คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษานั้น แล้ว คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ใช้แถบภาษา

เปิดใช้งาน Office 2007 รูปแบบคีย์บอร์ดใน Windows 10, Windows 8.1 และ Windows 8

 1. กดแป้นโลโก้ Windows + X แล้ว คลิ กแผงควบคุม

  คุณจะเห็นรายการคำสั่งและตัวเลือกหลังจากกดแป้นโลโก้ windows + x

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล

 3. สำหรับภาษาคุณต้องการเพิ่ม คลิกตัวเลือก

  การเพิ่มวิธีการป้อนข้อมูลใน แผงควบคุม ใน Windows 8

 4. ภายใต้ วิธีการป้อนข้อมูล ให้คลิก เพิ่มวิธีการป้อนข้อมูล คุณสามารถคลิก แสดงตัวอย่าง เพื่อดูลักษณะของอุปกรณ์การป้อนข้อมูลได้

  การเพิ่มวิธีการป้อนข้อมูลใน Windows 8

 5. คลิกวิธีการป้อนข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วคลิก เพิ่ม

  การเพิ่มวิธีการป้อนข้อมูลใน Windows 8

เปิด Office 2007 รูปแบบคีย์บอร์ด Windows 7 และ Windows Vista

 1. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ภายใต้ ภูมิภาคและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแป้นพิมพ์หรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

  หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา แล้วคลิกแท็บ แป้นพิมพ์และภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา บนแท็บ แป้นพิมพ์และภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ ปุ่ม เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

  ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

 5. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 6. ขยายภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า แล้วขยาย คีย์บอร์ด

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคีย์บอร์ดหรือ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง ภาษานั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า

ใน Windows XP (สำหรับ Office 2010 และ 2007)

 1. คลิก เริ่ม จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

  หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ให้คลิกแท็บ ภาษา จากนั้นภายใต้ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิก รายละเอียด

 4. ในกล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้บริการที่ติดตั้ง คลิกเพิ่ม

 5. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการจากรายการ ภาษาสำหรับการป้อนค่า แล้วคลิก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×