ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไข หรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office

การสมัครใช้งาน Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

คุณสามารถใช้ตัวเลือกภาษาของ Office เพื่อเพิ่มภาษาหรือเลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงในวิธีใช้และคำแนะนำบนหน้าจอ

ตัวเลือกภาษาจะอยู่ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยการไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้สามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีทุกอย่างที่ตรงกับภาษาของระบบปฏิบัติการของคุณ หรือคุณอาจใช้การผสมผสานของภาษาสำหรับระบบปฏิบัติการ การแก้ไข การแสดงผล และวิธีใช้ของคุณ

กำหนดลักษณะภาษาใน Word 2013

ภาษาที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันภาษาของ Office และแพคภาษาเพิ่มเติม ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ หรือภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าภาษาของเครื่องมือพิสูจน์อักษร การแสดงผล หรือภาษาของวิธีใช้ที่คุณต้องการไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจต้องรับและติดตั้งแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันจำเป็นต้องใช้แพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อหรือไม่

คุณสามารถเพิ่มภาษาให้กับโปรแกรม Office โดยการเพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไข ภาษาสำหรับการแก้ไขจะมีรูปแบบคีย์บอร์ดและเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้น เครื่องมือพิสูจน์อักษรจะมีฟีเจอร์เฉพาะภาษาต่างๆ เช่น พจนานุกรมสำหรับการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ หรือปุ่มทิศทางย่อหน้า เป็นต้น (ภาษาสำหรับการแก้ไขเริ่มต้นจะปรากฎทางด้านบนของรายการเป็นตัวหนา) ถ้าจำเป็น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเลือกภาษาที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น)

 1. เปิดโปรแกรม Office เช่น Word

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาสำหรับการแก้ไข ให้เลือกภาษาสำหรับการแก้ไขที่คุณต้องการเพิ่มจากรายการ เพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม แล้วคลิก เพิ่ม

  ภาษาที่เพิ่มจะปรากฎในรายการของภาษาสำหรับการแก้ไข

ถ้า ไม่ได้เปิดใช้งาน ปรากฎขึ้นในคอลัมน์ รูปแบบคีย์บอร์ด ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. คลิกที่ลิงก์ ไม่ได้เปิดใช้งาน

 2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษา ให้คลิก เพิ่มภาษา เลือกภาษาของคุณในรายการ แล้วคลิก เพิ่ม

 3. ปิดกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษา ภาษาของคุณควรแสดงเป็น เปิดใช้งาน ภายใต้ รูปแบบคีย์บอร์ด ในส่วน เลือกภาษาสำหรับการแก้ไข

ถ้า ไม่ได้ติดตั้ง ปรากฎในคอลัมน์ การพิสูจน์อักษร คุณอาจต้องการรับแพ็คภาษาหรือแพ็คภาษาสำหรับส่วนติดต่อเพื่อรับเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษาของคุณ

 • เมื่อต้องการเชื่อมต่อออนไลน์แล้วรับแพ็คภาษาที่คุณต้องการ ให้คลิกที่ลิงก์ ไม่ได้ติดตั้ง

ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้คือภาษาที่ใช้ใน องค์ประกอบการแสดงหน้าจอของ Office เช่น รายการเมนู คำสั่ง และแท็บต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากภาษาที่ใช้แสดงไฟล์ วิธีใช้

ภาษาเริ่มต้นจะปรากฎเป็นตัวหนาทางด้านบนของรายการ ลำดับของภาษาในรายการภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้เป็นลำดับของภาษาที่ Office จะใช้งาน ตัวอย่างเช่น ถ้าลำดับของภาษาที่ใช้แสดงของคุณ คือ สเปน <ค่าเริ่มต้น> เยอรมัน และญี่ปุ่น เมื่อเครื่องมือภาษาสเปนถูกเอาออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ภาษาเยอรมันจะกลายเป็นภาษาเริ่มต้นที่ใช้แสดงของคุณทันที

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาเริ่มต้น

 1. เปิดโปรแกรม Office เช่น Word

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้ ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

โปรแกรม Office แต่ละโปรแกรมใช้ภาษาที่ใช้แสดงภาษาใดอยู่

ถ้าคุณใช้ภาษาหลายภาษาและได้กำหนด Office เองเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานที่คุณต้องการ คุณสามารถตรวจดูโปรแกรม Office ทั้งหมดเพื่อดูว่าภาษาใดเป็นภาษาเริ่มต้นที่ใช้แสดงของโปรแกรมแต่ละโปรแกรมได้

 • ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้ ให้คลิก ดูภาษาที่ใช้แสดงที่ติดตั้งไว้สำหรับโปรแกรม Microsoft Office แต่ละโปรแกรม

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานสำหรับโปรแกรม Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio และ Word เท่านั้น ซึ่งจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับโปรแกรม Office 2016

คำแนะนำบนหน้าจอเป็นหน้าต่างแบบป็อปอัพซึ่งจะแสดงวิธีใช้แบบตามบริบทแบบย่อเมื่อคุณวางตัวชี้บนองค์ประกอบการแสดง เช่น ปุ่ม แท็บ ตัวควบคุมกล่องโต้ตอบ หรือเมนู เป็นต้น การตั้งค่าภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอของโปรแกรม Office หนึ่งโปรแกรมเท่ากับตั้งค่าให้กับโปรแกรม Office ทั้งหมดที่คุณติดตั้งไว้

 1. เปิดโปรแกรม Office เช่น Word

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอ ให้เลือกภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Office 2016

  • ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่ได้แสดงรายการอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มบริการภาษาเพิ่มเติม คลิก ฉันจะรับภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอเพิ่มเติมจาก Office.com ได้อย่างไร แล้วทำตามคำแนะนำสำหรับการดาวน์โหลดและการติดตั้ง

  • หลังจากที่คุณติดตั้งภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอใหม่แล้ว ภาษานั้นจะกลายเป็นภาษาเริ่มต้นของคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำบนหน้าจอ ให้ดูที่ แสดงหรือซ่อนคำแนะนำบนหน้าจอ

การคั้งค่าภาษา Microsoft Office 2007 เปิดตัวเลือกเฉพาะของภาษา เช่น ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับภาษาเฉพาะใน Ribbon และกล่องโต้ตอบ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเปิดตัวเลือกภาษาสำหรับภาษาญี่ปุ่น ตัวเลือกภาษา แนวทางการออกเสียง และ ล้อมรอบอักขระ จะถูกเปิด

ถ้าคุณติดตั้ง 2007 Microsoft Office Language Pack คุณจะสามารถเปลี่ยนภาษาของ Ribbon เมนู กล่องโต้ตอบ และวิธีใช้เป็นภาษาของแพ็คภาษา นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษร เช่น ตัวตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ในภาษาอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์แพ็คภาษา ให้ดู Language Accessory Pack สำหรับ Office

ใน Office 2007 ตัวเลือกภาษาจะอยู่ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office 2007

การตั้งค่าภาษาใน Office 2007

เมื่อต้องการเพิ่มภาษาในโปรแกรม Office 2007 ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งภาษาที่คุณต้องการใช้ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว จากนั้น คุณต้องเปิดใช้งานภาษาที่คุณต้องการใช้ ตัวเลือกเฉพาะของภาษาที่เปิด จะขึ้นอยู่กับภาษาที่เปิดใช้งานและโปรแกรมที่คุณใช้

 1. คลิก เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > Microsoft Office > เครื่องมือ Microsoft Office > การตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office 2007

 2. คลิกแท็บ ภาษาสำหรับการแก้ไข

 3. เลือกภาษาที่คุณต้องการเปิดใช้งานในรายการ ภาษาสำหรับการแก้ไขที่พร้อมใช้งาน แล้วคลิก เพิ่ม

  ภาษาที่เพิ่มลงในรายการ ภาษาสำหรับการแก้ไขที่เปิดใช้งาน และตัวเลือกเฉพาะของภาษาทั้งหมดที่พร้อมใช้งานในโปรแกรม การวางจำหน่าย Office 2007 ถูกเปิด

ภาษาสำหรับการแก้ไขเริ่มต้นจะปรากฎทางด้านล่างของแท็บ ภาษาสำหรับการแก้ไข ถ้าจำเป็น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเลือกภาษาที่คุณต้องการในรายการ ภาษาสำหรับการแก้ไขหลัก

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงภาษาสำหรับการแก้ไขหลักแล้ว เทมเพลต Normal.dotm ใน Word จะถูกแทนที่โดยอัตโนมัติ เราขอแนะนำให้คุณบันทึกสำเนาของ Normal.dotm แล้วเปลี่ยนชื่อให้มีภาษา ตัวอย่างเช่น Normal_English.dotm ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนภาษาสำหรับการแก้ไขหลัก โดยปกติ เทมเพลต Normal.dotm จะถูกบันทึกไปยัง C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Templates โดย “ชื่อผู้ใช้” คือชื่อของบุคคลที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถนำภาษาออกจากรายการ ภาษาสำหรับการแก้ไขที่เปิดใช้งาน ได้ ถ้าภาษาถูกตั้งค่าเป็นภาษาสำหรับการแก้ไขหลัก เมื่อต้องการนำภาษาออกจากรายการ ภาษาสำหรับการแก้ไขที่เปิดใช้งาน ก่อนอื่น คุณต้องเลือกภาษาอื่นในรายการ ภาษาสำหรับการแก้ไขหลัก แล้วนำภาษาออกจากรายการ ภาษาสำหรับการแก้ไขที่เปิดใช้งาน

 1. คลิก เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > Microsoft Office > เครื่องมือ Microsoft Office > การตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office 2007

 2. คลิกแท็บ ภาษาที่ใช้แสดง

  หมายเหตุ: แท็บ ภาษาที่ใช้แสดง จะปรากฎ หลักจากที่คุณติดตั้งแพ็คภาษาแล้วเท่านั้น 

 3. เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับ Ribbon เมนู และกล่องโต้ตอบจากรายการ แสดงเมนูและกล่องโต้ตอบของ Microsoft Office เป็น

 4. เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับวิธีใช้จากรายการ แสดงวิธีใช้เป็น

 5. ถ้าคุณติดตั้งภาษาอย่างน้อยสามภาษา รายการ แสดงลำดับความสำคัญของภาษา จะแสดงขึ้น เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับความสำคัญของภาษา ให้เลือกภาษาในรายการ แล้วคลิก ขึ้น หรือ ลง

ถ้าคุณเห็น (การสนับสนุนที่จำกัด) ต่อจากภาษาในรายการ ภาษาสำหรับการแก้ไขที่พร้อมใช้งาน แสดงว่าตัวเลือกภาษาสำหรับภาษานั้นเปิดอยู่ แต่ยังไม่ได้ติดตั้งรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษานั้นในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ภาษาสำหรับการแก้ไขด้วยการสนับสนุนที่จำกัด

ถ้าคุณต้องการใช้รูปแบบคีย์บอร์ดเดียวกันสำหรับภาษาที่เปิดใช้งานทั้งหมด คุณสามารถเพิกเฉยข้อความ (การสนับสนุนที่จำกัด) สำหรับภาษาของคุณได้อย่างปลอดภัย ถ้าคุณต้องการใช้รูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาที่มีการสนับสนุนที่จำกัด คุณต้องเพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไขหรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office สำหรับภาษานั้น

ถ้าคุณต้องการพิมพ์เป็นภาษาที่ไม่ใช้ภาษาละตินเป็นฐาน เช่น ภาษาอาหรับหรือภาษาจีน หรือคุณต้องการใช้รูปแบบคีย์บอร์ดเป็นภาษาท้องถิ่นเมื่อพิมพ์ภาษาที่ใช้ภาษาละตินเป็นฐานอื่นๆ คุณต้องเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษานั้น แล้วคุณจะสามารถสลับระหว่างภาษาโดยใช้แถบภาษา

เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด Office 2007 ใน Windows 10, Windows 8.1 และ Windows 8

 1. กดปุ่มโลโก้ Windows + X แล้วคลิก แผงควบคุม

  คุณจะเห็นรายการคำสั่งและตัวเลือกหลังจากกดแป้นโลโก้ Windows + X

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล

 3. สำหรับภาษาที่คุณต้องการเพิ่ม ให้คลิก ตัวเลือก

  การเพิ่มวิธีการป้อนข้อมูลใน แผงควบคุม ใน Windows 8

 4. ภายใต้ วิธีการป้อนข้อมูล ให้คลิก เพิ่มวิธีการป้อนข้อมูล คุณสามารถคลิก แสดงตัวอย่าง เพื่อดูลักษณะของอุปกรณ์การป้อนข้อมูลได้

  การเพิ่มวิธีการป้อนข้อมูลใน Windows 8

 5. คลิกวิธีการป้อนข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วคลิก เพิ่ม

  การเพิ่มวิธีการป้อนข้อมูลใน Windows 8

เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด Office 2007 ใน Windows 7 และ Windows Vista

 1. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม

 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ภายใต้ ภูมิภาคและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแป้นพิมพ์หรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ

  หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา แล้วคลิกแท็บ คีย์บอร์ดและภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา บนแท็บ แป้นพิมพ์และภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ ปุ่ม เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

  ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

 5. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 6. ขยายภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า แล้วขยาย คีย์บอร์ด

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคีย์บอร์ดหรือ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง ภาษานั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า

ใน Windows XP (สำหรับ Office 2010 และ 2007)

 1. คลิก เริ่ม จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

  หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ให้คลิกแท็บ ภาษา จากนั้นภายใต้ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิก รายละเอียด

 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ บริการที่ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการจากรายการ ภาษาสำหรับการป้อนค่า แล้วคลิก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

เปิดใช้งานหรือเปลี่ยนภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ด

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

เปิดการตรวจภาษาอัตโนมัติ

สลับคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาษาของข้อความรอบข้าง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×