เพิ่มผู้ใช้ใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ชื่อผู้ใช้      นี้ต้องเป็นชื่อผู้ใช้เดียวกัน (หรือ ID การเข้าสู่ระบบ) ที่ผู้ใช้พิมพ์เมื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

รหัสผ่านชั่วคราว      พิมพ์รหัสผ่าน ที่คุณกำลังกำหนดผู้ใช้ไม่ได้ใช้ก่อน รหัสผ่านชั่วคราวนี้เท่านั้นสามารถใช้ครั้งเดียว เป็นครั้งแรกฐานข้อมูล Business Contact Manager เข้าถึงของผู้ใช้ใหม่นี้ผู้ใช้จะได้รับพร้อมท์ให้พิมพ์รหัสผ่านชั่วคราวนี้ จากนั้น พิมพ์ หรือเธอปัจจุบันหรือเครือข่ายท้องถิ่นรหัสผ่าน จากนั้นส่งต่อเวลา รหัสผ่านเครือข่ายของผู้ใช้อนุญาตให้ผู้ใช้เข้า ถึงเครือข่ายทั้งสอง หรือฐานข้อมูล

หมายเหตุ: คุณต้องพิมพ์รหัสผ่านชั่วคราวสำหรับผู้ใช้แต่ละรายการ รหัสผ่านใด ๆ ที่ใช้ซึ่งไม่ว่าจะชั่วคราว หรือถาวรนั่นคือต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ตั้งในเครือข่ายของคุณภายใน

ยืนยันรหัสผ่าน      พิมพ์รหัสผ่านชั่วคราวเพื่อยืนยัน รหัสผ่านไม่ว่างเปล่า

นอกจากนี้ อนุญาตให้ผู้ใช้นี้สามารถเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้      เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ใหม่ที่มีสิทธิ์ เพื่อเข้าสู่ระบบ และออก จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ตลอดจน การเข้าถึงไฟล์อื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงฐานข้อมูล

ถ้าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ อยู่นั้นไม่จำเป็นต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้บาง คนอีกครั้ง

หมายเหตุ: นี่คือส่วนของกระบวนการอนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเมื่อต้องการแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่คุณเป็นเจ้าของ เมื่อต้องการแชร์ฐานข้อมูลของคุณ บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กแชร์ฐานข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×