เพิ่มผู้ใช้แต่ละรายหรือแบบกลุ่มใน Office 365 - วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ

บุคคลในทีมของคุณแต่ละคนต้องมีบัญชีผู้ใช้ก่อนจึงจะสามารถลงชื่อเข้าใช้และเข้าถึง Office 365 สำหรับธุรกิจได้ วิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มบัญชีผู้ใช้คือ การเพิ่มทีละบัญชีในศูนย์การจัดการ Office 365 หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนนี้แล้ว ผู้ใช้ของคุณจะมีสิทธิ์การใช้งาน Office 365 ข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบ และกล่องจดหมาย Office 365

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใน ศูนย์การจัดการ Office 365

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. บนโฮมเพจ เลือก เพิ่มผู้ใช้

  บนโฮมเพจตัวอย่างศูนย์การจัดการ เลือก เพิ่มผู้ใช้
 4. พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้ แล้วเลือกโดเมนที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้คือ Jakob และโดเมนของเขาคือ contoso.com เขาจะลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยการพิมพ์ jakob@contoso.com

  ชื่อผู้ใช้และโดเมนจะเป็นรหัสผู้ใช้ Office 365 ของผู้ใช้

 5. เมื่อต้องการใส่ข้อมูลผู้ติดต่อเพิ่มเติมสำหรับบุคคลนี้ เช่น โทรศัพท์มือถือและที่อยู่ ขยายส่วน ข้อมูลผู้ติดต่อ แล้วใส่ข้อมูล

  ขยายส่วนข้อมูลผู้ติดต่อเพื่อใส่ข้อมูลตัวเลือก เช่น โทรศัพท์มือถือและที่อยู่

 6. คุณสามารถปล่อยให้ Office 365 สร้างรหัสผ่านหรือคุณสามารถตรวจสอบ ฉันสร้างรหัสผ่าน แล้ว พิมพ์รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากสำหรับผู้ใช้ได้

  แสดงข้อกำหนดด้านรหัสผ่านถ้าคุณตัดสินใจที่จะสร้างรหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้

  รหัสผ่านที่คุณกำหนดให้จำเป็นต้องเปลี่ยนหลังจาก 90 วัน คุณยังสามารถเลือก กำหนดให้ผู้ใช้นี้เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองเมื่อลงชื่อเข้าใช้เป็นครั้งแรก จากนั้นเมื่อบุคคลนั้นลงชื่อเข้าใช้ที่ https://portal.office.com เป็นครั้งแรก พวกเขาจะได้รับพร้อมท์ให้เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง

 7. เนื่องจากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณจะได้รับสำเนารหัสผ่านชั่วคราวของผู้ใช้ ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ Office 365 ใหม่ได้รับสำเนาอีเมลนี้ ใน ส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังกล่องของผู้รับต่อไปนี้ทางอีเมล อย่าลืมใส่ที่อยู่อีเมลที่บุคคลนั้นใช้งานในปัจจุบัน อย่าส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมล Office 365 ใหม่ของพวกเขาเพราะพวกเขายังไม่สามารถรับได้ คุณสามารถใส่ที่อยู่อีเมลได้ถึง 5 รายการ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

 8. ถ้าคุณต้องการมอบหมายสิทธิ์การจัดการผู้ใช้ ขยายส่วน บทบาท และเลือก ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง หรือเลือก ผู้ดูแลระบบแบบกำหนดเอง เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เหล่านี้สามารถทำได้ ให้ดู เกี่ยวกับบทบาทของผู้ดูแลระบบ Office 365

  ขยายบทบาทถ้าคุณต้องการมอบหมายสิทธิ์การจัดการผู้ใช้

 9. ขยายส่วน สิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อดูการสมัครใช้งานที่สามารถมอบหมายให้กับบุคคลนี้

  ถ้าคุณมีการสมัครใช้งานหลายรายการ จะแสดงทั้งหมดในรายการ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานจากการสมัครใช้งานมากกว่าหนึ่งรายการให้กับผู้ใช้ใหม่ได้

  ขยายส่วนสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อดูการสมัครใช้งานทั้งหมดของคุณ

  ถ้าคุณมีการสมัครใช้งานเพียงรายการเดียว พร้อมกับ Visio รายการจะสั้นกว่า คุณสามารถสร้างผู้ใช้โดยไม่กำหนดสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบ

  ส่วนสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์โดยมีเพียง Office 365 Business Premium
 10. และ คุณยังสามารถขยาย การสมัครใช้งาน ออกไปอีกเพื่อดูบริการทั้งหมดที่รวมอยู่ คุณสามารถปิดบริการแบบเจาะจงได้ ถ้าไม่ต้องการใช้บริการเหล่านั้นในธุรกิจของคุณ

  ขยายการสมัครใช้งานเพื่อดูว่าบริการ Office 365 ใดบ้างที่รวมอยู่ในสิทธิ์การใช้งานนี้

  ถ้าคุณกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับบุคคลใหม่โดยไม่มีสิทธิ์การใช้งานใดๆ ที่พร้อมใช้งาน คุณจะเห็นหน้าจอยืนยันที่บ่งบอกว่าคุณให้ความยินยอมในการซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่

  เมื่อคุณกำหนดสิทธิ์การใช้งานที่ซึ่งคุณไม่มี คุณจะซื้อสิทธิ์การใช้งานใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิกบันทึก
 11. เลือก บันทึก คุณจะเห็นการยืนยันว่าบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านถูกสร้างขึ้นแล้ว

 12. ทุกคนที่คุณกำหนดให้ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลจะได้รับอีเมลจากทีม Microsoft Online Services ซึ่งจะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

  คุณจะได้รับอีเมลจากทีม Microsoft Online Services

  อีเมลจะประกอบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน Office 365 ของบุคคลนั้นเพื่อให้พวกเขาสามารถลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ได้ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้:

  คุณจะได้รับอีเมลที่คล้ายกันกับฉบับนี้ที่มีชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้ใหม่

 13. หลังจากที่คุณเพิ่มบุคคลใน Office 365 แล้ว คุณจะต้องแจ้งข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ของพวกเขาให้พวกเขาทราบ ให้ทำตามวิธีการปกติของคุณในการแจ้งรหัสผ่านใหม่

มีผู้ใช้หลายร้อยหรือหลายพันคนที่ต้องการเพิ่มใช่หรือไม่

เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้หลายคนในครั้งเดียว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • เพิ่มผู้ใช้จากไฟล์ csv ใช้สเปรดชีตเพื่อเพิ่มบุคลเป็นกลุ่มลงใน Office 365

 • เพิ่มผู้ใช้ลงใน Office 365 ด้วย Windows PowerShell ใช้วิธีนี้เพื่อเริ่มกระบวนการสร้างบัญชีผู้ใช้ Office 365 และกำหนดสิทธิ์การใช้งานโดยอัตโนมัติด้วยโปรแกรม เลือกวิธีการนี้ถ้าคุณคุ้นเคยกับการใช้ cmdlet ของ Windows PowerShell อยู่แล้ว

 • ใช้เครื่องมือ Azure Active Directory Connect ใช้เครื่องมือเชื่อมต่อ Azure AD Connect เพื่อทำสำเนาบัญชีต่างๆ ของผู้ใช้ Active Directory (วัตถุอื่นๆ ของ Active Directory) ใน Office 365การซิงค์จะเพิ่มบัญชีผู้ใช้เท่านั้น คุณจะต้องกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ผู้ใช้ที่ซิงค์ก่อน ผู้ใช้จึงจะสามารถใช้อีเมลและแอปอื่นๆ ของ Office ได้

 • โยกย้ายบัญชีอีเมลหลายบัญชีไปยัง Office 365 เมื่อคุณโยกย้ายกล่องจดหมายหลายกล่องไปยัง Office 365 โดยใช้วิธีแบบเคลื่อนย้ายแบบกำหนดลำดับชั้น หรือ Exchange แบบไฮบริด คุณจะเพิ่มผู้ใช้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการโยกย้ายโดยอัตโนมัติ การโยกย้ายจะเพิ่มบัญชีผู้ใช้เท่านั้น คุณจะต้องกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ผู้ใช้ก่อน ผู้ใช้จึงจะสามารถใช้อีเมลและแอปอื่นๆ ของ Office ได้

ดูวิดีโอ:

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ขั้นตอนมีดังนี้:

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. เลือก ผู้ใช้ > ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ คลิก ไอคอน เพิ่ม เพื่อเพิ่มผู้ใช้

  คลิกเครื่องหมายบวกบนแดชบอร์ด

  ถ้าลักษณะ UI ของคุณแตกต่างจากรูปด้านบน คุณอาจมีแผน Office 365 Small Business ดูคำแนะนำเหล่านี้

  จากนั้น หน้า สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ จะปรากฎขึ้น

  รูปของหน้า สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

  ถ้าคุณมีการสมัครใช้งานมากกว่าหนึ่งรายการ การสมัครใช้งานเหล่านั้นจะแสดงเป็นรายการอยู่ในส่วน เลือกสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้นี้ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานหลายรายการได้

  เลือกสิทธิ์การใช้งาน สำหรับผู้ใช้นี้จะมีรายการสิทธิ์การใช้งานถ้าคุณมีการสมัครใช้งานมากกว่าหนึ่ง
 4. บนหน้า สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้ใส่ชื่อที่ใช้แสดงและชื่อผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้คือสิ่งที่บุคคลจะใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ Office 365

 5. ถ้าคุณมีโดเมนมากกว่าหนึ่งโดเมน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกโดเมนที่เหมาะกับบุคคลนั้นในส่วนที่เลือกแบบดรอปดาวน์

  เลือกโดเมนจากกล่องดรอปดาวน์

 6. ตามค่าเริ่มต้น Office 365 จะสร้างรหัสผ่านชั่วคราวให้บุคคลนั้นใหม่ แต่ถ้าคุณต้องการสร้างรหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับบุคคลนั้นๆ ด้วยตัวเอง ให้เลือก พิมพ์รหัสผ่าน แล้วพิมพ์รหัสผ่านที่คาดเดายากที่ตรงตามแนวทาง 2 ครั้ง

  แสดงข้อกำหนดด้านรหัสผ่าน เมื่อคุณพิมพ์รหัสผ่าน

  เนื่องจากรหัสผ่านเริ่มต้นจะเป็นรหัสผ่านแบบชั่วคราวเสมอ บุคคลนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านภายใน 90 วัน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้บุคคลนั้นเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อพวกเขาลงชื่อเข้า Office 365 ในครั้งแรก ให้เลือก ทำให้ผู้ใช้นี้เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองด้วย Outlook Web App ในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป เมื่อบุคคลนั้นลงชื่อเข้าใช้ที่ https://portal.office.com เป็นครั้งแรก พวกเขาจะได้รับพร้อมท์ให้เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง

 7. ในกล่อง อีเมลรหัสผ่านไปยังผู้รับต่อไปนี้ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการให้ได้รับสำเนาข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของบุคคลนี้

  ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ใหม่ของ Office 365 ได้รับสำเนาของอีเมลนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ใส่ที่อยู่อีเมลที่บุคคลนั้นสามารถเข้าถึงได้ อย่าส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมล Office 365 ใหม่ของพวกเขา เนื่องจากผู้ใช้จะไม่สามารถรับอีเมลนั้นได้

  ตามค่าเริ่มต้น ที่อยู่อีเมลของคุณจะถูกเพิ่มเนื่องจากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ แต่คุณสามารถเอาออกได้ ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถใส่ที่อยู่อีเมลได้สูงสุด 5 รายการโดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

  แสดงวิธีการใส่ที่อยู่อีเมลมากกว่าหนึ่งรายการโดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

 8. (ทำหรือไม่ก็ได้) ถ้าคุณมีจำนวนสิทธิ์การใช้งานไม่พอสำหรับการมอบหมายให้กับผู้ใช้รายใหม่นี้ คุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับ ซื้อสิทธิ์การใช้งาน

  ซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม

  ถ้าคุณเลือก ซื้อสิทธิ์การใช้งาน อินสแตนซ์อื่นของพอร์ทัลผู้ดูแลระบบ Office 365 จะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณทำการสั่งซื้อ หลังจากที่คุณซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดอินสแตนซ์พอร์ทัลผู้ดูแลระบบ Office 365 แล้วเริ่มกระบวนการในการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น

 9. เลือก สร้าง เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้

  ในตอนนี้ อีเมลจาก Microsoft Online Services Team จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณได้ระบุไว้

  ชื่อเรื่องอีเมลจาก Microsoft Online Services Team

  เนื้อหาของอีเมลจะมีลักษณะดังนี้:

  ตัวอย่างอีเมลที่มีบัญชีผู้ใช้ Office 365 และข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

 10. หลังจากที่คุณเพิ่มบุคคลใน Office 365 แล้ว คุณจะต้องแจ้งข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ของพวกเขาให้พวกเขาทราบ ให้ทำตามวิธีการปกติของคุณในการแจ้งรหัสผ่านใหม่

หลังจากที่คุณเพิ่มผู้ใช้ไปยังการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณแล้ว พวกเขาจะสามารถติดตั้ง Office บนพีซีหรือ Mac ของพวกเขาได้ โดยแต่ละคนสามารถติดตั้ง Office 365 บนพีซีหรือ Mac ได้ไม่เกิน 5 เครื่อง

พวกเขายังสามารถติดตั้งแอป Office Mobile บนแท็บเล็ต 5 เครื่องและโทรศัพท์ 5 เครื่อง เช่น iPhones, iPads และโทรศัพท์และแท็บเล็ต Android ด้วยวิธีนี้พวกเขาจะสามารถแก้ไขไฟล์ Office ได้จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของพวกเขาได้ทุกที่

ดูเพิ่มเติม

ผู้ดูแลระบบ: รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งคนใน Office 365

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×