เพิ่มผู้เข้าร่วมการส่งข้อความภายนอกลงในการสนทนา Yammer ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบางครั้งคุณจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับภายนอกคู่ค้า ผู้จำหน่าย หรือลูกค้า คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอกไปยังการสนทนาในYammer เพื่อให้คุณสามารถทำงานกับบุคคลที่คุณต้อง แม้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในเครือข่ายYammer ของคุณ ตัวอย่าง คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอกลงในการสนทนา หรือการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีได้อย่างรวดเร็วได้รับการตอบกลับ ผู้เข้าร่วมภายนอกสามารถดู และดาวน์โหลดไฟล์ที่ถูกอัปโหลดในการสนทนา อัปโหลดไฟล์ และพวกเขาสามารถดูบันทึกย่อ คุณจะสามารถเห็นเมื่อการสนทนามีผู้เข้าร่วมภายนอก และคุณสามารถเอาผู้เข้าร่วมภายนอกเมื่อคุณต้องการ

ต่อไปนี้เป็นวิธีการทำงานกับผู้เข้าร่วมภายนอกในYammer:

เพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอก

เป็นผู้ใช้Yammer คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอกลงในการสนทนา และคุณสามารถส่งข้อความเป็นส่วนตัวหรือข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับผู้เข้าร่วมภายนอก

เพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอกลงในการสนทนา
 1. ในYammer พิมพ์ข้อความของคุณหรือตอบกลับข้อความที่มีอยู่

 2. บนบรรทัดสำเนาถึง พิมพ์อยู่อีเมลของบุคคลคุณต้องการเชิญเข้าร่วมการสนทนานั้น

  การแจ้งให้ทราบว่าคุณกำลังเพิ่มผู้เข้าร่วมจากภายนอก

  เมื่อคุณเพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอก คุณจะเห็นการแจ้งให้ทราบการยืนยันว่า คุณจะเพิ่มใครลงในการสนทนา

 3. เลือกข้อความติดประกาศ เพื่อส่งข้อความของคุณ

  ผู้ใช้ภายนอกถูกเพิ่มลงในข้อความ

  ที่อยู่อีเมลและชื่อผู้เข้าร่วมภายนอกปรากฏขึ้น สัญลักษณ์ลูกโลกถูกตรึงไว้ในการสนทนาเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้อื่นทราบว่า การสนทนานั้นมีผู้เข้าร่วมภายนอก

ส่งข้อความเป็นส่วนตัวไปยังผู้เข้าร่วมภายนอก
 1. ในYammer เลือกกล่องจดหมายเข้า

 2. เลือกสร้างข้อความ

  สร้างข้อความจาก กล่องจดหมายเข้า ของ Yammer
 3. เลือกส่งผ่านข้อความส่วนบุคคล

  สร้างข้อความส่วนตัวใหม่ใน Outlook
 4. ในเขตข้อมูลผู้เข้าร่วมเพิ่ม ใส่อยู่อีเมลของบุคคลคุณต้องการเพิ่มเป็นผู้เข้าร่วมภายนอก

  เพิ่มผู้เข้าร่วมจากภายนอกลงในข้อความส่วนตัว

  เมื่อคุณเพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอก คุณจะเห็นการแจ้งให้ทราบการยืนยันว่า คุณจะเพิ่มใครลงในการสนทนา

 5. เลือกข้อความที่ส่ง เพื่อส่งข้อความของคุณ

ใช้การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับผู้เข้าร่วมภายนอก
 1. ค้นหาผู้เข้าร่วมในหน้าต่างแบบออนไลน์ในตอนนี้ และเลือกชื่อของพวกเขาเพื่อเริ่มข้อความโต้ตอบแบบทันที

  ในตอนนี้ Yammer สามารถสนทนากับผู้เข้าร่วมภายนอกได้แล้ว

  คุณจะเห็นการแจ้งให้ทราบว่า การสนทนารวมผู้เข้าร่วมภายนอก

เคล็ดลับ: หลังจากที่คุณได้เชิญผู้เข้าร่วมภายนอกกับเครือข่ายYammer ของคุณโดยใช้วิธีต่อไปนี้ ชื่อของพวกเขาจะปรากฏขึ้นสำหรับคุณถ้าคุณเริ่มพิมพ์ชื่อของพวกเขาในการค้นหาชนิดล่วงหน้าสำหรับการสนทนาหรือข้อความเป็นส่วนตัว

การเอาผู้เข้าร่วมภายนอกออกจากการสนทนา

คุณสามารถเอาผู้เข้าร่วมภายนอกได้จากการสนทนา เมื่อคุณเอา พวกเขาไม่สามารถดูการสนทนานั้นในกล่องจดหมายเข้าของพวกเขาYammer อย่างไรก็ตาม ข้อคิดเห็นของพวกเขายังคงอยู่ในการสนทนา

ใครสามารถเอาผู้เข้าร่วมภายนอกได้อย่างไร

 • สมาชิกทั้งหมด   ของเครือข่ายสามารถเอาผู้เข้าร่วมภายนอกแต่ละที่พวกเขาได้เพิ่มไว้การสนทนาหรือข้อความเป็นส่วนตัว

  Starter สนทนา   สามารถเอาออกทั้งหมดภายนอกแต่ละรายการผู้เข้าร่วมที่พวกเขาได้เพิ่มลงในการสนทนา

 • กลุ่มผู้ดูแลระบบ   สามารถเอาผู้เข้าร่วมภายนอกทั้งหมดจากการสนทนาในกลุ่มที่ผู้ดูแลการ

 • ผู้ดูแลระบบตรวจ   ของเครือข่ายสามารถเอาผู้เข้าร่วมภายนอกทั้งหมดจากสนทนาใด ๆ

เอาผู้เข้าร่วมภายนอกออกจากการสนทนา
 1. ภายในข้อคิดเห็น announcing ว่า ผู้เข้าร่วมภายนอกถูกเพิ่มลงในการสนทนา คลิเอาผู้เข้าร่วม สำหรับสมาชิกคุณอยากเอาออก

  ตัวเลือก ผู้ดูแลกลุ่ม สำหรับเอาผู้เข้าร่วมภายนอกออก
 2. ใบรับรองบนข้อความ "กำลังคุณแน่ใจว่า คุณต้องการเอาบุคคลเหล่านั้นออกจาก conversation?" เลือกตกลง

ตรวจสอบผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาผู้เข้าร่วมภายนอกทั้งหมดในเครือข่าย ดูการค้นหาผู้เข้าร่วมภายนอกในเครือข่าย Yammer

ฉันผู้เข้าร่วมภายนอกตอบกลับได้อย่างไร

ผู้เข้าร่วมภายนอกได้รับอีเมลเชิญบุคคลเหล่านั้นเพื่อYammer พวกเขาสามารถยอมรับการเชิญ และไปหน้าการลงทะเบียนYammer เพื่อลงทะเบียนสำหรับเครือข่ายYammer ขององค์กรของพวกเขา

พวกเขาจะได้รับอีเมลที่ มีเนื้อหาของการสนทนาหรือข้อความ พวกเขาสามารถตอบกลับอีเมลไปเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปราย หรือพวกเขาสามารถคลิกลิงก์ตอบกลับบน Yammer ถ้าจะเลือกตอบกลับบน Yammer พวกเขาจะไปยังหน้าการลงทะเบียนYammer

ถ้ามีผู้เข้าร่วมภายนอกไม่ต้องการเข้าร่วม พวกเขาสามารถยกเลิกสมัครจากการสนทนา โดยใช้:

 • อีเมล:   เลือกยกเลิกจากการสนทนานี้ ลิงก์ในข้อความอีเมของพวกเขา

 • Yammer กล่องขาเข้า:   เลือกหยุดดังต่อไปนี้ในกล่องจดหมายเข้า สำหรับการสนทนาในกล่องจดหมายเข้าYammer ของพวกเขา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ค้นหาผู้เข้าร่วมภายนอกในเครือข่าย Yammer

บ่อยผู้เข้าร่วมภายนอก Yammer

การควบคุมผู้เข้าร่วมภายนอกในเครือข่าย Yammer กับกฎการส่ง Exchange

Yammer ศูนย์การจัดการ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×