เพิ่มผู้รับข้อความอีเมลของฉันลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ที่อยู่อีเมลและชื่อโดเมนในรายชื่อผู้ส่งปลอดภัยจะไม่ถือว่าเป็นอีเมลขยะ โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาของข้อความ คุณสามารถเพิ่มที่ติดต่อของคุณและ correspondents อื่น ๆ ลงในรายการผู้ส่งที่ปลอดภัย

ตามค่าเริ่มต้น ที่อยู่อีเมลในที่ติดต่อ Outlook ของคุณจะถือว่าเป็นผู้ส่งที่ปลอดภัยโดยตัวกรองอีเมลขยะแต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ข้อความอีเมลจากผู้ส่งที่ปลอดภัยจะไม่ถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server อยู่ จะถือว่าชื่อและที่อยู่อีเมลใน สมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL) เป็นผู้ส่งที่ปลอดภัยด้วยเช่นกัน

 • เมื่อคุณส่งข้อความเพื่อให้บุคคลหรือองค์กรที่ไม่อยู่ติดต่อของ Outlook ที่อยู่อีเมลของผู้รับจะไม่ถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความ ว่า เมื่อผู้รับข้อความตอบกลับข้อความของคุณ ข้อความตอบกลับอาจถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย ของคุณ ทำต่อไปนี้:

 1. บนแท็บหน้าแรก คลิกอีเมลขยะ แล้ว คลิ กตัวเลือกอีเมลขยะ

 2. บนแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัย เลือกกล่องเพิ่มบุคคลที่ฉันส่งอีเมลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกที่ไอคอนจดหมาย นั้นแล้ว คลิกที่แท็บหน้าแรก

 2. ในกลุ่ม ลบ ให้คลิก ขยะ แล้วคลิก ตัวเลือกอีเมลขยะ

 3. บนแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัย ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อถืออีเมลจากที่ติดต่อของฉัน

เมื่อคุณส่งข้อความให้กับคนอื่นหรือองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในที่ติดต่อของ Outlook ตามค่าเริ่มต้นแล้วที่อยู่อีเมลผู้รับเหล่านี้จะไม่ถูกเพิ่มลงใน รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่า เมื่อผู้รับนั้นตอบกลับข้อความของคุณ ข้อความที่ตอบกลับอาจถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ อีเมลขยะ ได้

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้รับข้อความของคุณ แม้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ติดต่อของ Outlook ในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย ทำต่อไปนี้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลบ ให้คลิก อีเมลขยะ แล้วคลิก ตัวเลือกอีเมลขยะ

 2. บนแท็บ ผู้ส่งที่ปลอดภัย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มบุคคลที่ฉันส่งอีเมลไปถึงลงใน รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย โดยอัตโนมัติ

ที่อยู่อีเมลที่อยู่ในที่ติดต่อของคุณจะถือว่า ปลอดภัยโดยตัวกรองอีเมลขยะถ้ากล่องกาเครื่องหมายเชื่อถืออีเมลจากที่ติดต่อของฉัน ถูกเลือก (ค่าเริ่มต้น) อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังบางครั้งส่งอีเมไปยังผู้รับที่ไม่ได้แสดงอยู่ในที่ติดต่อของคุณ ที่อยู่เช่นชื่อผู้รับจะไม่ใช้พิจารณาปลอดภัยตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการให้อยู่เหล่านี้จะถือว่าปลอดภัย ทำต่อไปนี้:

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บ กำหนดลักษณะ ภายใต้ อีเมล ให้คลิก อีเมลขยะ

 3. คลิกแท็บ ผู้ส่งที่ปลอดภัย

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มบุคคลที่ฉันอีเมลลงใน 'รายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย' โดยอัตโนมัติ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมของตัวกรองอีเมลขยะ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×