เพิ่มผู้ติดต่อจากภายนอกบริษัทของคุณ

คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อจากภายนอกบริษัทลงในรายชื่อผู้ติดต่อ

 • หากบริษัทของคุณได้รับสิทธิ์ให้สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ คุณก็สามารถเพิ่มผู้ใช้โปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันทีจากเครือข่ายบริการอินเทอร์เน็ต AOL, Yahoo, MSN หรือ Windows Live™ ได้ และคุณยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับผู้ใช้ดังกล่าวได้อีกด้วย

 • หากบริษัทของคุณเชื่อมต่อกับองค์กรของบริษัทอื่น หรือที่เรียกว่ากลุ่มองค์กร คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้จากกลุ่มองค์กรลงในรายชื่อผู้ติดต่อได้ และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้นั้นๆ ผ่านโหมดการสื่อสารต่างๆ เช่น IM โทรศัพท์ และวิดีโอ ซึ่งทั้งสององค์กรรองรับได้

 • หากผู้ใช้ภายนอกคนใดไม่ใช่ผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กร หรือไม่ใช่ผู้ติดต่อ IM จากภายนอก คุณสามารถเพิ่มบุคคลนั้นเป็นผู้ติดต่อแบบ "โทรศัพท์เท่านั้น" ลงในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มสมาชิกในครอบครัวของคุณลงในรายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อให้สามารถโทรติดต่อพวกเขาได้อย่างง่ายดายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

หากคุณไม่แน่ใจว่าบริษัทของคุณสนับสนุนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสาธารณะหรือไม่ หรือองค์กรของคุณเข้าร่วมสหพันธ์กับบริษัทของผู้ใช้อื่นหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มผู้ใช้ภายนอกบริษัทลงในรายชื่อผู้ติดต่อ

เปลี่ยนระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ติดต่อ

เพิ่มผู้ใช้ภายนอกบริษัทลงในรายชื่อผู้ติดต่อ

ผู้ติดต่อภายนอกบริษัท (ที่ไม่ปรากฏในไดเรกทอรีของบริษัท) อาจเป็น:

ฉันจะเพิ่มผู้ติดต่อภายนอกที่ใช้โปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันทีลงในรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างไร

Office Communicator ได้รับการกำหนดค่าให้รองรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ดังนั้นคุณจึงสามารถเพิ่มผู้ติดต่อที่ใช้โปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันทีจากเครือข่าย AOL, Yahoo, MSN และ Windows Live™ ลงในรายชื่อผู้ติดต่อของ Office Communicator ได้ เมื่อคุณเพิ่มผู้ติดต่อลงในรายชื่อแล้ว คุณจะสามารถติดต่อกับบุคคลนั้นได้โดยใช้ข้อความโต้ตอบแบบทันที อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถใช้ โทรผ่าน Communicator (Voice over IP, หรือการโทรแบบ VoIP) การสนทนาทางวิดีโอ และการประชุมทางเสียง/วิดีโอ กับผู้ติดต่อภายนอกที่ใช้โปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันทีได้

วิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มผู้ติดต่อภายนอกที่ใช้โปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที คือ การใช้โฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของ Outlook เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์บ้าน มือถือ และหมายเลขอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถโทรหาผู้ติดต่อนั้นๆ โดยใช้คุณลักษณะคลิกเพื่อโทรของ Communicator ได้

 1. ใน Office Outlook เปิดโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ จากนั้นคลิก สร้าง

 2. ในช่อง ชื่อเต็ม ให้ป้อนชื่อของผู้ติดต่อ คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลลงในช่อง บริษัทตำแหน่งงาน และ ตั้งชื่อเป็น หากไม่ต้องการ

 3. ในช่อง อินเทอร์เน็ต ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ และป้อนข้อมูลลงในช่องต่างๆ ต่อไปนี้

  • แสดงเป็น     ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อของ Communicator

  • ที่อยู่ IM     ที่อยู่ IM ของผู้ติดต่อ หากคุณไม่ป้อนข้อมูลลงในช่องนี้ คุณจะไม่สามารถเพิ่มผู้ติดต่อนั้นลงในรายชื่อผู้ติดต่อของ Communicator ได้ (หากผู้ติดต่อนั้นไม่มีที่อยู่ IM หรือคุณไม่ทราบที่อยู่ IM ให้ใส่ที่อยู่สมมุติลงไปก่อน เช่น username@msn.com และค่อยเปลี่ยนในภายหลังเมื่อทราบที่อยู่จริง)

 4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อโดยใช้รูปแบบ E.164 สำหรับรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์โดยไม่มีเครื่องหมายขีดคั่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐฯ จะมีลักษณะเช่นนี้: 14255550101 โดย 1 คือรหัสประเทศ 425 คือรหัสพื้นที่ และ 5550101 คือ หมายเลขโทรศัพท์

 5. บันทึกผู้ติดต่อ

 6. เปิด Office Communicator และในกล่อง การค้นหา ให้พิมพ์ชื่อที่คุณป้อนไว้ในช่อง แสดงเป็น ใน Outlook ชื่อผู้ติดต่อจะปรากฏในกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา

 7. ลากผู้ติดต่อจากกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา และปล่อยลงในกลุ่มในรายชื่อผู้ติดต่อ และคุณก็จะสามารถสนทนาด้วย IM กับผู้ติดต่อนั้นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่ปุ่มโทรศัพท์ทางขวาของชื่อผู้ติดต่อได้ด้วย โทรผ่าน Communicator ไม่รองรับผู้ติดต่อ IM จากภายนอก แต่คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน หรือมือถือของผู้นั้นได้

ฉันจะเพิ่มผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรลงในรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างไร

Office Communicator และ Office Communications Server 2007 รองรับความสามารถในการรวมกลุ่ม (เชื่อมโยง) กับองค์กรอื่นๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อจากองค์กรอื่นๆ เหล่านั้นลงในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้ เมื่อคุณเพิ่มผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรลงในรายชื่อผู้ติดต่อ คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ติดต่อเหล่านั้นได้โดยใช้โหมดการสื่อสารรูปแบบใดก็ได้ที่ทั้งสององค์กรรองรับ ตัวอย่างเช่น หากทั้งสององค์กรรองรับการโทรผ่าน Communicator การสนทนาทางวิดีโอ และการประชุมทางเสียง/วิดีโอ คุณก็สามารถใช้โหมดการติดต่อสื่อสารดังกล่าวในการติดต่อกับผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรได้

 1. ในกล่อง การค้นหา ของ Communicator ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ IM ของผู้ติดต่อ

 2. ลากชื่อผู้ติดต่อจากกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา ลงไปรายชื่อผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณจะมีไอคอนกลุ่มองค์กรกำกับอยู่บริเวณขวามือของชื่อผู้ติดต่อนั้นๆ

ฉันจะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของฉันได้อย่างไร

หากต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กร ให้ขอให้ผู้ติดต่อนั้นยกระดับการเข้าถึงข้อมูลของคุณเป็น ทีม หรือ ส่วนตัว

หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้คุณลบผู้ติดต่อนั้นจากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ จากนั้นจึงค่อยเพิ่มผู้ติดต่อนั้นอีกครั้งผ่านทางโฟลเดอร์ที่ติดต่อใน Outlook

 1. เปิด Communicator คลิกขวาที่ชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นคลิก นำออกจากรายการที่ติดต่อ

 2. ใน Office Outlook เปิดโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ จากนั้นคลิก สร้าง

 3. ในช่อง ชื่อเต็ม ให้ป้อนชื่อของผู้ติดต่อ คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลลงในช่อง บริษัทตำแหน่งงาน และ ตั้งชื่อเป็น หากไม่ต้องการ

 4. ในช่อง อินเทอร์เน็ต ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ และป้อนข้อมูลลงในช่องต่างๆ ต่อไปนี้

  • แสดงเป็น ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อของ Communicator

  • ที่อยู่ IM ที่อยู่ IM ของผู้ติดต่อ หากคุณไม่ป้อนข้อมูลลงในช่องนี้ คุณจะไม่สามารถเพิ่มผู้ติดต่อนั้นลงในรายชื่อผู้ติดต่อของ Communicator ได้ (หากผู้ติดต่อนั้นไม่มีที่อยู่ IM หรือคุณไม่ทราบที่อยู่ IM ให้ใส่ที่อยู่สมมุติลงไปก่อน เช่น username@msn.com และค่อยเปลี่ยนในภายหลังเมื่อทราบที่อยู่จริง)

 5. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อโดยใช้รูปแบบ E.164 สำหรับรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์โดยไม่มีเครื่องหมายขีดคั่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐฯ จะมีลักษณะเช่นนี้: 14255550101 โดย 1 คือรหัสประเทศ 425 คือรหัสพื้นที่ และ 5550101 คือ หมายเลขโทรศัพท์

 6. บันทึกผู้ติดต่อ

 7. เปิด Office Communicator และในกล่อง การค้นหา ให้พิมพ์ชื่อที่คุณป้อนไว้ในช่อง แสดงเป็น ใน Outlook ชื่อผู้ติดต่อจะปรากฏในกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา

 8. ลากชื่อผู้ติดต่อจากกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา และปล่อยลงในกลุ่มในรายชื่อผู้ติดต่อ และคุณก็จะสามารถสนทนาด้วย IM กับผู้ติดต่อนั้นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่ปุ่มโทรศัพท์ทางขวาของชื่อผู้ติดต่อได้ด้วย โทรผ่าน Communicator ไม่รองรับผู้ติดต่อ IM จากภายนอก แต่คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน หรือมือถือของผู้นั้นได้

ฉันจะเพิ่มผู้ติดต่อภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรและไม่ได้เป็นผู้ติดต่อ IM จากภายนอกลงในรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างไร

หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรและไม่ได้เป็นผู้ติดต่อ IM จากภายนอกลงในรายชื่อผู้ติดต่อ ให้ใช้โฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของ Outlook เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์บ้าน มือถือ และหมายเลขอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถติดต่อกับผู้ติดต่อนั้นได้โดยใช้คุณลักษณะคลิกเพื่อโทรของ Communicator คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรและไม่ได้เป็นผู้ติดต่อ IM จากภายนอกได้ แต่คุณจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางข้อความโต้ตอบแบบทันที โทรผ่าน Communicator หรือการสนทนาทางวิดีโอ หรือประชุมทางเสียง/วิดีโอด้วย Communicator ได้

 1. ใน Outlook เปิดโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ จากนั้นคลิก สร้าง

 2. ในช่อง ชื่อเต็ม ให้ป้อนชื่อของผู้ติดต่อ คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลลงในช่อง บริษัทตำแหน่งงาน และ ตั้งชื่อเป็น หากไม่ต้องการ

 3. ในช่อง อินเทอร์เน็ต ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ และป้อนข้อมูลลงในช่องต่างๆ ต่อไปนี้

  • แสดงเป็น     ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อของ Communicator

  • ที่อยู่ IM     ที่อยู่ IM ของผู้ติดต่อ หากคุณไม่ป้อนข้อมูลลงในช่องนี้ คุณจะไม่สามารถเพิ่มผู้ติดต่อนั้นลงในรายชื่อผู้ติดต่อของ Communicator ได้ (หากผู้ติดต่อนั้นไม่มีที่อยู่ IM หรือคุณไม่ทราบที่อยู่ IM ให้ใส่ที่อยู่สมมุติลงไปก่อน เช่น username@msn.com และค่อยเปลี่ยนในภายหลังเมื่อทราบที่อยู่จริง)

 4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อโดยใช้รูปแบบ E.164 สำหรับรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์โดยไม่มีเครื่องหมายขีดคั่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐฯ จะมีลักษณะเช่นนี้: 14255550101 โดย 1 คือรหัสประเทศ 425 คือรหัสพื้นที่ และ 5550101 คือ หมายเลขโทรศัพท์

 5. บันทึกผู้ติดต่อ

 6. เปิด Office Communicator และในกล่อง การค้นหา ให้พิมพ์ชื่อที่คุณป้อนไว้ในช่อง แสดงเป็น ใน Outlook ชื่อผู้ติดต่อจะปรากฏในกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา

 7. ลากชื่อผู้ติดต่อจากกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา และปล่อยลงในกลุ่มในรายชื่อผู้ติดต่อ และคุณก็จะสามารถสนทนาด้วย IM กับผู้ติดต่อนั้นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่ปุ่มโทรศัพท์ทางขวาของชื่อผู้ติดต่อได้ด้วย โทรผ่าน Communicator ไม่รองรับผู้ติดต่อ IM จากภายนอก แต่คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน หรือมือถือของผู้นั้นได้

ฉันจะเพิ่มผู้ติดต่อประเภท “โทรศัพท์เท่านั้น” ลงในรายชื่อผู้ติดต่อของฉันได้อย่างไร

Office Communicator ไม่สามารถเพิ่มผู้ติดต่อประเภท “โทรศัพท์เท่านั้น” ลงในรายชื่อผู้ติดต่อโดยตรงได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ใน ฉันจะเพิ่มผู้ติดต่อภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรและไม่ได้เป็นผู้ติดต่อ IM จากภายนอกลงในรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างไร

ทำไมฉันจึงไม่สามารถเพิ่มผู้ติดต่อจากผู้ติดต่อล่าสุดลงในรายชื่อผู้ติดต่อได้

ผู้ติดต่อนั้นอาจเป็นผู้ติดต่อประเภท “โทรศัพท์เท่านั้น” ที่ไม่ได้อยู่ในไดเรกทอรีของบริษัทคุณ โดยคุณจะต้องเป็นผู้โทรหาผู้ติดต่อนั้น หรือให้ผู้ติดต่อนั้นโทรหาคุณ Communicator ไม่อนุญาตให้คุณเพิ่มผู้ติดต่อที่ไม่ได้อยู่ในไดเรกทอรีของบริษัทคุณโดยตรง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ใน ฉันจะเพิ่มผู้ติดต่อภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรและไม่ได้เป็นผู้ติดต่อ IM จากภายนอกลงในรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างไร

ฉันสามารถใช้โหมดการติดต่อสื่อสารแบบใดได้บ้างกับผู้ติดต่อภายนอกที่ใช้โปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที

ด้วย Communicator คุณสามารถส่งและรับข้อความโต้ตอบแบบทันทีจากไคลเอ็นต์ข้อความโต้ตอบจากเครือข่าย AOL, Yahoo, MSN และ Windows Live™ คุณสามารถสื่อสารกับผู้ติดต่อ IM จากภายนอกได้ทางข้อความโต้ตอบแบบทันทีเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้การถ่ายโอนแฟ้ม โทรผ่าน Communicator การสนทนาทางวิดีโอ และการประชุมทางเสียง/วิดีโอ กับผู้ติดต่อ IM จากภายนอกได้

มีฟังก์ชันการทำงานใดบ้างที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กร

ด้วย Communicator คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรโดยใช้โหมดการติดต่อสื่อสารที่ทั้งสองบริษัทรองรับ ตัวอย่างเช่น หากบริษัทของคุณและบริษัทของผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรรองรับการประชุมทางเสียง/วิดีโอ คุณก็จะสามารถประชุมทางเสียง/วิดีโอกับผู้ติดต่อนั้นได้ หากทั้งสองบริษัทรองรับความสามารถด้านเสียงและวิดีโอเต็มรูปแบบ คุณก็จะสามารถโทรและรับสาย โทรผ่าน Communicator และสายสนทนาทางวิดีโอ

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าบริษัทใดอยู่ในกลุ่มองค์กรเดียวกับบริษัทของฉันบ้าง

ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบว่าบริษัทของผู้ที่คุณต้องการติดต่ออยู่ในกลุ่มองค์กรเดียวกันกับบริษัทของคุณหรือไม่

ฉันจำเป็นต้องใช้เมนูเพิ่มผู้ติดต่อเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อลงในรายชื่อผู้ติดต่อของฉันหรือไม่

ไม่จำเป็น สำหรับผู้ติดต่อที่อยู่ในเครือข่ายองค์กรของคุณ คุณเพียงแค่พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้นลงในกล่อง การค้นหา จากนั้นลากผู้ติดต่อจากกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา และปล่อยลงในกลุ่มในรายชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการ ตามค่าเริ่มต้น Communicator จะค้นหาผู้ติดต่อจากไดเรกทอรีขององค์กรของคุณและจากโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของ Outlook

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ติดต่อ

เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ข้อความโต้ตอบแบบทันทีจาก AOL, Yahoo, MSN หรือ Windows Live™ หรือผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรลงในรายชื่อผู้ติดต่อของ Communicator ผู้ติดต่อนั้นจะถูกเพิ่มลงในระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบ สาธารณะ ตามค่าเริ่มต้น เมื่อได้รับสิทธิ์ในระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบ สาธารณะ คุณจะสามารถรับข้อความโต้ตอบแบบทันที ตลอดจนการแจ้งเตือนจากผู้ติดต่อนั้น และผู้ติดต่อยังสามารถเห็นสถานะการแสดงตนของคุณ (ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์) หากคุณต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแสดงตนเพิ่มเติมกับผู้ติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือข้อมูลกำหนดการต่างๆ คุณสามารถเปลี่ยนระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ติดต่อได้

การเปลี่ยนระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ติดต่อ

 • ในรายชื่อผู้ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ผู้ติดต่อ แล้วชี้ไปที่ เปลี่ยนระดับการเข้าถึงข้อมูล จากนั้นเลือกระดับที่คุณต้องการกำหนดให้ผู้ติดต่อนั้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×