เพิ่มผู้ติดต่อจากภายนอกบริษัทของคุณ

คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อจากภายนอกบริษัทลงในรายชื่อผู้ติดต่อ

 • หากบริษัทของคุณได้รับสิทธิ์ให้สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ คุณก็สามารถเพิ่มผู้ใช้โปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันทีจากเครือข่ายบริการอินเทอร์เน็ต AOL, Yahoo, MSN หรือ Windows Live ได้ คุณยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับผู้ใช้ดังกล่าวได้อีกด้วย

 • หากองค์กรบริษัทของคุณได้รับการเชื่อมต่อไว้กับองค์กรบริษัทอื่น หรือรู้จักในชื่อสหภาพ คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ให้กับรายชื่อที่ติดต่อของ Communicator ของคุณ คุณสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ด้วยโหมดการสื่อสาร เช่น IM โทรศัพท์ และวิดีโอ ซึ่งองค์กรทั้งสองรองรับ

 • หากผู้ใช้ภายนอกไม่ได้อยู่ในกลุ่มหรือเป็นที่ติดต่อ IM สาธารณะ คุณสามารถเพิ่มที่ติดต่อเป็นที่ติดต่อแบบ “ทางโทรศัพท์เท่านั้น" ลงในรายชื่อที่ติดต่อ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มสมาชิกในครอบครัวลงในรายชื่อที่ติดต่อของคุณ เพื่อให้คุณโทรไปหาพวกเขาได้ง่ายดายเพียงคลิกเดียว

หากคุณไม่แน่ใจว่าบริษัทของคุณสนับสนุนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสาธารณะหรือไม่ หรือองค์กรของคุณเข้าร่วมสหพันธ์กับบริษัทของผู้ใช้อื่นหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มผู้ใช้ภายนอกบริษัทลงในรายชื่อผู้ติดต่อ

เปลี่ยนระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ติดต่อ

เพิ่มผู้ใช้ภายนอกบริษัทลงในรายชื่อผู้ติดต่อ

ผู้ติดต่อภายนอกบริษัท (ที่ไม่ปรากฏในไดเรกทอรีของบริษัท) อาจเป็น:

ฉันจะเพิ่มผู้ติดต่อภายนอกที่ใช้โปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันทีลงในรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างไร

Office Communicator ได้รับการกำหนดค่าให้สนับสนุนการเชื่อมต่อโปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ดังนั้นคุณจึงสามารถเพิ่มผู้ติดต่อที่ใช้โปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันทีจากเครือข่ายบริการอินเทอร์เน็ต AOL, Yahoo, MSN และ Windows Live™ ในรายการที่ติดต่อของ Office Communicator เมื่อคุณเพิ่มผู้ติดต่อภายนอกที่ใช้โปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที คุณจะสามารถสื่อสารกับผู้ติดต่อผ่านโปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที การโทรผ่าน Communicator (Voice over IP หรือ VoIP) การสนทนาทางวิดีโอ การประชุมทางเสียง/วิดีโอ ไม่ใช่โหมดการติดต่อสื่อสารที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับที่ติดต่อสาธารณะที่ใช้โปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที

วิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มผู้ติดต่อภายนอกที่ใช้โปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที คือ การใช้โฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของ Outlook เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์บ้าน มือถือ และหมายเลขอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถโทรหาผู้ติดต่อนั้นๆ โดยใช้คุณลักษณะคลิกเพื่อโทรของ Communicator ได้

 1. ใน Office Outlook เปิดโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ จากนั้นคลิก สร้าง

 2. ในกล่อง ชื่อเต็ม ให้ป้อนชื่อของผู้ติดต่อ คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลลงในช่อง บริษัท, ตำแหน่งงาน และ ตั้งชื่อเป็น เสมอไป

 3. ในช่อง อินเทอร์เน็ต ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ และป้อนข้อมูลลงในช่องต่างๆ ต่อไปนี้

  • แสดงเป็น     ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อของ Communicator

  • ที่อยู่ IM     ที่อยู่ IM ของที่ติดต่อ หากไม่ได้ป้อนลงในเขตข้อมูลนี้ คุณไม่สามารถเพิ่มที่ติดต่อลงในรายชื่อที่ติดต่อของ Communicator (หากที่ติดต่อนั้นไม่มีที่อยู่ IM หรือคุณไม่ทราบที่อยู่ IM ให้ใส่ที่อยู่สมมติลงไปก่อน เช่น username@msn.com และค่อยเปลี่ยนในภายหลังเมื่อทราบที่อยู่จริง)

 4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับที่ติดต่อโดยใช้รูปแบบ E.164 ของรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขท้องถิ่น โดยไม่มีขีดกลาง ตัวอย่างหมายเลขของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีลักษณะดังนี้: 14255550101 โดย 1 คือรหัสประเทศ, 425 คือรหัสพื้นที่ และ 5550101 คือหมายเลขท้องถิ่น

 5. บันทึกผู้ติดต่อ

 6. เปิด Office Communicator และในกล่อง การค้นหา ให้พิมพ์ชื่อที่คุณป้อนไว้ในช่อง แสดงเป็น ใน Outlook ชื่อผู้ติดต่อจะปรากฏในกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา

 7. ลากชื่อที่ติดต่อจากกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา ไปยังกลุ่มในรายชื่อที่ติดต่อ ตอนนี้คุณสามารถสนทนาผ่าน IM กับผู้ติดต่อได้แล้ว และคุณสามารถคลิกปุ่มโทรศัพท์ทางด้านขวาของชื่อผู้ติดต่อ การโทรผ่าน Communicator ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับผู้ติดต่อ IM สาธารณะ แต่คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือมือถือ

ฉันจะเพิ่มผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรลงในรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างไร

Office Communicator และ Office Communications Server 2007 รองรับความสามารถในการรวมกลุ่ม (เชื่อมโยง) กับองค์กรอื่นๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อจากองค์กรอื่นๆ เหล่านั้นลงในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้ เมื่อคุณเพิ่มผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรลงในรายชื่อผู้ติดต่อ คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ติดต่อเหล่านั้นได้โดยใช้โหมดการสื่อสารรูปแบบใดก็ได้ที่ทั้งสององค์กรรองรับ ตัวอย่างเช่น หากทั้งสององค์กรรองรับการโทรผ่าน Communicator การสนทนาทางวิดีโอ และการประชุมทางเสียง/วิดีโอ คุณก็สามารถใช้โหมดการติดต่อสื่อสารเหล่านั้นสำหรับติดต่อกับที่ติดต่อที่อยู่ในกลุ่มภายนอก

 1. ในกล่อง การค้นหา ของ Communicator ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ IM ของผู้ติดต่อ

 2. ลากชื่อที่ติดต่อจากกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา ลงในรายการที่ติดต่อ ที่ติดต่อภายนอกในรายการที่ติดต่อของคุณจะแสดงไอคอนภายนอกทางด้านขวาของชื่อที่ติดต่อ

ฉันจะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของฉันได้อย่างไร

หากต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กร ให้ขอให้ผู้ติดต่อนั้นยกระดับการเข้าถึงข้อมูลของคุณเป็น ทีม หรือ ส่วนตัว

หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้คุณลบผู้ติดต่อนั้นจากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ จากนั้นจึงค่อยเพิ่มผู้ติดต่อนั้นอีกครั้งผ่านทางโฟลเดอร์ที่ติดต่อใน Outlook

 1. เปิด Communicator คลิกขวาที่ชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นคลิก นำออกจากรายการที่ติดต่อ

 2. ใน Office Outlook เปิดโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ จากนั้นคลิก สร้าง

 3. ในกล่อง ชื่อเต็ม ให้ป้อนชื่อของผู้ติดต่อ คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลลงในช่อง บริษัท, ตำแหน่งงาน และ ตั้งชื่อเป็น เสมอไป

 4. ในช่อง อินเทอร์เน็ต ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ และป้อนข้อมูลลงในช่องต่างๆ ต่อไปนี้

  • แสดงเป็น ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อของ Communicator

  • ที่อยู่ IM ที่อยู่ IM ของที่ติดต่อ หากไม่ได้ป้อนลงในเขตข้อมูลนี้ คุณไม่สามารถเพิ่มที่ติดต่อลงในรายชื่อที่ติดต่อ (หากที่ติดต่อนั้นไม่มีที่อยู่ IM หรือคุณไม่ทราบที่อยู่ IM ให้ใส่ที่อยู่สมมติลงไปก่อน เช่น username@msn.com และค่อยเปลี่ยนในภายหลังเมื่อทราบที่อยู่จริง)

 5. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับที่ติดต่อโดยใช้รูปแบบ E.164 ของรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขท้องถิ่น โดยไม่มีขีดกลาง ตัวอย่างหมายเลขของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีลักษณะดังนี้: 14255550101 โดย 1 คือรหัสประเทศ, 425 คือรหัสพื้นที่ และ 5550101 คือหมายเลขท้องถิ่น

 6. บันทึกผู้ติดต่อ

 7. เปิด Office Communicator และในกล่อง การค้นหา ให้พิมพ์ชื่อที่คุณป้อนไว้ในช่อง แสดงเป็น ใน Outlook ชื่อผู้ติดต่อจะปรากฏในกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา

 8. ลากชื่อที่ติดต่อจากกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา ไปยังกลุ่มในรายชื่อที่ติดต่อ ตอนนี้คุณสามารถสนทนาผ่าน IM กับผู้ติดต่อได้แล้ว คุณยังสามารถคลิกปุ่มโทรศัพท์ทางด้านขวาของชื่อที่ติดต่อ การโทรผ่าน Communicator ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับที่ติดต่อ IM สาธารณะ แต่คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือมือถือ

ฉันจะเพิ่มผู้ติดต่อภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรและไม่ได้เป็นผู้ติดต่อ IM จากภายนอกลงในรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างไร

ในการเพิ่มที่ติดต่อภายนอกบริษัทซึ่งไม่ใช่ที่ติดต่อภายนอกหรือ IM สาธารณะ ลงในรายชื่อที่ติดต่อของคุณ ให้ใช้โฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของ Outlook เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์บ้าน มือถือ และหมายเลขอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถโทรหาผู้ติดต่อนั้นๆ โดยใช้คุณลักษณะคลิกเพื่อโทรของ Communicator ได้ ด้วยที่ติดต่อภายนอกที่ไม่ใช่ทั้งที่ติดต่อภายนอกหรือ IM สาธารณะ คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของที่ติดต่อได้ แต่ไม่สามารถติดต่อผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันที ใช้ การโทรผ่าน Communicator หรือการโทรแบบวิดีโอ หรือทำการประชุมทางเสียง/วิดีโอด้วย Communicator

 1. ใน Outlook เปิดโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ จากนั้นคลิก สร้าง

 2. ในกล่อง ชื่อเต็ม ให้ป้อนชื่อของผู้ติดต่อ คุณไม่จำเป็นต้องป้อนลงในช่อง บริษัท, ตำแหน่งงาน และ ตั้งชื่อเป็น เสมอไป

 3. ในช่อง อินเทอร์เน็ต ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ และป้อนข้อมูลลงในช่องต่างๆ ต่อไปนี้

  • แสดงเป็น     ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อของ Communicator

  • ที่อยู่ IM     ที่อยู่ IM ของที่ติดต่อ หากไม่ได้ป้อนลงในเขตข้อมูลนี้ คุณไม่สามารถเพิ่มที่ติดต่อลงในรายชื่อที่ติดต่อ (หากที่ติดต่อนั้นไม่มีที่อยู่ IM หรือคุณไม่ทราบที่อยู่ IM ให้ใส่ที่อยู่สมมติลงไปก่อน เช่น username@msn.com และค่อยเปลี่ยนในภายหลังเมื่อทราบที่อยู่จริง)

 4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับที่ติดต่อโดยใช้รูปแบบ E.164 ของรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขท้องถิ่น โดยไม่มีขีดกลาง ตัวอย่างหมายเลขของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีลักษณะดังนี้: 14255550101 โดย 1 คือรหัสประเทศ, 425 คือรหัสพื้นที่ และ 5550101 คือหมายเลขท้องถิ่น

 5. บันทึกผู้ติดต่อ

 6. เปิด Office Communicator และในกล่อง การค้นหา ให้พิมพ์ชื่อที่คุณป้อนไว้ในช่อง แสดงเป็น ใน Outlook ชื่อผู้ติดต่อจะปรากฏในกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา

 7. ลากชื่อที่ติดต่อจากกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา ไปยังกลุ่มในรายชื่อที่ติดต่อ ตอนนี้คุณสามารถสนทนาผ่าน IM กับผู้ติดต่อได้แล้ว และคุณสามารถคลิกปุ่มโทรศัพท์ทางด้านขวาของชื่อผู้ติดต่อ การโทรผ่าน Communicator ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับผู้ติดต่อ IM สาธารณะ แต่คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือมือถือ

ฉันจะเพิ่มผู้ติดต่อประเภท “โทรศัพท์เท่านั้น” ลงในรายชื่อผู้ติดต่อของฉันได้อย่างไร

ใน Communicator 2007 R2 คุณสามารถเพิ่มที่ติดต่อทางโทรศัพท์เท่านั้นลงในรายการที่ติดต่อของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้โทรหาที่บ้านหรือที่ติดต่อคนอื่นๆ ซึ่งไม่มี Communicator การเพิ่มผู้ติดต่อประเภทโทรศัพท์เท่านั้นลงในรายชื่อที่ติดต่อของคุณ ให้ทำตามหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้

 • พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ในช่องค้นหา และลากไปยังกลุ่มในรายการที่ติดต่อของคุณ

 • หากไม่นานมานี้คุณเพิ่งโทรออกไปหมายเลขหนึ่ง และหมายเลขนั้นปรากฏในกลุ่มรายการที่ติดต่อของคุณ ให้ลากไปยังกลุ่มอื่นในรายการที่ติดต่อของคุณ

ฉันสามารถใช้โหมดการติดต่อสื่อสารแบบใดได้บ้างกับผู้ติดต่อภายนอกที่ใช้โปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที

ด้วย Communicator คุณสามารถส่งและรับข้อความโต้ตอบแบบทันทีจากไคลเอ็นต์ Messenger ของบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต AOL, Yahoo, MSN และ Windows Live™ การติดต่อสื่อสารกับที่ติดต่อ IM สาธารณะได้รับการจำกัดสำหรับโปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที การโอนแฟ้ม การโทรผ่าน Communicator, การสนทนาทางวิดีโอ และการประชุมทางเสียง/วิดีโอ จะไม่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้กับที่ติดต่อ IM สาธารณะ

มีฟังก์ชันการทำงานใดบ้างที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กร

ด้วย Communicator คุณสามารถสื่อสารกับที่ติดต่อภายนอกด้วยโหมดการสื่อสารซึ่งองค์กรทั้งสองรองรับ ตัวอย่างเช่น หากบริษัทของคุณและบริษัทของที่ติดต่อภายนอกรองรับการประชุมทางเสียง/วิดีโอ คุณก็สามารถใช้การประชุมทางเสียง/วิดีโอ กับที่ติดต่อจากองค์กรนั้น หากทั้งสององค์กรรองรับคุณสมบัติด้านเสียงและวิดีโอ คุณสามารถใช้และรับ การโทรผ่าน Communicator และการสนทนาด้วยวิดีโอได้

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าบริษัทใดอยู่ในกลุ่มองค์กรเดียวกับบริษัทของฉันบ้าง

ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบว่าบริษัทของผู้ที่คุณต้องการติดต่ออยู่ในกลุ่มองค์กรเดียวกันกับบริษัทของคุณหรือไม่

ฉันจำเป็นต้องใช้เมนูเพิ่มผู้ติดต่อเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อลงในรายชื่อผู้ติดต่อของฉันหรือไม่

ไม่จำเป็น สำหรับที่ติดต่อภายในเครือข่ายองค์กรของคุณ คุณเพียงพิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้นในกล่อง ค้นหา และลากที่ติดต่อจากกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา ไปยังกลุ่มในรายชื่อที่ติดต่อ ตามค่าเริ่มต้น Communicator จะค้นหาไดเรกทอรีของบริษัทของคุณและโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของ Outlook

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ติดต่อ

เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ของ Instant Messaging จาก AOL, Yahoo, MSN, Windows Live หรือที่ติดต่อจากภายนอก ไปยังที่ติดต่อของ Communicator รายชื่อจะได้รับการเพิ่มไว้ในระดับการเข้าถึงแบบ สาธารณะ ตามค่าเริ่มต้น เมื่อได้ให้ระดับการเข้าถึงแบบ สาธารณะ คุณสามารถรับข้อความโต้ตอบแบบทันทีจากที่ติดต่อและรับการแจ้งเตือนจากที่ติดต่อ ที่ติดต่อตั้งยังสามารถเห็นสถานะการแสดงตนของคุณ (ออนไลน์หรือออฟไลน์) หากคุณต้องการใช้ข้อมูลสถานะของคุณเพิ่มเติมกับที่ติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือข้อมูลข้อมูลการกำหนดเวลา คุณสามารถเปลี่ยนระดับการเข้าถึงของที่ติดต่อ

การเปลี่ยนระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ติดต่อ

 • ในรายชื่อผู้ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ผู้ติดต่อ แล้วชี้ไปที่ เปลี่ยนระดับการเข้าถึงข้อมูล จากนั้นเลือกระดับที่คุณต้องการกำหนดให้ผู้ติดต่อนั้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×