เพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการรายการลงในรายการของผลิตภัณฑ์และบริการรายการ ในBusiness Contact Manager for Outlook เสร็จสมบูรณ์เขตข้อมูลต่อไปนี้:

ชื่อรายการ      พิมพ์ชื่อของรายการผลิตภัณฑ์หรือบริการ

คำอธิบาย      พิมพ์คำอธิบายของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เริ่มต้นปริมาณ      พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณจะขายในครั้งเดียว ปริมาณเริ่มต้นเป็น 1

ต้นทุนต่อหน่วย      พิมพ์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือบริการหน่วยเดียว

ราคาต่อหน่วย      พิมพ์ราคาหน่วยเดียวของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ความแตกต่างระหว่างต้นทุนและราคาหน่วยมีคำนวณโดยอัตโนมัติ และจะแสดงในเขตข้อมูลมาร์กอัป

เริ่มต้นภาษี      เลือกที่คิดภาษี เพื่อระบุว่า ภาษีจำเป็นต้องใช้สำหรับรายการ

ถ้าคุณเข้าถึงฟอร์ม นี้จากแอระเบียนโอกาสทางการขาย คุณสามารถระบุคุณอาจเสนอ หรือได้รับส่วนลด ในเขตข้อมูลส่วนลด พิมพ์เปอร์เซ็นต์ส่วนลด เขตข้อมูลผลรวมของบรรทัด (ส่วนที่ก่อนที่จะลด) และผลรวมของบรรทัด จะคำนวณโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการบันทึกข้อมูล และกลับไปยังรายการผลิตภัณฑ์และบริการรายการ คลิกบันทึก เมื่อต้องการบันทึก และดำเนินต่อเพิ่มรายการ คลิกเพิ่มใหม่

หมายเหตุ: 

  • ถ้าBusiness Contact Manager for Outlook ถูกรวมเข้ากับระบบบัญชีของคุณ รายการใหม่ที่จะถูกเพิ่มโดยใช้ฟอร์มนี้จะไม่รวมลงในรายการรายการในระบบบัญชีของคุณ ผลิตภัณฑ์และบริการรายการจากรายการสินค้าในระบบบัญชีของคุณถูกรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการรายการ ในBusiness Contact Manager for Outlook สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรวมBusiness Contact Manager for Outlook กับระบบบัญชีของคุณ ดูวิธีใช้ในระบบบัญชีของคุณ

  • เมื่อต้องการเข้าถึงฟอร์มนี้ บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกผลิตภัณฑ์และบริการรายการ บนฟอร์มผลิตภัณฑ์และบริการ คลิกเพิ่ม คุณยังสามารถเข้าถึงฟอร์มนี้จากระเบียนเปิดโอกาสทางการขาย ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการ คลิกเพิ่ม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×