เพิ่มประเภทในงานที่มอบหมาย

เพิ่มประเภทในงานที่มอบหมาย

เพิ่มประเภทในงานที่มอบหมายเพื่อช่วยคุณจัดการงานดังกล่าวตามชนิดงาน หน่วย และหัวข้อ นักเรียนจะมองเห็นประเภทด้วยเช่นกัน

 1. นำทางไปยังแชนแนล ทั่วไป ภายใต้ชั้นเรียนที่ต้องการ แล้วเลือก งานที่มอบหมาย

 2. เลือก สร้าง > + งานที่มอบหมายใหม่

  ปุ่มสร้างงานที่มอบหมายใหม่
 3. เลือก เพิ่มประเภท > + ประเภทใหม่ จากนั้นพิมพ์ชื่อประเภทใหม่ของคุณ แล้วกดแป้น Enter

  ปุ่มเพิ่มประเภทภายใต้ชื่องานที่มอบหมาย

  เคล็ดลับ: ลบประเภทออกด้วยการเลือก X ประเภทที่มีการใช้อยู่ในขณะนี้จะปรากฏในตัวเลือกแบบหล่นลงเมื่อคุณเลือก เพิ่มประเภท

 4. เพิ่มรายละเอียดในงานที่มอบหมายของคุณให้เสร็จสิ้น

  • ชื่องานที่มอบหมาย (จำเป็นต้องระบุ)

  • เลือกหลายชั้นเรียนหรือนักเรียนแต่่ละคนที่จะมอบหมายงาน (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

  • คำสั่ง (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

  • วันที่ครบกำหนด (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

  • จัดกำหนดการเพื่อมอบหมายในภายหลัง (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

  • ตั้งค่าคะแนนที่มีโดยใช้ตัวหารตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น: 100 คะแนนหรือ 4.0 (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

  • อนุญาตให้ส่งงานล่าช้า (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

  • เพิ่มแหล่งข้อมูลให้นักเรียนอ้างอิงหรือเปิดใช้ (ไม่จำเป็นต้องมี)

 5. เลือก มอบหมาย นักเรียนจะได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับงานที่มอบหมายใหม่ของตนเอง

  งานที่มอบหมายพร้อมประเภทจะปรากฏในวันครบกำหนดซึ่งอยู่ในรายการงานที่มอบหมายของคุณ

  ประเภทตามที่ปรากฏในรายการงานที่มอบหมายของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

สร้างงานที่มอบหมาย

แก้ไขงานที่มอบหมาย

ลบงานที่มอบหมาย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×