เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณกำลังสร้างงานนำเสนอ คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อลงในสไลด์ของคุณเพื่อช่วยเตรียมเกิดอะไรขึ้นเมื่อต้องการพูดเมื่อการนำเสนอให้กับผู้ชม เมื่อถึงเวลาที่จะนำเสนอ คุณสามารถใช้มุมมองผู้นำเสนอเพื่อแสดงบันทึกย่อบนหน้าจอของคุณเพื่อให้คุณสามารถดูเฉพาะ เหล่านั้น และถ้าคุณต้องการแชร์บันทึกย่อของคุณกับผู้ชม คุณสามารถพิมพ์ได้สำหรับการแจกแจง

เพิ่มบันทึกย่อลงในสไลด์ของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกย่อลงในสไลด์ของคุณ ทำต่อไปนี้:

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. เลือกรูปขนาดย่อของสไลด์คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อ

  แสดงภาพนิ่งที่เลือกในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อใน PowerPoint 2016 for Mac

 3. บานหน้าต่างบันทึกย่อจะปรากฏด้านล่างของสไลด์ของคุณ คลิกที่มีคำว่าคลิกเพื่อเพิ่มบันทึกย่อ และพิมพ์บันทึกย่อใดก็ตามที่คุณต้องการเพิ่ม

  แสดงบานหน้าต่างบันทึกย่อใน PowerPoint 216 for Mac

 4. เมื่อต้องการซ่อนบานหน้าต่างบันทึกย่อ คลิกปุ่มบันทึกย่อ แสดงปุ่มบันทึกย่อใน PowerPoint 2016 for Mac บนแถบงาน เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างบันทึกย่ออีก คลิกนั้นอีกครั้ง

ดูบันทึกย่อของคุณในขณะที่คุณกำลังนำเสนอ

ถ้าคุณต้องการดูบันทึกย่อของคุณในขณะที่คุณกำลังนำเสนอ แต่ให้แน่ใจว่า ผู้ชมของคุณเท่านั้นเห็นสิ่งที่คุณได้ใส่ไว้บนสไลด์เอง ใช้มุมมองผู้นำเสนอ ต่อไปนี้เป็นวิธี:

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกมุมมองผู้นำเสนอ

 2. คุณจะเห็นภาพนิ่งหลักที่คุณกำลังนำเสนอ ตัวอย่างของสไลด์ถัดไป และบันทึกย่อใด ๆ ที่คุณได้เพิ่มสำหรับสไลด์ปัจจุบันด้านล่างแสดงตัวอย่างของสไลด์ถัดไป

  แสดงบันทึกย่อในมุมมองผู้นำเสนอใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

  ผู้ชมของคุณจะเฉพาะกับภาพนิ่งที่คุณกำลังนำเสนอในงานนำเสนอของคุณ และไม่บันทึกย่อของคุณ

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์สไลด์และเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

ใช้มุมมองผู้นำเสนอใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

เพิ่มบันทึกย่อ

ในมุมมองปกติ คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อภายใต้ภาพนิ่งได้โดยตรงกับที่คุณสร้างงานนำเสนอของคุณ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกภาพนิ่งคุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อ

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 2. คลิกในบานหน้าต่างบันทึกย่อที่อยู่ด้านล่างของสไลด์ แล้ว พิมพ์บันทึกย่อของคุณสำหรับสไลด์ปัจจุบัน

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างบันทึกย่อ ลากแถบที่อยู่ด้านล่างของสไลด์

  • คุณสามารถนำการจัดรูปแบบเช่นตัว หนา italic และขีดเส้นใต้ไปยังบันทึกย่อในข้อความ จัดรูปแบบข้อความจะปรากฏในมุมมองผู้นำเสนอ และบันทึกย่อหน้ามุมมอง

จดบันทึกย่อการประชุมในขณะที่คุณนำเสนอ

ในมุมมองผู้นำเสนอ บันทึกย่อของผู้บรรยายใด ๆ ที่คุณทำกับภาพนิ่งเมื่อคุณสร้างงานนำเสนอ ปรากฏทางด้านซ้ายของบานหน้าต่างบันทึกย่อ คุณยังสามารถพิมพ์บันทึกย่อการประชุมในขณะที่คุณนำเสนอ

 • คลิกภายในบานหน้าต่างบันทึกย่อทางด้านขวา จากนั้น พิมพ์บันทึกย่อของคุณ

  หมายเหตุ: เมื่อคุณออกจากมุมมองผู้นำเสนอ บันทึกย่อการประชุมปรากฏด้านล่างบันทึกย่อของผู้บรรยายสำหรับสไลด์นั้น

เปลี่ยน หรือจัดรูปแบบบันทึกย่อบนสไลด์

คุณสามารถเปลี่ยนข้อความ หรือจัดรูปแบบบันทึกย่อใน ขณะที่คุณสร้างสไลด์ หรือ ก่อนที่คุณพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายที่ประกอบด้วยทั้งสไลด์และบันทึกย่อ คุณสามารถนำการจัดรูปแบบเช่นตัว หนา italic และขีดเส้นใต้ไปยังบันทึกย่อในข้อความ จัดรูปแบบข้อความจะปรากฏในมุมมองผู้นำเสนอ และบันทึกย่อหน้ามุมมอง

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อ

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน    

 2. บนเมนูมุมมอง คลิกหน้าบันทึกย่อ

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ปรับเปลี่ยนบันทึกย่อ

  คลิกในบานหน้าต่างบันทึกย่อ แล้ว พิมพ์การเปลี่ยนแปลงของคุณ

  จัดรูปแบบบันทึกย่อของคุณ

  เลือกบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อความในบานหน้าต่างบันทึกย่อ นั้นแล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ข้อความที่จัดรูปแบบเช่นตัวหนา italic ขีดเส้นใต้ และรายการหัวข้อย่อยปรากฏภายใต้บันทึกย่อทั้งในมุมมองผู้นำเสนอและมุมมองปกติ จัดรูปแบบฟอนต์เช่นขนาดฟอนต์ ชนิดฟอนต์ และสีฟอนต์ปรากฏขึ้นภายใต้บันทึกย่อในมุมมองผู้นำเสนอเท่านั้น เปลี่ยนแปลงบางอย่างที่คุณสามารถทำได้ในบันทึกย่อหน้ามุมมองนั่นคือตัวอย่าง อักษรศิลป์หรือรูปซึ่งจะรวมอยู่ในเอกสารประกอบคำบรรยายที่พิมพ์ออกมา แต่ไม่ปรากฏในมุมมองปกติหรือมุมมองผู้นำเสนอ

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์สไลด์และเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ

แสดงงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×