เพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณลงในแอปจดหมายอื่น

บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณลงใน iPhone, iPad หรือ iPod Touch, อุปกรณ์ Android หรือ Windows Phone ถ้าคุณจำเป็นต้องเพิ่มบัญชี Outlook.com ลงในอุปกรณ์หรือแอปอื่น คุณจะต้องตั้งค่า POP, IMAP หรือ SMTP สำหรับ Outlook.com ดูที่ การตั้งค่า POP, IMAP และ SMTP สำหรับ Outlook.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

บนอุปกรณ์ Windows Phone และแท็บเล็ต คุณสามารถดาวน์โหลดแอปจดหมายและปฏิทิน Outlookเพื่อเข้าถึงอีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อได้

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า > บัญชี > บัญชีอีเมลและแอป > เพิ่มบัญชี

 2. เลือก Outlook.com

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณแล้วเลือก ถัดไป

 4. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

 5. ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณ ให้อนุมัติการร้องขอการลงชื่อเข้าใช้

 6. เลือก ถัดไป เมื่อถูกถามว่า คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์นี้โดยใช้บัญชี Microsoft ของคุณหรือไม่

 7. เลือก เสร็จสิ้น

บนอุปกรณ์ iOS คุณสามารถดาวน์โหลด แอป Microsoft Outlook เพื่อเข้าถึงอีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อได้ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้แอปนี้ คุณยังสามารถเพิ่มอีเมลของคุณไปยังแอปจดหมายเริ่มต้นของ iOS ได้

เพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณลงในแอป Microsoft Outlook

 1. เปิด แอป Microsoft Outlook แล้วเลือก การตั้งค่า การตั้งค่า > เพิ่มบัญชี > เพิ่มบัญชีอีเมล

  หมายเหตุ: ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้แอป ให้เลือก เริ่มต้นใช้งาน

 2. ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณแล้วเลือก เพิ่มบัญชี

 3. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

 4. ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณ ให้อนุมัติการร้องขอการลงชื่อเข้าใช้

 5. ตอบ ใช่ กับคำถาม ให้แอปนี้เข้าถึงข้อมูลของคุณหรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์เหล่านี้ได้ตลอดเวลาในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือก ไม่ใช่ แอป Microsoft Outlook จะไม่สามารถตั้งค่าบัญชีของคุณ

 6. ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มบัญชีอื่น ให้เลือก ภายหลัง เพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแก้ไขที่ติดต่อของคุณภายในแอปได้

เพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณลงในแอปจดหมายของ iOS

 1. เลือก การตั้งค่า > จดหมาย > บัญชี > เพิ่มบัญชี

 2. เลือก Outlook.com

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณแล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

 4. ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณ ให้อนุมัติการร้องขอการลงชื่อเข้าใช้

 5. ตอบ ใช่ กับคำถาม ให้แอปนี้เข้าถึงข้อมูลของคุณหรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์เหล่านี้ได้ตลอดเวลาในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือก ไม่ใช่ แอป Microsoft Outlook จะไม่สามารถตั้งค่าบัญชีของคุณ

 6. ตามค่าเริ่มต้น จดหมายที่ติดต่อปฏิทิน และ ตัวเตือน จะเปิดใช้งานอยู่ทั้งหมด ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานชนิดข้อมูลเหล่านี้ ให้แตะแถบเลื่อน แล้วเลือก บันทึก

บนอุปกรณ์ Android คุณสามารถดาวน์โหลด แอป Microsoft Outlook เพื่อเข้าถึงอีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อได้ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้แอปนี้ คุณยังสามารถเพิ่มอีเมลของคุณไปยังแอปจดหมายเริ่มต้นของ Android ได้

เพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณลงในแอป Microsoft Outlook

 1. เปิด แอป Microsoft Outlook แล้วเลือก การตั้งค่า การตั้งค่า > เพิ่มบัญชี > เพิ่มบัญชีอีเมล

  หมายเหตุ: ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้แอป ให้เลือก เริ่มต้นใช้งาน

 2. ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณแล้วเลือก ดำเนินการต่อ

 3. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

 4. ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณ ให้อนุมัติการร้องขอการลงชื่อเข้าใช้

 5. ตอบ ใช่ กับคำถาม ให้แอปนี้เข้าถึงข้อมูลของคุณหรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์เหล่านี้ได้ตลอดเวลาในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือก ไม่ใช่ แอป Microsoft Outlook จะไม่สามารถตั้งค่าบัญชีของคุณ

 6. ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มบัญชีอื่น ให้เลือก ภายหลัง เพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแก้ไขที่ติดต่อของคุณภายในแอปได้

เพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณลงในแอป Gmail ของคุณ

 1. ปัดเข้ามาจากด้านซ้ายของหน้าจอแล้วเลือก การตั้งค่า > เพิ่มบัญชี

 2. เลือก ส่วนบุคคล (IMAP/POP) แล้วเลือก ถัดไป

 3. ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วเลือก ถัดไป

 4. ใส่รหัสผ่านของคุณแล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

 5. ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณ ให้อนุมัติการร้องขอการลงชื่อเข้าใช้

 6. ตอบ ใช่ กับคำถาม ให้แอปนี้เข้าถึงข้อมูลของคุณหรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์เหล่านี้ได้ตลอดเวลาในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือก ไม่, แอป Microsoft Outlook จะไม่สามารถตั้งค่าบัญชีของคุณได้

 7. เลือกจำนวนครั้งที่คุณต้องการให้แอป Gmail ซิงค์กับบัญชีของคุณแล้วเลือก ถัดไป

 8. ยืนยันชื่อบัญชีของคุณและชื่อที่แสดงบนข้อความของคุณแล้วเลือก ถัดไป

คุณสามารถเพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณไปยัง Outlook สำหรับ Windows และ Outlook for Mac ได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแก้ไขปฏิทิน Outlook.com ที่แชร์ใน Outlook สำหรับ Windows ได้

Outlook.com เป็นหนึ่งในชนิดบัญชีที่มีอยู่แล้วภายในที่คุณสามารถเพิ่มลงใน จดหมาย สำหรับ Windows 10

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือก ตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > จัดการบัญชี > เพิ่มบัญชี > Outlook.com

 2. ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน Outlook.com ของคุณ แล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้

 3. ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการตรวจสอบสองขั้นตอนสำหรับบัญชีของคุณ ให้อนุมัติการร้องขอการลงชื่อเข้าใช้

 4. เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าบัญชีของคุณ เลือก เสร็จสิ้น

การเพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณไปยังแอปจดหมายอื่น

ถ้าคุณกำลังพยายามเพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณไปยังแอปจดหมายที่ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการด้านบน คุณจำเป็นต้องมี การตั้งค่า POP, IMAP หรือ SMTP สำหรับ Outlook.com

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มบัญชีอีเมลอื่นๆ ของคุณใน Outlook.com

สร้าง ดู และแก้ไขที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อใน Outlook.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×