เพิ่มบัญชี OneDrive ไปยังโทรศัพท์ Windows 10

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ OneDrive ส่วนตัวและของที่ทำงานหรือโรงเรียน เพื่อให้คุณสามารถจัดเก็บและทำงานกับไฟล์ได้แบบออนไลน์ รวมทั้งเข้าถึงไฟล์จากอุปกรณ์อื่นๆ

หมายเหตุ: 

 • ไอคอนเมนูไฟล์อยู่ด้านบนซ้ายของหน้าจอโทรศัพท์ Windows 10

 • เมนู ไฟล์ ของ Word สำหรับ Window Phone 10

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ OneDrive

 1. เปิดแอป OneDrive และลงชื่อเข้าใช้

 2. หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้บัญชีอื่นของ OneDrive ในเมนูไฟล์ ให้แตะ การตั้งค่าบัญชี > เพิ่มหรือลบบัญชีผู้ใช้ > เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 3. เลือกชนิดบัญชีที่ต้องการเพิ่มระหว่าง บัญชี Microsoft หรือ บัญชีผู้ใช้ที่ทำงานหรือโรงเรียน

 4. ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของบัญชีที่ต้องการเพิ่มแล้วลงชื่อเข้าใช้

หลังจากลงชื่อเข้าใช้ คุณสามารถอัปโหลดหรือใช้งานไฟล์ของบัญชีผู้ใช้นั้น

บันทึกไฟล์ Office ไปยัง OneDrive

ขณะทำงาน ไฟล์ของคุณจะบันทึกในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันจากตำแหน่งที่คุณเปิด หากต้องการบันทึกสำเนาในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้ทำดังนี้:

 1. เมื่อเปิดไฟล์แล้ว ที่เมนูไฟล์ ให้แตะบันทึก

 2. แตะบันทึกสำเนาของไฟล์นี้

 3. แตะตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

เปิดไฟล์ Office จาก OneDrive

 1. เปิดแอป Office (Word, Excel หรือ PowerPoint)

 2. หากระบบร้องขอ ให้ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูเอกสารล่าสุดของคุณ จากนั้นให้แตะเมนูไฟล์ >เปิด

 3. ถ้าคุณไม่เห็นรายการของไฟล์ แตะ เรียกดู > OneDrive เพื่อค้นหา

 4. หากคุณยังไม่เห็นไฟล์ แสดงว่าคุณอาจลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 บัญชีหรือคุณอาจต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้

  • หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ OneDrive มากกว่า 1 บัญชี ให้แตะเมนูไฟล์ จากนั้นแตะเมนูไฟล์ แตะบัญชีที่คุณต้องการสลับไปใช้ จากนั้นแตะไฟล์ทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ ทำตามขั้นตอนในส่วนเพิ่มบัญชีผู้ใช้ OneDrive แล้วลงชื่อเข้าใช้ แตะเมนูไฟล์ เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการ แล้วแตะไฟล์ทั้งหมด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×