เพิ่มบัญชีอีเมลใน Outlook for Mac 2011

Outlook for Mac สามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้จากหลายๆ ISP ยอดนิยมโดยอัตโนมัติ โดยผู้ให้บริการอีเมล เช่น Outlook.com (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Hotmail), AOL, Gmail, MobileMe และ Yahoo ได้

ถ้า Outlook ไม่สามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดค่าด้วยตนเอง เมื่อตั้งค่าด้วยตนเอง คุณต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ เช่น ชนิดบัญชีผู้ใช้และที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์จดหมาย Outlook สนับสนุนทั้งบัญชีผู้ใช้ POP และ IMAP เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละชนิดของบัญชีผู้ใช้ ดู การตั้งค่าพื้นฐานบัญชีผู้ใช้ POP และ การตั้งค่าพื้นฐานบัญชีผู้ใช้ IMAP

ถ้าคุณมี บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ดู เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Exchange

เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

  บัญชีผู้ใช้ในเมนูเครื่องมือ

 2. ที่มุมล่างซ้ายของกล่องโต้ตอบ บัญชี คลิก เพิ่ม  ปุ่ม เพิ่มบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก อีเมล

 3. ใส่อีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ แล้วคลิก เพิ่มบัญชี

  ถ้าปุ่มเพิ่มบัญชีผู้ใช้ไม่พร้อมใช้งาน

  • ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ รวมถึงเขตข้อมูลที่จำเป็นต่อไปนี้: ชื่อผู้ใช้ชนิดเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า และ เซิร์ฟเวอร์ขาออก ถ้าบริการอีเมลของคุณจำเป็นต้องใช้ Secure Sockets Layer (SSL) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาออกหรือเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ SSL เพื่อเชื่อมต่อ สำหรับเซิร์ฟเวอร์นั้น

  • ใช้ข้อมูลจากตารางด้านล่างโดยยึดตามบัญชีผู้ใช้ Outlook.com:

  เขตข้อมูล

  POP

  IMAP

  เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า

  pop3.live.com

  imap-mail.outlook.com

  พอร์ตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า

  995

  993

  เซิร์ฟเวอร์ขาออก

  smtp.live.com

  smtp-mail.outlook.com

  พอร์ตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาออก

  587

  587

  เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการเพิ่มบัญชี บัญชีจะปรากฏในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ บัญชี และ Outlook จะเริ่มดาวน์โหลดข้อความของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • ผู้ให้บริการอีเมลของคุณอาจต้องให้คุณเปิดใช้งานการเข้าถึง POP หรือ IMAP ผ่านทางของเว็บไซต์ก่อนที่คุณจะสามารถใช้บัญชีผู้ใช้ใน Outlook

  • ถ้าคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ POP และชนิดของบัญชีผู้ใช้อื่น ข้อความจากบัญชีผู้ใช้ POP จะปรากฏใน กล่องจดหมายเข้า ภายใต้ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน ใน รายการโฟลเดอร์

  • ด้วยบัญชีผู้ใช้อีเมล POP และ IMAP เฉพาะข้อความอีเมล รายการ เท่านั้นที่จะถูกซิงโครไนซ์ระหว่าง Outlook และเซิร์ฟเวอร์อีเมล รายการอื่นๆ ที่คุณสร้างใน Outlook เช่น ที่ติดต่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน งาน และบันทึกย่อ จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์อีเมล

  • ถ้าต้องการลบบัญชี ให้เลือกบัญชีที่บานหน้าต่างด้านซ้ายในกล่องโต้ตอบ บัญชี จากนั้นคลิก ลบ ลบ เมื่อคุณลบบัญชีผู้ใช้ POP ข้อความที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้นั้นจะยังคงอยู่ใน Outlook แต่จะไม่มีการดาวน์โหลดหรือส่งข้อความเพิ่มเติมอีกในอนาคต เมื่อคุณลบบัญชีผู้ใช้ IMAP ข้อความทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้นั้นจะถูกลบออกจาก Outlook แต่สำเนาของข้อความที่คุณมีในเซิร์ฟเวอร์จะยังคงอยู่ที่นั่น รายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อความ เช่น ที่ติดต่อและเหตุการณ์ จะไม่ได้รับผลกระทบเมื่อคุณลบบัญชีผู้ใช้ POP หรือ IMAP

ดูเพิ่มเติม

ฉันไม่สามารถส่งหรือรับข้อความด้วยบัญชีอีเมลของฉัน

ระบุบัญชีเริ่มต้น

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×