เพิ่มบัญชีอีเมลใน Outlook

เมื่อต้องการส่งและรับอีเมลของคุณใน Outlook ก่อนอื่น คุณต้องเพิ่มบัญชีอีเมลของคุณไปยัง Outlook คุณสามารถเพิ่มบัญชีอีเมลอย่างน้อยหนึ่งบัญชี รวมถึง บัญชี Office 365, Exchange, Outlook.com, Gmail, Yahoo, iCloud หรือบัญชีอีเมลของบริษัทอื่น

หมายเหตุ: ลูกค้า AOL และ Verizon ควรเห็นส่วน อัปเดตการตั้งค่าอีเมลของคุณใน Outlook สำหรับพีซี และ อัปเดตการตั้งค่าอีเมลของคุณใน Outlook for Mac เมื่อกำลังตรวจสอบการตั้งค่าการเข้ารหัสของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเป็น SSL, SSL/TLS หรือ อัตโนมัติ และ ไม่ใช่ TSL เท่านั้น

เพิ่มบัญชีอีเมลอย่างรวดเร็ว

คลิปบอร์ด

อาจเพิ่มบัญชีอีเมลหลายบัญชีโดยใช้ตัวเลือกการตั้งค่าอัตโนมัติของ Outlook  คุณสามารถใช้คำแนะนำเหล่านี้ในการเพิ่มบัญชีแรกของคุณหรือบัญชีเพิ่มเติมทั้งหมด

ผู้ให้บริการอีเมลบางราย เช่น Gmail, Yahoo และ iCloud ต้องให้คุณเปิดการรับรองความถูกต้องแบบสองปัจจัยและตั้งค่ารหัสผ่านแอป รหัสผ่านแอปคือรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวที่คุณใส่แทนรหัสผ่านบัญชีอีเมลของคุณ การใช้รหัสผ่านแอปจะช่วยให้ Gmail, Yahoo และ iCloud สามารถยืนยันว่าคุณคือบุคคลที่เข้าถึงอีเมลของคุณ ดู ตั้งค่าการรับรองความถูกต้องแบบสองปัจจัยสำหรับ Gmailตั้งค่าการรับรองความถูกต้องแบบสองปัจจัยสำหรับ Yahoo หรือ ตั้งค่าการรับรองความถูกต้องแบบสองปัจจัยสำหรับ iCloud สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างรหัสผ่านแอป ใช้รหัสผ่านแอปในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ทางด้านล่าง 

 1. เปิด Outlook แล้วเลือก ไฟล์ > ไฟล์บัญชี

  เพิ่มบัญชีใหม่

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ Outlook 2007 ควรเลือก เครื่องมือ > ตั้งค่าบัญชี บนแท็บ อีเมล ให้เลือก ใหม่

 2. ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วเลือก เชื่อมต่อ ถ้าคุณไม่เห็น เชื่อมต่อ หรือคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม ให้ใส่ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน แล้วเลือก ถัดไป

 3. ถ้าได้รับพร้อมท์ ให้ใส่รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง แล้วเลือก ตกลง และ เสร็จสิ้น เพื่อเริ่มใช้ Outlook

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเพิ่มบัญชีแรกของคุณไปยัง Outlook หรือบัญชีอื่นๆ

คลิปบอร์ด

ในบางครั้ง คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ ถ้าคุณมีรหัสผ่านใหม่ ถ้าผู้ให้บริการอีเมลของคุณขอให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่า หรือถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการส่งและรับอีเมล คุณสามารุเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณในเพียงไม่กี่ขั้นตอน

 1. เปิด Outlook แล้วเลือก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชี > การตั้งค่าบัญชี

 2. เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือก เปลี่ยน

 3. บนหน้าการตั้งค่า คุณสามารถอัปเดตชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออก ที่อยู่อีเมลของคุณ ชื่อของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณ และรหัสผ่านของคุณได้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า SSL ของคุณหรือการตั้งค่าพอร์ตของคุณ ให้เลือก การตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. การตั้งค่าทั่วไปที่สุดสำหรับการอัปเดตจะอยู่บนแท็บ เซิร์ฟเวอร์ขาออก และแท็บ ขั้นสูง

  • ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการส่งอีเมลหรือการรับข้อความเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ขาออก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องเลือกกล่องสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องการการรับรองความถูกต้อง ไว้แล้ว

  • ถ้าคุณต้องการอัปเดตพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าหรือขาออกหรือการตั้งค่า SSL ให้ใช้แท็บ ขั้นสูง

   หมายเหตุ: สำหรับลูกค่า AOL และ Verizon: การเลือก SSL/TLS จากกล่องดรอปดาวน์ภายใต้การเชื่อมต่อที่มีการเข้ารหัสลับของเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและ ขาออกจะรับรองว่าคุณยังคงสามารถส่งและรับอีเมลได้หลังจากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017

 5. เมื่อคุณอัปเดตการตั้งค่าของคุณเสร็จแล้ว ให้เลือก ตกลง > ถัดไป > เสร็จสิ้น

คลิปบอร์ด

ถ้าคุณต้องการใส่ค่าเฉพาะสำหรับชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออก หมายเลขพอร์ต หรือการตั้งค่า SSL คุณสามารถใช้ตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูงของ Outlook

 1. เปิด Outlook แล้วเลือก ไฟล์ > ไฟล์บัญชี

 2. บนหน้าจอถัดไป ให้ใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ เลือก ตัวเลือกขั้นสูง แล้วเลือกกล่องสำหรับ ให้ฉันตั้งค่าบัญชีด้วยตนเอง แล้วเลือก เชื่อมต่อ

 3. เลือกชนิดบัญชีของคุณ เกือบทุกครั้งที่คุณต้องการใช้ตัวเลือกนี้ คุณจะต้องเลือก IMAP

 4. หน้าจอ ตั้งค่าบัญชี ควรมีข้อมูลการตั้งค่าบัญชีส่วนใหญ่ที่คุณต้องการไว้ล่วงหน้าแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการค้นหาการตั้งค่าของคุณ ให้ดูหัวข้อ ตั้งค่าบัญชี POP และ IMAP ใส่การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออกของคุณ แล้วเลือก ถัดไป

 5. ใส่รหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก เชื่อมต่อ

เพิ่มบัญชีใหม่อย่างรวดเร็ว

บัญชีอีเมลส่วนใหญ่ รวมถึงบัญชี Office 365, Exchange Server, บัญชี Outlook.com, Hotmail.com และ Live.com สามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วในไม่กี่ขั้นตอน

 1. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ > ดำเนินการต่อ

  หน้าจอแรกที่คุณเห็นจะขอให้คุณใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ

 2. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ > เพิ่มบัญชี (หน้าจอของคุณอาจมีลักษณะแตกต่างไปจากนี้ โดยขึ้นอยู่กับบัญชีที่คุณกำลังเพิ่ม)

  ใส่รหัสผ่านสำหรับบัญชี outlook.com ของคุณ

 3. เลือก เสร็จสิ้น เพื่อเริ่มใช้ Outlook 2016 for Mac

  การยืนยันเมื่อเพิ่มบัญชีอีเมลเสร็จสมบูรณ์

คลิปบอร์ด

ในบางครั้ง คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ ถ้าคุณมีรหัสผ่านใหม่ ถ้าผู้ให้บริการอีเมลของคุณขอให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่า หรือถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการส่งและรับอีเมล คุณสามารุเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณในเพียงไม่กี่ขั้นตอน

 1. เปิด Outlook แล้วเลือก เครื่องมือ > บัญชี

 2. เลือกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วเลือก เปลี่ยน

 3. บนหน้าการตั้งค่า คุณสามารถอัปเดตชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออก ที่อยู่อีเมลของคุณ ชื่อของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณ และรหัสผ่านของคุณได้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า SSL ของคุณหรือการตั้งค่าพอร์ตของคุณ ให้เลือก การตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. การตั้งค่าทั่วไปที่สุดสำหรับการอัปเดตจะอยู่บนแท็บ เซิร์ฟเวอร์ขาออก และแท็บ ขั้นสูง

  • ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการส่งอีเมลหรือการรับข้อความเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ขาออก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องเลือกกล่องสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องการการรับรองความถูกต้อง ไว้แล้ว

  • ถ้าคุณต้องการอัปเดตพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าหรือขาออกหรือการตั้งค่า SSL ให้ใช้แท็บ ขั้นสูง

   หมายเหตุ: สำหรับลูกค่า AOL และ Verizon: การเลือก SSL/TLS จากกล่องดรอปดาวน์ภายใต้การเชื่อมต่อที่มีการเข้ารหัสลับของเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและ ขาออกจะรับรองว่าคุณยังคงสามารถส่งและรับอีเมลได้หลังจากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017

 5. เมื่อคุณอัปเดตการตั้งค่าของคุณเสร็จแล้ว ให้เลือก ตกลง > ถัดไป > เสร็จสิ้น

หลังจากตั้งค่าบัญชีแรกของคุณแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มบัญชีอีเมลอื่นๆ

 1. เปิด Outlook 2016 for Mac

 2. เลือก เครื่องมือ > บัญชี

 3. คลิกเครื่องหมายบวก (+) > บัญชีใหม่

 4. ใส่ที่อยู่อีเมลของบัญชี

 5. ทำตามพร้อมท์เพื่อตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ไปที่ Gmail จากเบราว์เซอร์ของคุณ แล้วเลือกไอคอนแอป Google ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

  เลือกการตั้งค่าแอป Google
 2. เลือก บัญชีของฉัน ภายใต้ การลงชื่อเข้าใช้และการรักษาความปลอดภัย ให้เลือก ลงชื่อเข้าใช้ Google

  ลงชื่อเข้าใช้ Google
 3. ภายใต้ รหัสผ่านและวิธีการลงชื่อเข้าใช้ ถ้าการตรวจสอบ 2 ขั้นตอนเปิดอยู่ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป มิฉะนั้น ให้เลือก การตรวจสอบ 2 ขั้นตอน แล้วทำตามพร้อมพ์ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือกลูกศรย้อนกลับที่ด้านบนของหน้าจอ

  เลือกลูกศรย้อนกลับเพื่อำเนินการต่อ
 4. ภายใต้ รหัสผ่านและวิธีการลงชื่อเข้าใช้ ให้เลือก รหัสผ่านแอป

  เลือกแอป
 5. ใส่รหัสผ่าน Google ของคุณ แล้วเลือก ลงชื่อเข้าใช้ ทางด้านล่างของหน้าจอถัดไป ให้เลือก จดหมาย และ คอมพิวเตอร์ Windows จากรายการดรอปดาวน์ แล้วเลือก สร้าง

  เลือกแอปพลิเคชันและอุปกรณ์สำหรับรหัสผ่านแอปของคุณ
 6. Google จะแสดงรหัสผ่านแอปสำหรับคุณ จดบันทึกรหัสผ่านนี้ไว้ (โดยไม่ต้องใส่ช่องว่าง) แล้วใช้รหัสผ่านนี้เป็นรหัสผ่านเมื่อเพิ่มบัญชีใหม่ลงใน Outlook

  คัดลอกรหัสผ่านแอปโดยไม่มีช่องว่าง

 1. ไปที่เว็บไซต์ Yahoo จากเบราว์เซอร์ของคุณ แล้วเลือกไอคอนแอป Google ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

  เลือกไอคอนการตั้งค่า
 2. เลือก ข้อมูลบัญชี > การรักษาความปลอดภัยบัญชี คุณอาจจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

  เปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยของบัญชี Yahoo ของคุณ
 3. ถ้าการรับรองความถูกต้องแบบสองปัจจัยไม่ได้เปิดอยู่ คุณจะต้องเปิดก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ แล้วเลือก จัดการรหัสผ่านแอป

  คุณสามารถตรวจสอบบัญชี Yahoo ของคุณ
 4. เลือก Outlook บนเดสก์ท็อป จากรายการดรอปดาวน์ แล้วเลือก สร้าง

  เลือก Outlook บนเดสก์ท็อป แล้ว สร้าง
 5. Yahoo จะแสดงรหัสผ่านแอปสำหรับคุณ จดบันทึกรหัสผ่านนี้ไว้ (โดยไม่ต้องใส่ช่องว่าง) แล้วใช้รหัสผ่านนี้เป็นรหัสผ่านเมื่อเพิ่มบัญชีใหม่ลงใน Outlook

  จดบันทึกรหัสผ่านแอปของคุณ

 1. ไปที่เว็บไซต์ Apple ID จากเบราว์เซอร์ของคุณ แล้วใส่ Apple ID และรหัสผ่านของคุณ

  เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน iCloud ของคุณ
 2. ถ้าคุณได้เปิดใช้การรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย คุณจะได้รับรหัสบนอุปกรณ์ของคุณ ใส่รหัสนี้เพื่อดำเนินการต่อ มิฉะนั้น ให้เปิดการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย

  ใส่รหัสการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยของคุณ
 3. ในส่วน ความปลอดภัย ภายใต้ รหัสผ่านเฉพาะแอป ให้เลือก สร้างรหัสผ่าน...

 4. ใส่ชื่อสำหรับรหัสผ่านของคุณ เช่น Outlook แล้วเลือก สร้าง

  ใส่ชื่อสำหรับรหัสผ่านแอปของคุณ
 5. Apple จะแสดงรหัสผ่านแอปสำหรับคุณ จดบันทึกรหัสผ่านนี้ไว้ (โดยไม่ต้องใส่ช่องว่าง) แล้วใช้รหัสผ่านนี้เป็นรหัสผ่านเมื่อเพิ่มบัญชีใหม่ลงใน Outlook

  คดลอกรหัสผ่านแอปของคุณ
ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×