เพิ่มบัญชีอีเมลอื่นๆ ของคุณใน Outlook.com

คุณใช้หลายบัญชีอีเมล เช่น Outlook.com, Gmail หรือ Yahoo! Mail ใช่ไหม คุณต้องการส่งและรับจดหมายจากที่เดียวแทนที่ต้องลงชื่อเข้าใช้ในไซต์อีเมลหลายๆไซต์ใช่ไหม จริงๆ แล้วคุณทำได้!

มีอะไรบ้างที่เชื่อมต่อกับบัญชี

Outlook.com ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีอีเมลได้ถึง 20 บัญชี เช่น Gmail หรือ Yahoo! Mail และดูทั้งได้จากกล่องจดหมายเข้า Outlook.com แต่ละบัญชีแสดงรายการเป็นโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสลับระหว่างกันได้โดยไม่ต้องออกจาก Outlook.com บัญชีที่เชื่อมต่อจะทำการซิงค์ทุกครั้งที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com และชั่วโมงละครั้งขณะที่คุณใช้ Outlook.com

หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีกับบัญชี Outlook.com ของคุณได้สูงสุด 20 บัญชี ถ้าคุณเชื่อมต่อกับบัญชีมากกว่า 20 บัญชี คุณจะไม่สามารถส่งหรือรับข้อความจากบัญชีที่คุณเชื่อมต่อ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา โปรดเอาบัญชีที่เชื่อมต่อบางส่วนออก เพื่อให้จำนวนรวมของบัญชีที่เชื่อมต่อมี 20 บัญชีหรือน้อยกว่า

เชื่อมต่อบัญชีอีเมลของคุณกับ Outlook.com

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มบัญชีอีเมลอื่นไปยัง Outlook.com กรุณาเก็บบัญชี Microsoft ไว้เป็นนามแฝงหลัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เพิ่มหรือเอานามแฝงอีเมลออกใน Outlook.com

 1. ลงชื่อเข้าใช้ไปยัง Outlook.com

 2. บนแถบนำทาง เลือก ปุ่มการตั้งค่า > ตัวเลือก

  คลิก การตั้งค่า > ตัวเลือก

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือก จดหมาย > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

  บัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ

  หมายเหตุ: ไม่ใช่ฟีเจอร์ทั้งหมดที่จะพร้อมใช้งานในทุกภูมิภาค ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือก บัญชีที่เชื่อมต่อ ฟีเจอร์นี้อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับบัญชีของคุณ

 4. ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อบัญชี Gmail ให้เลือก Gmail เมื่อต้องการเชื่อมต่อชนิดอื่นๆ ของบัญชีอีเมล เช่น Outlook บนเว็บ (Office 365) ให้เลือก บัญชีอีเมลอื่นๆ

 5. บนหน้า เชื่อมต่อบัญชีอีเมลของคุณ ให้ใส่ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ เช่น jakobsol@contoso.com และรหัสผ่านของบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเชื่อมต่อOutlook.com

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเปิดการตรวจสอบสองขั้นตอนสำหรับบัญชีที่คุณต้องการเชื่อมต่อ Outlook.com คุณจะต้องสร้างรหัสผ่านแอปสำหรับบัญชีดังกล่าว ไปยังหน้าการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของผู้ให้บริการและสร้างรหัสผ่านแอป จากนั้นไปที่ Outlook.com แล้วใส่รหัสผ่านในหน้า เชื่อมต่อบัญชีอีเมลของคุณ

 6. เลือก ตกลง

  สิ่งสำคัญ: 

  • ถ้าคุณได้รับข้อความว่า Outlook ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สำหรับบัญชีอื่นของคุณ ให้เลือก ย้อนกลับ และทำให้แน่ใจว่า คุณได้ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้องสำหรับบัญชีของคุณ การพิมพ์ผิดเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปจริงๆ!

  • ถ้าไม่ได้ผล คุณอาจเชื่อมต่อกับบัญชี POP ดู IMAP และ POP คืออะไร และ การตั้งค่า POP และ IMAP สำหรับ Outlook บนเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • บัญชี GoDaddy: ถ้าคุณใช้ Outlook.com เพื่อเข้าถึงโดเมนที่ไม่ใช่ Microsoft คุณอาจไม่สามารถซิงค์บัญชีของคุณโดยใช้ IMAP เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณควรเอาบัญชีที่เชื่อมต่อใน IMAP ออกและกำหนดค่าใหม่เป็นการเชื่อมต่อ POP สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าโดเมน GoDaddy ของคุณใหม่ ให้ไปที่ ตั้งค่าที่อยู่อีเมลของคุณด้วย POP

   ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณ หรือคุณจำเป็นต้องเปิดใช้งาน IMAP (ซึ่งถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น) ให้ติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ GoDaddy

 7. เลือก ตัวเลือก เพื่อกลับไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ บัญชีที่เชื่อมต่ออยู่ของคุณจะถูกรวมไว้ในรายการโฟลเดอร์ของคุณ

ตั้งค่าเริ่มต้นที่อยู่ "จาก"

คุณสามารถส่งอีเมลจากบัญชีใดๆ ที่คุณเพิ่มไปยัง Outlook.com ได้

 1. กลับไปหน้าบัญชีที่เชื่อมต่ออยู่ โดยการเลือก ปุ่มการตั้งค่า > ตัวเลือก > จดหมาย > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่ออยู่

 2. เลือก เปลี่ยนที่อยู่จากของคุณ

 3. ใน ที่อยู่ จาก เลือกที่อยู่จากรายการดรอปดาวน์

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับบัญชีที่เชื่อมต่อบน Outlook.com

การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องเป็นปัญหาทั่วไปที่พบบ่อยเมื่อเชื่อมต่อบัญชีกับ Outlook.com ยืนยันการตั้งค่าบัญชีของคุณกับผู้ให้บริการของคุณ หลังจากที่คุณตั้งค่าบัญชีของคุณแล้ว ให้ลงชื่อออกและลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณถูกต้อง

ขณะนี้ Outlook.com สนับสนุนเฉพาะกฎในรายการที่ถูกส่งไปยังกล่องขาเข้า Outlook.com ของคุณ

Outlook.com จะไม่กรองข้อความที่ส่งไปยังบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ จะมีการกรองอีเมลขยะบนเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์บัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ

ปฏิทินของคุณถูกเชื่อมโยงไปยังบัญชี Outlook.com ของคุณและไม่เชื่อมโยงกับบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ คำเชิญปฏิทินจะถูกส่งจากบัญชีที่เชื่อมโยงกับปฏิทินของคุณ

โฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของ Outlook.com จะซิงค์เฉพาะข้อมูลที่พร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์บัญชีที่เชื่อมต่อเท่านั้น ถ้ารายการไม่ปรากฏในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของเซิร์ฟเวอร์บัญชีที่เชื่อมต่อ จะไม่ปรากฏในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของ Outlook.com

การซิงค์ระหว่างบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณกับ Outlook.com เป็นแบบทางเดียวเท่านั้น เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Outlook.com จะซิงค์อีเมลจากบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ แต่จะไม่ซิงค์การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำใน Outlook.com กลับไปยังบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ หากคุณลบ ย้าย หรืออ่านอีเมลจากบัญชีที่เชื่อมต่อใน Outlook.com คุณจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณไปที่บัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ดูเพิ่มเติม

เชื่อมต่อบัญชีอีเมลใน Outlook บนเว็บ (Office 365)

เพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณลงในแอปจดหมายอื่น

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×