เพิ่มบริการ SOAP เป็นแหล่งข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้แสดงวิธีการเพิ่มบริการเว็บ SOAP เป็นแหล่งข้อมูล วิธีการทดสอบการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล แล้ววิธีการแสดงข้อมูลที่ส่งกลับ โดยบริการบนเว็บ ด้วยการสร้างมุมมองข้อมูลบนไซต์ของคุณ

สิ่งสำคัญ: ถ้าไซต์ของคุณอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Microsoft SharePoint Foundation การตั้งค่าเริ่มต้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็นต้องใช้ว่า ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณก่อนแก้ไขไฟล์ Web.config บนเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับบริการเว็บ SOAP ตามที่อธิบายไว้ในส่วนขั้นตอนที่ 2: ทดสอบ เชื่อมต่อแหล่งข้อมูล ถ้าไซต์ของคุณอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Microsoft SharePoint Server 2010 คุณสามารถเชื่อมต่อกับบริการเว็บ SOAP โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนเซิร์ฟเวอร์

ในบทความนี้

บริการเว็บคืออะไร

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มบริการเว็บ SOAP ลงในรายการแหล่งข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3: สร้างมุมมองข้อมูลของแหล่งข้อมูลบริการเว็บ SOAP

บริการเว็บคืออะไร

บริการเว็บคือ ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการโต้ตอบโปรแกรมโปรแกรมงานร่วมกันบนเครือข่าย ในบริบทของMicrosoft SharePoint Designer 2010 ริการเว็บเป็นบริการที่ส่งกลับข้อมูลแบบ XML ในการตอบสนองแบบสอบถามสายเรียกเข้า – ชนิดกระบวนการระยะไกล ด้วยSharePoint Designer 2010 คุณสามารถติดต่อกับบริการเว็บที่มีอยู่ โดยรวมถึงตัวควบคุมแหล่งข้อมูล XML การบริการเว็บบนเว็บเพจของคุณ โดยทั่วไปแล้วคุณทำได้ โดยการกำหนดค่าบริการเว็บ XML ที่เป็นแหล่งข้อมูล จากนั้น ด้วยการสร้างมุมมองข้อมูลของข้อมูล ดังที่แสดงไว้ในบทความนี้

Web services จะถูกใช้ในช่วงของสถานการณ์สมมติ รวมแอปพลิเคชัน และการ แชร์ข้อมูล เพราะพวกเขาให้ทำงานร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์คอมโพเนนต์ที่สามารถติดตั้งอยู่ บนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน หรือ ในบริษัทอื่น บริการเว็บทำงานที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งข้อมูลถูกร้องขอ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ และส่งกลับ โดยบริการเว็บในรูปแบบ XML ตัวอย่างทั่วไปของ XML Web services จะแปลงสกุลเงิน อีกด้วยจำนอง และรายงานใบเสนอราคาหุ้น

บริการเว็บ XML สร้างขึ้นโดย SOAP โพรโทคอลที่ยึดตามมาตรฐานที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบ XML ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยแต่ละบริการเว็บจะมีแฟ้ม Web Service Description Language (WSDL) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับบริการเว็บ XML และความสามารถต่างๆ ผู้ให้บริการบริการเว็บสามารถลงทะเบียนบริการเว็บของตนเองได้โดยใช้ Universal Description Discovery and Integration (UDDI) ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับการประกาศและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการเว็บ ผู้ใช้ที่สนใจสามารถค้นหารีจิสทรี UDDI สำหรับบริการเว็บที่คิดว่าเป็นประโยชน์ได้ หลังจากที่บริการเว็บถูกเพิ่มลงในเว็บไซต์แล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับบริการเว็บจะแสดงขึ้นโดยใช้ Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

บริการเว็บจะใช้ SOAP และ WSDL เพื่อติดต่อสื่อสารกับเบราว์เซอร์

เมื่อต้องการเพิ่มบริการเว็บลงในรายการแหล่งข้อมูล คุณต้องทราบ URL สำหรับคำอธิบายสำหรับ WSDL ริการเว็บ URL นี้มักจะลงท้ายด้วยตัวใดตัวหนึ่ง?WSDLหรือ สำหรับ wsdl เมื่อคุณมี URL สำหรับคำอธิบายสำหรับ WSDL คุณสามารถเพิ่มบริการเว็บลงในรายการแหล่งข้อมูลของคุณ

SharePoint Foundation 2010 ให้บริการเว็บสำหรับการโต้ตอบกับกว้างเกือบทุกของแต่ละ server ไซต์ รายการ ไลบรารี แบบสำรวจ หรือเว็บเพจที่โดยยึดตามSharePoint Foundation 2010Office SharePoint Server 2010 ให้บริการเว็บเดียวกันเป็นSharePoint Foundation 2010 บวกด้วยชุดไอเพิ่มเติมของบริการเว็บ ในขั้นตอนต่อไปนี้ คุณใช้บริการเว็บเว็บที่มีชื่อ บริการเว็บบนเว็บให้วิธีการทำงานกับไซต์ SharePoint และไซต์ย่อย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้บริการเว็บนี้เพื่อสอบถาม และแสดงชื่อเรื่อง และ Url ของไซต์ทั้งหมดภายในไซต์คอลเลกชันปัจจุบัน ชื่อเรื่อง และ Url ของไซต์ทั้งหมดภายใต้ไซต์ปัจจุบันได้โดยตรง หรือ URL ของไซต์แม่สำหรับ URL หน้าที่ระบุ

คุณสามารถค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเว็บโดยSharePoint Foundation 2010 และOffice SharePoint Server 2010 ในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มบริการเว็บ SOAP ลงในรายการแหล่งข้อมูล

เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการ และการบำรุงรักษาไซต์ SharePoint ของคุณ คุณต้องการสร้างมุมมองข้อมูลที่แสดงชื่อและ Url ของไซต์ย่อยทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันปัจจุบัน ด้วยการเชื่อมต่อกับบริการเว็บ SOAP ในSharePoint Foundation 2010 และใช้เป็นแหล่งข้อมูล คุณได้อย่างรวดเร็วสามารถเรียกใช้ข้อมูลนี้ และสร้างมุมมองของนั้น

 1. คลิกแหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บการเชื่อมต่อข้อมูล ในกลุ่มใหม่ คลิกการเชื่อมต่อบริการ SOAP

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแหล่งข้อมูล ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้งของคำอธิบายบริการ บนแท็บ แหล่งข้อมูล ให้พิมพ์ URL สำหรับบริการเว็บ หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาและเลือกแฟ้ม WSDL

  ตัวอย่างนี้ พิมพ์http://ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ/_vti_bin/Webs.asmx?WSDLที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณคือ ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 4. แล้วคลิก เชื่อมต่อเดี๋ยวนี้

  หลังจากทำการเชื่อมต่อ ปุ่มการเชื่อมต่อในตอนนี้ เปลี่ยนเป็นปุ่มเลิกการเชื่อมต่อ และตัวเลือกอื่น ๆ บนแท็บจะพร้อมใช้งาน

  แท็บ แหล่งข้อมูล ของกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแหล่งข้อมูล

 5. ในรายการ เลือกว่าจะกำหนดค่าคำสั่งข้อมูลใด จะมีสี่ตัวเลือก ได้แก่

  • คำสั่งเลือก ดึงข้อมูลจากบริการเว็บ แล้วคุณสามารถแสดงข้อมูลบนไซต์ของคุณ ด้วยการสร้างมุมมองข้อมูล

  • คำสั่งแทรกอัปเดต และลบ ยังเรียกข้อมูลจากบริการเว็บ คุณไม่สามารถสร้างมุมมองข้อมูลที่แสดง หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลที่เรียกใช้ โดยใช้คำสั่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้มุมมองข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลที่เรียกใช้ โดยใช้คำสั่งที่เลือก เท่านั้น

   ตัวอย่างนี้ คลิกคำสั่งที่เลือก ได้เนื่องจากคุณต้องการสร้างมุมมองข้อมูลของข้อมูลที่ส่งกลับ โดยบริการบนเว็บ

   ภายใต้ข้อมูลการเชื่อมต่อที่เลือก คุณสามารถดูว่าชื่อบริการเว็บ และถูกอยู่name/_vti_bin/Webs.asmx เซิร์ฟเวอร์ http://your

 6. ในรายการ พอร์ต ให้คลิกโพรโทคอลโปรแกรมประยุกต์ที่คุณต้องการใช้สำหรับเข้าถึงบริการเว็บ

  ตัวเลือกในรายการนี้ได้รับการจัดเตรียมให้โดยบริการเว็บเนื่องจากเป็นโพรโทคอลที่เข้ากันได้ และจะเปลี่ยนจากบริการเว็บเป็นบริการเว็บ

  เมื่อต้องการทำตามตัวอย่าง ให้คลิก WebsSoap

 7. ในรายการ การดำเนินการ ให้คลิกการดำเนินการที่คุณต้องการให้บริการเว็บทำ ตัวเลือกต่างๆ ในรายการถูกกำหนดโดยบริการเว็บว่าเป็นการดำเนินการที่สามารถทำได้

  สำหรับบริการบนเว็บเว็บที่มีชื่อที่ใช้ในตัวอย่าง การดำเนินการต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:

  • เมื่อต้องการส่งกลับชื่อเรื่องและ URL ของไซต์ทั้งหมดภายในไซต์คอลเลกชันปัจจุบัน ให้คลิก GetWebCollection

  • เมื่อต้องการส่งกลับคอลเลกชันของข้อกำหนดแม่แบบรายการสำหรับไซต์ปัจจุบัน ให้คลิก GetWeb

  • เมื่อต้องการส่งกลับคุณสมบัติของไซต์ (ตัวอย่างเช่น ชื่อ คำอธิบาย และชุดรูปแบบ) ให้คลิก GetListTemplates

  • เมื่อต้องการส่งกลับชื่อเรื่องและ URL ของไซต์ทั้งหมดด้านล่างไซต์ปัจจุบัน ให้คลิก GetAllSubWebCollection

  • เมื่อต้องการส่งกลับ URL ของไซต์แม่สำหรับ URL ของเพจที่ระบุ ให้คลิก WebURLFromPageURL

  • เมื่อต้องการส่งกลับชนิดเนื้อหาที่ใช้ในไซต์ปัจจุบัน ให้คลิก GetContentTypes

   สำหรับตัวอย่างนี้ ให้คลิก GetWebCollection

 8. รายการพารามิเตอร์ แสดงชื่อของพารามิเตอร์ใด ๆ ที่จำเป็นต้องใช้บริการเว็บ หรือยอมรับ เมื่อต้องการกำหนดค่าแบบถาวร หรือค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์ใด คลิกที่นั่น ทางแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน

  พารามิเตอร์ที่ต้องการจะถูกระบุด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) แต่บริการเว็บแบบเว็บไม่ต้องการพารามิเตอร์ใดๆ

 9. คลิก ตกลง

  บริการเว็บ SOAP เดี๋ยวนี้อยู่ภายใต้บริการ SOAP ในรายการแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: ทดสอบการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล

หลังจากที่คุณได้สร้างการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่ปรากฏในรายการแหล่งข้อมูล คุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า การเชื่อมต่อที่ทำงานอย่างถูกต้อง เมื่อต้องการทดสอบการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล:

 • บนแทรก แท็บ ในกลุ่มมุมมองข้อมูลและฟอร์ม คลิกมุมมองข้อมูล และภายใต้บริการ SOAP คลิกบริการบนเว็บที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

ถ้าบานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล แสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่กำลังทำงานอย่างถูกต้อง คุณพร้อมที่จะสร้างมุมมองข้อมูลของข้อมูลนี้ ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3: สร้างมุมมองข้อมูลของแหล่งข้อมูลบริการเว็บ SOAP

ถ้าบานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล ไม่แสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล แต่แทนบานหน้าต่างงานเปล่า หรือแสดงข้อผิดพลาด การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ของคุณกำลังทำงานอยู่SharePoint Foundation 2010 เซิร์ฟเวอร์อยู่หลังพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือไฟร์วอลล์ และการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ระบุไว้ในไฟล์ Web.config สำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และขอให้เขาหรือเธอทำตามกระบวนงานต่อไปนี้ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ต้องแก้ไขไฟล์ Web.config เพื่อรวมการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่ไซต์ของคุณอยู่ ในสภาพแวดล้อมของฟาร์ม server ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ต้องแก้ไขไฟล์ Web.config สำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์เสมือนในทุกเว็บเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม

หมายเหตุ: เปลี่ยนการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นช่วยให้การสื่อสารเซิร์ฟเวอร์- แต่ไม่ได้ ด้วยวิธีใดมีผลต่อการเชื่อมต่อขาเข้า หรือเข้าถึงสิทธิ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

กำหนดค่าไฟล์ Web.config บนเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการกำหนดค่าแฟ้ม Web.config ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้SharePoint Foundation 2010:

 1. เริ่มตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad

 2. ค้นหา และเปิดไฟล์ Web.config สำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่คุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับบริการเว็บ XML และแหล่งข้อมูลสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

  โฟลเดอร์ Web.config จะอยู่ในพื้นที่เนื้อหาของเซิร์ฟเวอร์ของคุณนั่นคือตัวอย่าง เส้นทางเริ่มต้นคือ\wwwroot\Inetpub\wss\VirtualDirectories\80

 3. คัดลอก และวางรายการต่อไปนี้ลงในไฟล์ Web.config ที่ใดก็ได้ในระดับด้านล่างโหน <กำหนดค่า > โดยตรง

  < system.net >

  < defaultProxy >

  < ตรวจหาอัตโนมัติของพร็อกซี = "true" / >

  < / defaultProxy >

  < /system.net >

 4. บันทึกแฟ้ม Web.config แล้ว ออกจากตัวแก้ไขข้อความ

 5. ตั้งค่า Microsoft Internet Information Services (IIS) เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงของคุณ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถตั้งค่าใหม่หลังจากขั้นตอนถัดไปเพื่อนำไปใช้เปลี่ยนแปลงของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์เสมือนหลายในครั้งเดียว เมื่อต้องการตั้งค่าใหม่ IIS เปิดหน้าต่างบรรทัดคำสั่ง และพิมพ์iisresetที่พร้อมท์คำสั่ง

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 สำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่คุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับบริการเว็บ SOAP

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: สร้างมุมมองข้อมูลของแหล่งข้อมูลบริการเว็บ SOAP

หลังจากที่คุณได้เพิ่มบริการเว็บลงในรายการแหล่งข้อมูลของคุณ คุณสามารถสร้างมุมมองข้อมูลที่แสดงข้อมูลตัวดึงข้อมูลจากบริการเว็บ

คุณสามารถสร้างมุมมองข้อมูลอย่างรวดเร็วได้ โดยการลากแหล่งข้อมูลลงบนหน้า เมื่อคุณลากแหล่งข้อมูลลงบนหน้า ผลลัพธ์เป็นมุมมองเริ่มต้นของข้อมูล เขตข้อมูลแรกห้าในแหล่งข้อมูลของคุณปรากฏในแต่ละแถวในตารางพื้นฐาน ถ้าเขตข้อมูลแรกห้าปรากฏพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

มุมมองข้อมูลจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของ Microsoft ASP.NET เมื่อต้องการสร้างมุมมองข้อมูล คุณต้องเริ่มต้น ด้วยหน้าแบบ ASP.NET (.aspx ไฟล์)

 1. คลิกแท็บไฟล์ บน ribbon และภายใต้หน้า คลิกหน้าเพิ่มเติม แล้ว คลิกASPX และสุดท้าย ให้คลิกสร้าง

 2. ในกล่องโต้ตอบASPX ใหม่หน้า ใส่ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับหน้า ASPX และคุณอาจ เลือกตำแหน่งที่ตั้งเพื่อบันทึกหน้า

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น หน้า ASPX จะถูกบันทึกในไลบรารีหน้าของไซต์

 3. คลิก ใช่ เพื่อเปิดเพจในโหมดขั้นสูง

  เพจใหม่ที่มีแท็ก FORM จะเปิดขึ้น

  แท็ก FORM ของ ASP.NET

 4. คลิกแท็บแทรก บน ribbon และ ในกลุ่มมุมมองข้อมูลและฟอร์ม คลิกแสดงข้อมูล นั้นแล้ว คลิกบริการเว็บที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

  บานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล แสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

  ในบานหน้าต่างงานรายละเอียดของแหล่งข้อมูล เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแทรก จาก นั้นคลิกแทรกเขตข้อมูลที่เลือกเป็น นั้นแล้ว เลือกตัวเลือก

  ขณะนี้มีแสดงมุมมองข้อมูลที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องและ Url ของไซต์ทั้งหมดภายในไซต์คอลเลกชันปัจจุบันทั้งหมดบนหน้าของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×