เพิ่มบทเรียน add-in แบบ (เช่นแบบทดสอบหรือ poll) ลงในสไลด์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Interactive เนื้อหาอ้างอิงไปยังสำเร็จ Office add-in ที่คุณแทรกลงในงานนำเสนอที่ผู้ชมสามารถโต้ตอบกับโดยตรง แบบทดสอบต่าง ๆ แบบสำรวจ จำลองทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และวิดีโอจาก Khan Academy ได้ตัวอย่างทั้งหมดของเนื้อหาแบบโต้ตอบ

คุณสามารถใช้เนื้อหาแบบโต้ตอบเป็นแบบจุดตรวจสอบให้แน่ใจว่า listeners ของคุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่มีการนำสุดดังนั้นก่อนที่เพิ่มเติมในงานนำเสนอได้ เช่น คุณสามารถแทรกคำถามแบบทดสอบเพื่อช่วย learner การตรวจสอบว่า เขาหรือเธอพร้อมที่จะย้ายไปยังสไลด์ถัดไป เมื่อคุณสร้างคำถามแบบทดสอบ คุณสามารถให้คำติชมเกี่ยวกับคำตอบ ไม่ถูกต้องเช่นการแนะนำว่า สูตรคนรีวิววัสดุอีกครั้ง

แทรก add-in หนึ่งบนสไลด์

 1. ไปยังสไลด์ที่คุณต้องการให้เนื้อหาแบบโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น

 2. บนแท็บการบันทึก ของPowerPoint ribbon คลิกแอปและแบบทดสอบต่าง ๆ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบห้องปฏิบัติ Office add-in ของ ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบห้องปฏิบัติ Office add-ins ที่ มีแท็บสองแท็บ:

  • เก็บ รายการแอปทั้งหมดพร้อมใช้งานใน Office Store คลิกรายการใด ๆ เพื่อดูที่รายละเอียดเพิ่มเติม (รวมถึงบทวิจารณ์ล่าสุด) เกี่ยวกับนั้น

  • ฉัน add-in ของ แอปที่คุณได้ดาวน์โหลดแสดงรายการนั้น

 3. ในกล่องโต้ตอบห้องปฏิบัติ Office add-in ของ เลือก add-in หนึ่ง และคลิกเพิ่ม เมื่อต้องการแทรกบนสไลด์ (เมื่อคุณทำเช่นนั้น แอปจะถูกเพิ่มลงของคุณรายการ add-in ของฉัน)

  กล่องโต้ตอบจะปิด และเปล่า add-in เครื่องจะถูกแทรกบนสไลด์

คุณพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน add-in บนภาพนิ่งที่คุณต้องการเฉพาะในกรณีนี้ ทำตามกระบวนงานที่เหมาะสมที่แสดงด้านล่างนี้

สำคัญ:    คุณไม่สามารถเข้าถึงการตอบสนองที่นักเรียนของคุณทำให้คำถามนี้แบบทดสอบ ถ้าคุณต้องการดูคำตอบของนักเรียนของคุณ สลับไปที่ให้บริการแทนแบบทดสอบ

 1. บนสไลด์ของคุณ พิมพ์คำถามในกล่องที่ด้านบนของตัวแบบทดสอบ

 2. เมื่อต้องการเพิ่มคำแนะนำ คลิกหลอดไฟสีน้ำเงิน

 3. พิมพ์ข้อความคำแนะนำในกล่องที่ปรากฏภายใต้คำถาม เมื่อต้องการเอาคำแนะนำ คลิกถังขยะสีน้ำเงินสามารถ

 4. เมื่อต้องการอนุญาตให้มีการจำกัดจำนวนครั้ง เลือกอนุญาตให้ลองอีกครั้ง

 5. เมื่อต้องการเพิ่มคำติชมที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ส่งคำตอบของเขา หรือเธอ คลิกที่บอลลูน word และพิมพ์คำติชมในกล่องที่ปรากฏภายใต้คำตอบ เมื่อต้องการเอาผลตอบสนอง คลิกถังสามารถ

 6. คลิกเครื่องหมายถูกด้านข้างของคำตอบที่ถูกต้อง คำตอบที่ถูกต้องจะระบุ โดยเป็นลูกศรสีเขียว

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ของคำถาม คำถามที่เลือก และคลิกตัวเลือกขนาดฟอนต์ (คุณจะเห็นขนาดฟอนต์ที่ปรับปรุงเมื่อคุณแสดงตัวอย่างคำถาม)

สำคัญ:    คุณไม่สามารถเข้าถึงการตอบกลับที่นักเรียนของคุณทำกับคำถามของแบบทดสอบ ถ้าคุณต้องการดูคำตอบของนักเรียนของคุณ สลับไปที่ให้บริการแทนแบบทดสอบ

 1. บนสไลด์ของคุณ พิมพ์คำถามในกล่องที่ด้านบนของตัวแบบทดสอบ

 2. เมื่อต้องการเพิ่มคำแนะนำ คลิกหลอดไฟสีน้ำเงิน

 3. พิมพ์ข้อความคำแนะนำในกล่องที่ปรากฏภายใต้คำถาม เมื่อต้องการเอาคำแนะนำ คลิกถังขยะสีน้ำเงินสามารถ

 4. ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับคำถามแบบทดสอบนี้:

  เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

  เลือกตัวเลือกนี้

  อนุญาตให้มีตัวเลือกเดียวเท่านั้น

  อนุญาตให้มีตัวเลือกเดียวเท่านั้น

  อนุญาตให้มีตัวเลือกมากมาย

  อนุญาตให้มีหลายตัวเลือก

  แสดงตัวเลือกในลำดับแบบสุ่ม

  สลับคำตอบ

  อนุญาตให้มีการจำกัดจำนวนครั้ง

  อนุญาตให้ลองใหม่

  อนุญาตให้ความพยายามในจำนวนที่ระบุ

  พยายามจำกัด และระบุตัวเลขในกล่องข้อความ

 5. ในกล่องด้านล่างการตั้งค่าตัวเลือกแต่ละ พิมพ์ข้อความที่เลือกหนึ่ง

 6. เมื่อต้องการเพิ่มคำติชมที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ส่งตัวเลือกของเขา หรือเธอ คลิกที่บอลลูน word

  • พิมพ์คำติชมในกล่องที่ปรากฏภายใต้ตัวเลือก

  • เมื่อต้องการเอาผลตอบสนอง คลิกถังสามารถ

 7. คลิกเครื่องหมายถูกด้านข้างของคำตอบที่ถูกต้อง คำตอบที่ถูกต้องจะระบุ โดยเป็นลูกศรสีเขียว

 8. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ของคำถาม คำถามที่เลือก และคลิกตัวเลือกขนาดฟอนต์

  เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ของตัวเลือกทั้งหมด เลือกตัวเลือก และคลิกตัวเลือกขนาดฟอนต์ (คุณจะเห็นขนาดฟอนต์ที่ปรับปรุงเมื่อคุณแสดงตัวอย่างคำถาม)

สำคัญ:    คุณไม่สามารถเข้าถึงการตอบสนองที่นักเรียนของคุณทำให้คำถามนี้แบบทดสอบ ถ้าคุณต้องการดูคำตอบของนักเรียนของคุณ สลับไปที่ให้บริการแทนแบบทดสอบ

 1. บนสไลด์ของคุณ พิมพ์คำถามในกล่องที่ด้านบนของตัวแบบทดสอบ

 2. เมื่อต้องการเพิ่มคำแนะนำ คลิกหลอดไฟสีน้ำเงิน

 3. พิมพ์ข้อความคำแนะนำในกล่องที่ปรากฏภายใต้คำถาม เมื่อต้องการเอาคำแนะนำ คลิกถังขยะสีน้ำเงินสามารถ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ของคำถาม คำถามที่เลือก และคลิกตัวเลือกขนาดฟอนต์

สำคัญ:    คุณไม่สามารถเข้าถึงการตอบสนองที่นักเรียนของคุณทำให้คำถามนี้แบบทดสอบ ถ้าคุณต้องการดูคำตอบของนักเรียนของคุณ สลับไปที่ให้บริการแทนแบบทดสอบ

 1. บนสไลด์ของคุณ พิมพ์คำถามในกล่องที่ด้านบนสุดของการสำรวจความคิดเห็น

 2. ตั้งค่าตัวเลือกคำตอบสำหรับคำถามนี้ poll: เมื่อต้องการอนุญาตให้มีตัวเลือกเดียวเท่านั้น เลือกอนุญาตให้หนึ่งตัวเลือกเฉพาะ เมื่อต้องการอนุญาตให้มีตัวเลือกมากมาย เลือกอนุญาตให้มีตัวเลือกหลาย

 3. ในกล่องด้านล่างการตั้งค่าตัวเลือกแต่ละ พิมพ์ข้อความที่เลือกหนึ่ง เมื่อต้องการลบข้อความ คลิกถังสามารถ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ของคำถาม คำถามที่เลือก และคลิกตัวเลือกขนาดฟอนต์

  เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ของตัวเลือกทั้งหมด เลือกตัวเลือก และคลิกตัวเลือกขนาดฟอนต์ (ไม่เปลี่ยนแปลงขนาดของข้อความในมุมมองนี้ คุณจะเห็นขนาดฟอนต์ที่ปรับปรุงเมื่อคุณแสดงตัวอย่างคำถาม)

 1. บนภาพนิ่งที่เพิ่มในเฟรมแทรกได้ คุณสามารถกรองบทตามเรื่อง หรือคลิกเรียกดูทั้งหมด เพื่อดูที่บทเรียนพร้อมใช้งานทั้งหมด

 2. ที่ด้านขวา คลิกรูปขนาดย่อของบทเรียน

  บทที่เลือกจะถูกแทรกในเฟรมบนสไลด์เป็นวิดีโอ YouTube

 1. บนภาพนิ่งที่เพิ่มในเฟรมแทรกได้ เรียกดูแบบจำลองเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

 2. คลิกรูปขนาดย่อของบทคุณต้อง และคลิกแทรก

ฉันจะมีลักษณะได้อย่างไร

ตลอดเวลา คุณสามารถดูคำถามลักษณะจะไปถึง ด้วยการคลิกปุ่มแสดงตัวอย่าง ที่มุมล่างซ้ายของ add-in ที่

เคล็ดลับ

 • คำถามเหล่านี้แบบทดสอบช่วยให้นักเรียนสามารถประเมินความคืบหน้าของตนเองและข้อมูลทำความเข้าใจวัสดุ แต่คุณไม่สามารถเข้าถึงคำตอบให้พวกเขา ดังคำถามที่ไม่ถูกนำไปใช้กับนักเรียนระดับ อย่างไรก็ตามPowerPoint ให้เป็นชนิดที่แตกต่างกันของแบบทดสอบที่ทำให้คุณเข้าถึงการตอบสนองนักเรียน

 • หลังจากที่คุณสามารถเพิ่มแบบโต้ตอบเนื้อหาลงในสไลด์ คุณสามารถคัดลอก และวางบนสไลด์อื่น ๆ ในงานนำเสนอของคุณ วิธีนี้มีประโยชน์สำหรับการเพิ่มคำถามให้เป็นแบบทดสอบ

 • นอกเหนือจากแทรกเนื้อหาแบบโต้ตอบจากแท็บบันทึก ตามที่อธิบายไว้ในบทความนี้ คุณสามารถดาวน์โหลด add-in ของPowerPoint จากเว็บไซต์ Office Storeและแทรกเหล่านั้นลงในงานนำเสนอของคุณ

การแก้ไขปัญหาสำหรับแอปและแบบทดสอบต่าง ๆ

ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดขณะใช้แบบทดสอบหรือ app ข้อมูลต่อไปนี้อาจช่วยแก้ปัญหา

เมื่อการแทรกแบบทดสอบที่ ฉันได้รับข้อผิดพลาดที่ขึ้นต้นด้วย "แอปนี้ไม่สามารถเริ่ม"

PowerPoint ความต้องการความช่วยเหลือจากเว็บเบราว์เซอร์หลังฉากเพื่อแสดงเป็นแบบทดสอบ วิดีโอ หรือแอป ใช้เบราว์เซอร์มี Internet Explorer

Internet Explorer จำเป็นต้องใช้งานได้รับการป้องกันโหมดเปิดใช้งานในโซนอินเทอร์เน็ตสำหรับแบบทดสอบต่าง ๆ วิดีโอ และแอปเพื่อทำงานอย่างถูกต้องในPowerPoint

โซลูชัน:    ทำตามขั้นตอนที่อธิบายที่นี่: แอปสำหรับ Office ไม่เริ่มถ้าคุณปิดใช้งานโหมดการป้องกันสำหรับโซนไซต์ที่ถูกจำกัดใน Internet Explorer

ตั้งค่าผู้ดูแลระบบ IT สำหรับฟีเจอร์การบันทึก

ผู้ดูแลระบบ IT สามารถช่วยแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยการอ่านการจัดการการเข้าถึงแอปสำหรับ Office

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×