ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เพิ่มบทบาทของผู้ใช้

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถระบุบทบาทของผู้ใช้ บทบาทผู้ใช้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าประเภทที่คุณสามารถกำหนดให้กับผู้ใช้ฟอร์มที่ยึดตามตำแหน่งงานหรือเกณฑ์อื่น ๆ บทบาทของผู้ใช้สามารถใช้เพื่อแสดงมุมมองแบบกำหนดเองของฟอร์มให้ผู้ใช้ชนิดต่าง ๆ แสดงส่วนต่าง ๆ ในมุมมอง หรือคำนวณค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลหรือตัวควบคุม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มแอปพลิเคชันใบอนุญาต คุณสามารถสร้างมุมมองต่าง ๆ ของเทมเพลฟอร์มสำหรับผู้รับเหมา ตัวแทนที่ได้รับ และผู้ดูแลแล้ว กำหนดบทบาทผู้ใช้แต่ละรายการลงในมุมมองแยกต่างหาก เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม Microsoft Office InfoPath กำหนดบทบาทผู้ใช้โดยยึดตามชื่อของผู้ใช้ แล้ว เปิดมุมมองที่เหมาะสมโดยยึดตามบทบาทของผู้ใช้นั้น

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: บทบาทผู้ใช้ไม่ควรใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในฟอร์ม แม้ว่าคุณทำให้เทมเพลตฟอร์มแบบอ่านอย่างเดียว หรือซ่อนตัวควบคุมบางอย่างที่ยึดตามบทบาทของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความเช่น Microsoft Notepad เพื่อดู หรือปรับเปลี่ยนไฟล์เทมเพลต (.xsn) ฟอร์ม และเข้าถึงข้อมูลที่อาจเป็น

ในบทความนี้

ภาพรวม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

เพิ่มบทบาทของผู้ใช้

แสดงมุมมองที่ยึดตามบทบาทของผู้ใช้

บทบาทผู้ใช้ทดสอบ

ภาพรวม

เมื่อคุณสร้างบทบาทของผู้ใช้ใหม่ คุณสามารถกำหนดผู้ใช้นั้น ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • โดยการระบุชื่อผู้ใช้จากบริการไดเรกทอรี Active Directory ของ Microsoft (ตัวอย่างเช่น, "sales\andrew") เมื่อต้องการระบุชื่อผู้ใช้ในบริการไดเรกทอรี Active Directory เทมเพลตฟอร์ต้องถูกสร้างขึ้นใน และประกาศไปยังเครือข่าย Microsoft Windows ที่ใช้ Active Directory

 • โดยการระบุกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี Active Directory ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุรายชื่อการแจกจ่ายอีเมลที่ประกอบด้วยชื่อของสมาชิกของทีมทางการตลาดทั้งหมด เมื่อต้องการระบุกลุ่มในบริการไดเรกทอรี Active Directory เทมเพลตฟอร์ต้องถูกสร้างขึ้นใน และประกาศไปยังเครือข่าย Microsoft Windows ที่ใช้ Active Directory

 • โดยการระบุค่าที่มาจากเขตข้อมูลในฟอร์มได้โดยตรง เขตข้อมูลอาจได้รับข้อมูลจาก Active Directory หรือผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลลงในตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณประกอบด้วยกล่องข้อความผู้ดูแล คุณสามารถเชื่อมโยงบทบาทของผู้ใช้เฉพาะกับเขตข้อมูล ที่กล่องข้อความที่ถูกผูกไว้

หลังจากที่คุณเพิ่มผู้ใช้บทบาท คุณสามารถตั้งค่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

บทบาทเริ่มต้น    ผู้ใช้ที่ไม่ได้กำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้ที่มีอยู่ถูกกำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้ที่ระบุเป็นบทบาทเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังใช้บทบาทเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม แต่ว่าใครกำลังทำงานแบบออฟไลน์ บทบาทผู้ใช้หนึ่งถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นเสมอ

บทบาทตัวเริ่มต้น    ถ้าคุณต้องการใช้บทบาทของผู้ใช้เฉพาะกับผู้ใช้ที่เปิดฟอร์มของคุณเป็นครั้งแรก คุณสามารถระบุหมายบทบาทตัวเริ่มต้น ตัวอย่าง คุณสามารถกำหนดบทบาทตัวเริ่มต้นมีชื่อว่า "ผู้รับเหมา" ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มในแอปพลิเคชันใบอนุญาตใหม่ ผู้ใช้ที่ถูกกำหนดให้กับบทบาทของผู้ใช้อื่นโดยอัตโนมัติได้ถูกมอบหมายให้กับบทบาทผู้รับเหมาเมื่อเขาหรือเธอเปิดฟอร์มอนุญาตให้แอปพลิเคชันใหม่ อย่างไรก็ตาม ในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้เปิดเดิมของฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ใช้บทบาทผู้ใช้ที่ถูกกำหนดแล้วของบุคคลนั้นแทนที่เป็นบทบาทตัวเริ่มต้น

ถ้าคุณได้กำหนดบทบาทผู้ใช้ที่ยึดตามการผสมกันของชื่อผู้ใช้ กลุ่ม หรือค่าจากเขตข้อมูล เมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม InfoPath กำหนดบทบาทที่กำหนดให้ผู้ใช้ โดยใช้ลำดับต่อไปนี้ :

 1. ชื่อของผู้ใช้เป็นค่าของเขตข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม

 2. ชื่อของผู้ใช้ใน Active Directory ได้

 3. ผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่ม Active Directory

  หมายเหตุ: ถ้าผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่มหลาย และคุณกำลังกำหนดบทบาทผู้ใช้ที่ยึดตามกลุ่ม InfoPath ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกของกลุ่มแต่ละรายการในลำดับที่กลุ่มที่แสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบจัดการบทบาทผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่มแทนการรับและกลุ่มผู้ดูแลทั้ง และกลุ่มผู้ดูแลอยู่ในรายการก่อนกลุ่มแทนการได้รับ ผู้ใช้จะถูกมอบหมายบทบาทผู้ใช้สำหรับกลุ่มผู้ดูแล

 4. ถ้าไม่มีข้อมูลข้างต้นจะเป็นจริง บทบาทเริ่มต้นที่ใช้

หลังจากที่คุณสามารถกำหนดบทบาทผู้ใช้สำหรับเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณสามารถตั้งค่ากฎ ที่จะสลับมุมมองตามบทบาทของผู้ใช้ ตัวอย่าง คุณสามารถสร้างบทบาทผู้จัดการของผู้ใช้ และสร้างกฎเพื่อสลับโดยอัตโนมัติไปยังมุมมองของผู้จัดการเมื่อผู้ใช้ที่ถูกกำหนดให้กับบทบาทผู้จัดการเปิดฟอร์มแล้ว อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างกฎแรกแล้ว กำหนดบทบาทผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างกฎ

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

คุณไม่สามารถสร้างบทบาทของผู้ใช้ในการเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณสามารถสร้างบทบาทของผู้ใช้ได้เฉพาะในเทมเพลตฟอร์มฟอร์มจะสามารถกรอกใน InfoPath

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณสามารถเพิ่มบทบาทผู้ใช้ของคุณเทมเพลตฟอร์ม คุณจำเป็นต้องต่อไปนี้:

 • รายการของบทบาทผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่ม พร้อมกับสมาชิกของบทบาทผู้ใช้แต่ละรายการ สมาชิกอาจเป็นชื่อผู้ใช้หรือกลุ่มจากบริการไดเรกทอรี Active Directory ของไมโครซอฟท์หรือค่าที่ใส่ โดยผู้ใช้ในตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในแหล่งข้อมูลของเทมเพลตฟอร์ม

 • บทบาทผู้ใช้เริ่มต้นที่คุณต้องการกำหนดให้ผู้ใช้ที่เปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม เมื่อพวกเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของบทบาทของผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มบทบาทของผู้ใช้

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกบทบาทของผู้ใช้

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดการบทบาทผู้ใช้ คลิกเพิ่ม

 3. ในกล่องชื่อบทบาท พิมพ์ชื่อสำหรับบทบาทผู้ใช้ใหม่

 4. เมื่อต้องการกำหนดผู้ใช้หรือกลุ่มของผู้ใช้ให้กับบทบาท ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  ระบุผู้ใช้อย่าง น้อยหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ใช้บริการไดเรกทอรี Active Directory

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายชื่อผู้ใช้ แล้ว คลิ กเลือกผู้ใช้อย่าง น้อยหนึ่ง ปุ่มเลิกทำ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณทราบชื่อโดเมนและผู้ใช้ พิมพ์ลงในกล่องชื่อผู้ใช้ พวกเขาต้องอยู่ในการจัดรูปแบบโดเมน\ชื่อ คั่นระหว่างชื่อผู้ใช้หลาย ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ()

  2. ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์อย่าง น้อยหนึ่งชื่อผู้ใช้ โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ()

   หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบ ชื่อผู้ใช้ คลิกลิงก์ตัวอย่าง ในกล่องโต้ตอบ

  3. เมื่อต้องการตรวจสอบชื่อผู้ใช้ที่คุณพิมพ์ตามชื่อใน Active Directory คลิกตรวจสอบชื่อ

  4. คลิก ตกลง

  ระบุอย่าง น้อยหนึ่งกลุ่มที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ใช้บริการไดเรกทอรี Active Directory

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายชื่อกลุ่ม แล้ว คลิ กเลือกอย่าง น้อยหนึ่งกลุ่ม รูปภาพปุ่ม

   หมายเหตุ: ถ้าคุณทราบชื่อกลุ่ม พิมพ์ในกล่องชื่อกลุ่ม ต้องอยู่ในการจัดรูปแบบโดเมน\ชื่อ คั่นระหว่างชื่อกลุ่มหลาย ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ()

  2. ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือก พิมพ์ชื่ออย่าง น้อยหนึ่งกลุ่ม โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ()

   หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบ ชื่อกลุ่ม คลิกลิงก์ตัวอย่าง ในกล่องโต้ตอบ

  3. เมื่อต้องการตรวจสอบชื่อกลุ่มที่คุณพิมพ์ตามชื่อใน Active Directory คลิกตรวจสอบชื่อ

  4. คลิก ตกลง

  ระบุชื่อผู้ใช้ที่มาจากเขตข้อมูลในฟอร์มได้โดยตรง

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมายชื่อผู้ใช้จากฟอร์ม แล้ว คลิ กเลือกเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูล รูปปุ่ม

  2. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูล ที่จะใส่ค่าที่คุณต้องการสำหรับบทบาทผู้ใช้ แล้ว คลิกตกลง

 5. เมื่อต้องการกำหนดบทบาทผู้ใช้บทบาทตัวเริ่มต้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายตั้งค่าเป็นตัวเริ่มต้น ทางแล้ว คลิกตกลง

  หมายเหตุ: เมื่อมีระบุบทบาทของผู้ใช้เป็นตัวที่เริ่มต้น บทบาทนี้จะมีลำดับความสำคัญเหนือกว่ากำหนดบทบาทอื่นแม้ว่าบทบาทตัวเตรียมตรงกลางของรายการในกล่องโต้ตอบจัดการบทบาทผู้ใช้

 6. เมื่อต้องการระบุบทบาทของผู้ใช้เริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของบทบาทอื่น เลือกบทบาทในกล่องโต้ตอบจัดการบทบาทผู้ใช้ แล้ว คลิ กตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ: คุณต้องมีบทบาทของผู้ใช้มากกว่าหนึ่งเพื่อให้คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

การแสดงมุมมองที่ยึดตามบทบาทของผู้ใช้

ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่มีบทบาทของผู้ใช้ และประกอบด้วยหลายมุมมอง อาจเป็นประโยชน์ที่จะแสดงมุมมองที่ยึดตามบทบาทของผู้ใช้ที่ถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้กฎเพื่อให้เปิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ที่ถูกกำหนดให้กับบทบาทของผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงเปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์มมุมมองที่ระบุ

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกฟอร์ม

 2. ในรายการประเภท ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกฟอร์ม คลิกเปิด และบันทึก ไว้

 3. ภายใต้ลักษณะการทำงานที่เปิด คลิกกฎ

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับกฎ

 6. คลิกการตั้งค่าเงื่อนไข

 7. ในกล่องแรก คลิกบทบาทปัจจุบันของผู้ใช้

 8. ในกล่องสอง คลิกเท่ากับ

 9. ในกล่องสาม คลิกชื่อของผู้ใช้บทบาท นั้นแล้ว คลิกตกลง

 10. ในกล่องโต้ตอบกฎ คลิกเพิ่มแอคชัน

 11. ในรายการของแอคชัน คลิกมุมมองสลับ แล้ว คลิ กมุมมองในมุมมอง รายการ

ด้านบนของหน้า

บทบาทผู้ใช้ทดสอบ

ถ้าฟอร์มมีบทบาทของผู้ใช้หลาย ได้ควรทดสอบลักษณะที่ปรากฏและลักษณะการทำงานของแต่ละบทบาทที่แตกต่างกัน แม้ว่าคุณสามารถแสดงตัวอย่างเทมเพลตฟอร์มเพื่อตรวจสอบว่า มุมมองทำงาน ตามที่คุณคาดหวังกับผู้ใช้บทบาท คุณจะไม่สามารถจำลองกระบวนการประเมินผู้ใช้กับการมอบหมายงานการกำหนดบทบาทของผู้ใช้ นั่นเป็นเพราะว่า InfoPath ตรวจสอบบทบาทผู้ใช้เมื่อคุณกรอกฟอร์ม ไม่เมื่อคุณแสดงตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการทดสอบบทบาทผู้ใช้เทมเพลตฟอร์ของคุณทั้งหมด ชั่วคราวสามารถกำหนดให้แต่ละบทบาทผู้ใช้ที่คุณต้องการทดสอบ และเปิดฟอร์มแล้ว ว่าคุณกำลังจะกรอก ด้วยตัวคุณเอง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือกฟอร์ม

 2. คลิกแสดงตัวอย่าง ในรายการประเภท

 3. ในรายการแสดงตัวอย่างเป็น ภายใต้ผู้ใช้บทบาท คลิกบทบาทที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง นั้นแล้ว คลิกตกลง

 4. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

  ชื่อของบทบาทผู้ใช้ปัจจุบันปรากฏบนแถบสถานะที่มุมล่างขวาของหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×