เพิ่มที่ติดต่อใหม่ใน Outlook ได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในหลายกรณี จะไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดสำหรับที่ติดต่อ แบบใหม่ลงใน Outlook ต่อไปนี้คือบางทางลัดเพื่อทำให้งานของคุณง่ายขึ้น

คุณสามารถเพิ่มติดต่อในหนึ่งในสามวิธีต่อไปนี้:

เพิ่มติดต่อจากข้อความที่คุณได้รับ

 1. เปิด หรือแสดงตัวอย่างข้อความที่ประกอบด้วยชื่อที่คุณต้องการเพิ่มที่ติดต่อของคุณ

 2. คลิกขวาชื่อของผู้ส่งที่คุณต้องการเก็บไว้ในติดต่อ แล้ว คลิ กเพิ่มไปยังที่ติดต่อ Outlook บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: ใน Outlook จะไม่มีตัวเลือกเพื่อเพิ่มข้อมูลที่ติดต่อโดยอัตโนมัติเพื่อที่ติดต่อหรือสมุดรายชื่อเมื่อคุณตอบกลับไปยังที่ติดต่อ

 3. ในหน้าต่างคุณสมบัติที่ติดต่อ คลิกบันทึก

  หมายเหตุ: อาจใช้เวลาสักครู่สำหรับหน้าต่างคุณสมบัติที่ติดต่อปรากฏขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

เพิ่มติดต่อที่คัดลอกมาจากผู้ติดต่ออื่น

คุณสามารถสร้างติดต่อใหม่จากติดต่อที่มีอยู่ โดยใช้ติดต่อที่มีอยู่เป็นเทมเพลต และเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตามความเหมาะสมใด ๆ

 1. ในที่ติดต่อ ในมุมมองนามบัตร คลิกติดต่อที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลต

  หมายเหตุ: คุณสามารถทำกระบวนงานนี้ในมุมมองบัตรที่อยู่ และบัตรที่อยู่โดยละเอียด

 2. กด CTRL + C นั้นแล้ว กด CTRL + V

 3. ในกล่องทำซ้ำตรวจพบที่ติดต่อ คลิกเพิ่มที่ติดต่อใหม่

  เมื่อคุณบันทึกติดต่อหรือแอนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อเดียวกันหรือชื่ออีเมลเดียวที่มีอยู่แล้วในโฟลเดอร์ที่ติดต่อMicrosoft Outlook แสดงกล่องโต้ตอบกับตัวเลือกอย่างใดอย่าง เพิ่มติดต่อที่ซ้ำกันเป็นติดต่อใหม่ หรืออัปเดที่มีอยู่ ติดต่อกับข้อมูลใหม่จากติดต่อที่ซ้ำกัน เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ดูแก้ไข หรือลบที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

 4. คลิก เพิ่ม

  ติดต่อใหม่จะปรากฏในมุมมองนามบัตร ที่อยู่ถัดจากติดต่อที่คุณคัดลอก

 5. ดับเบิลคลิกที่ติดต่อใหม่เพื่อเปิดสมุดงาน จากนั้น แก้ไขข้อมูลตามที่จำเป็น

 6. คลิก บันทึกและปิด

เพิ่มติดต่อจากข้อความที่คุณได้รับ

 1. เปิด หรือแสดงตัวอย่างข้อความที่ประกอบด้วยชื่อที่คุณต้องการเพิ่มที่ติดต่อของคุณ

 2. คลิกขวาชื่อของผู้ส่งที่คุณต้องการเก็บไว้ในติดต่อ แล้ว คลิ กเพิ่มไปยังที่ติดต่อ บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: ใน Outlook จะไม่มีตัวเลือกเพื่อเพิ่มข้อมูลที่ติดต่อโดยอัตโนมัติเพื่อที่ติดต่อหรือสมุดรายชื่อเมื่อคุณตอบกลับไปยังที่ติดต่อ

เพิ่มติดต่อที่คัดลอกมาจากผู้ติดต่ออื่น

คุณสามารถสร้างติดต่อใหม่จากติดต่อที่มีอยู่ โดยใช้ติดต่อที่มีอยู่เป็นเทมเพลต และเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตามความเหมาะสมใด ๆ

 1. ในที่ติดต่อ ในมุมมองนามบัตร คลิกติดต่อที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลต

  หมายเหตุ: คุณสามารถทำกระบวนงานนี้ในมุมมองบัตรที่อยู่ และบัตรที่อยู่โดยละเอียด

 2. กด CTRL + C นั้นแล้ว กด CTRL + V

 3. ในกล่องทำซ้ำตรวจพบที่ติดต่อ คลิกเพิ่มที่ติดต่อใหม่

  เมื่อคุณบันทึกติดต่อหรือแอนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อเดียวกันหรือชื่ออีเมลเดียวที่มีอยู่แล้วในโฟลเดอร์ที่ติดต่อMicrosoft Outlook แสดงกล่องโต้ตอบกับตัวเลือกอย่างใดอย่าง เพิ่มติดต่อที่ซ้ำกันเป็นติดต่อใหม่ หรืออัปเดที่มีอยู่ ติดต่อกับข้อมูลใหม่จากติดต่อที่ซ้ำกัน เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ดูแก้ไข หรือลบที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

 4. คลิก เพิ่ม

  ติดต่อใหม่จะปรากฏในมุมมองนามบัตร ที่อยู่ถัดจากติดต่อที่คุณคัดลอก

 5. ดับเบิลคลิกที่ติดต่อใหม่เพื่อเปิดสมุดงาน จากนั้น แก้ไขข้อมูลตามที่จำเป็น

 6. คลิก บันทึกและปิด

เพิ่มติดต่อจากข้อความที่คุณได้รับ

 1. เปิด หรือแสดงตัวอย่างข้อความที่ประกอบด้วยชื่อที่คุณต้องการเพิ่มที่ติดต่อของคุณ

 2. คลิกขวาชื่อของผู้ส่งที่คุณต้องการเก็บไว้ในติดต่อ แล้ว คลิ กเพิ่มไปยังที่ติดต่อ บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: ใน Outlook จะไม่มีตัวเลือกเพื่อเพิ่มข้อมูลที่ติดต่อโดยอัตโนมัติเพื่อที่ติดต่อหรือสมุดรายชื่อเมื่อคุณตอบกลับไปยังที่ติดต่อ

เพิ่มติดต่อที่คัดลอกมาจากผู้ติดต่ออื่น

คุณสามารถสร้างติดต่อใหม่จากติดต่อที่มีอยู่ โดยใช้ติดต่อที่มีอยู่เป็นเทมเพลต และเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตามความเหมาะสมใด ๆ

 1. ในที่ติดต่อ ในมุมมองนามบัตร คลิกติดต่อที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลต

  หมายเหตุ: คุณสามารถทำกระบวนงานนี้ในมุมมองบัตรที่อยู่ และบัตรที่อยู่โดยละเอียด

 2. กด CTRL + C นั้นแล้ว กด CTRL + V

 3. ในกล่องทำซ้ำตรวจพบที่ติดต่อ คลิกเพิ่มที่ติดต่อใหม่

  เมื่อคุณบันทึกติดต่อหรือแอนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อเดียวกันหรือชื่ออีเมลเดียวที่มีอยู่แล้วในโฟลเดอร์ที่ติดต่อMicrosoft Outlook แสดงกล่องโต้ตอบกับตัวเลือกอย่างใดอย่าง เพิ่มติดต่อที่ซ้ำกันเป็นติดต่อใหม่ หรืออัปเดที่มีอยู่ ติดต่อกับข้อมูลใหม่จากติดต่อที่ซ้ำกัน เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ดูแก้ไข หรือลบที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

 4. คลิก เพิ่ม

  ติดต่อใหม่จะปรากฏในมุมมองนามบัตร ที่อยู่ถัดจากติดต่อที่คุณคัดลอก

 5. ดับเบิลคลิกที่ติดต่อใหม่เพื่อเปิดสมุดงาน จากนั้น แก้ไขข้อมูลตามที่จำเป็น

 6. คลิก บันทึกและปิด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×