เพิ่มที่ติดต่อใหม่ใน Outlook ได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในหลายกรณี จะไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดสำหรับที่ติดต่อ แบบใหม่ลงในMicrosoft Office Outlook 2007 ต่อไปนี้คือบางทางลัดเพื่อทำให้งานของคุณง่ายขึ้น

คุณสามารถเพิ่มติดต่อในหนึ่งในสามวิธีต่อไปนี้:

เพิ่มติดต่อจากข้อความที่คุณได้รับ

 1. เปิด หรือแสดงตัวอย่างข้อความที่ประกอบด้วยชื่อที่คุณต้องการเพิ่มที่ติดต่อของคุณ

 2. คลิกขวาชื่อของผู้ส่งที่คุณต้องการเก็บไว้ในติดต่อ แล้ว คลิ กเพิ่มไปยังที่ติดต่อ Outlook บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: ใน Outlook จะไม่มีตัวเลือกเพื่อเพิ่มข้อมูลที่ติดต่อโดยอัตโนมัติเพื่อที่ติดต่อหรือสมุดรายชื่อเมื่อคุณตอบกลับไปยังที่ติดต่อ

 3. ในหน้าต่างคุณสมบัติที่ติดต่อ คลิกบันทึก

  หมายเหตุ: อาจใช้เวลาสักครู่สำหรับหน้าต่างคุณสมบัติที่ติดต่อปรากฏขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

เพิ่มติดต่อที่คัดลอกมาจากผู้ติดต่ออื่น

คุณสามารถสร้างติดต่อใหม่จากติดต่อที่มีอยู่ โดยใช้ติดต่อที่มีอยู่เป็นเทมเพลต และเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตามความเหมาะสมใด ๆ

 1. ในที่ติดต่อ ในมุมมองนามบัตร คลิกติดต่อที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลต

  หมายเหตุ: คุณสามารถทำกระบวนงานนี้ในมุมมองบัตรที่อยู่ และบัตรที่อยู่โดยละเอียด

 2. กด CTRL + C นั้นแล้ว กด CTRL + V

 3. ในกล่องทำซ้ำตรวจพบที่ติดต่อ คลิกเพิ่มที่ติดต่อใหม่

  เมื่อคุณบันทึกติดต่อหรือแอนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อเดียวกันหรือชื่ออีเมลเดียวที่มีอยู่แล้วในโฟลเดอร์ที่ติดต่อMicrosoft Outlook แสดงกล่องโต้ตอบกับตัวเลือกอย่างใดอย่าง เพิ่มติดต่อที่ซ้ำกันเป็นติดต่อใหม่ หรืออัปเดที่มีอยู่ ติดต่อกับข้อมูลใหม่จากติดต่อที่ซ้ำกัน เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ดูแก้ไข หรือลบที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

 4. คลิก เพิ่ม

  ติดต่อใหม่จะปรากฏในมุมมองนามบัตร ที่อยู่ถัดจากติดต่อที่คุณคัดลอก

 5. ดับเบิลคลิกที่ติดต่อใหม่เพื่อเปิดสมุดงาน จากนั้น แก้ไขข้อมูลตามที่จำเป็น

 6. คลิก บันทึกและปิด

ด้านบนของหน้า

เพิ่มติดต่อจากข้อความที่คุณได้รับ

 1. เปิด หรือแสดงตัวอย่างข้อความที่ประกอบด้วยชื่อที่คุณต้องการเพิ่มที่ติดต่อของคุณ

 2. คลิกขวาชื่อของผู้ส่งที่คุณต้องการเก็บไว้ในติดต่อ แล้ว คลิ กเพิ่มไปยังที่ติดต่อ บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: ใน Outlook จะไม่มีตัวเลือกเพื่อเพิ่มข้อมูลที่ติดต่อโดยอัตโนมัติเพื่อที่ติดต่อหรือสมุดรายชื่อเมื่อคุณตอบกลับไปยังที่ติดต่อ

เพิ่มติดต่อที่คัดลอกมาจากผู้ติดต่ออื่น

คุณสามารถสร้างติดต่อใหม่จากติดต่อที่มีอยู่ โดยใช้ติดต่อที่มีอยู่เป็นเทมเพลต และเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตามความเหมาะสมใด ๆ

 1. ในที่ติดต่อ ในมุมมองนามบัตร คลิกติดต่อที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลต

  หมายเหตุ: คุณสามารถทำกระบวนงานนี้ในมุมมองบัตรที่อยู่ และบัตรที่อยู่โดยละเอียด

 2. กด CTRL + C นั้นแล้ว กด CTRL + V

 3. ในกล่องทำซ้ำตรวจพบที่ติดต่อ คลิกเพิ่มที่ติดต่อใหม่

  เมื่อคุณบันทึกติดต่อหรือแอนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อเดียวกันหรือชื่ออีเมลเดียวที่มีอยู่แล้วในโฟลเดอร์ที่ติดต่อMicrosoft Outlook แสดงกล่องโต้ตอบกับตัวเลือกอย่างใดอย่าง เพิ่มติดต่อที่ซ้ำกันเป็นติดต่อใหม่ หรืออัปเดที่มีอยู่ ติดต่อกับข้อมูลใหม่จากติดต่อที่ซ้ำกัน เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ดูแก้ไข หรือลบที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

 4. คลิก เพิ่ม

  ติดต่อใหม่จะปรากฏในมุมมองนามบัตร ที่อยู่ถัดจากติดต่อที่คุณคัดลอก

 5. ดับเบิลคลิกที่ติดต่อใหม่เพื่อเปิดสมุดงาน จากนั้น แก้ไขข้อมูลตามที่จำเป็น

 6. คลิก บันทึกและปิด

ด้านบนของหน้า

เพิ่มติดต่อจากข้อความที่คุณได้รับ

 1. เปิด หรือแสดงตัวอย่างข้อความที่ประกอบด้วยชื่อที่คุณต้องการเพิ่มที่ติดต่อของคุณ

 2. คลิกขวาชื่อของผู้ส่งที่คุณต้องการเก็บไว้ในติดต่อ แล้ว คลิ กเพิ่มไปยังที่ติดต่อ บนเมนูทางลัด

  หมายเหตุ: ใน Outlook จะไม่มีตัวเลือกเพื่อเพิ่มข้อมูลที่ติดต่อโดยอัตโนมัติเพื่อที่ติดต่อหรือสมุดรายชื่อเมื่อคุณตอบกลับไปยังที่ติดต่อ

เพิ่มติดต่อที่คัดลอกมาจากผู้ติดต่ออื่น

คุณสามารถสร้างติดต่อใหม่จากติดต่อที่มีอยู่ โดยใช้ติดต่อที่มีอยู่เป็นเทมเพลต และเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตามความเหมาะสมใด ๆ

 1. ในที่ติดต่อ ในมุมมองนามบัตร คลิกติดต่อที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลต

  หมายเหตุ: คุณสามารถทำกระบวนงานนี้ในมุมมองบัตรที่อยู่ และบัตรที่อยู่โดยละเอียด

 2. กด CTRL + C นั้นแล้ว กด CTRL + V

 3. ในกล่องทำซ้ำตรวจพบที่ติดต่อ คลิกเพิ่มที่ติดต่อใหม่

  เมื่อคุณบันทึกติดต่อหรือแอนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อเดียวกันหรือชื่ออีเมลเดียวที่มีอยู่แล้วในโฟลเดอร์ที่ติดต่อMicrosoft Outlook แสดงกล่องโต้ตอบกับตัวเลือกอย่างใดอย่าง เพิ่มติดต่อที่ซ้ำกันเป็นติดต่อใหม่ หรืออัปเดที่มีอยู่ ติดต่อกับข้อมูลใหม่จากติดต่อที่ซ้ำกัน เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ดูแก้ไข หรือลบที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

 4. คลิก เพิ่ม

  ติดต่อใหม่จะปรากฏในมุมมองนามบัตร ที่อยู่ถัดจากติดต่อที่คุณคัดลอก

 5. ดับเบิลคลิกที่ติดต่อใหม่เพื่อเปิดสมุดงาน จากนั้น แก้ไขข้อมูลตามที่จำเป็น

 6. คลิก บันทึกและปิด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×