เพิ่มตารางในแอป Office บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Word, Excel และ PowerPoint สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถเพิ่มตาราง และเลือกจากแกลเลอรีเทมเพลตจัดตาราง แล้วเพิ่ม หรือลบคอลัมน์และแถวตามที่ต้องการ ต่อไปนี้เป็นวิธีการ

บนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ Android ของคุณ

 1. บนของแท็บเล็ต Android ในไฟล์ Office ของคุณ แตะที่คุณต้องการแทรกตาราง จากนั้น แตะแทรก >ตาราง

  บนโทรศัพท์ Android ของคุณ ในไฟล์ Office ของคุณ แตะที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง แตะที่ไอคอนที่แก้ไข ไอคอน แก้ไข จากนั้น แตะหน้าแรก >แทรก >ตาราง

 2. แท็บตาราง ปรากฏดังที่แสดงไว้ที่:

  • บนแท็บเล็ต Android ของคุณ

   เมนูของตาราง

  • บนโทรศัพท์ Android ของคุณ

   แท็บตารางโทรศัพท์ android

 1. ในไฟล์ Office ของคุณ แตะที่อยู่ภายในตาราง และจากนั้น บนแท็บตาราง แตะที่แทรก

 2. เลือกตัวเลือกจากเมนู คุณสามารถเพิ่มแถวเหนือแถวที่เคอร์เซอร์ของคุณอยู่ แถวด้านล่าง คอลัมน์ทางด้านซ้าย และคอลัมน์ทางด้านขวา

  เมนูแทรก android

 1. ในไฟล์ Office ของคุณ แตะที่อยู่ภายในคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการลบ จากนั้น บนแท็บตาราง แตะลบ

 2. เลือกตัวเลือกจากเมนู คุณสามารถลบแถว คอลัมน์ หรือตารางทั้งหมด

  ลบเมนู android

 • เมื่อต้องการตัด คัดลอก วาง หรือล้างเนื้อหาของเซลล์เฉพาะเจาะจง แตะสองครั้งในเซลล์แล้วเลือกจากตัวเลือกบนแถบคำสั่ง

 • เมื่อต้องการตัด คัดลอก วาง ยกเลิก เลือก หรือลบตารางทั้งหมด แตะบล็อกส่วนที่เลือกในมุมบนซ้ายของตาราง จากนั้น แตะตัวเลือกบนแถบคำสั่ง

 • เมื่อต้องการตัด คัดลอก วาง ยกเลิก เลือก หรือลบแถวเดียว แตะบล็อกส่วนที่เลือกบนด้านซ้ายของแถว จากนั้น แตะตัวเลือกบนแถบคำสั่ง

 • เมื่อต้องการตัด คัดลอก วาง ยกเลิก เลือก หรือลบคอลัมน์ แตะบล็อกส่วนที่เลือกที่ด้านบนของคอลัมน์ จากนั้น แตะตัวเลือกบนแถบคำสั่ง

 • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์หรือแถวอย่างรวดเร็ว แตะส่วนที่เลือกบล็อกที่ด้านบน ของคอลัมน์ หรือ ทางด้านซ้ายของแถว ทางแล้ว แตะเครื่องหมายบวก

  แถบคำสั่ง android

บน iPad หรือ iPhone ของคุณ

บน iPad ของคุณ:

 1. บน iPad ของคุณ ในไฟล์ Office ของคุณ แตะที่คุณต้องการแทรกตาราง จากนั้น แตะแทรก >ตาราง

  บน iPhone ของคุณ ในไฟล์ Office ของคุณ แตะที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง แตะที่ไอคอนที่แก้ไข ไอคอน แก้ไข จากนั้น แตะหน้าแรก >แทรก >ตาราง

 2. แท็บตาราง ปรากฏดังที่แสดงไว้ที่:

  • บน iPad ของคุณ

   แท็บตาราง iPad

  • บน iPhone ของคุณ

   แท็บตาราง iPhone

 1. ในไฟล์ Office ของคุณ แตะที่อยู่ภายในตาราง และจากนั้น บนแท็บตาราง แตะที่แทรก

 2. เลือกตัวเลือกจากเมนู คุณสามารถเพิ่มแถวเหนือแถวที่เคอร์เซอร์ของคุณอยู่ แถวด้านล่าง คอลัมน์ทางด้านซ้าย และคอลัมน์ทางด้านขวา

  เมนูแทรกตาราง iPad

 1. ในไฟล์ Office ของคุณ แตะที่อยู่ภายในคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการลบ จากนั้น บนแท็บตาราง แตะลบ

 2. เลือกตัวเลือกจากเมนู คุณสามารถลบแถว คอลัมน์ หรือตารางทั้งหมด

  เมนูลบตาราง iPad

 • เมื่อต้องการตัด คัดลอก วาง ยกเลิก เลือก หรือลบตารางทั้งหมด แตะลูกศรในมุมบนซ้ายของตาราง นั้นแล้ว เลือกจากตัวเลือกบนแถบคำสั่ง

 • เมื่อต้องการตัด คัดลอก วาง ยกเลิกเลือก หรือลบเนื้อหาของเซลล์เฉพาะเจาะจง แตะสองครั้งในเซลล์แล้วเลือกจากตัวเลือกบนแถบคำสั่ง

  แถบคำสั่งตาราง iPad

บนแท็บเล็ต Windows 10 หรือโทรศัพท์ของคุณ

 1. บนแท็บเล็ต Windows ของคุณ ในไฟล์ Office ของคุณ แตะที่คุณต้องการแทรกตาราง จากนั้น แตะแทรก >ตาราง

  บน Windows phone ของคุณ ในไฟล์ Office ของคุณ แตะที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง แตะเพิ่มเติม อื่นๆ จากนั้น แตะหน้าแรก >แทรก >ตาราง

 2. แท็บตาราง ปรากฏดังที่แสดงไว้ที่:

  • บนแท็บเล็ต Windows ของคุณ

   Windows Mobile เมนูของตาราง

  • บน Windows phone ของคุณ

   แท็บตารางโทรศัพท์ Windows

 1. ในไฟล์ Office ของคุณ แตะที่อยู่ภายในตาราง และจากนั้น บนแท็บตาราง แตะที่แทรก

 2. เลือกตัวเลือกจากเมนู คุณสามารถเพิ่มแถวเหนือแถวที่เคอร์เซอร์ของคุณอยู่ แถวด้านล่าง คอลัมน์ทางด้านซ้าย และคอลัมน์ทางด้านขวา

  แทรกแถวหรือคอลัมน์

 1. ในไฟล์ Office ของคุณ แตะที่อยู่ภายในคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการลบ จากนั้น บนแท็บตาราง แตะลบ

 2. เลือกตัวเลือกจากเมนู คุณสามารถลบแถว คอลัมน์ หรือตารางทั้งหมด

  ลบแถวและคอลัมน์

คุณสามารถใช้ตัวเลือกข้อความแสดงแทน เมื่อต้องการเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในตาราง

 1. ในไฟล์ Office ของคุณ แตะที่อยู่ภายในคอลัมน์ หรือแตะบล็อกส่วนที่เลือกในมุมบนซ้ายของตารางเพื่อเลือกทั้งตาราง

 2. บนแท็บเล็ต Windows ของคุณ บนแท็บตาราง แตะไอคอนขนาดเซลล์ นั้นแล้ว เลือกข้อความแสดงแทน บน Windows phone ของคุณ เพียงแค่แตะข้อความแสดงแทน

 3. ใส่ชื่อเรื่องและคำอธิบายของตารางของคุณ

  ข้อความแสดงแทนในตารางของ Windows Mobile

 • เมื่อต้องการตัด คัดลอก วาง ล้าง หรือลบตารางทั้งหมด แตะบล็อกเลือกในมุมบนซ้ายของตาราง จากนั้น แตะตัวเลือกบนแถบคำสั่ง

 • เมื่อต้องการตัด คัดลอก วาง ยกเลิก เลือก หรือลบแถวเดียว แตะบล็อกส่วนที่เลือกบนด้านซ้ายของแถว จากนั้น แตะตัวเลือกบนแถบคำสั่ง

 • เมื่อต้องการตัด คัดลอก วาง ยกเลิก เลือก หรือลบคอลัมน์ แตะบล็อกส่วนที่เลือกที่ด้านบนของคอลัมน์ จากนั้น แตะตัวเลือกบนแถบคำสั่ง

 • เมื่อต้องการตัด คัดลอก วาง หรือล้างเนื้อหาของเซลล์เฉพาะเจาะจง แตะสองครั้งในเซลล์แล้วเลือกจากตัวเลือกบนแถบคำสั่ง

 • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์หรือแถวอย่างรวดเร็ว แตะส่วนที่เลือกบล็อกที่ด้านบน ของคอลัมน์ หรือ ทางด้านซ้ายของแถว ทางแล้ว แตะเครื่องหมายบวก

  Windows Mobile แถบคำสั่งของตาราง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×