ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เพิ่มตารางลงในหน้า

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มตารางลงในหน้าของคุณแบบคลาสสิกเพื่อช่วยให้โครงสร้างข้อความ รูป หรือวัตถุบนหน้า คุณอาจทำสิ่งนี้เพื่อแสดงข้อมูลในตาราง ราคา การเปรียบ เทียบผลิตภัณฑ์ รายการของคำ และกำหนด และอื่น ๆ คุณอาจยังทำเช่นนี้เมื่อต้องการจัดตำแหน่งเนื้อหา เช่น แสดงชีวประวัติพนักงาน ของข้อมูลที่ติดต่อ หรือชั่วโมงทำงาน บทความนี้อธิบายวิธีการจัดตำแหน่งหรือโครงสร้างเนื้อหาบนหน้าการใช้ตัวแก้ไขตารางบนไซต์ของคุณและวิธีอื่น ๆ เช่น HTML

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้หน้าทันสมัยใน SharePoint Online คุณสามารถเพิ่มตารางโดยใช้ web part ข้อความ ดูเพิ่มข้อความและตารางไปยังหน้าของคุณกับ web part ข้อความ

ในบทความนี้

แทรกตาราง

กำหนดตารางเอง

เพิ่มแถวและคอลัมน์

ผสานเซลล์

แยกเซลล์

ปรับขนาดตาราง

เปลี่ยนสไตล์ของตาราง

เพิ่มข้อความหรือวัตถุเข้ากับตาราง

ลบเซลล์ แถว คอลัมน์ หรือตาราง

สร้างตารางแบบกำหนดเอง หรือใช้เนื้อหา HTML

แทรกตาราง

 1. เรียกดูหน้าที่คุณต้องการเพิ่มตาราง

 2. คลิกที่แท็บ หน้า

 3. คลิกปุ่ม แก้ไข

 4. คลิกบนหน้าในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มตาราง

 5. คลิกแท็บ แทรก

 6. คลิกปุ่มตาราง
  แทรกตารางบนเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online

 7. มีสองวิธีในการเพิ่มตาราง คือ

  • คลิกที่ลูกศรเพื่อขยายเส้นตารางของตาราง โฮเวอร์ตัวชี้เมาส์ของคุณไว้เหนือเส้นตารางของตาราง แล้วคลิกจำนวนเซลล์ของตารางที่ต้องการ

  • หรือ คลิกที่ปุ่ม แทรกตาราง พิมพ์จำนวนของคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการ และคลิก ตกลง

 8. ตารางจะถูกเพิ่มไปหน้าของคุณ ที่คุณสามารถเริ่มเพิ่มเนื้อหาในตาราง หรือกำหนดตารางเอง งานที่อธิบายไว้ถัดไป
  ตารางบนเว็บไซต์ SharePoint Online

ด้านบนของหน้า

กำหนดตารางเอง

เมื่อคุณแทรกตารางบนหน้าของคุณ คุณสามารถเริ่มกำหนดตารางเองได้ คุณสามารถเพิ่มและลบแถวหรือคอลัมน์ ผสานและแยกแถวหรือคอลัมน์ ปรับขนาดตาราง เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ และอื่นๆ ได้

เพิ่มแถวและคอลัมน์

คุณสามารถเพิ่มแถวและคอลัมน์ของเซลล์ในตารางได้เพื่ออนุญาตให้มีเนื้อหาแบบโครงสร้างเพิ่มเติมบนหน้า คุณสามารถเพิ่มแถวและคอลัมน์ข้างบน ข้างล่าง ด้านซ้าย หรือด้านขวาของเซลล์ในตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่ เฉพาะทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์เท่านั้นที่ถูกเพิ่มในคราวเดียวแทนที่จะเพิ่มเซลล์แต่ละเซลล์

 1. แก้ไขเว็บเพจที่มีตารางของคุณ

 2. วางเคอร์เซอร์ในเซลล์ของตารางในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์

 3. คลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 4. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • แทรกด้านบน เพื่อเพิ่มแถวเหนือเซลล์ที่เลือก

  • แทรกด้านล่าง เพื่อเพิ่มแถวใต้เซลล์ที่เลือก

  • แทรกด้านซ้าย เพื่อเพิ่มคอลัมน์ด้านซ้ายของเซลล์ที่เลือก

  • แทรกด้านขวา เพื่อเพิ่มคอลัมน์ด้านขวาของเซลล์ที่เลือก

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณไม่ชอบผลลัพธ์ของเซลล์ใหม่ คุณสามารถยกเลิกการกระทำนั้นได้โดยกด CTRL+Z หรือคลิกแท็บ จัดรูปแบบข้อความ แล้วเลือก เลิกทำ

คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่นำไปใช้กับตารางของคุณทันที ถ้าคุณมีข้อความหรือรูปในเซลล์ ข้อความหรือรูปนั้นจะถูกวางไว้ด้วยกันในเซลล์ที่ถูกผสานใหม่

ด้านบนของหน้า

ผสานเซลล์

เมื่อคุณผสานเซลล์ คุณรวมเซลล์สองเซลล์หรือมากกว่าเพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับข้อความ รูป และวัตถุอื่นในตาราง คุณสามารถผสานเซลล์ด้านบนหรือด้านล่าง หรือด้านซ้ายหรือขวาของเซลล์ แต่คุณสามารถผสานได้ทีละเซลล์ไม่ใช่ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

 1. แก้ไขหน้าที่มีตารางของคุณ

 2. วางเคอร์เซอร์ของคุณในเซลล์ของตารางที่คุณต้องการผสาน

 3. คลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 4. คลิก ผสานเซลล์ และเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ผสานด้านบน เพื่อผสานกับเซลล์ด้านบน

  • ผสานด้านล่าง เพื่อผสานกับเซลล์ด้านล่าง

  • ผสานด้านซ้าย เพื่อผสานกับเซลล์ด้านซ้าย

  • ผสานด้านขวา เพื่อผสานกับเซลล์ด้านขวา

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณไม่ชอบผลลัพธ์ของเซลล์ที่ผสาน คุณสามารถยกเลิกการกระทำนั้นได้โดยกด CTRL+Z หรือคลิกแท็บ จัดรูปแบบข้อความ แล้วเลือก เลิกทำ

คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่นำไปใช้กับตารางของคุณทันที ถ้าคุณมีข้อความหรือรูปในเซลล์ ข้อความหรือรูปนั้นจะถูกวางไว้ด้วยกันในเซลล์ที่ถูกผสานใหม่

ด้านบนของหน้า

แยกเซลล์

เมื่อคุณแยกเซลล์ คุณจะเปลี่ยนเซลล์เดียวเป็นสองเซลล์เพื่อนำโครงสร้างเพิ่มเติมไปใช้กับเนื้อหาของตาราง คุณสามารถแยกเซลล์ในแนวนอนหรือแนวตั้ง แต่คุณสามารถแยกทีละเซลล์เท่านั้นไม่ใช่ทั้งแถวหรือคอลัมน์

 1. แก้ไขเว็บเพจที่มีตารางของคุณ

 2. วางเคอร์เซอร์ของคุณในเซลล์ของตารางที่คุณต้องการแยก

 3. คลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 4. คลิก แยกเซลล์ และเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้

  • แยกตามแนวนอน เพื่อแยกเซลล์เป็นสองเซลล์ที่อยู่ข้างกัน

  • แยกตามแนวตั้ง เพื่อแยกเซลล์เป็นสองเซลล์ เซลล์หนึ่งอยู่เหนืออีกเซลล์

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณไม่ชอบผลลัพธ์ของเซลล์แยก คุณสามารถยกเลิกการกระทำนั้นได้โดยกด CTRL+Z หรือคลิกแท็บ จัดรูปแบบข้อความ แล้วเลือก เลิกทำ

คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่นำไปใช้กับตารางของคุณทันที ถ้าคุณมีข้อความหรือรูปในเซลล์ ข้อความหรือรูปนั้นจะยังอยู่ในเซลล์ต้นฉบับไม่ใช่ในเซลล์ใหม่

ด้านบนของหน้า

ปรับขนาดตาราง

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของตารางรวมถึงแถวแต่ละแถวและคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ที่รวมเป็นตารางได้ คุณอาจทำสิ่งนี้เพื่อปรับให้มีเนื้อหาของหน้าเพิ่มเติมในเซลล์ของตาราง หรือทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นบนส่วนที่เหลือของหน้าสำหรับเนื้อหาอื่น คุณสามารถระบุตารางหรือขนาดเซลล์เป็นพิกเซล (px) หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ก็ได้ เฉพาะทั้งแถว คอลัมน์ หรือตารางที่สามารถปรับขนาดได้ในครั้งเดียวแทนที่จะปรับเซลล์แต่ละเซลล์

 1. แก้ไขหน้าที่มีตารางของคุณ

 2. วางเคอร์เซอร์ในตารางที่คุณต้องการปรับขนาด

 3. คลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 4. ข้างๆ ความกว้างของตาราง ให้ระบุค่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือพิกเซล ค่า 100% หรือ 700px หรือมากกว่าจะใช้ทั้งพื้นที่เนื้อหาหน้า

 5. ข้างๆ ความสูงของตาราง ให้ระบุค่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือพิกเซล โปรดจำไว้ว่าจำนวนของย่อหน้าจะกำหนดความสูงของตารางด้วย

 6. ข้างๆ ความกว้างของคอลัมน์ ให้ระบุค่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือพิกเซล ค่า 100% หรือ 700px หรือมากกว่าจะใช้ทั้งพื้นที่เนื้อหาหน้า

 7. ถัดจากความสูงของคอลัมน์ ใส่ค่าเปอร์เซ็นต์หรือพิกเซล โปรดจำไว้ว่า จำนวนของย่อหน้ากำหนดความสูงของตารางเซลล์เกินไป

  เคล็ดลับ:  ถ้าคุณไม่ชอบผลลัพธ์ของตารางหรือเซลล์ที่ปรับขนาด คุณสามารถยกเลิกการกระทำนั้นได้โดยกด CTRL+Z หรือคลิกแท็บ จัดรูปแบบข้อความ แล้วเลือก เลิกทำ

คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่นำไปใช้กับตารางของคุณทันที ถ้าคุณมีข้อความหรือรูปในเซลล์ ข้อความหรือรูปจะยังคงอยู่ในเซลล์ที่ถูกปรับขนาด

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสไตล์ของตาราง

คุณสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏของตารางเองได้โดยการเปลี่ยนสไตล์ของตาราง กำหนดแถวส่วนหัวหรือส่วนท้าย และนำการจัดรูปแบบพิเศษมาใช้กับแถวหรือคอลัมน์แรกและแถวหรือคอลัมน์สุดท้ายของตาราง

 1. แก้ไขหน้าที่มีตารางของคุณ

 2. วางเคอร์เซอร์ของคุณในตารางที่คุณต้องการกำหนดเอง

 3. คลิกแท็บ ออกแบบ

 4. บนตัวเลือก สไตล์ตาราง ให้เลือกตัวเลือกสไตล์ตารางอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (คุณอาจไม่เห็นความแตกต่างของการจัดรูปแบบถ้าขณะนี้คุณใช้สไตล์ “อ่อน” หรือ “ใส” กับตารางของคุณอยู่)

  • แถวส่วนหัว นำการจัดรูปแบบพิเศษมาใช้กับแถวแรกของตาราง

  • แถวส่วนท้าย นำการจัดรูปแบบพิเศษมาใช้กับแถวสุดท้ายของตาราง

  • คอลัมน์แรก นำการจัดรูปแบบพิเศษมาใช้กับคอลัมน์แรกของตาราง

  • คอลัมน์สุดท้าย นำการจัดรูปแบบพิเศษมาใช้กับคอลัมน์สุดท้ายของตาราง

 5. เลือกสไตล์ของตาราง แต่ละสไตล์จะเปลี่ยนสีของเส้นขอบ สีของเซลล์ สีของส่วนหัวหรือส่วนท้าย (บางสไตล์จะเปลี่ยนเฉพาะส่วนหัวและส่วนท้ายถ้าคุณเลือกตัวเลือกนั้นด้านบน)

  • สไตล์ตารางเริ่มต้น - อ่อน: เส้นขอบตารางสีเทาอ่อนแบบบาง

  • สไตล์ตาราง 1 – ใส: ไม่เห็นเส้นขอบ

  • สไตล์ตาราง 2 – แถบสีอ่อน: เส้นแนวนอนสีเทาอ่อน แถวเว้นแถวถูกแรเงาเป็นสีเทา

  • สไตล์ตาราง 3 – สองสีปานกลาง: ส่วนหัวสีน้ำเงิน แถวเว้นแถวถูกแรเงาเป็นสีน้ำเงิน

  • สไตล์ตาราง 4 - เส้นบาง: ส่วนหัวสีเทา เส้นแนวนอนสีฟ้า

  • สไตล์ตาราง 5 – เส้นตาราง: เส้นขอบตารางสีเทา แถวเว้นแถวถูกแรเงาเป็นสีเทา

  • สไตล์ตาราง 6 – เน้น 1: เส้นขอบตารางสีน้ำเงิน ส่วนหัวสีฟ้า

  • สไตล์ตาราง 7 – เน้น 2: เส้นขอบตารางสีฟ้า ส่วนหัวสีฟ้า

  • สไตล์ตาราง 8 – เน้น 3: เส้นขอบตารางสีเขียว ส่วนหัวสีเขียว

  • สไตล์ตาราง 9 – เน้น 4: เส้นขอบตารางสีมะกอก ส่วนหัวสีมะกอก

  • สไตล์ตาราง 10 – เน้น 5: เส้นขอบตารางสีแดง ส่วนหัวสีแดง

  • สไตล์ตาราง 11 – เน้น 6: เส้นขอบตารางสีม่วง ส่วนหัวสีม่วง

 6. คลิก แสดงเส้นตาราง เพื่อแสดงหรือซ่อนเส้นตารางของตาราง นี่เป็นตัวช่วยที่เห็นได้ในกรณีที่คุณนำ ล้างสไตล์ตาราง ไปใช้ หรือซ่อนเส้นขอบของตารางแต่คุณยังต้องการเห็นตารางเพื่อทำงานกับตาราง

คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่นำไปใช้กับตารางของคุณทันที ถ้าคุณมีข้อความหรือรูปในเซลล์ ข้อความหรือรูปนั้นจะยังอยู่ในเซลล์ต้นฉบับที่มีการนำสไตล์ใหม่มาใช้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มข้อความหรือวัตถุเข้ากับตาราง

เมื่อคุณกำหนดตารางเองเสร็จแล้ว คุณพร้อมที่จะเริ่มการเพิ่มเนื้อหาเข้ากับตาราง เช่น ข้อความ กราฟิก และวัตถุอื่นตามที่อธิบายที่นี่

 1. แก้ไขหน้าที่มีตารางของคุณ

 2. วางเคอร์เซอร์ของคุณภายในเซลล์ของตารางในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหา

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ คุณแค่เริ่มพิมพ์ข้อความหรือวางข้อความในเซลล์ของตาราง เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์หรือขนาดฟอนต์ ให้คลิกที่แท็บ จัดรูปแบบข้อความ และเลือกการตั้งค่าฟอนต์ได้จากที่นั่น

 4. เมื่อต้องการแทรกรูป วิดีโอ หรือวัตถุอื่น ให้คลิกที่แท็บ แทรก และแทรกวัตถุเช่นเดียวกับที่คุณทำบนเว็บเพจใดๆ (ถ้ารูปหรือวิดีโอนั้นใหญ่กว่าเซลล์ของตาราง เซลล์ของตารางจะปรับขนาดให้พอดีกับรูปหรือวิดีโอนั้นโดยอัตโนมัติ)

เมื่อต้องการเอาข้อความ รูป หรือวัตถุออกไป ให้เลือกในเซลล์แล้วกด Delete บนคีย์บอร์ด

ด้านบนของหน้า

ลบเซลล์ แถว คอลัมน์ หรือตาราง

คุณสามารถลบแต่ละเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ หรือทั้งตารางได้ถ้าจำเป็น

 1. แก้ไขหน้าที่มีตารางของคุณ

 2. วางเคอร์เซอร์ของคุณภายในเซลล์ แถว คอลัมน์ หรือตารางที่คุณต้องการลบ

 3. คลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 4. คลิก ลบ และเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 5. ลบเซลล์ เมื่อต้องการลบเซลล์แต่ละเซลล์ที่ตำแหน่งที่เคอร์เซอร์ของคุณอยู่

 6. ลบคอลัมน์ เมื่อต้องการลบคอลัมน์ที่ตำแหน่งที่เคอร์เซอร์ของคุณอยู่

 7. ลบแถว เมื่อต้องการลบแถวที่ตำแหน่งที่เคอร์เซอร์ของคุณอยู่

 8. ลบตาราง เมื่อต้องการลบทั้งตารางที่ตำแหน่งที่เคอร์เซอร์ของคุณอยู่

 9. กำหนดตารางหรือเนื้อหาบนหน้าของคุณเองต่อ

ด้านบนของหน้า

สร้างตารางแบบกำหนดเองหรือใช้เนื้อหา HTML

ถ้าคุณต้องการสร้างตารางที่กำหนดเองหรือใช้โค้ด HTML ของคุณเองเพื่อกำหนดตำแหน่งของเนื้อหาบนหน้า คุณสามารถทำได้โดยการเพิ่มโค้ด HTML ของคุณในตัวแก้ไขเว็บเพจ เช่น Expression Web หรือ Dreamweaver

 1. แก้ไขหน้าที่คุณต้องการเพิ่มตารางหรือเนื้อหา HTML

 2. คลิกที่แท็บรูปแบบข้อความ นั้นแล้ว คลิกแก้ไขแหล่งข้อมูล ในกลุ่มมาร์กอัป
  แก้ไขแหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์สาธารณะ SharePoint Online

 3. ในหน้าต่าง โค้ดต้นฉบับ HTML ให้พิมพ์หรือวาง HTML ที่กำหนดเองของคุณ หรือแก้ไขเนื้อหาต้นฉบับที่มีอยู่ เช่น การนำแท็ก DIV ไปใช้งาน (หน้าต่าง โค้ดต้นฉบับ HTML ยังมีประโยชน์ในการคัดลอกตารางจากส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของคุณไปยังที่อื่น ซึ่งเร็วกว่าการสร้างตารางใหม่และกำหนดตารางใหม่เองเป็นอย่างมาก)

 4. คลิก ตกลง แล้วบันทึกหน้า

เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการกำหนดเค้าโครงและจัดตำแหน่งเนื้อหาบนหน้าเพิ่มเติมอีก คุณอาจลองสร้างเค้าโครงหน้าที่กำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×