เพิ่มตารางลงในสไลด์ใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มตารางลงในสไลด์ เพิ่ม หรือลบแถวและคอลัมน์ และนำการจัดรูปแบบในPowerPoint 2016 for Mac ตารางพื้นฐาน

แทรกตาราง

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มตาราง

 2. บนแท็บแทรก คลิกตาราง

 3. บนเมนูแทรกตาราง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ย้ายเคอร์เซอร์ไปไว้เหนือเส้นตารางจนกว่าคุณเน้นจำนวนของคอลัมน์และแถวที่คุณต้อง และคลิก เมื่อต้องการแทรกตารางของคุณ

   แทรกตารางกับเส้นตาราง

  • คลิกแทรกตาราง จากนั้น ใส่ตัวเลขในกล่องจำนวนคอลัมน์ และจำนวนแถว นั้น

   แทรกตัวเลือกเมนูของตาราง

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความไปยังเซลล์ตาราง คลิกเซลล์ แล้ว ใส่ข้อความของคุณ หลังจากที่คุณใส่ข้อความของคุณ คลิกภายนอกตาราง

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการแทรกแถวใหม่ต่อจากแถวสุดท้ายของตารางอย่างรวดเร็ว ให้คลิกภายในเซลล์สุดท้ายในตารางแถวสุดท้าย แล้วกดปุ่ม TAB

 • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์หรือแถว Ctrl + คลิก หรือคลิกขวาเซลล์ ชี้ไปที่แทรก ทางแล้ว เลือกตัวเลือก

 • เมื่อต้องการลบแถวหรือคอลัมน์ Ctrl + คลิก หรือคลิกขวาเซลล์ ชี้ไปที่ลบ ทางแล้ว เลือกตัวเลือก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพิ่ม หรือลบแถวหรือคอลัมน์ในตารางใน PowerPoint และ Word for Mac

ปรับขนาดตารางใน Word และ PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

การเพิ่มเส้นขอบให้กับตาราง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×