เพิ่มตัวแบ่งหน้าใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Word จะเพิ่มตัวแบ่งหน้าที่จุดสิ้นสุดของแต่ละหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างเอกสาร

ถ้าคุณต้องการเพิ่มตัวแบ่งหน้าในตำแหน่งอื่น เช่น ตรงกลางหน้า เพื่อที่คุณจะสามารถเพิ่มภาพวาดหรือกราฟิกได้ในภายหลัง คุณสามารถแทรกตัวแบ่งหน้าด้วยตัวเอง

คุณยังสามารถใช้ตัวแบ่งส่วนเพื่อควบคุมการจัดรูปแบบเอกสารของคุณได้ด้วย

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มหน้าใหม่

 2. คลิกแทรก > ตัวแบ่งหน้า

  บนแท็บ หน้าแรก ตัวเลือก ตัวแบ่งหน้า ถูกเน้นเอาไว้

ดูตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง

ถ้าคุณต้องการดู ว่าคุณได้เพิ่มตัวแบ่งหน้า บน Home แท็บ คลิ แสดงเครื่องหมายแก้ไข

บนแท็บ หน้าแรก เครื่องหมายแสดงการแก้ไขจะถูกเน้น

ตัวแบ่งหน้ามีลักษณะดังนี้

ตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

ปรับเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติแบ่งหน้าในตำแหน่งที่ผิดพลาด เช่น ระหว่างบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการให้อยู่ด้วยกัน คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตัวแบ่งหน้าสำหรับย่อหน้าที่เลือกได้

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการนำการตั้งค่าไปใช้

 2. บนแมนู รูปแบบ คลิกย่อหน้า

 3. ในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้คลิกแท็บ บรรทัดและตัวแบ่งหน้า

  กล่องโต้ตอบย่อหน้า ที่มีบรรทัดและตัวแบ่งหน้าถูกเน้นเอาไว้

  เลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกต่อไปนี้

  • ควบคุมบรรทัดค้างท้าย/ต้นย่อหน้า จะกำหนดให้ย่อหน้าต้องมีอย่างน้อยสองบรรทัดที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า

  • เก็บไว้ ด้วยกัน: ป้องกันการแบ่งระหว่างย่อหน้าที่คุณต้องการอยู่ด้วยกัน

  • เก็บไว้ด้วยกันเส้น: ป้องกันไม่ให้ตัวแบ่งหน้าอยู่กลางย่อหน้านั้น

  • ตัวแบ่งหน้าก่อน: เพิ่มตัวแบ่งหน้าก่อนย่อหน้าระบุ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×