ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เพิ่มตัวควบคุมข้อมูลที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การเพิ่มตัวควบคุมที่รวบรวมข้อมูลชิ้นหนึ่งจากผู้ใช้ หรือที่แสดงส่วนหนึ่งของข้อมูลให้กับผู้ใช้ เป็นเรื่องง่าย แต่ในบางครั้งก็ยังไม่เพียงพอ บางครั้ง คุณอาจต้องการรวบรวมหลายจุดของข้อมูล เช่นรายการของข้อมูลสำหรับรายงานค่าใช้จ่าย หรือแสดงหลายจุดของข้อมูล เช่นรายการของผู้ใช้ ในขณะที่คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมหลายตัว หรือแม้แต่รายการของตัวควบคุมฟอร์ม และหวังที่คุณได้เพิ่มพอ นี้ไม่ได้ตามมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการออกแบบฟอร์ม เมื่อต้องการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังนี้ Microsoft InfoPath 2010 มีตัวควบคุมหลายตัวที่ช่วยให้คุณสามารถเก็บ หรือนำเสนอข้อมูลที่ซ้ำกัน เช่นตารางฐานข้อมูลหรือรายการที่มีความยาวที่แตกต่างกัน

ในบทความนี้

เกี่ยวกับการทำซ้ำตัวควบคุมข้อมูล

แทรกตัวควบคุมข้อมูลที่ซ้ำกัน

เกี่ยวกับการทำซ้ำตัวควบคุมข้อมูล

ส่วนที่ซ้ำกัน

ทำซ้ำตัวควบคุมส่วนประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ เช่นตัวควบคุมส่วนทั่วไป แต่อนุญาตให้คุณสามารถแทรกส่วนมากตามความจำเป็น ตัวอย่างเช่น สมมติฟอร์มที่มีแอปพลิเคชันประกันภัยที่ผู้ใช้ต้องรายชื่อและที่มีอายุของเซลล์ที่อ้างถึงของพวกเขา คุณสามารถออกแบบฟอร์มเช่นกระดาษฟอร์ม มีสามตัวแทนเขตข้อมูล สมมติคนส่วนใหญ่มีเซลล์ที่อ้างถึงไม่เกินสาม ชนิดนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีบางคนได้มากกว่าสาม แล้วพวกเขาจะไม่ได้ว่างใด ๆ เพื่อเพิ่มเติมเซลล์ที่อ้างถึง ผู้ใช้สามารถเพิ่มเขตข้อมูลได้มากเท่าที่ต้องการในการสั่งซื้อเพื่อเซลล์ที่อ้างถึงรายการ โดยใช้ตัวควบคุมส่วนทำซ้ำ

จะถูกแทรกเฉพาะคอนเทนเนอร์ที่ว่างเปล่าหลังจากที่คุณแทรกตัวควบคุมส่วนทำซ้ำลงในเทมเพลตฟอร์ม ตัวควบคุมส่วนซ้ำจะเป็นประโยชน์มากมาย คุณต้องแทรกตัวควบคุมเพิ่มเติมส่วนควบคุมการทำซ้ำ เช่นเขตข้อมูลตารางหรือข้อความภายใน

เมื่อผู้ใช้ย้ายตัวชี้ของผู้ใช้ไว้เหนือส่วนการทำซ้ำ ปุ่มสีน้ำเงินที่มีลูกศรจะปรากฏในมุมบนซ้าย นี่เป็นปุ่มเมนูทางลัด ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่มนี้เพื่อดูตัวเลือกสำหรับการแทรกหรือการเอาส่วนการทำซ้ำออก

ใช้ส่วนซ้ำเมื่อคุณต้องการ:

 • รวบรวมอินสแตนซ์ของข้อมูล ชนิดเดียวกันเช่นในกรณีของเพิ่มเซลล์ที่อ้างถึงลงในแอปพลิเคชันประกัน

 • แสดงข้อมูลจำนวนตัวแปรบนฟอร์ม เช่นแสดงระเบียนพนักงานจากฐานข้อมูล และการแสดงระเบียน 1 ก็จะส่งกลับค่า 1 หรือ 10 ถ้า 10 จะส่งกลับ

 • หลีกเลี่ยงพื้นที่ตัวยึดเปล่าที่ใช้พื้นที่ที่สำคัญบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

ด้านบนของหน้า

ตารางที่ซ้ำกัน

ในขณะที่อนุญาตให้คุณสามารถเพิ่ม และเค้าโครงเหมือนกับที่คุณต้องการในปกติส่วน บางครั้งรูปแบบตารางจำเป็นต้องใช้ตัวควบคุมส่วนที่ซ้ำกัน เพิ่มตารางซ้ำ เพื่อแสดงข้อมูลในตาราง เช่นจากฐานข้อมูล หรือเมื่อต้อง การเปิดใช้งานผู้ใช้สามารถเพิ่มแถว และใส่ข้อมูลตารางเพิ่มเติม

ตารางซ้ำประกอบไปด้วยสามส่วน แถวส่วนหัว แถวข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่ง และส่วนท้ายของแถว แถวส่วนหัวจะใช้โดยทั่วไปสำหรับส่วนหัวของคอลัมน์ และสามารถใช้เพื่อแทรกกล่องข้อความหรือกล่องนิพจน์ที่ค่าผลรวมทั้งหมดจากแถวข้อมูลแถวส่วนท้าย แถวข้อมูลซ้ำ ได้หลายครั้งตามความเหมาะสม เพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในตาราง แบบไดนามิก หรือเป็นผลลัพธ์ ของผู้ใช้ใส่ข้อมูลลงในตาราง ไม่มีแถวหัวกระดาษและท้ายกระดาษเดียวเท่านั้น และ ตามค่าเริ่มต้น เฉพาะแถวส่วนหัวและแถวข้อมูลหนึ่งจะมองเห็น

ใช้ตารางเสริมแถวเมื่อคุณต้องการ

 • ทำให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลในรูปแบบที่เป็นตารางที่เป็นโครงสร้างได้

 • รวบรวมข้อมูลบรรทัดรายการ ข้อมูลที่เป็นตัวเลข และข้อมูลชนิดอื่นที่แสดงได้ดีที่สุดในตาราง

 • เก็บรักษาช่องว่างบนแม่แบบฟอร์มของคุณด้วยการแสดงแถวให้มากเท่ากับที่มีข้อมูลจริงอยู่เท่านั้น

 • แสดงหรือทำงานกับระเบียนจากฐานข้อมูล บริการบนเว็บ หรือแหล่งข้อมูลอื่นในตารางบนแม่แบบฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ทำซ้ำส่วนเกิดซ้ำ

ส่วนซ้ำซ้ำประกอบด้วยตัวควบคุมอื่น ๆ สามารถแทรกภายในเอง และถูกผูกไว้ (ผูก: การเชื่อมต่อตัวควบคุมลงในเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะถูกบันทึก เมื่อตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อไปยังเขตข้อมูลหรือกลุ่ม และเพื่อให้ ข้อมูลที่ใส่ลงในตัวควบคุมจะไม่ถูกบันทึกไว้) เมื่อต้องการอ้างอิงที่ซ้อนกันกลุ่ม (กลุ่มอ้างอิง: กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอื่นเพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติของพวกเขาและคุณสมบัติของกลุ่มและเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยเสมอ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกลุ่มหนึ่งกลุ่ม กลุ่มจะปรับปรุงโดยอัตโนมัติ) คุณสามารถใช้ส่วนซ้ำซ้ำเพื่อสร้างลำดับชั้นเนื้อหา เช่นเค้าร่าง

ด้านบนของหน้า

ตารางที่ซ้ำกันตามแนวนอน

แนวนอนซ้ำคือ ส่วนเกิดซ้ำกับตารางภายในที่ประกอบด้วยตัวระบุจำนวนแถวที่ซ้ำตามแนวนอน และตารางที่ประกอบด้วยส่วนหัวของแถวด้าน คอมโพเนนต์เหล่านี้แต่ละรายการได้ถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นคอลเลกชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่สามารถประกอบด้วย หรือรวบรวมข้อมูลตารางที่ เมื่อมีเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ ขยาย โดยการเพิ่มคอลัมน์แทนแถว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตารางซ้ำแนวนอนเพื่อรวบรวมข้อมูลการขายสำหรับแต่ละไตรมาส ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มถูกลิงก์ไปยังฐานข้อมูล คุณสามารถใช้ตารางซ้ำแนวนอนเพื่อแสดง หรือทำงานกับระเบียนจากฐานข้อมูลนั้น

แนวนอนซ้ำประกอบด้วยสองส่วน ส่วนหัวของคอลัมน์ที่ปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้น และคอลัมน์ข้อมูลที่ซ้ำ ตามความจำเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ถูกเติมลงในตาราง แบบไดนามิก หรือเป็นผลลัพธ์ ของผู้ใช้ใส่ข้อมูลลงในตาราง

ใช้ตารางซ้ำแนวนอนเมื่อคุณต้องการ:

 • ทำให้ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลในรูปแบบที่เป็นตารางที่เป็นโครงสร้างได้

 • รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ที่ดีที่สุดจะแสดงในตาราง

 • ประหยัดเนื้อที่บนเทมเพลฟอร์มของคุณ ด้วยการแสดงเฉพาะคอลัมน์จำนวนมากเท่าที่ประกอบด้วยข้อมูลจริง

 • แสดงหรือทำงานกับระเบียนจากฐานข้อมูล บริการบนเว็บ หรือแหล่งข้อมูลอื่นในตารางบนแม่แบบฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลหลัก/รายละเอียด

ถ้าคุณคาดหวังว่าผู้ใช้สามารถทำงานกับข้อมูลจำนวนมากบนฟอร์มของคุณซึ่ง มีระเบียนหลายระเบียนในฐานข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งคุณสามารถใช้ตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดเพื่อทำให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูลที่ได้ เมื่อผู้ใช้เลือกข้อมูลในตัวควบคุมหลัก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายการนั้นปรากฏในตัวควบคุมรายละเอียด

ตัวอย่าง คุณสามารถใช้ตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดเมื่อออกแบบฟอร์มทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของระเบียนของพนักงาน ตัวควบคุมหลักสามารถแสดงชื่อเรื่องชื่อและงานพนักงาน และตัวควบคุมรายละเอียดสามารถแสดงตำแหน่งที่ตั้งของพนักงาน วัน จ้างงานวันเกิด และอื่น ๆ ในข้อกำหนดของฐานข้อมูล นี้จะเหมือนกับของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมหลักเพื่อแสดงชุดของระเบียน (ตัวอย่างเช่น ชื่อลูกค้า) และรายละเอียดการควบคุมการแสดงระเบียนที่เกี่ยวข้องในทำนองเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น ลูกค้าสั่ง) ในข้อกำหนดของฐานข้อมูล นี้จะเหมือนกับของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม

ด้านบนของหน้า

ความสัมพันธ์หลัก/รายละเอียด

ตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดเป็นจริงชุดของสองตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในตัวควบคุมเหล่านี้จะควบคุมต้นแบบที่กำหนด ตัวควบคุมรายละเอียดที่กำหนดไว้มีอื่นได้ ตัวควบคุมหลักได้เสมอตารางเกิดซ้ำ ตัวควบคุมรายละเอียดอาจเป็นตารางทำซ้ำหรือส่วนที่มีการทำซ้ำ คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์หลัก/รายละเอียด ด้วยการแทรกเหมาะสมทำซ้ำตัวควบคุมบนฟอร์มของคุณ และเปลี่ยนคุณสมบัติของแต่ละตัวควบคุมนั้น หรือ คุณสามารถแทรกตัวควบคุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าต้นแบบ/รายละเอียดจากส่วนคอนเทนเนอร์ในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

เมื่อคุณแทรกตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม Microsoft Office InfoPath 2010 สร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างตัวควบคุมหลักและตัวควบคุมรายละเอียด ซึ่งหมายความ ว่า แต่ละแถวที่เลือกในตัวควบคุมหลักมีเฉพาะผลลัพธ์ตรงเดียวในตัวควบคุมรายละเอียด ในความสัมพันธ์แบบทั่วไป ตัวควบคุมทั้งต้นแบบและรายละเอียดถูกผูกไว้กับกลุ่มการทำซ้ำเดียวกันในแหล่งข้อมูล

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถระบุเขตข้อมูลคีย์ในแหล่งข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มสำหรับตัวควบคุมหลัก/รายละเอียด ในความสัมพันธ์ชนิดนี้ แต่ละส่วนที่เลือกในตัวควบคุมหลักอาจทำให้ข้อมูลที่ตรงกันหลายในตัวควบคุมรายละเอียด ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้เลือกระเบียนจำหน่ายในตัวควบคุมหลัก พวกเขาสามารถดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจำหน่ายนั้นในตัวควบคุมรายละเอียด ในความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มทั่วไป ตัวควบคุมต้นแบบและรายละเอียดถูกผูกไว้กับคั่นกลุ่มเกิดซ้ำในแหล่งข้อมูล

เมื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม คุณต้องใช้ตัวเลือกบนแท็บต้นแบบ/รายละเอียดในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของแต่ละตัวควบคุมเพื่อระบุเขตข้อมูลคีย์เหมาะสม

ตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดเป็นจริงชุดของสองตัวควบคุมที่เกี่ยวข้อง ตัวควบคุมต้นแบบที่กำหนดไว้ไม่มีตัวควบคุมหนึ่ง และอื่น ๆ มีตัวควบคุมรายละเอียด ตัวควบคุมหลักได้เสมอตารางเกิดซ้ำ ตัวควบคุมรายละเอียดอาจเป็นตารางทำซ้ำหรือส่วนที่มีการทำซ้ำ

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดเมื่อคุณต้องการทำสิ่งต่อไปนี้

 • ทำให้ผู้ใช้ที่กำลังกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณสามารถทำงานกับข้อมูลจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ

 • แสดงค่าที่เทียบเท่ากับความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดเมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของที่อยู่พนักงาน วันที่จ้าง และวันเกิด

 • แสดงค่าที่เทียบเท่ากับความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวควบคุมข้อมูลหลักเพื่อแสดงชุดระเบียนหนึ่งชุด (ตัวอย่างเช่น ชื่อลูกค้า) และตัวควบคุมรายละเอียดเพื่อแสดงระเบียนที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น ใบสั่งซื้อของลูกค้า)

InfoPath มีตัวควบคุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าต้นแบบ/รายละเอียดที่คุณสามารถแทรก โดยใช้บานหน้าต่างงานตัวควบคุม คุณยังสามารถสร้างตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดได้ โดยการแทรกตารางซ้ำ และทำซ้ำส่วน (หรือตารางสองตารางที่เกิดซ้ำ) แล้ว เปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับแต่ละตัวควบคุม

ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มมีไว้สำหรับการดูบนหน้าจอหลัก ให้พิจารณาวางตัวควบคุมรายละเอียดภายในตัวควบคุมการเลื่อนภูมิภาคบนเทมเพลฟอร์มของคุณ วิธีนี้ ถ้าไม่มีข้อมูลที่แสดงในตัวควบคุม จำนวนมากผู้ใช้ของคุณสามารถเลื่อนดูข้อมูล โปรดสังเกตว่า ซึ่งไม่ตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าคุณคิดว่า ผู้ใช้จะต้องการพิมพ์ฟอร์มของพวกเขา เนื่องจากข้อมูลใด ๆ ที่ถูกซ่อนอยู่ในขอบเขตที่เลื่อนบนหน้าจอจะยังไม่สามารถมองเห็นบนฟอร์มพิมพ์ออกมา

ด้านบนของหน้า

เลือก กลุ่มที่ซ้ำกัน

คุณสามารถแทรกในกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำบนฟอร์มของคุณเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มกลุ่มตัวเลือกหลาย (กลุ่มตัวเลือก: ตัวควบคุมที่จะใช้ในการนำเสนอชุดตัวเลือกที่เหมือน กัน ตามค่าเริ่มต้น กลุ่มตัวเลือกประกอบด้วยสองตัวเลือกส่วน หนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นให้กับผู้ใช้เป็นตัวเลือกการเริ่มต้นในฟอร์ม) เมื่อการกรอกนั้น

เมื่อผู้ใช้ย้ายตัวชี้เมาส์ไว้เหนือตัวเลือกการเริ่มต้นบนฟอร์ม ปุ่มเมนูทางลัดปรากฏในมุมซ้ายบนของกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่มนี้เพื่อดูตัวเลือกสำหรับการแทรก เอาออก หรือแทนที่ตัวเลือก

ตัวอย่างเช่น บนฟอร์มเดินทางท่องเที่ยว คุณสามารถใช้กลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางธุรกิจของพวกเขา สำหรับแต่ละส่วนขนส่ง ผู้ใช้สามารถเลือกได้หนึ่งตัวเลือกสาม — เที่ยวบิน รถยนต์ หรือรถไฟได้ ตัวเลือกแต่ละรายการแสดงชุดเขตข้อมูลแตกต่างกัน

ด้านบนของหน้า

แทรกตัวควบคุมข้อมูลที่ซ้ำกัน

แทรกส่วนซ้ำเกิดซ้ำ

หมายเหตุ: คุณสามารถแทรกตัวควบคุมส่วนเกิดซ้ำที่ซ้ำกัน ในฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทมเพลตฟอร์ฟอร์มเปล่า (InfoPath Filler) หรือที่มีความเข้ากันได้ ตั้งค่าเป็นฟอร์ม InfoPath Filler ที่ ในตัวเลือกฟอร์ม เท่านั้น กล่องโต้ตอบ

แทรกส่วนซ้ำซ้ำ (โดยอัตโนมัติสร้างแหล่งข้อมูล)

ถ้าคุณเลือกที่จะมี Microsoft Office InfoPath 2010 สร้างแหล่งข้อมูลเมื่อคุณแทรกส่วนซ้ำซ้ำ InfoPath สร้างกลุ่มเกิดซ้ำที่ประกอบด้วยการอ้างอิงถึงตัวเอง

 1. วางการแทรกจุดที่คุณต้องการแทรกส่วนซ้ำซ้ำ

 2. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คลิกที่ปุ่มบานหน้าต่างตัวควบคุม ในมุมล่างขวาของส่วนที่ตัวควบคุม บนแท็บหน้าแรก

 3. ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมายไม่พร้อมใช้งาน ออกแบบฟอร์มอนุญาตให้มีแหล่งข้อมูลที่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณต้องแทรกส่วนซ้ำเกิดซ้ำที่ถูกผูกไว้ กับกลุ่มเกิดซ้ำที่มีอยู่ หรือกลุ่มที่คุณสร้างขึ้น

 4. ภายใต้ตัวควบคุมคอนเทนเนอร์ คลิกส่วนเกิดซ้ำที่ซ้ำกัน

 5. เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมไปยังส่วน ลากตัวควบคุมจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุมลงในส่วน

  หมายเหตุ: คุณไม่ควรย้ายตัวควบคุมที่มีอยู่แล้วบนฟอร์มลงในส่วนนี้ ยกเว้นเขตข้อมูลของตัวควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มส่วน

ด้านบนของหน้า

แทรกส่วนซ้ำซ้ำ (การผูกลงในกลุ่มการเกิดซ้ำที่มีอยู่แล้ว)

 1. วางการแทรกจุดที่คุณต้องการแทรกส่วนซ้ำซ้ำ

 2. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานเขตข้อมูล คลิกแสดงเขตข้อมูล ในส่วนฟอร์มข้อมูล บนแท็บข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างงานเขตข้อมูล คลิกขวากลุ่มที่คุณต้องการให้ส่วนซ้ำซ้ำเพื่อที่ถูกผูก

 4. คลิกทำซ้ำส่วนเกิดซ้ำ

  หมายเหตุ: กลุ่มต้องทำซ้ำ และต้องประกอบด้วยการอ้างอิงถึงตัวเอง เมื่อต้องการสร้างกลุ่ม คลิกขวากลุ่มเกิดซ้ำในบานหน้าต่างงานเขตข้อมูล คลิกการอ้างอิง และการอ้างอิงแล้ว ในกลุ่มตัวเอง (กลุ่มคุณคลิกขวา)

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถแทรกส่วนซ้ำเกิดซ้ำที่ถูกผูกไว้กับกลุ่มที่มีอยู่ โดยใช้บานหน้าต่างงานตัวควบคุม ตราบใดที่ถูกยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

แทรกใน กลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ

แทรกในกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ (โดยอัตโนมัติสร้างแหล่งข้อมูล)

คุณสามารถมี Microsoft Office InfoPath 2010 สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแทรกในกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ (รวมถึงตัวควบคุมอื่น ๆ) ถ้าคุณทำเช่นนี้ InfoPath สร้างกลุ่มที่ถูกผูกไว้กับส่วนตัวเลือกภายในกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ นอกจากนี้ InfoPath สร้างกลุ่ม "เสมือน" ที่ถูกผูกไว้ลงในกลุ่มตัวเลือกที่เกิดซ้ำ ชื่อของกลุ่มเสมือนตาม (ตัวเลือก) ในบานหน้าต่างงานเขตข้อมูล

หมายเหตุ: คุณสามารถแทรกใน กลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำตัวควบคุมในฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทมเพลตฟอร์ฟอร์มเปล่า (InfoPath Filler) หรือที่มีความเข้ากันได้ในการตั้งค่าเป็นฟอร์ม InfoPath Filler ที่ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกฟอร์มเท่านั้น

 1. วางการแทรกจุดที่คุณต้องการแทรกในกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ

 2. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คลิกที่ปุ่มบานหน้าต่างตัวควบคุม ในมุมล่างขวาของส่วนที่ตัวควบคุม บนแท็บหน้าแรก

 3. ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

 4. ภายใต้คอนเทนเนอร์ คลิกกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ

  ประกอบด้วยสองตัวเลือกส่วนกลุ่มตัวเลือกเกิดซ้ำปรากฏบนฟอร์ม

 5. เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมลงในส่วนตัวเลือกภายในกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมลงในส่วนตัวเลือกการเริ่มต้น ลากตัวควบคุมที่คุณต้องการจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม ลงในส่วนตัวเลือกที่มีป้ายชื่อส่วนตัวเลือก (ค่าเริ่มต้น)

  • เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมลงในส่วนตัวเลือกอื่น ลากตัวควบคุมที่คุณต้องการจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม ลงในตัวเลือกส่วนที่เป็นส่วนตัวเลือก ที่มีป้ายชื่อ

 6. เมื่อต้องการทดสอบส่วน บนแท็บหน้าแรก คลิกแสดงตัวอย่าง

  เมื่อต้องการเสนอมากกว่า สองตัวเลือกสำหรับผู้ใช้ คุณสามารถแทรกส่วนตัวเลือกเพิ่มเติมภายในกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ วางจุดแทรกภายในกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ แล้ว คลิ กส่วนตัวเลือก ภายใต้คอนเทนเนอร์ ในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

แทรกกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ (การผูกลงในกลุ่มที่มีอยู่แล้ว)

 1. วางการแทรกจุดที่คุณต้องการแทรกในกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ

 2. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานเขตข้อมูล คลิกแสดงเขตข้อมูล ในส่วนฟอร์มข้อมูล บนแท็บข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างงานเขตข้อมูล คลิกขวากลุ่มที่คุณต้องการผูกกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำการ แล้ว คลิ กกลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ

  หมายเหตุ: ถ้ากลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำ จะไม่พร้อมใช้งาน กลุ่มที่คุณกำลังพยายามผูกอาจไม่สนับสนุนตัวควบคุมชนิดนี้ กลุ่มตัวเลือกการทำซ้ำถูกผูกกับกลุ่มเสมือนที่ซ้ำกันเท่านั้น ในแหล่งข้อมูล กลุ่มเสมือนปรากฏเป็น(ตัวเลือก)

 4. เมื่อต้องการทดสอบส่วน บนแท็บหน้าแรก คลิกแสดงตัวอย่าง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถแทรกในกลุ่มตัวเลือกการเกิดซ้ำที่ถูกผูกไว้กับกลุ่มที่มีอยู่ โดยใช้บานหน้าต่างงานตัวควบคุม ตราบใดที่ถูกยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

การแทรกตารางเสริมแถว

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คลิกที่ปุ่มบานหน้าต่างตัวควบคุม ในมุมล่างขวาของส่วนที่ตัวควบคุม บนแท็บหน้าแรก

 3. ภายใต้คอนเทนเนอร์ คลิกตารางที่ซ้ำกัน

 4. ถ้าคุณกำลังแทรกตารางลงในเทมเพลตฟอร์มใหม่ ว่าง ทำซ้ำแล้ว:

  1. ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่จำนวนคอลัมน์ที่ตารางควรมี แล้ว คลิกตกลง

  2. ตารางซ้ำจะถูกสร้างขึ้น ด้วยกล่องข้อความในแต่ละคอลัมน์ เมื่อต้องการแปลงชนิดแตกต่างกันของตัวควบคุมกล่องข้อความ คลิกขวากล่องข้อความ ชี้ไปที่ตัวควบคุมการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการ

 5. ถ้าคุณกำลังแทรกตารางซ้ำลงในแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว:

  1. บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการทำซ้ำการผูกตาราง คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในรายการแหล่งข้อมูล แล้ว คลิ กการเกิดซ้ำกลุ่ม ไอคอนกลุ่มการทำซ้ำ ที่คุณต้องการผูกกับแถวตาราง

   เมื่อต้องการสร้างกลุ่มการทำซ้ำใหม่ ให้คลิกขวาที่กลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มกลุ่มการทำซ้ำ แล้วคลิก เพิ่ม บนเมนูทางลัด จากนั้นในกล่องโต้ตอบ การเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้ระบุคุณสมบัติสำหรับกลุ่มการทำซ้ำ

  2. คลิก ถัดไป

  3. บนหน้าที่สองของตัวช่วยสร้างการทำซ้ำการผูกข้อมูลตาราง ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลในรายการการผูกข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ให้กับตาราง

   เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลใหม่ในรายการผูกข้อมูล คลิกขวากลุ่มที่เกิดซ้ำตารางถูกผูก คลิกเพิ่ม และในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ระบุคุณสมบัติของเขตข้อมูล

  4. เมื่อต้องการจัดลำดับคอลัมน์ เลือกคอลัมน์ในคอลัมน์ ในรายการตาราง ทางแล้ว คลิกย้ายขึ้น หรือย้ายลง

ด้านบนของหน้า

การแทรกส่วนการทำซ้ำ

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คลิกที่ปุ่มบานหน้าต่างตัวควบคุม ในมุมล่างขวาของส่วนที่ตัวควบคุม บนแท็บหน้าแรก

 3. ภายใต้คอนเทนเนอร์ คลิกส่วนที่ซ้ำกัน

 4. ถ้าคุณกำลังแทรกส่วนที่มีการทำซ้ำลงในเทมเพลตฟอร์มใหม่ ว่าง:

  • เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมในส่วนการทำซ้ำ ให้ลากตัวควบคุมที่คุณต้องการจากบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ลงในส่วนการทำซ้ำบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

   หมายเหตุ: คุณไม่ควรย้ายตัวควบคุมที่มีอยู่แล้วบนเทมเพลตฟอร์ลงในส่วน ยกเว้นเขตข้อมูลของตัวควบคุมที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มส่วนในแหล่งข้อมูล มิฉะนั้น อาจหยุดการผูกข้อมูลสำหรับตัวควบคุม

  • เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อลงในตัวควบคุม พิมพ์ข้อความที่อยู่ด้านบน

 5. ถ้าคุณกำลังแทรกส่วนที่มีการทำซ้ำลงในแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว:

  1. ในกล่องโต้ตอบ การผูกข้อมูลส่วนการทำซ้ำ ให้เลือกกลุ่มการทำซ้ำที่คุณต้องการเก็บข้อมูลส่วนการทำซ้ำ แล้วคลิก ตกลง

  2. เพิ่มตัวควบคุมในส่วนการทำซ้ำ แล้วผูกตัวควบคุมเหล่านั้นกับเขตข้อมูลที่เหมาะสมในแหล่งข้อมูล

  3. InfoPath ใช้ชื่อของเขตข้อมูลหรือกลุ่มเป็นป้ายชื่อของตัวควบคุม ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนข้อความป้ายชื่อ

   คุณยังสามารถใช้บานหน้าต่างงานเขตข้อมูล เพื่อแทรกตัวควบคุม ในบานหน้าต่างงานเขตข้อมูล คลิกขวากลุ่มเกิดซ้ำที่คุณต้องการผูกส่วนซ้ำเพื่อ แล้ว คลิ กส่วนที่ซ้ำกัน

ด้านบนของหน้า

แทรกตัวควบคุมหลัก/รายละเอียด

หมายเหตุ: คุณสามารถแทรกตัวควบคุมหลัก/รายละเอียด ในรูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทมเพลตฟอร์ฟอร์มเปล่า (InfoPath Filler) หรือที่มีความเข้ากันได้ ตั้งค่าเป็นฟอร์ม InfoPath Filler ที่ ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกฟอร์ม เท่านั้น

แทรกตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดบนแม่แบบฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า

InfoPath มีตัวควบคุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าต้นแบบ/รายละเอียดที่คุณสามารถแทรก โดยใช้บานหน้าต่างงานตัวควบคุม คุณยังสามารถสร้างตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดได้ โดยการแทรกตารางซ้ำ และส่วนที่มีการทำซ้ำ (หรือตารางสองตารางที่เกิดซ้ำ) และการเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับแต่ละตัวควบคุมแล้ว

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่า กล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ InfoPath สร้างเขตข้อมูลและกลุ่มต่างๆ ในแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมลงในเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มเหล่านี้จะถูกแสดงแทนด้วยไอคอนโฟลเดอร์และไฟล์ในบานหน้าต่างงาน แหล่งข้อมูล

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คลิกที่ปุ่มบานหน้าต่างตัวควบคุม ในมุมล่างขวาของส่วนที่ตัวควบคุม บนแท็บหน้าแรก

 3. ภายใต้คอนเทนเนอร์ คลิกต้นแบบ/รายละเอียด

 4. ในกล่อง จำนวนคอลัมน์ในข้อมูลหลัก ในกล่อง แทรกข้อมูลหลัก/รายละเอียด ให้ใส่จำนวนคอลัมน์สำหรับตัวควบคุมข้อมูลหลัก

 5. ในกล่องจำนวนเขตข้อมูลในรายละเอียด ใส่หมายเลขของเขตข้อมูลสำหรับตัวควบคุมรายละเอียด นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ตัวควบคุมที่สองจะถูกแทรกบนเทมเพลตฟอร์นั่นคือตารางที่ซ้ำกัน (หลัก) และส่วนที่ซ้ำกัน (รายละเอียด)

 6. เมื่อต้องการทดสอบความสัมพันธ์หลัก/รายละเอียด บนแท็บหน้าแรก คลิกแสดงตัวอย่าง และใส่ข้อมูลลงในตัวควบคุมหลักแล้ว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องควรปรากฏในตัวควบคุมรายละเอียด คลิกบนแต่ละแถวในตัวควบคุมต้นแบบเพื่อยืนยันว่า ข้อมูลที่สอดคล้องกันแสดงอยู่ในตัวควบคุมรายละเอียดยัง

ด้านบนของหน้า

แทรกตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดบนแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

ถ้าคุณยึดตามการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์มบนไฟล์ Extensible Markup Language (XML) ที่มีอยู่ ฐานข้อมูล หรือบริการเว็บ InfoPath มาเขตข้อมูลและกลุ่มในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถแทรกตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้

ตัวควบคุมข้อมูลหลักและรายละเอียดสามารถถูกผูกกับกลุ่มการทำซ้ำเดียวกันหรือกับกลุ่มการทำซ้ำที่ต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ตัวควบคุมที่ปรากฏภายในตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดจะถูกผูกกับเขตข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการทำซ้ำ

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คลิกที่ปุ่มบานหน้าต่างตัวควบคุม ในมุมล่างขวาของส่วนที่ตัวควบคุม บนแท็บหน้าแรก

 3. ภายใต้คอนเทนเนอร์ คลิกตารางที่ซ้ำกัน

 4. บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการทำซ้ำการผูกตาราง คลิกกลุ่มเกิดซ้ำที่คุณต้องการผูกกับแถวตาราง แล้ว คลิ กถัดไป ถ้าตารางของคุณมีคอลัมน์เดียวเท่านั้น คุณสามารถเลือกเขตข้อมูลจากการทำซ้ำแทนที่เป็นกลุ่มการทำซ้ำ

  เมื่อต้องการสร้างกลุ่มใหม่ทำซ้ำการผูกตารางเพื่อ คลิกขวากลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มกลุ่มการทำซ้ำ คลิกเพิ่ม และในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม enter คุณสมบัติของกลุ่มซ้ำ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ที่คุณต้องการรวมในตาราง ให้คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลในรายการ การผูกข้อมูล

  เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลใหม่เพื่อเพิ่มเป็นคอลัมน์ คลิกขวากลุ่มที่ตารางถูกผูก คลิกเพิ่มบนเมนูทางลัด และในกล่องโต้ตอบกลุ่มหรือเพิ่มเขตข้อมูล enter คุณสมบัติของเขตข้อมูล

 6. เมื่อต้องการจัดเรียงคอลัมน์ คอลัมน์หนึ่งคอลัมน์ ในรายการตาราง คลิกย้ายขึ้นหรือย้ายลง ทางแล้ว คลิกเสร็จสิ้น

 7. คลิกสองครั้งที่ป้ายชื่อของ ตารางเสริมแถว ที่อยู่ใต้ตารางบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

 8. บนแท็บคุณสมบัติเครื่องมือตัวควบคุม ของ ribbon คลิกต้นแบบ/รายละเอียด

 9. คลิกการตั้งค่าเป็นต้น พิมพ์ระบุViewContext ของตัวควบคุมหลักในกล่องรหัสต้น นั้นแล้ว คลิกตกลง

  เมื่อต้องการดูระบุViewContext ของตัวควบคุม คลิกขวาตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ <ควบคุมชนิด > นั้นแล้ว คลิกที่แท็บขั้นสูง ระบุViewContext จะปรากฏภายใต้ส่วนโค้ด ด้านล่างของแท็บนั้น คุณสามารถเน้นค่าถัดไปViewContext: ป้ายชื่อ จากนั้น กด CTRL + C เพื่อคัดลอกค่าไปยังคลิปบอร์ดได้ เมื่อกำหนดค่าหลัก/รายละเอียดควบคุม ตัวควบคุมหลักคือ ซ้ำเอง ดังนั้นคุณจะใช้ระบุViewContext ของตารางเกิดซ้ำที่คุณจะกำหนดค่าในขั้นตอนนี้

 10. วางเคอร์เซอร์บนเทมเพลตของคุณฟอร์มที่คุณต้องการแทรกส่วนซ้ำกัน (ตัวควบคุมรายละเอียด)

 11. ภายใต้คอนเทนเนอร์ ในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คลิกส่วนที่ซ้ำกัน

  อีกทางเลือกหนึ่งก็คือ คุณสามารถใช้ตารางเสริมแถวอื่นเป็นตัวควบคุมรายละเอียด

 12. บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการผูกส่วนที่ซ้ำกัน คลิกกลุ่มเกิดซ้ำที่คุณต้องการผูกไว้ในส่วนไปยัง นั้นแล้ว คลิกตกลง

 13. คลิกสองครั้งที่ป้ายชื่อ ส่วนการทำซ้ำ ที่ปรากฏภายใต้ส่วนนั้นบนแม่แบบของคุณ

 14. บนแท็บคุณสมบัติเครื่องมือตัวควบคุม ของ ribbon คลิกต้นแบบ/รายละเอียด

 15. คลิกการตั้งค่าเป็นรายละเอียด นั้นแล้ว คลิกชื่อของตัวควบคุมหลักในรายการลิงก์ไปยัง ID หลัก ชื่อคุณเลือกควรตรงกับรหัสViewContext ของตัวควบคุมที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 9

 16. เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้น หนึ่งความสัมพันธ์ของตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม คลิกตามเขตข้อมูลคีย์ ภายใต้ความสัมพันธ์หลัก/รายละเอียด จากนั้น คลิกเลือก XPath เลือกไอคอน XPath ถัดจาก(เขตข้อมูลคีย์ หลัก) และกล่องเขตข้อมูลคีย์ (รายละเอียด) เพื่อระบุเขตข้อมูลคีย์จากข้อมูลต้นฉบับที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเหมาะสมเพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม

 17. เมื่อต้องการทดสอบความสัมพันธ์หลัก/รายละเอียด บนแท็บหน้าแรก คลิกแสดงตัวอย่าง และใส่ข้อมูลลงในตัวควบคุมหลักแล้ว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องควรปรากฏในตัวควบคุมรายละเอียด คลิกบนแต่ละแถวในตัวควบคุมต้นแบบเพื่อยืนยันว่า ข้อมูลที่สอดคล้องกันแสดงอยู่ในตัวควบคุมรายละเอียดยัง

  คุณยังสามารถใช้บานหน้าต่างงานเขตข้อมูล เพื่อแทรกตัวควบคุมหลัก/รายละเอียด เมื่อต้องการสร้างตัวควบคุมหลัก ในบานหน้าต่างงานเขตข้อมูล คลิกขวากลุ่มเกิดซ้ำที่คุณต้องการผูกตัวควบคุมหลัก แล้ว คลิ กตารางที่ซ้ำกัน ทำตามขั้นตอนเดียวกันทั่วไปเพื่อสร้างตัวควบคุมรายละเอียด

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนความสัมพันธ์ข้อมูลหลัก/รายละเอียดเริ่มต้น

เมื่อคุณแทรกตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดบนแม่แบบฟอร์มของคุณโดยใช้บานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม InfoPath จะสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างตัวควบคุมข้อมูลหลักและตัวควบคุมรายละเอียด ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งหมายถึงว่าผลลัพธ์ที่ตรงกันรายการเดียวจะปรากฏในตัวควบคุมรายละเอียดสำหรับแต่ละส่วนที่เลือกในตัวควบคุมข้อมูลหลัก

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของข้อมูลหลัก/รายละเอียดจากความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งตามค่าเริ่มต้นเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มหมายความว่าผลลัพธ์ที่ตรงกันหลายรายการสามารถปรากฏในตัวควบคุมรายละเอียดได้สำหรับแต่ละส่วนที่เลือกในตัวควบคุมข้อมูลหลัก

เมื่อคุณแทรกตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดบนแม่แบบฟอร์มของคุณ InfoPath จะแทรกตารางเสริมแถวและส่วนการทำซ้ำตามค่าเริ่มต้น ตัวควบคุมทั้งคู่จะถูกผูกกับกลุ่มการทำซ้ำที่เหมือนกันในแหล่งข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น ตัวควบคุมทั้งคู่มีตัวควบคุมอื่นที่ผูกกับเขตข้อมูลในกลุ่มการทำซ้ำแยกกัน

ถ้าคุณแทรกตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดบนเทมเพลตของคุณฟอร์มจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม และคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มแทนที่เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่ง คุณสามารถลบตัวควบคุมรายละเอียดที่สร้าง InfoPath แล้ว คุณสามารถสร้างตัวควบคุมรายละเอียดใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ได้ดียิ่งขึ้น ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือกส่วนการทำซ้ำที่กำหนดเป็นตัวควบคุมรายละเอียด จากนั้นให้กด DELETE

 2. แทรกส่วนซ้ำใหม่บนเทมเพลตฟอร์:

  1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

  2. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คลิกที่ปุ่มบานหน้าต่างตัวควบคุม ในมุมล่างขวาของส่วนที่ตัวควบคุม บนแท็บหน้าแรก

  3. ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  4. ภายใต้ แทรกตัวควบคุม ให้คลิก ส่วนการทำซ้ำ

 3. แทรกตัวควบคุมที่คุณต้องการในส่วนการทำซ้ำ:

  1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

  2. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คลิกที่ปุ่มบานหน้าต่างตัวควบคุม ในมุมล่างขวาของส่วนที่ตัวควบคุม บนแท็บหน้าแรก

  3. ในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  4. ภายใต้ตัวควบคุมแทรก คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการแทรก

  5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 สำหรับตัวควบคุมแต่ละตัวที่คุณต้องการแทรก

 4. คลิกสองครั้งที่แท็บของส่วนบนเทมเพลตของคุณฟอร์มที่ซ้ำกัน

 5. คลิกต้นแบบ/รายละเอียด บนแท็บคุณสมบัติเครื่องมือตัวควบคุม ของ ribbon

 6. ภายใต้ การตั้งค่าข้อมูลหลัก/รายละเอียด ให้คลิก ตั้งค่าเป็นรายละเอียด

 7. ในการเชื่อมโยงไปยังรายการ ID หลัก คลิกระบุ ViewContext ของตัวควบคุมหลัก

  เมื่อต้องการดูระบุViewContext ของตัวควบคุม คลิกขวาตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ <ควบคุมชนิด > นั้นแล้ว คลิกที่แท็บขั้นสูง ระบุViewContext จะปรากฏภายใต้ส่วนโค้ด ของแท็บนั้น คุณสามารถเน้นค่าถัดไปViewContext: ป้ายชื่อ จากนั้น กด CTRL + C เพื่อคัดลอกค่าไปยังคลิปบอร์ดได้

 8. ภายใต้ ความสัมพันธ์ของข้อมูลหลัก/รายละเอียด ให้คลิก ตามเขตข้อมูลคีย์

 9. คลิกเลือก XPath เลือกไอคอน XPath ถัดจากกล่อง (หลัก) เขตข้อมูลคีย์ และในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลสำคัญสำหรับตัวควบคุมหลัก นั้นแล้ว คลิกตกลง

 10. คลิกเลือก XPath เลือกไอคอน XPath ถัดจากกล่องเขตข้อมูล (รายละเอียด) คีย์ และในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลสำคัญสำหรับตัวควบคุมรายละเอียด นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ถ้าคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มเมื่อคุณเริ่มสร้างตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียด ให้สร้างตัวควบคุมข้อมูลหลักของคุณด้วยตนเองแทนการใช้ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม คุณสามารถสร้างตัวควบคุมของคุณเองด้วยการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลหลัก/รายละเอียดระหว่างตารางเสริมแถวและส่วนการทำซ้ำหรือระหว่างตารางเสริมแถวสองตารางบนแม่แบบฟอร์ม เมื่อต้องการทำดังกล่าว ให้เปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ สำหรับตัวควบคุมแต่ละตัว จากนั้นให้กำหนดตัวควบคุมตัวหนึ่งเป็นตัวควบคุมข้อมูลหลักและอีกตัวหนึ่งเป็นตัวควบคุมรายละเอียด ด้วยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของตัวควบคุมรายละเอียด คุณสามารถติดตั้งความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งผ่านทางการใช้เขตข้อมูลหลัก

ด้านบนของหน้า

แทรกตารางเสริมแถวแนวนอน

หมายเหตุ: คุณสามารถแทรกตัวควบคุมตารางที่ซ้ำกันตามแนวนอน ในฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทมเพลตฟอร์ฟอร์มเปล่า (InfoPath Filler) หรือที่มีความเข้ากันได้ ตั้งค่าเป็นฟอร์ม InfoPath Filler ที่ ในตัวเลือกฟอร์ม เท่านั้น กล่องโต้ตอบ

 1. ในเทมเพลตฟอร์ม ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คลิกที่ปุ่มบานหน้าต่างตัวควบคุม ในมุมล่างขวาของส่วนที่ตัวควบคุม บนแท็บหน้าแรก

 3. ภายใต้คอนเทนเนอร์ คลิกตารางที่ซ้ำกันตามแนวนอน

 4. ถ้าคุณกำลังแทรกตารางแนวนอนซ้ำบนเทมเพลตฟอร์มใหม่ ว่าง:

  1. ในกล่อง จำนวนแถว ให้ป้อนจำนวนแถวที่คุณต้องการให้ตารางมีตามค่าเริ่มต้น

  2. ตารางแนวนอนซ้ำจะถูกสร้างขึ้น ด้วยกล่องข้อความในแต่ละแถวในคอลัมน์ข้อมูล เมื่อต้องการแปลงชนิดแตกต่างกันของตัวควบคุมกล่องข้อความ คลิกขวากล่องข้อความที่คุณต้องการแปลง ชี้ไปที่ตัวควบคุมการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กตัวควบคุมที่คุณต้องการ

 5. ถ้าคุณกำลังแทรกตารางซ้ำแนวนอนลงในแม่แบบฟอร์มที่ยึดตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว:

  1. บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างการทำซ้ำการผูกตาราง คลิกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในรายการแหล่งข้อมูล แล้ว คลิ กการเกิดซ้ำกลุ่ม ไอคอนกลุ่มการทำซ้ำ ที่คุณต้องการผูกกับแถวตาราง

   เมื่อต้องการสร้างกลุ่มการทำซ้ำใหม่ คลิกขวาที่กลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มกลุ่มการทำซ้ำ คลิกเพิ่ม และในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ระบุคุณสมบัติสำหรับกลุ่มการทำซ้ำ

  2. คลิก ถัดไป

  3. บนหน้าที่สองของตัวช่วยสร้างการทำซ้ำการผูกข้อมูลตาราง ดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลในรายการการผูกข้อมูล ที่คุณต้องการเพิ่มเป็นคอลัมน์ลงในตาราง

   เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลใหม่ ในรายการผูกข้อมูล คลิกขวากลุ่มที่แนวนอนซ้ำตารางถูกผูก คลิกเพิ่ม และระบุคุณสมบัติของเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม แล้ว

  4. เมื่อต้องการจัดลำดับคอลัมน์ เลือกคอลัมน์ในแถว ในรายการตาราง แล้ว คลิ กย้ายก่อน หรือย้ายหลัง

  5. คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครงสำหรับตัวควบคุมข้อมูลที่ซ้ำกัน

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่น ๆ ของตัวควบคุมภายในตัวควบคุมข้อมูลที่ซ้ำกัน:

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของตัวควบคุมหลายตัวภายในตัวควบคุมข้อมูลทำซ้ำในครั้งเดียว แป้น CTRL ค้างไว้ เลือกกล่องข้อความที่มีขนาดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว ทำการปรับปรุงที่จำเป็นในส่วนขนาดตัวควบคุม บนคุณสมบัติเครื่องมือตัวควบคุม แท็บของ ribbon

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเส้นขอบหรือสีของตัวควบคุมภายในตัวควบคุมข้อมูลทำซ้ำในครั้งเดียว แป้น CTRL ค้างไว้ และเลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คลิกที่แท็บคุณสมบัติเครื่องมือตัวควบคุม บน ribbon คลิกเส้นขอบ หรือการแรเงา ในส่วนสี ของแท็บ แล้ว ทำการปรับปรุงที่จำเป็น

 • เมื่อต้องการกำหนดข้อความที่ปรากฏในกล่องข้อความภายในตัวควบคุมข้อมูลทำซ้ำ ใช้กล่องฟอนต์ และขนาดฟอนต์ ในส่วนรูปแบบข้อความ บนแท็บหน้าแรก ของ ribbon อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้ในส่วนสไตล์ฟอนต์ บนแท็บหน้าแรก ของ ribbon

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับเค้าโครงของส่วนที่ซ้ำกัน

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่น ๆ ของตัวควบคุมภายในตัวควบคุมของส่วนที่ซ้ำกัน:

 • ในบางครั้ง ข้อความภายในตัวควบคุมในส่วนการทำซ้ำและป้ายชื่อทางด้านซ้ายของตัวควบคุมเหล่านั้นอาจปรากฏเป็นเพียงเล็กน้อยออกจากการจัดแนว เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วจัดแนวพวกเขา คลิกขวาตัวควบคุม คลิกคุณสมบัติ <ควบคุมชนิด > คลิกจัดแนว บนแท็บขนาด ทางแล้ว คลิกนำไปใช้ ถ้าป้ายชื่อและตัวควบคุมอยู่ในเซลล์ต่าง ๆ ในตารางเค้าโครง คลิกขวาเซลล์ที่ประกอบด้วยป้ายชื่อ คลิกคุณสมบัติตาราง บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กศูนย์ ภายใต้การจัดแนวตามแนวตั้ง บนแท็บเซลล์

 • ทำซ้ำตามแนวตั้ง บนแท็บแสดง ของกล่องโต้ตอบคุณสมบัติส่วนที่ซ้ำกัน เลือกตามค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความ ว่า เมื่อผู้ใช้เพิ่มส่วนที่ซ้ำกัน ส่วนเหล่านั้นปรากฏในรูปแบบแนวตั้งลงความยาวของฟอร์ม คุณสามารถเลือกที่จะทำให้เกิดซ้ำส่วนขยายตามแนวนอน ด้วยการเลือกตัวเลือกการทำซ้ำตามแนวนอน แทน นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างเค้าโครงอื่นทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเทมเพลตฟอร์มที่คล้ายคลึงกับปฏิทิน ตัวเลือกการทำซ้ำตามแนวนอน ไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

คำแนะนำเค้าโครงตารางการทำซ้ำตามแนวนอน

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏ ขนาด และลักษณะอื่น ๆ ของตัวควบคุมของตารางที่ซ้ำกันตามแนวนอน และตัวควบคุมอยู่ภายใน:

 • แนวนอนซ้ำประกอบด้วยส่วนซ้ำภายในเค้าโครงตาราง เส้นขอบด้านขวาของตารางเค้าโครงระบุจุดตัดที่คอลัมน์ในตารางไปยังบรรทัดถัดไปเมื่อผู้ใช้แทรกคอลัมน์เพิ่มเติม เมื่อต้องการควบคุมตัดคอลัมน์ คุณสามารถลากเส้นขอบด้านขวาของเซลล์ตารางเค้าโครงที่ล้อมรอบตัวควบคุมส่วนซ้ำไปทางขวาหรือซ้าย

 • แนวนอนซ้ำอาจเป็นประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ในการพิมพ์ คอลัมน์ในตัวควบคุมตัดไปยังบรรทัดถัดไปบนเทมเพลตฟอร์ เพื่อให้ข้อมูลในตารางทั้งหมดถูกพิมพ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มมีไว้สำหรับการดูบนหน้าจอหลัก ให้พิจารณาทำซ้ำตามแนวนอนภายในตัวควบคุมการเลื่อนภูมิภาค บนเทมเพลฟอร์มของคุณ วิธีนี้ ถ้าผู้ใช้ใส่ข้อมูลจำนวนมากในแนวนอนซ้ำตาราง พวกเขาสามารถเลื่อนเพื่อดูเท่านั้นแทนที่จะเห็นทั้งหมดในฟอร์ม อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่า เมื่อใช้ขอบเขตการเลื่อน ถ้าผู้ใช้พิมพ์ฟอร์ม ตเฉพาะข้อมูลสามารถมองเห็นได้บนหน้าจอในการเลื่อนภูมิภาคจะสามารถพิมพ์

ด้านบนของหน้า

วิธีกำหนดส่วนการทำซ้ำเอง

หลังจากที่คุณแทรกส่วนซ้ำบนเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถกำหนดเอง โดยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของและตั้งค่าในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติส่วนที่ซ้ำกัน เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ บนเทมเพลตฟอร์ คลิกขวาส่วนที่ซ้ำกันคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ทางแล้ว คลิกคุณสมบัติส่วนที่ซ้ำกัน

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายบางวิธีที่คุณสามารถกำหนดส่วนการทำซ้ำเอง และให้เหตุผลว่าทำไมคุณต้องทำเช่นนั้น ถึงแม้ว่าตารางจะไม่ได้ให้รายละเอียดข้อมูลทางกระบวนงานเกี่ยวกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของส่วนการทำซ้ำ ตารางจะให้แนวคิดของช่วงตัวเลือกที่มีอยู่แก่คุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ จะไม่พร้อมใช้งานฟีเจอร์บางอย่างในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติส่วนที่ซ้ำกัน ตัวอย่าง คุณไม่สามารถเปิดใช้งานการตั้งค่าที่อนุญาตให้ผู้ใช้แทรกส่วนตามแนวนอน ในรูปแบบแบบเคียงข้างกัน

 • ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มจะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล schema หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีอยู่ คุณอาจไม่สามารถกำหนดลักษณะของตัวควบคุมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณอาจสามารถเมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของตัวควบคุมแต่ไม่จัดกลุ่ม หรือเขตข้อมูลชื่อ ที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

แท็บ

งาน

รายละเอียด

ข้อมูล

เปลี่ยนชื่อกลุ่ม

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ เปล่า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลเริ่มต้น หรือชื่อตัวควบคุมเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ง่ายต่อการระบุเมื่อคุณทำงานกับแหล่งข้อมูล ที่จัดกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ในแม่แบบฟอร์มประกัน กลุ่มมีชื่อว่า "ขึ้นอยู่กับ" ง่ายกว่าเพื่อทำความเข้าใจกว่ากลุ่มมีชื่อว่า "group1"

หมายเหตุ: เปลี่ยนชื่อกลุ่มเปลี่ยนผูกระหว่างส่วนซ้ำบนเทมเพลตฟอร์มและกลุ่มการทำซ้ำในแหล่งข้อมูล ถ้าคุณต้องการผูกส่วนการทำซ้ำให้กับกลุ่มเกิดซ้ำที่แตกต่างกัน คลิกขวาส่วนที่ซ้ำกัน นั้นแล้ว คลิกเปลี่ยนแปลงเข้าเล่ม

ข้อมูล

ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แทรกหรือลบส่วน

ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้แทรกและลบส่วน จะถูกเลือกไว้ ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย ผู้ใช้จะไม่สามารถแทรกหรือลบส่วนในส่วนการทำซ้ำ การกระทำนี้มีประโยชน์ในการรายงานสถานการณ์สมมติที่คุณต้องการแสดงข้อมูลการทำซ้ำ แต่ไม่ต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นหรือเพิ่มส่วนต่างๆ เพิ่มเติม

ข้อมูล

กำหนดคำสั่งเมนูเอง

คลิก ปรับเปลี่ยน เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของส่วนเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบ กำหนดคำสั่งเอง ที่คุณสามารถกำหนดชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งเมนูที่ใช้เพื่อแทรกหรือเอาส่วนบนฟอร์มของผู้ใช้ออกได้เอง การกำหนดเองชนิดนี้ทำให้ใช้แม่แบบฟอร์มของคุณได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มคำสั่งแบบกำหนดเองในเมนู แก้ไข ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเอาส่วนการทำซ้ำออกจากฟอร์มได้

ข้อมูล

แสดงหรือกำหนดข้อความแนะนำเอง

กล่องกาเครื่องหมาย แสดงปุ่มแทรกและข้อความแนะนำ จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เห็นข้อความแนะนำวิธีใช้บนฟอร์ม หรือคุณสามารถกำหนดข้อความแนะนำวิธีใช้เอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีแม่แบบฟอร์มการประกันที่ผู้ใช้จำเป็นต้องใส่ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์ในส่วนการทำซ้ำ คุณอาจเปลี่ยนแปลงข้อความ "แทรกรายการ" ที่ปรากฏใต้ส่วนการทำซ้ำเป็น "แทรกผู้อยู่ในความอุปถัมภ์เพิ่มเติม"

แสดง

อนุญาตให้ผู้ใช้แทรกส่วนในข้อมูลที่เคียงข้างกันแทนที่จะแทรกตามลำดับ

เลือกตัวเลือกการทำซ้ำตามแนวตั้ง ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความ ว่า เมื่อผู้ใช้เพิ่มส่วนที่ซ้ำกัน ส่วนเหล่านั้นปรากฏในรูปแบบแนวตั้งลงความยาวของฟอร์ม คุณสามารถเลือกที่จะทำให้เกิดซ้ำส่วนขยายตามแนวนอนแทน นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างเค้าโครงอื่นทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเทมเพลตฟอร์มที่คล้ายคลึงกับปฏิทิน ตัวเลือกการทำซ้ำตามแนวนอน ไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

แสดง

กรองข้อมูล

คลิกกรองข้อมูล เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวกรองข้อมูล ซึ่งคุณสามารถทำให้ผู้ใช้เพื่อกรองข้อมูลในส่วนการทำซ้ำโดยยึดตามค่าที่ผู้ใช้ที่ใส่ หรือเลือกอื่น ๆ บนฟอร์ม ตัวอย่าง ถ้าคุณใช้ส่วนซ้ำเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปัจจุบัน คุณสามารถออกแบบในกล่องรายการที่อนุญาตให้ผู้ใช้ในการกรองของโครงการตามสถานะ

ข้อมูลหลัก/รายละเอียด

ตั้งค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลหลัก/รายละเอียด

บนแท็บต้นแบบ/รายละเอียด คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์หลัก/รายละเอียดระหว่างตารางซ้ำ (ตัวควบคุมหลัก) และส่วนซ้ำกัน (ตัวควบคุมรายละเอียด) ถ้าคุณตั้งค่าชนิดนี้ของความสัมพันธ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในส่วนการทำซ้ำโดยยึดตามรายการที่เลือกผู้ใช้ในตารางซ้ำ ตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ขนาด

ปรับขนาด ช่องว่างภายใน และระยะขอบ

คุณสามารถระบุขนาดของตัวควบคุมด้วยตนเอง โดยการใส่ค่าในกล่องความสูง และความกว้าง นอกจากนี้คุณสามารถปรับระยะห่างทั้งภายใน และภาย นอกตัวควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงที่ช่องว่าง ซึ่งเป็นขนาดระยะห่างบัฟเฟอร์รอบ ๆ ตัวควบคุมเนื้อหา หรือระยะขอบ ซึ่งเป็นขนาดระยะห่างระหว่างเส้นขอบของตัวควบคุมและข้อความรอบข้าง หรือ ตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์ม

ขั้นสูง

เปลี่ยนลำดับของดัชนีแท็บ

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของตัวควบคุมในลำดับแท็บโดยรวมของเทมเพลตฟอร์ม ลำดับแท็บคือ ลำดับที่โฟกัสย้ายในฟอร์มจากเขตข้อมูลหรือวัตถุหนึ่งไปยังอีกในขณะที่ผู้ใช้กด TAB หรือ SHIFT + TAB การตั้งค่าดัชนีแท็บเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมทั้งหมดในเทมเพลตฟอร์มเป็น 0 แต่ลำดับแท็บเริ่มต้น ด้วย 1 นั่นคือ ควบคุมใด ๆ กับ 1 ในกล่องแท็บดัชนี จะเป็นครั้งแรกเมื่อผู้ใช้กดแป้น TAB เยี่ยมชมมาแล้ว ตัวควบคุมใด ๆ ด้วย 2 ในกล่องแท็บดัชนี จะสามารถเยี่ยมชม second และต่อไปเรื่อย ๆ ตัวควบคุมใด ๆ ด้วย 0 ในกล่องแท็บดัชนี จะมาสุดท้ายในลำดับแท็บ ถ้าคุณต้องการข้ามตัวควบคุมในลำดับแท็บ ใส่-1ในกล่องแท็บดัชนี

ขั้นสูง

ระบุคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อต้องการทำบันทึกย่ออธิบายที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ย้ายตัวชี้ไว้เหนือตัวควบคุม ใส่ข้อความที่คุณต้องการในกล่องคำแนะนำ ความช่วยเหลือ เช่นหน้าจอตรวจทานโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ทำให้บนหน้าจอข้อมูลพร้อมใช้งานเป็นคำพูดสังเคราะห์หรือจอแสดงผลอักษรเบรลล์ฟื้นฟู มักจะอาศัยคำแนะนำเหล่านี้ในการตีความข้อมูลสำหรับผู้ใช้ของพวกเขา

ขั้นสูง

ระบุและกำหนดการตั้งค่าการผสานเอง

คลิกผสานการตั้งค่า เพื่อระบุว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมที่ปรากฏเมื่อฟอร์มหลายจะถูกรวม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนลำดับที่ส่วนซ้ำจะถูกแทรกในรูปแบบเป้าหมาย

ขั้นสูง

รับตัวระบุViewContext หรือXmlToEdit สำหรับส่วนที่ซ้ำกัน

คุณสามารถใช้ค่าViewContext หรือXmlToEdit เพื่อระบุตัวควบคุมในโค้ด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทราบว่าค่าViewContext คุณสามารถใช้ค่านั้น ด้วยวิธีSelectText หรือSelectNodes ของมุมมอง คลาเพื่อดำเนินการแก้ไขบนข้อมูลแบบ XML ที่ถูกผูกไว้กับตัวควบคุมด้วยการเขียนโปรแกรม ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณทราบว่าค่าXmlToEdit คุณสามารถใช้ค่านั้น ด้วยวิธีExecuteAction ของวัตถุมุมมอง การแทรก หรือเอาอินสแตนซ์ของตัวควบคุมทำซ้ำด้วยการเขียนโปรแกรม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุActionType แจงนับค่าความผิด เช่นXCollectionInsert หรือXCollectionRemoveAll และXmlToEdit ชื่อ ที่ระบุถึงกลุ่มเฉพาะเพื่อทำงานกับ

ฟอร์มของเบราว์เซอร์

กำหนดการตั้งค่าเองสำหรับการประกาศข้อมูลกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์

แท็บฟอร์มของเบราว์เซอร์ ปรากฏ ก็ต่อ เมื่อคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ จะให้คุณสามารถควบคุมว่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เมื่อผู้ใช้แทรก หรือลบส่วนบนฟอร์ม

การดำเนินการอื่น ๆ

นำกฎไปใช้

ดับเบิลคลิกที่แท็บในส่วนการทำซ้ำ แล้ว คลิ กจัดการกฎ ในส่วนกฎ บนแท็บเครื่องมือคุณสมบัติของตัวควบคุม ของ ribbon บานหน้าต่างงานกฎ จะแสดง ซึ่งคุณสามารถใช้กฎการนำไปใช้การกระทำเมื่อผู้ใช้แทรก หรือทำงานกับตัวควบคุมที่อยู่ภายในส่วนการทำซ้ำ

การดำเนินการอื่น ๆ

เพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ดับเบิลคลิกที่แท็บในส่วนการทำซ้ำ และคลิกจัดการกฎ ในส่วนกฎ บนแท็บเครื่องมือคุณสมบัติของตัวควบคุม ของ ribbon คลิกใหม่ นั้นแล้ว คลิกจัดรูปแบบ ทำให้คุณสามารถสร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุม รวมถึงการมองเห็นได้ โดยยึดตามค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะซ่อนส่วนที่มีการทำซ้ำเมื่อใดก็ ตามที่ผู้ใช้ล้างกล่องกาเครื่องหมายคำนั้น ๆ บนฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×