เพิ่มช่องว่างระหว่างข้อมูลในรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Word ถือว่าแต่ละบรรทัดของรายการเป็นย่อหน้า ล้างค่าใดค่าหนึ่งในการตั้งค่าย่อหน้าเมื่อต้องการเพิ่มระยะห่างระหว่างข้อมูลในรายการ

  1. คลิก หน้าแรก และในมุมขวาล่างของกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

    ลูกศรสำหรับเปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ถูกเน้นบนแท็บ หน้าแรก

  2. บนแท็บ การเยื้องและระยะห่าง ภายใต้ ระยะห่าง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้าที่มีสไตล์เดียวกัน แล้วคลิก ตกลง

    ตัวเลือก ไม่เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้า ถูกเน้นในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×