Office

เพิ่มช่องว่างระหว่างข้อมูลในรายการ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Word ถือว่าแต่ละบรรทัดของรายการเป็นย่อหน้า ล้างค่าใดค่าหนึ่งในการตั้งค่าย่อหน้าเมื่อต้องการเพิ่มระยะห่างระหว่างข้อมูลในรายการ

  1. คลิก หน้าแรก และในมุมขวาล่างของกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

    ลูกศรสำหรับเปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ถูกเน้นบนแท็บ หน้าแรก

  2. บนแท็บ การเยื้องและระยะห่าง ภายใต้ ระยะห่าง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้าที่มีสไตล์เดียวกัน แล้วคลิก ตกลง

    ตัวเลือก ไม่เพิ่มช่องว่างระหว่างย่อหน้า ถูกเน้นในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×