เพิ่มชื่อไฟล์ วันที่ ผู้เขียน หรือคุณสมบัติเอกสารอื่นๆ ลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

คุณสามารถใช้โค้ดเขตข้อมูลใน Word เพื่อเพิ่มคุณสมบัติเอกสารต่างๆ โดยอัตโนมัติ เช่น ชื่อเรื่องเอกสาร (หรือส่วนปะหัวกระดาษ) ผู้เขียน วันที่ และชื่อไฟล์ ลงในหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษจากแกลเลอรีแล้ว ขั้นตอนนี้อาจแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบของหัวกระดาษและท้ายกระดาษปัจจุบัน

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หัวกระดาษ หรือคลิก ท้ายกระดาษ

  กลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. คลิก แก้ไขหัวกระดาษ หรือ แก้ไขท้ายกระดาษ

  ในตอนนี้ เคอร์เซอร์จะอยู่ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของเอกสารของคุณ

 3. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ส่วนประกอบด่วน แล้วคลิก เขตข้อมูล

  การแทรกเขตข้อมูลโดยใช้ส่วนประกอบด่วน

 4. ในรายการ ชื่อเขตข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการ (เช่น ชื่อไฟล์ วันที่ ผู้เขียน หรือชื่อเรื่อง) เลือกรูปแบบที่คุณต้องการในส่วน คุณสมบัติเขตข้อมูล แล้วเลือกตัวเลือกอื่นๆ ใดก็ได้ที่คุณต้องการในส่วน ตัวเลือกเขตข้อมูล

  การเลือกเขตข้อมูลและคุณสมบัติเขตข้อมูลสำหรับหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 5. คลิก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×