เพิ่มชื่อแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ กล่อง ชื่อแผนภูมิ จะปรากฏขึ้นเหนือแผนภูมิ เพียงแค่เลือกกล่องนี้ พิมพ์ชื่อและจัดรูปแบบในแบบที่คุณต้องการ แล้วย้ายไปยังตำแหน่งต่างๆ ในแผนภูมิ

แผนภูมิกระจายที่มีชื่อแผนภูมิ

นอกจากชื่อแผนภูมิแล้ว คุณสามารถเพิ่มชื่อแกนลงในแผนภูมิที่มีแกนได้อีกด้วย

 1. คลิกกล่อง ชื่อแผนภูมิ เลือก ชื่อแผนภูมิ แล้วพิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ในชื่อ ให้กด Enter

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางตำแหน่งของชื่อ ให้คลิกปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ถัดจากมุมบนขวาของแผนภูมิ จากนั้นคลิก วางซ้อนกึ่งกลาง หรือคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม สำหรับตัวเลือกอื่นๆ

  เมนูแบบลอยขึ้น ชื่อแผนภูมิ

 3. เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อ ให้คลิกขวาที่ชื่อนั้น แล้วคลิก จัดรูปแบบชื่อแผนภูมิ แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการเอาชื่อแผนภูมิออก ให้คลิกขวาที่กล่องชื่อแผนภูมิ แล้วคลิก ลบ

  ซึ่งจะเป็นการเอาชื่อเรื่องออกจากแผนภูมิ คุณสามารถแทรกกล่อง ชื่อแผนภูมิ เริ่มต้นได้โดยการคลิกที่ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ถัดจากมุมขวาบนของแผนภูมิ

 • ถ้าคุณต้องการเพิ่มชื่อเรื่อง คำอธิบายภาพ หรือคำบรรยายภาพอื่น ให้เพิ่มกล่องข้อความลงในแผนภูมิของคุณ

ลิงก์ชื่อแผนภูมิไปยังข้อความในเวิร์กชีต

เมื่อต้องการใช้ข้อความในเวิร์กชีตสำหรับชื่อแผนภูมิของคุณ คุณสามารถลิงก์ชื่อแผนภูมิไปยังเซลล์เวิร์กชีตที่มีข้อความนั้นได้ ชื่อที่ลิงก์จะอัปเดตในแผนภูมิโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อความที่สอดคล้องกันบนเวิร์กชีต

 1. บนแผนภูมิ ให้คลิกกล่อง ชื่อแผนภูมิ

 2. บนเวิร์กชีต ให้คลิกในแถบสูตร แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 3. เลือกเซลล์เวิร์กชีตที่มีข้อความที่จะใช้สำหรับชื่อแผนภูมิ แล้วกด Enter

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแผนภูมิในภายหลัง ให้คลิกแผนภูมิ คลิกปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ที่อยู่ถัดจากมุมบนขวาของแผนภูมิ แล้วคลิก ชื่อแผนภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×