เพิ่มชื่อแกนลงในแผนภูมิใน Office 2016

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถเพิ่มชื่อแกนลงในแกนแนวนอน แกนแนวตั้ง หรือแกนลึกในแผนภูมิได้ ชื่อแกนจะช่วยให้ผู้ที่ดูแผนภูมิเข้าใจว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวกับอะไร คุณไม่สามารถเพิ่มชื่อแกนลงในแผนภูมิที่ไม่มีแกน (เช่น แผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิโดนัท) ได้

แผนภูมิกระจายแบบมีชื่อแกน

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่มชื่อแกนลงไป

 2. คลิกปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ ถัดจากมุมบนขวาของแผนภูมิ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแกนนอนและแกนตั้งปฐมภูมิ ให้เลือกกล่อง ชื่อแกน

 4. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแกนลึกหรือแกนทุติยภูมิ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ชื่อแกน แล้วคลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

  เมนูชื่อแกนแบบลอยขึ้น

 5. คลิกที่กล่อง ชื่อแกน แต่ละกล่องในแผนภูมิ จากนั้นให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ในชื่อ ให้กด Shift+Enter

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจัดรูปแบบชื่อแกน ให้คลิกขวาที่ชื่อแกน แล้วคลิก จัดรูปแบบชื่อแกน แล้วเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

ลิงก์ชื่อแกนไปยังข้อความในเวิร์กชีต

เมื่อต้องการใช้ข้อความในเวิร์กชีตสำหรับชื่อแกนของคุณ คุณสามารถลิงก์ชื่อแกนไปยังเซลล์เวิร์กชีตที่มีข้อความนั้นได้ ชื่อที่ลิงก์จะอัปเดตในแผนภูมิโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อความที่สอดคล้องกันบนเวิร์กชีต

 1. ในแผนภูมิ ให้คลิกกล่อง ชื่อแกน

 2. บนเวิร์กชีต ให้คลิกในแถบสูตร แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

 3. เลือกเซลล์เวิร์กชีตที่มีข้อความที่จะใช้สำหรับชื่อแกน แล้วกด Enter

เคล็ดลับ: นอกจากการเปลี่ยนข้อความของชื่อแกนแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนป้ายชื่อแกนได้ คุณยังสามารถเพิ่มชื่อแผนภูมิลงในแผนภูมิของคุณได้ด้วย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×