เพิ่มคำอธิบายของฉันแผนที่สามมิติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้คำอธิบายประกอบแอเพื่อเน้นจุดข้อมูล และมีบริบทเพื่อแสดงข้อมูลของคุณ

คำอธิบายประกอบของบน PowerMap

 1. คลิกขวาจุดข้อมูล แล้วคลิกเพิ่มคำอธิบายประกอบ

  คำสั่ง เพิ่มคำอธิบายประกอบ บนเมนูทางลัด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มคำอธิบายประกอบหลายครั้ง คลิกที่จุดข้อมูลแรก กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกที่จุดข้อมูลอื่น ๆ และจากนั้น คลิกขวาจุดข้อมูลล่าสุด

 2. ถ้าต้องใช้เขตข้อมูลชื่อเรื่อง เลือกเขตข้อมูลจากกล่องรายการ หรือคลิกกำหนดเอง เพื่อใส่ข้อความของคุณเองในกล่องชื่อเรื่อง

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มคำอธิบายประกอบ

 3. เพิ่มคำลงในกล่องคำอธิบาย เลือกทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใช้เขตข้อมูล คลิกเขตข้อมูล การตรวจสอบเขตข้อมูลที่คุณต้องในกล่องคำอธิบาย

  • เมื่อต้องการเขียนข้อความของคุณเอง คลิกกำหนดเอง และพิมพ์ข้อความในกล่องคำอธิบาย

  • การใช้รูปภาพสำหรับคำอธิบาย คลิกรูป เลือกขนาดของรูป คลิกรูปโหลด เมื่อต้องการแทรกรูปภาพของคุณ

 4. ถ้าคุณต้อง ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านบนของกล่องเพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความของคุณ

เคล็ดลับ: คุณสามารถดูตัวอย่างของคำอธิบายประกอบในกล่องแสดงตัวอย่างเนื้อหา ที่อยู่ทางด้านขวาของกล่องชื่อเรื่อง และคำอธิบาย

คำอธิบายประกอบของคุณอยู่ในขณะนี้เกี่ยวข้องกับจุดข้อมูลที่เลือกไว้ แผนที่สามมิติจะปรับการวางแนวของคำอธิบายประกอบที่โดยอัตโนมัติดังนั้นจึงสามารถเสมอสามารถมองเห็นได้ ถ้าคุณต้องการให้ข้อความที่แสดงเฉพาะเมื่อพื้นที่ระบุของแผนที่ ลเพิ่มกล่องข้อความแทน

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนตัวเลือกการตั้งค่าเวลา หรือชนิดของแผนภูมิ คุณจะต้องสร้างคำอธิบายประกอบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ปรับแต่งบัตรข้อมูลสามมิติในแผนที่

เพิ่มกล่องข้อความการแผนที่สามมิติ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×