เพิ่มคำลงในพจนานุกรมสำหรับการตรวจสอบการสะกดของคุณใน Word 2016 for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณใช้ตัวตรวจสอบการสะกด จะเปรียบเทียบคำในเอกสารของคุณกับผู้ใช้ในพจนานุกรมหลัก มาพร้อมกับ Microsoft Word พจนานุกรมหลักประกอบด้วยคำโดยทั่วไป แต่อาจรวมชื่อ proper คำศัพท์ทางเทคนิค หรือตัวย่อที่คุณใช้ นอกจากนี้ คำบางอย่างอาจเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แตกต่างจากสิ่งที่คุณต้องการในเอกสารของคุณ เพิ่มคำและ capitalizations ดังกล่าวลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองป้องกันไม่ให้ตัวตรวจสอบการสะกดตั้งค่าสถานะเป็นคำที่สะกดผิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเอง ดูที่การใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองใน Office for Mac

สิ่งสำคัญ: เพิ่มคำลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองในโปรแกรม Office ทำให้คำนั้นพร้อมใช้งานสำหรับการสะกดตรวจสอบในโปรแกรม Office ทั้งหมด

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

สร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

เพิ่มพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่มีอยู่

เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขคำในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนภาษาที่เกี่ยวข้องกับพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำลงไป

เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ขั้นตอนแรกในการทำการเปลี่ยนแปลงบางชนิดพจนานุกรมแบบกำหนดเองเพื่อ เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ได้

 1. ในเมนู Word คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้การเขียนและเครื่องมือพิสูจน์อักษร คลิกการสะกดและไวยากรณ์

  คลิกการสะกดและไวยากรณ์เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

  Word จะแสดงกล่องโต้ตอบการสะกดและไวยากรณ์

  การตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในกล่องโต้ตอบการสะกดและไวยากรณ์
 3. ถ้าคุณต้องการใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเอง ให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมายข้อเสนอแนะจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น ไม่ได้เลือกไว้

 4. คลิกพจนานุกรม

  ในการสะกดและไวยากรณ์ คลิกพจนานุกรมเพื่อเลือกพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่ใช้ Word เมื่อตรวจการสะกด

  Word จะแสดงกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

  ในกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และเลือกพจนานุกรมแบบกำหนดเองเพื่อใช้ในการตรวจสอบการสะกด

ด้านบนของหน้า

ใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ขั้นตอนแรกในการจัดการพจนานุกรมแบบกำหนดเองของคุณ คือการเลือกพจนานุกรมแบบกำหนดเองโดยใช้กล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 1. เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในการเปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 2. ในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากแต่ละพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

ด้านบนของหน้า

สร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 1. เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในการเปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 2. คลิก ใหม่

 3. ในกล่อง บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อสำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 4. คลิก บันทึก

 5. ถ้าคุณต้องการสร้างพจนานุกรมที่จะใช้สำหรับภาษาอื่น ในขณะที่ยังคงเลือกพจนานุกรมใหม่ในกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง เลือกภาษาจากรายการภาษา

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่มีอยู่

กล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง แสดงรายการพจนานุกรมแบบกำหนดเองพร้อมใช้งานที่ Word สามารถใช้เพื่อตรวจสอบการสะกด ถ้าพจนานุกรมที่คุณต้องการใช้นั่นคือตัวอย่าง หนึ่งที่คุณซื้อมาจากบริษัทของบริษัทอื่นซึ่งถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ไม่ได้แสดงอยู่ในกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มได้

 1. เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในการเปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 2. คลิก เพิ่ม

 3. ค้นหาโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเพิ่ม แล้ว ดับเบิลคลิกที่ไฟล์พจนานุกรม

เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการติดตั้งพจนานุกรมอื่น ให้ดูคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับพจนานุกรมนั้น

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขคำในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

นอกเหนือจากอาศัยความสามารถในการเพิ่มคำลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองเมื่อคุณเรียกใช้ตัวตรวจสอบการสะกด คุณสามารถแก้ไขพจนานุกรมแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่ม ลบ และปรับเปลี่ยนคำในพจนานุกรมนั้นโดยตรง

หมายเหตุ: เมื่อคุณแก้ไขพจนานุกรมแบบกำหนดเอง Word หยุดทำงานตรวจการสะกดขณะพิมพ์ เมื่อคุณ ปรับเปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ถ้าคุณต้องการให้ Word เพื่อดำเนินการตรวจการสะกดขณะพิมพ์ นำทางไปยังการสะกดและไวยากรณ์ กล่องโต้ตอบ แสดงไว้ในขั้นตอนที่ 2 ในการเปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเองและเลือกกาเครื่องหมาย การสะกดขณะพิมพ์

 1. เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในการเปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 2. เลือกพจนานุกรมที่คุณต้องการแก้ไข

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้ตั้งใจล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับพจนานุกรม

 3. คลิก แก้ไข

  Word เปิดขึ้นในพจนานุกรมแบบกำหนดเองสำหรับการแก้ไขเป็นเอกสาร

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการทำให้ และบันทึกเอกสารแล้ว

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนภาษาที่เกี่ยวข้องกับพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อคุณสร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ โปรแกรมจะตั้งค่าพจนานุกรมเป็น ภาษาทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าจะมีการใช้พจนานุกรมนั้นเมื่อคุณตรวจสอบการสะกดของข้อความในทุกภาษา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมโยงพจนานุกรมแบบกำหนดเองกับ ภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้โปรแกรมใช้พจนานุกรมนั้นต่อเมื่อคุณตรวจสอบการสะกดของข้อความในภาษาเฉพาะดังกล่าว

 1. เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในการเปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง เลือกพจนานุกรมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. ในรายการภาษา เลือกภาษาควรจะใช้ในพจนานุกรม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่จะให้ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำลงไป

เมื่อใดก็ ตามที่คุณตรวจการสะกดของเอกสาร คุณมีตัวเลือกที่จะเพิ่มคำตั้งค่าสถานะว่าสะกดผิดลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเอง พจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นคือ พจนานุกรมที่ Microsoft Word เพิ่มคำว่าเมื่อคุณทำเช่นนี้

 1. ทำตามขั้นตอนในการเปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเองจนกว่าคุณเปิดกล่องโต้ตอบการสะกดและไวยากรณ์

 2. ในการสะกดและไวยากรณ์ เลือกพจนานุกรมในรายการพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 3. ปิดกล่องโต้ตอบการสะกดและไวยากรณ์

  หมายเหตุ: ถ้ามีเพียงพจนานุกรมเดียวเท่านั้นภายใต้หัวเรื่อง พจนานุกรมนี้ต้องเป็นพจนานุกรมเริ่มต้น ในกรณีนี้ ปุ่มนี้จะไม่พร้อมใช้งาน

ในครั้งต่อไปที่คุณตรวจสอบการสะกด โปรแกรมจะใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่คุณได้เลือกไว้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×