ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เพิ่มคัดลอกหรือเอากล่องข้อความออกใน Word

กล่องข้อความเป็นวัตถุที่คุณสามารถเพิ่มลงในเอกสารของคุณซึ่งช่วยให้คุณสามารถใส่และพิมพ์ข้อความได้จากทุกที่ในไฟล์ของคุณ กล่องข้อความอาจเป็นประโยชน์สำหรับการวาดความสนใจไปยังข้อความที่เฉพาะเจาะจงและยังสามารถใช้ประโยชน์เมื่อคุณต้องการย้ายข้อความไปรอบๆในเอกสารของคุณ

เพิ่มกล่องข้อความ

 1. ไปที่ กล่องข้อความ > จากนั้นเลือกกล่องข้อความที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งจากรายการเลือกกล่องข้อความเพิ่มเติมจาก Office.comหรือเลือกวาดกล่องข้อความ

  ปุ่มแทรกกล่องข้อความ

 2. ถ้าคุณเลือกวาดกล่องข้อความให้คลิกในเอกสารแล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความขนาดที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความให้เลือกภายในกล่องและพิมพ์หรือวางข้อความของคุณ

ถ้าคุณไม่ใช้เมาส์

 1. กดแล้วปล่อย ALT, N แล้วตามด้วย X

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 4. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จและต้องการกลับไปแก้ไขข้อความในเอกสารของคุณ ให้กด ESC

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความ ให้เลือกข้อความ แล้วใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบในกลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

   เมื่อต้องการจัดรูปแบบตัวกล่องข้อความเอง ให้ใช้คำสั่งบนแท็บบริบท รูปแบบ ที่ปรากฏขึ้นภายใต้ เครื่องมือการวาด เมื่อคุณเลือกกล่องข้อความ

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งกล่องข้อความ ให้คลิกที่กล่องข้อความนั้น จากนั้นเมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากกล่องข้อความนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถ เปลี่ยนหรือเอาเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง ได้อีกด้วย

  • ถ้าคุณมีกล่องข้อความหลายกล่อง คุณสามารถลิงก์กล่องข้อความเหล่านั้นเข้าด้วยกันได้เพื่อให้ข้อความต่อเนื่องจากกล่องหนึ่งไปยังอีกกล่องหนึ่ง คลิกอย่างน้อยหนึ่งกล่องข้อความและบนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือการวาด ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก สร้างลิงก์

   ปุ่มสร้างกล่องข้อความที่ลิงก์

คัดลอกกล่องข้อความ

 1. เลือกเส้นขอบของกล่องข้อความที่คุณต้องการคัดลอก

 2. กด Ctrl+C

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้อยู่บนเส้นขอบของกล่องข้อความ ไม่ใช่อยู่ข้างในกล่อง ถ้าตัวชี้อยู่ข้างใน การกด Ctrl+C จะคัดลอกข้อความ ไม่ใช่กล่องข้อความ

 3. เลือกตำแหน่ง แล้วกด CTRL + V เพื่อวางกล่องข้อความ

ลบกล่องข้อความ

 • เลือกเส้นขอบของกล่องข้อความที่คุณต้องการลบแล้วกด Delete

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้อยู่บนเส้นขอบของกล่องข้อความ ไม่ใช่อยู่ข้างในกล่อง ถ้าตัวชี้อยู่ข้างในกล่อง การกด Delete จะลบข้อความที่อยู่ในกล่องข้อความ ไม่ใช่กล่อง

เพิ่มกล่องข้อความ

 1. ไปที่ กล่องข้อความ> แล้วเลือกวาดกล่องข้อความ

 2. คลิกหรือแตะในเอกสารแล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความขนาดที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในกล่องข้อความให้เลือกภายในกล่องข้อความแล้วพิมพ์หรือวางข้อความ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณมีปัญหาในการพิมพ์กล่องข้อความให้ไปที่ตัวเลือก>ไฟล์>แสดงและภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์ให้เลือกพิมพ์รูปวาดที่สร้างขึ้นใน Word

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความ ให้เลือกข้อความ และใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบในกลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก

   กลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon ของ Word 2010

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งกล่องข้อความให้เลือกกล่องข้อความจากนั้นเมื่อตัวชี้กลายเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากกล่องข้อความไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างหรือเอาเส้นขอบกล่องข้อความหรือรูปร่างออกได้อีกด้วย

  • ถ้าคุณได้วาดกล่องข้อความหลายกล่องคุณสามารถลิงก์ข้อความเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อให้ข้อความจะไหลจากกล่องหนึ่งไปยังอีกกล่องหนึ่ง เลือกกล่องข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งจากนั้นภายใต้เครื่องมือการวาดบนแท็บรูปแบบในกลุ่มข้อความให้คลิกสร้างลิงก์

   แท็บ รูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือการวาด ใน Ribbon ของ Word 2010

คัดลอกกล่องข้อความ

 1. เลือกเส้นขอบของกล่องข้อความที่คุณต้องการคัดลอก

 2. ไปที่หน้าแรก>คัดลอก ปุ่ม คัดลอก

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวชี้ไม่ได้อยู่ภายในกล่องข้อความ แต่อยู่บนเส้นขอบของกล่องข้อความ ถ้าตัวชี้ไม่ได้อยู่บนเส้นขอบ การกด คัดลอก จะคัดลอกข้อความที่อยู่ในกล่องข้อความโดยไม่ได้คัดลอกกล่องข้อความนั้น

 3. ไปที่หน้าแรกแล้วเลือกวาง

  กลุ่ม คลิปบอร์ด บนแท็บ หน้าแรก

ลบกล่องข้อความ

 • เลือกเส้นขอบของกล่องข้อความแล้วกด DELETE

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้ไม่อยู่ภายในกล่องข้อความแต่จะอยู่บนเส้นขอบของกล่องข้อความ ถ้าตัวชี้ไม่อยู่บนเส้นขอบการกด DELETE จะลบข้อความภายในกล่องข้อความแทน

เพิ่มกล่องข้อความ

 1. ไปที่แทรกกล่องข้อความ> แล้วเลือกวาดกล่องข้อความ(โดยที่ข้อความจะจัดแนวตามแนวนอนบนหน้า) หรือกล่องข้อความแนวตั้ง(โดยที่ข้อความจะจัดแนวตามแนวตั้งบนหน้า)

  กล่องข้อความถูกเน้นบนแท็บ แทรก

 2. เลือกในเอกสารแล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความขนาดที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในกล่องข้อความให้คลิกหรือแตะภายในกล่องข้อความแล้วพิมพ์หรือวางข้อความ

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความให้เลือกกล่องข้อความแล้วกด Control + คลิกที่ข้อความแล้วเลือกฟอนต์

  • เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ที่แตกต่างกันลงในกล่องข้อความให้เลือกกล่องข้อความและใช้ตัวเลือกบนแท็บรูปแบบรูปร่าง(เช่นการเปลี่ยนทิศทางของข้อความหรือการจัดแนวข้อความที่ด้านบนตรงกลางหรือด้านล่างของกล่องข้อความ)

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งกล่องข้อความให้เลือกค้างไว้จากนั้นเมื่อตัวชี้กลายเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากกล่องข้อความไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้วาดกล่องข้อความหลายกล่องคุณสามารถลิงก์ข้อความเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อให้ข้อความจะไหลจากกล่องหนึ่งไปยังอีกกล่องหนึ่ง คุณสามารถลิงก์กล่องข้อความเปล่าลงในกล่องข้อความที่คุณเลือกเท่านั้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการลิงก์ไปยังกล่องข้อความอื่นแล้วไปที่รูปแบบรูปร่าง>สร้างลิงก์

คัดลอกกล่องข้อความ

 1. เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการคัดลอก

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้อยู่บนเส้นขอบของกล่องข้อความและไม่อยู่ภายในกล่องข้อความ ถ้าตัวชี้ไม่อยู่บนเส้นขอบข้อความภายในกล่องข้อความจะถูกคัดลอก

 2. กด Control + คลิกแล้วเลือกคัดลอก หรือกด คำสั่ง + C

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งในเอกสารของคุณที่คุณต้องการวางกล่องข้อความกด Control + คลิกแล้วเลือกวาง หรือกด คำสั่ง + V

เอากล่องข้อความออก

 • เลือกเส้นขอบของกล่องข้อความที่คุณต้องการลบแล้วกด DELETE

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้อยู่บนเส้นขอบของกล่องข้อความและไม่อยู่ภายในกล่องข้อความ ถ้าตัวชี้ไม่อยู่บนเส้นขอบการกด DELETE จะลบข้อความภายในกล่องข้อความ

เพิ่มกล่องข้อความ

 1. ไปที่แทรก>กล่องข้อความ

  รายการกล่องข้อความบนเมนูแทรก
 2. คลิกในไฟล์ของคุณที่คุณต้องการแทรกกล่องข้อความให้กดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความขนาดที่คุณต้องการ

 3. หลังจากที่คุณได้วาดกล่องข้อความแล้วให้คลิกภายในเพื่อเพิ่มข้อความ

คัดลอกกล่องข้อความ

 1. เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการคัดลอก

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้อยู่บนเส้นขอบของกล่องข้อความและไม่อยู่ภายในกล่องข้อความ ถ้าตัวชี้ไม่อยู่บนเส้นขอบข้อความภายในกล่องข้อความจะถูกคัดลอก

 2. กด Control + คลิกแล้วเลือกคัดลอก หรือกด คำสั่ง + C

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งในเอกสารของคุณที่คุณต้องการวางกล่องข้อความกด Control + คลิกแล้วเลือกวาง หรือกด คำสั่ง + V

เอากล่องข้อความออก

 • เลือกเส้นขอบของกล่องข้อความที่คุณต้องการลบแล้วกด DELETE

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้อยู่บนเส้นขอบของกล่องข้อความและไม่อยู่ภายในกล่องข้อความ ถ้าตัวชี้ไม่อยู่บนเส้นขอบการกด DELETE จะลบข้อความภายในกล่องข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×