ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
เพิ่มคอลัมน์ลงในชนิดเนื้อหา

เพิ่มคอลัมน์ลงในชนิดเนื้อหา

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ชนิดเนื้อหาที่เป็นวิธีจัดกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลในรายการหรือเอกสารที่คุณต้องการจับภาพโดยใช้คอลัมน์ ตัวอย่าง ถ้าคุณมีชนิดเนื้อหาใบสั่งซื้อ จะไม่สามารถรวมบัญชี หมายเลขโครงการ วัน และจัดการโครงการ คุณสามารถกำหนดชนิดเนื้อหา โดยการเพิ่มคอลัมน์ของชนิดคุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มชนิดเนื้อหาเหมาะสมลงในรายการหรือไลบรารีของคุณ และรับกลุ่มของ คอลัมน์ แทนที่จะสร้าง หรือเพิ่มแต่ละคอลัมน์แต่ละรายได้ คุณสามารถมีชนิดเนื้อหาหลายชนิดในรายการหรือไลบรารีเดียวกัน และสร้างมุมมองเพื่อดูชนิดต่าง ๆ ของรายการและเอกสาร

เมื่อคุณสามารถสร้างชนิดเนื้อหาที่ระดับไซต์หรือรายการ หรือไลบรารีระดับข้อได้เปรียบที่ พวกเขาจะแชร์สำหรับไซต์และไซต์ย่อยภายใต้ไซต์ยอดนิยมทั้งหมด ซึ่งจะช่วยกำหนดมาตรฐานคอลัมน์ และลดข้อผิดพลาด ข้อเสียคือ ว่า พวกเขาจำเป็นต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบเพื่อสร้าง และจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างระมัดระวังมากขึ้น รายการหรือไลบรารีระดับเนื้อหาชนิดใดด่วนเพื่อสร้าง แต่ไม่ซ้ำกันในไลบรารีเหล่านั้นอยู่ใน

เพิ่มคอลัมน์ลงในชนิดเนื้อหา

เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ลงในชนิดเนื้อหา ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

คำเตือน:  ถ้าชนิดเนื้อหาที่ปรากฏไม่ใช่ไฮเปอร์ลิงก์หรือไม่สามารถเลือกได้ หมายความว่าไซต์สืบทอดชนิดเนื้อหาจากไซต์อื่น เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์เข้ากับชนิดเนื้อหา คุณต้องเปลี่ยนบนไซต์อื่น

เพิ่มคอลัมน์ให้กับชนิดเนื้อหาของไซต์

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาของไซต์ โดยการเพิ่มคอลัมน์

 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  ตัวเลือกการตั้งค่าไซต์ภายใต้การตั้งค่าปุ่ม
 3. ภายใต้ แกลเลอรีตัวออกแบบเว็บ เลือก ชนิดเนื้อหาของไซต์

  เลือกชนิดเนื้อหาของไซต์
 4. คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์

 5. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มจากคอลัมน์ของไซต์ที่มีอยู่

  เพิ่มจากคอลัมน์ที่มีอยู่
 6. ในส่วน เลือกคอลัมน์ ภายใต้ เลือกคอลัมน์จาก ให้คลิกลูกศรเพื่อเลือกกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์จาก

 7. ภายใต้ คอลัมน์ที่มีอยู่ ให้คลิกที่คอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก เพิ่ม เพื่อย้ายคอลัมน์ดังกล่าวไปที่รายการ คอลัมน์ที่จะเพิ่ม

  เพิ่มคอลัมน์ที่มีอยู่ลงในชนิดเนื้อหา
 8. ในส่วนอัปเดตรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ ภายใต้อัปเดตชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดมาจาก type? นี้ เลือกใช่ ถ้าคุณต้องการอัปเดตชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดมาจากชนิดเนื้อหาของไซต์นี้ ถ้าคุณไม่ต้องการอัปเดตชนิดเนื้อหาที่สืบทอดมาจากไซต์นี้ ตรวจสอบไม่ใช่ หรือไม่

  เลือกอัปเดตชนิดเนื้อหาทั้งหมด

เพิ่มคอลัมน์ลงในชนิดเนื้อหารายการหรือไลบรารี

 1. ไปรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเปลี่ยนชนิดเนื้อหา โดยการเพิ่มคอลัมน์

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังทำงานในรายการ คลิกแท็บรายการ แล้ว คลิ กตั้งค่ารายการ

   ตั้งค่ารายการบน ribbon
  • ถ้าคุณกำลังทำงานในไลบรารี คลิกแท็บไลบรารี แล้ว คลิ กการตั้งค่าไลบรารี

   ตั้งค่าไลบรารี SharePoint ปุ่มบน Ribbon
 3. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์

  แสดงรายการชนิดเนื้อหาของไซต์
 4. ภายใต้คอลัมน์ คลิกเพิ่มจากรายการคอลัมน์หรือไซต์ที่มีอยู่

  เพิ่มตัวเลือกชนิดเนื้อหาที่มีอยู่ที่ถูกเน้น
 5. ในส่วน เลือกคอลัมน์ ภายใต้ เลือกคอลัมน์จาก ให้คลิกลูกศรเพื่อเลือกกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์จาก

 6. ภายใต้ คอลัมน์ที่มีอยู่ ให้คลิกที่คอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก เพิ่ม เพื่อย้ายคอลัมน์ดังกล่าวไปที่รายการ คอลัมน์ที่จะเพิ่ม

  เพิ่มคอลัมน์หน้า ด้วยคอลัมน์ที่มีพร้อมใช้งานที่ถูกเน้น
 7. คลิก ตกลง

เปลี่ยนลำดับคอลัมน์

เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับคอลัมน์สำหรับชนิดเนื้อหา ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับคอลัมน์

 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  ตัวเลือกการตั้งค่าไซต์ภายใต้การตั้งค่าปุ่ม
 3. ภายใต้ แกลเลอรีตัวออกแบบเว็บ เลือก ชนิดเนื้อหาของไซต์

  เลือกชนิดเนื้อหาของไซต์
 4. ภายใต้ชนิดเนื้อหาของไซต์ คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับคอลัมน์

 5. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิก ลำดับคอลัมน์

  ลำดับคอลัมน์เนื้อหาไซต์ที่เลือก
 6. ในส่วน ลำดับคอลัมน์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่ในคอลัมน์ ตำแหน่งจากบนสุด แล้วเลือกหมายเลขลำดับที่คุณต้องการ

  หน้าลำดับคอลัมน์ชนิดเนื้อหา
 7. ในส่วนอัปเดตรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ ภายใต้อัปเดตชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดมาจาก type? นี้ เลือกใช่ ถ้าคุณต้องการอัปเดตชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดมาจากชนิดเนื้อหาของไซต์นี้ ถ้าคุณไม่ต้องการอัปเดตชนิดเนื้อหาที่สืบทอดมาจากไซต์นี้ ตรวจสอบไม่ใช่ หรือไม่

 8. คลิก ตกลง

 1. ไปรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับคอลัมน์

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังทำงานในรายการ คลิกแท็บรายการ แล้ว คลิ กตั้งค่ารายการ

   ตั้งค่ารายการบน ribbon
  • ถ้าคุณกำลังทำงานในไลบรารี คลิกแท็บไลบรารี แล้ว คลิ กการตั้งค่าไลบรารี

   ตั้งค่าไลบรารี SharePoint ปุ่มบน Ribbon
 3. ภายใต้ชนิดเนื้อหา คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิก ลำดับคอลัมน์

  ลำดับคอลัมน์ชนิดเนื้อหารายการ
 5. ในส่วน ลำดับคอลัมน์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่ในคอลัมน์ ตำแหน่งจากบนสุด แล้วเลือกหมายเลขลำดับที่คุณต้องการ

 6. ในส่วนอัปเดตรายการและชนิดเนื้อหาของไซต์ ภายใต้อัปเดตชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดมาจาก type? นี้ เลือกใช่ ถ้าคุณต้องการอัปเดตชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดมาจากชนิดเนื้อหาของไซต์นี้ ถ้าคุณไม่ต้องการอัปเดตชนิดเนื้อหาที่สืบทอดมาจากไซต์นี้ ตรวจสอบไม่ใช่ หรือไม่

  เลือกอัปเดตชนิดเนื้อหาทั้งหมด
 7. คลิก ตกลง

กำหนดเป็นคอลัมน์ที่จำเป็นต้องมี คอลัมน์ที่มีหรือไม่มีก็ได้ หรือซ่อนคอลัมน์

เมื่อต้องการทำให้คอลัมน์เป็นคอลัมน์ที่จำเป็นต้องมี มีหรือไม่มีก็ได้ หรือซ่อนอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาของไซต์ โดยการเพิ่มคอลัมน์

 2. คลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  ตัวเลือกการตั้งค่าไซต์ภายใต้การตั้งค่าปุ่ม
 3. ภายใต้ แกลเลอรีตัวออกแบบเว็บ เลือก ชนิดเนื้อหาของไซต์

  เลือกชนิดเนื้อหาของไซต์
 4. ภายใต้คอลัมน์ คลิกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการทำให้จำเป็นต้องมี ตัวเลือก หรือซ่อนอยู่

 5. ในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เปลี่ยนหน้าคอลัมน์ของชนิดเนื้อหา
  • เมื่อต้องการกำหนดให้ผู้ใช้ต้องระบุข้อมูลสำหรับคอลัมน์ ให้คลิก จำเป็น

  • เมื่อต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกระบุข้อมูลสำหรับคอลัมน์หรือไม่ก็ได้ ให้คลิก เลือกได้

  • เมื่อต้องการซ่อนคอลัมน์ไม่ให้ปรากฏขึ้นในฟอร์ม สำหรับชนิดเนื้อหา ให้คลิก ซ่อน

 6. คลิก ตกลง

 1. ไปรายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเปลี่ยนชนิดเนื้อหา โดยการเพิ่มคอลัมน์

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณกำลังทำงานในรายการ คลิกแท็บรายการ แล้ว คลิ กตั้งค่ารายการ

   ตั้งค่ารายการบน ribbon
  • ถ้าคุณกำลังทำงานในไลบรารี คลิกแท็บไลบรารี แล้ว คลิ กการตั้งค่าไลบรารี

   ตั้งค่าไลบรารี SharePoint ปุ่มบน Ribbon
 3. ภายใต้ชนิดเนื้อหา คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ถ้าชนิดเนื้อหา ไม่ปรากฏ คลิกการตั้งค่าขั้นสูง และคลิกใช่ ภายใต้อนุญาตให้มีการจัดการชนิดเนื้อหาได้อย่างไร แล้ว คลิกตกลง

 4. ภายใต้คอลัมน์ คลิกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการทำให้จำเป็นต้องมี ตัวเลือก หรือซ่อนอยู่

 5. ในส่วน การตั้งค่าคอลัมน์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เปลี่ยนหน้าคอลัมน์ของชนิดเนื้อหา
  • เมื่อต้องการกำหนดให้ผู้ใช้ต้องระบุข้อมูลสำหรับคอลัมน์ ให้คลิก จำเป็น

  • เมื่อต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกระบุข้อมูลสำหรับคอลัมน์หรือไม่ก็ได้ ให้คลิก เลือกได้

  • เมื่อต้องการซ่อนคอลัมน์ไม่ให้ปรากฏขึ้นในฟอร์ม สำหรับชนิดเนื้อหา ให้คลิก ซ่อน

 6. คลิก ตกลง

เพิ่ม และใช้ชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี

เมื่อต้องการเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี ดูเพิ่มชนิดเนื้อหาลงในรายการหรือไลบรารี

เมื่อต้องการดูคอลัมน์ในชนิดของเนื้อหา สร้างมุมมองใหม่ หรือมุมมองเริ่มต้นการอัปเดต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการสร้าง เปลี่ยน หรือลบมุมมองของรายการหรือไลบรารี

เรายินดีรับฟัง

อัปเดตแล้ว 18 กรกฎาคม 2017

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร จะไม่มีเนื้อหาได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดให้เราทราบสิ่งที่จะทำให้สับสน หรือหายไปที่ด้านล่างของหน้านี้ โปรดใส่SharePoint, OS และเบราว์เซอร์รุ่นของคุณ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งข้อเท็จจริง เพิ่มข้อมูล และอัปเดบทความนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×