เพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่าง (Power Query)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ประสบการณ์ดู และแปลง (Power Query) ของ Excel เพื่อเพิ่มคอลัมน์ใหม่ของข้อมูลในตัวแก้ไขแบบสอบถาม โดยเพียงแค่ให้อย่าง น้อยหนึ่งอย่างค่าสำหรับคอลัมน์ใหม่ของคุณ คุณสามารถสร้างตัวอย่างคอลัมน์ใหม่ จากส่วนที่เลือกปัจจุบัน หรือ จากให้ป้อนข้อมูลโดยขึ้นอยู่กับทั้งหมด (หรือเลือก) คอลัมน์ในตารางที่ระบุได้

ใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถามเพื่อเพิ่มคอลัมน์ใหม่จากตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้ เรากำลังใช้ข้อมูลจาก Wikipedia บทความต่อไปนี้:รายการของรัฐและขอบเขตของสหรัฐอเมริกา

  1. เลือกเซลล์ใดก็ได้ภายในช่วงข้อมูลของคุณ

  2. ไปที่เครื่องมือแบบสอบถาม >คิวรี >แก้ไขแบบสอบถาม

  3. ในบานหน้าต่างตัวแก้ไขแบบสอบถาม ให้เลือกเพิ่มคอลัมน์ >คอลัมน์จากตัวอย่าง > เลือกจากคอลัมน์ทั้งหมด หรือจากส่วนที่เลือก ไว้ ตัวอย่างนี้ เราจะใช้ตัวเลือกจากคอลัมน์ทั้งหมด

    Power Query รวมคอลัมน์ ด้วยตัวเลือกตัวอย่างบนแท็บเพิ่มคอลัมน์

    ตัวแก้ไขแบบสอบถามจะเปิดบานหน้าต่างเพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่าง มีคอลัมน์ว่าง ใหม่บนด้านขวา

    Power Query รวมคอลัมน์จากบานหน้าต่างตัวอย่าง
  4. ใส่ค่าตัวอย่างสำหรับข้อมูลของคอลัมน์ใหม่คุณต้อง จาก นั้นกดCtrl + Enter ในกรณีนี้ เราพิมพ์ Montgomery, AL เพื่อเข้าร่วมแต่ละตัวพิมพ์ใหญ่กับสถานะที่เกี่ยวข้อง Power Query จะทำให้เสร็จสมบูรณ์เหลือของคอลัมน์สำหรับคุณ

    คอลัมน์จากผลลัพธ์ข้อมูลตัวอย่างผสานรวม power Query

    ถ้าคุณต้องการทำการแก้ไขใด ๆ ไปยังคอลัมน์ใหม่ คุณสามารถดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลใด ๆ ข้อความ และทำแก้ไข จาก นั้นกดCtrl + Enterเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว Power Query จะแสดงขั้นตอนการแปลงข้อมูลด้านบนของข้อมูล

    Power Query รวมคอลัมน์จากสูตรของคอลัมน์แบบกำหนดเองจากตัวอย่าง
  5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว กดตกลง เพื่อยืนยันการดำเนินการของคุณ จาก Power Query จะทำให้เสร็จสมบูรณ์ของการแปลง ส่งกลับค่าการแก้ไขแบบสอบถาม Power คุณจะเห็นขั้นตอนที่เพิ่มลงในส่วนขั้นตอนที่นำไปใช้ ในตัวแก้ไข

    หน้าต่างขั้นตอนที่นำไปใช้ power Query รวมคอลัมน์จากตัวอย่าง

ข้อควรพิจารณาและข้อจำกัด

รายการต่อไปนี้ให้แปลงทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อใช้เพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่าง

  • อ้างอิง

    • การอ้างอิงไปยังคอลัมน์ที่เฉพาะเจาะจง (รวมถึง transformation เมื่อต้องการตัดแต่ง และตัวพิมพ์ใหญ่)

  • แปลงตัวเลข

    • ค่าเฉลี่ย

    • นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกัน

    • นับจำนวนค่า

    • ต่ำสุด

    • สูงสุด

    • ค่ามัธยฐาน

    • เปอร์เซ็นต์ของ

    • เปิด/ปิดเครื่อง

  • แปลงข้อความ

    • Text.Combine (สนับสนุนผสมกันของสตริงสัญพจน์และค่าในคอลัมน์ทั้งหมด)

    • Text.Replace

    • Text.Start

    • Text.Middle

    • Text.End

    • Text.BeforeDelimiter

    • Text.AfterDelimiter

    • Text.BetweenDelimiters

      หมายเหตุ: แปลงข้อความทั้งหมดใช้ลงในบัญชีผู้ใช้ต้องการตัดแต่ง หรือใช้การแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่กับค่าในคอลัมน์อาจเกิดขึ้น

  • แปลงวันที่

    • Date.Day

    • Date.DayOfWeek

    • Date.DayOfWeekName

    • Date.DayOfYear

    • Date.Month

    • Date.MonthName

    • Date.QuarterOfYear

    • Date.WeekOfMonth

    • Date.WeekOfYear

    • Date.Year

    • วัน > อายุ

    • วัน > Year > เริ่มต้นของปี

    • วัน > Year > ส่วนท้ายของปี

    • วัน > เดือน > เริ่มต้นของเดือน

    • วัน > เดือน > ส่วนท้ายของเดือน

    • วัน > ไตรมาส > เริ่มต้นของไตรมาส

    • วัน > เดือน > วันที่ในเดือน

    • วัน > ไตรมาส > ส่วนท้ายของไตรมาส

    • วัน > สัปดาห์ > เริ่มต้นของสัปดาห์

    • วัน > สัปดาห์ > ส่วนท้ายของสัปดาห์

    • วัน > วัน > วันของเดือน

    • วัน > วัน > เริ่มต้นของวัน

    • วัน > วัน > จุดสิ้นสุดของวัน

  • แปลงเวลา

    • Time.Hour

    • Time.Minute

    • Time.Second

      หมายเหตุ: แปลงวันและเวลาทั้งหมดใช้ลงในบัญชีผู้ใช้ต้องเพื่อแปลงค่าคอลัมน์วัน หรือเวลา หรือวันที่และเวลาที่เป็นไป -แปลงอื่น ๆที่ประกอบด้วยรูปแบบ >ล้าง >แยก >ความยาว

  • แปลงวัน / เวลา

    • ลบวัน

    • รวมวันและเวลา

    • เก่าสุด

    • ล่าสุด

    • ลบเวลา

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

Power Query จะเรียกว่าได้รับ และแปลงใน Excel 2016

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

เรียนรู้เกี่ยวกับสูตร Power Query

จัดรูปแบบข้อมูลด้วย Power Query

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×