เพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่าง (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ประสบการณ์ดู และแปลง (Power Query) ของ Excel เพื่อเพิ่มคอลัมน์ใหม่ของข้อมูลในตัวแก้ไขแบบสอบถาม โดยเพียงแค่ให้อย่าง น้อยหนึ่งอย่างค่าสำหรับคอลัมน์ใหม่ของคุณ คุณสามารถสร้างตัวอย่างคอลัมน์ใหม่ จากส่วนที่เลือกปัจจุบัน หรือ จากให้ป้อนข้อมูลโดยขึ้นอยู่กับทั้งหมด (หรือเลือก) คอลัมน์ในตารางที่ระบุได้

ใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถามเพื่อเพิ่มคอลัมน์ใหม่จากตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้ เรากำลังใช้ข้อมูลจาก Wikipedia บทความต่อไปนี้: รายการของรัฐและขอบเขตของสหรัฐอเมริกา

 1. เลือกเซลล์ใดก็ได้ภายในช่วงข้อมูลของคุณ

 2. ไปที่เครื่องมือแบบสอบถาม >คิวรี >แก้ไขแบบสอบถาม

 3. ในบานหน้าต่างตัวแก้ไขแบบสอบถาม ให้เลือกเพิ่มคอลัมน์ >คอลัมน์จากตัวอย่าง > เลือกจากคอลัมน์ทั้งหมด หรือจากส่วนที่เลือก ไว้ ตัวอย่างนี้ เราจะใช้ตัวเลือกจากคอลัมน์ทั้งหมด

  Power Query รวมคอลัมน์ ด้วยตัวเลือกตัวอย่างบนแท็บเพิ่มคอลัมน์

  ตัวแก้ไขแบบสอบถามจะเปิดบานหน้าต่างเพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่าง มีคอลัมน์ว่าง ใหม่บนด้านขวา

  Power Query รวมคอลัมน์จากบานหน้าต่างตัวอย่าง
 4. ใส่ค่าตัวอย่างสำหรับข้อมูลของคอลัมน์ใหม่คุณต้อง จาก นั้นกดCtrl + Enter ในกรณีนี้ เราพิมพ์ Montgomery, AL เพื่อเข้าร่วมแต่ละตัวพิมพ์ใหญ่กับสถานะที่เกี่ยวข้อง Power Query จะทำให้เสร็จสมบูรณ์เหลือของคอลัมน์สำหรับคุณ

  คอลัมน์จากผลลัพธ์ข้อมูลตัวอย่างผสานรวม power Query

  ถ้าคุณต้องการทำการแก้ไขใด ๆ ไปยังคอลัมน์ใหม่ คุณสามารถดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลใด ๆ ข้อความ และทำแก้ไข จาก นั้นกดCtrl + Enterเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว Power Query จะแสดงขั้นตอนการแปลงข้อมูลด้านบนของข้อมูล

  Power Query รวมคอลัมน์จากสูตรของคอลัมน์แบบกำหนดเองจากตัวอย่าง
 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว กดตกลง เพื่อยืนยันการดำเนินการของคุณ จาก Power Query จะทำให้เสร็จสมบูรณ์ของการแปลง ส่งกลับค่าการแก้ไขแบบสอบถาม Power คุณจะเห็นขั้นตอนที่เพิ่มลงในส่วนขั้นตอนที่นำไปใช้ ในตัวแก้ไข

  หน้าต่างขั้นตอนที่นำไปใช้ power Query รวมคอลัมน์จากตัวอย่าง

ข้อควรพิจารณาและข้อจำกัด

รายการต่อไปนี้ให้แปลงทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อใช้เพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่าง

 • อ้างอิง

  • การอ้างอิงไปยังคอลัมน์ที่เฉพาะเจาะจง (รวมถึง transformation เมื่อต้องการตัดแต่ง และตัวพิมพ์ใหญ่)

 • แปลงตัวเลข

  • ค่าเฉลี่ย

  • นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกัน

  • นับจำนวนค่า

  • ค่าน้อยที่สุด

  • ค่ามากที่สุด

  • ค่ามัธยฐาน

  • เปอร์เซ็นต์ของ

  • เปิด/ปิดเครื่อง

 • แปลงข้อความ

  • Text.Combine (สนับสนุนผสมกันของสตริงสัญพจน์และค่าในคอลัมน์ทั้งหมด)

  • Text.Replace

  • Text.Start

  • Text.Middle

  • Text.End

  • Text.BeforeDelimiter

  • Text.AfterDelimiter

  • Text.BetweenDelimiters

   หมายเหตุ: แปลงข้อความทั้งหมดใช้ลงในบัญชีผู้ใช้ต้องการตัดแต่ง หรือใช้การแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่กับค่าในคอลัมน์อาจเกิดขึ้น

 • แปลงวันที่

  • Date.Day

  • Date.DayOfWeek

  • Date.DayOfWeekName

  • Date.DayOfYear

  • Date.Month

  • Date.MonthName

  • Date.QuarterOfYear

  • Date.WeekOfMonth

  • Date.WeekOfYear

  • Date.Year

  • วัน > อายุ

  • วัน > Year > เริ่มต้นของปี

  • วัน > Year > ส่วนท้ายของปี

  • วัน > เดือน > เริ่มต้นของเดือน

  • วัน > เดือน > ส่วนท้ายของเดือน

  • วัน > ไตรมาส > เริ่มต้นของไตรมาส

  • วัน > เดือน > วันที่ในเดือน

  • วัน > ไตรมาส > ส่วนท้ายของไตรมาส

  • วัน > สัปดาห์ > เริ่มต้นของสัปดาห์

  • วัน > สัปดาห์ > ส่วนท้ายของสัปดาห์

  • วัน > วัน > วันของเดือน

  • วัน > วัน > เริ่มต้นของวัน

  • วัน > วัน > จุดสิ้นสุดของวัน

 • แปลงเวลา

  • Time.Hour

  • Time.Minute

  • Time.Second

   หมายเหตุ: แปลงวันและเวลาทั้งหมดใช้ลงในบัญชีผู้ใช้ต้องเพื่อแปลงค่าคอลัมน์วัน หรือเวลา หรือวันที่และเวลาที่เป็นไป -แปลงอื่น ๆที่ประกอบด้วยรูปแบบ >ล้าง >แยก >ความยาว

 • แปลงวัน / เวลา

  • ลบวัน

  • รวมวันและเวลา

  • เก่าสุด

  • ล่าสุด

  • ลบเวลา

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

Power Query จะเรียกว่าได้รับ และแปลงใน Excel 2016

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

เรียนรู้เกี่ยวกับสูตร Power Query

จัดรูปแบบข้อมูลด้วย Power Query

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×