เพิ่มข้อมูลอ้างอิงใน Word 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Word คุณสามารถเพิ่มข้อมูลอ้างอิงเมื่อเขียนเอกสารที่คุณต้องการอ้างอิงแหล่งข้อมูลของคุณ เช่นการค้นคว้ากระดาษ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลอ้างอิงได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นAPA,จากชิคาโก้สไตล์, GOST, IEEE, ISO 690 และMLA หลังจาก คุณสามารถสร้างบรรณานุกรมของแหล่งข้อมูลคุณใช้ในการเขียนเอกสารของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลอ้างอิงไปยังเอกสารของคุณ เพิ่มแหล่งข้อมูลคุณใช้

สร้างแหล่งข้อมูล

 1. บนแท็บการอ้างอิง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสไตล์บรรณานุกรม และคลิกสไตล์ที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น เอกสารทางสังคมศาสตร์มักจะใช้สไตล์ MLA หรือ APA สำหรับข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูล

  บนแท็บ การอ้างอิง จะมีรูปแบบข้อมูลอ้างอิงไฮไลต์อยู่

  ถ้าลักษณะข้อมูลอ้างอิงที่คุณ ต้องไม่ได้แสดงอยู่คุณสามารถเพิ่มสไตล์แบบกำหนดเอง

 2. คลิกที่จุดสิ้นสุดของประโยคหรือวลีที่คุณต้องการอ้างอิง

 3. บนแท็บการอ้างอิง คลิกแทรกข้อมูลอ้างอิง

 4. ในกล่องโต้ตอบสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ ที่อยู่ถัดจากชนิดของแหล่งข้อมูล เลือกชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ (สำหรับตัวอย่าง สมุดรายชื่อส่วน หรือเว็บไซต์)

  กล่องโต้ตอบการสร้างแหล่งข้อมูลใหม่

 5. ใส่รายละเอียดสำหรับแหล่งข้อมูล แล้วคลิกตกลง แหล่งข้อมูลจะถูกเพิ่มเป็นการอ้างอิงที่ตำแหน่งคุณเลือกไว้ในเอกสารของคุณ

เมื่อคุณทำเสร็จแล้วขั้นตอนเหล่านี้ ข้อมูลอ้างอิงที่จะถูกเพิ่มลงในรายการของข้อมูลอ้างอิงที่มีอยู่ ในครั้งถัดไปเมื่อคุณอ้างอิงนี้อ้างอิง คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ทั้งหมดออกอีกครั้ง คุณเพิ่งเพิ่มข้อมูลอ้างอิงที่ (ให้ดูที่ขั้นตอนในกระบวนงานต่อไปนี้)

เพิ่มข้อมูลอ้างอิงไปยังเอกสารของคุณ

 1. คลิกที่จุดสิ้นสุดของประโยคหรือวลีที่คุณต้องการอ้างอิง แล้ว บนแท็บการอ้างอิง คลิ กข้อมูลอ้างอิง

  บนแท็บ การอ้างอิง จะมีข้อมูลอ้างอิงไฮไลต์อยู่

 2. ในบานหน้าต่างข้อมูลอ้างอิง ทางด้านขวา ดับเบิลคลิกที่ข้อมูลอ้างอิงที่คุณต้องการเพิ่ม

  บานหน้าต่างข้อมูลอ้างอิงพร้อมรายการข้อมูลอ้างอิง

หมายเหตุ: 

ถ้าคุณต้องการแก้ไขแหล่งข้อมูล คลิกปุ่มการตั้งค่าในมุมขวาล่างของบานหน้าต่างข้อมูลอ้างอิง แล้ว คลิ กแก้ไขแหล่งข้อมูล ทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการแหล่งข้อมูล แล้วคลิกตกลง

บานหน้าต่าง ข้อมูลอ้างอิง ที่มี แก้ไขแหล่งข้อมูล ไฮไลต์อยู่

เมื่อต้องการจัดการรายการของแหล่งข้อมูล คลิกตัวจัดการแหล่งข้อมูลอ้างอิง แล้วเพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่ หรือแก้ไข หรือลบแหล่งข้อมูลในรายการ

เพิ่มข้อมูลอ้างอิงแบบกำหนดเองลงในเอกสารของคุณ

นอกเหนือจากข้อมูลอ้างอิงตัวเลือกที่อยู่ตามค่าเริ่มต้นใน Word คุณสามารถเพิ่มสไตล์ข้อมูลอ้างอิงแบบกำหนดเอง เช่น Vancouver เมื่อต้องการสร้างบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงที่คุณต้องการ

วิธีที่ง่ายที่สุดคือการ ดาวน์โหลดข้อมูลอ้างอิงสไตล์จากแหล่งข้อมูลเช่นBibWord

โดยการทำงานกับโค้ด XML คุณยังสามารถสร้างสไตล์แบบกำหนดเองของคุณเอง สำหรับรายละเอียด ดูสร้างสไตล์แบบกำหนดเองของบรรณานุกรม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×