เพิ่มข้อมูลอ้างอิงในเอกสาร Word

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Word คุณสามารถเพิ่มข้อมูลอ้างอิงเมื่อเขียนเอกสารที่คุณต้องการอ้างอิงแหล่งข้อมูลของคุณ เช่นการค้นคว้ากระดาษ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลอ้างอิงในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนAPAสไตล์จากชิคาโก้GOST, IEEE, ISO 690, MLA หลังจาก คุณสามารถสร้างบรรณานุกรมของแหล่งข้อมูลคุณใช้ในการเขียนเอกสารของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลอ้างอิงไปยังเอกสารของคุณ คุณเพิ่มแหล่งข้อมูลที่คุณใช้

เพิ่มข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูลใหม่ลงในเอกสาร

 1. บนแท็บการอ้างอิง ในกลุ่มข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสไตล์ แล้วคลิกสไตล์ที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น เอกสารทางสังคมศาสตร์มักจะใช้สไตล์ MLA หรือ APA สำหรับข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูล

  ตัวเลือก สไตล์ APA ถูกเน้นไว้บนแท็บ การอ้างอิง

 2. คลิกที่จุดสิ้นสุดของประโยคหรือวลีที่คุณต้องการอ้างอิง

 3. บนแท็บการอ้างอิง คลิกแทรกข้อมูลอ้างอิง จากแล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มแหล่งข้อมูล คลิกเพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่ แล้ว ในกล่องโต้ตอบสร้างแหล่งข้อมูล ให้คลิกลูกศรอยู่ถัดจากชนิดของแหล่งข้อมูล แล้วเลือกชนิดของแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้ (สำหรับตัวอย่าง สมุดรายชื่อส่วน หรือเว็บไซต์)

  • เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ เพื่อที่คุณจะสามารถสร้างข้อมูลอ้างอิงและกรอกรายละเอียดแหล่งข้อมูลในภายหลัง ให้คลิก เพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ใหม่ เครื่องหมายคำถามจะปรากฏขึ้นติดกับแหล่งข้อมูลพื้นที่ที่สำรองไว้ในตัวจัดการแหล่งข้อมูล

 4. ถ้าคุณเลือกที่จะเพิ่มแหล่งข้อมูล ใส่รายละเอียดสำหรับแหล่งข้อมูล เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล คลิกกล่องกาเครื่องหมายแสดงเขตข้อมูลบรรณานุกรมทั้งหมด

 5. คลิกตกลง เมื่อเสร็จสิ้น แหล่งข้อมูลจะถูกเพิ่มเป็นการอ้างอิงที่ตำแหน่งคุณเลือกในเอกสารของคุณ

เมื่อคุณทำเสร็จแล้วขั้นตอนเหล่านี้ ข้อมูลอ้างอิงที่จะถูกเพิ่มลงในรายการของข้อมูลอ้างอิงที่มีอยู่ ในครั้งถัดไปเมื่อคุณอ้างอิงนี้อ้างอิง คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ทั้งหมดออกอีกครั้ง คุณเพิ่งเพิ่มข้อมูลอ้างอิงไปยังเอกสารของคุณ หลังจากที่คุณเพิ่มแหล่งข้อมูล คุณอาจพบคุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ดูแก้ไขแหล่งข้อมูล

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณได้เพิ่มพื้นที่สำรองไว้ และต้องการแทนที่ ด้วยข้อมูลข้อมูลอ้างอิง ดูแก้ไขแหล่งข้อมูล

 • ถ้าคุณเลือกสไตล์ GOST หรือ ISO 690 สำหรับแหล่งข้อมูลของคุณและข้อมูลอ้างอิงไม่เฉพาะเจาะจง ให้ผนวกอักขระพยัญชนะเข้ากับปี ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอ้างอิงควรปรากฏเป็น [Pasteur, 1848a]

 • ถ้าคุณเลือก ISO 690 ซึ่งเป็นการเรียงลำดับตามการอ้างอิงข้อมูล และข้อมูลอ้างอิงของคุณยังคงไม่ปรากฏตามการเรียงลำดับ คุณต้องคลิกสไตล์ ISO 690 อีกครั้ง แล้วกด ENTER เพื่อเรียงลำดับข้อมูลอ้างอิงให้ถูกต้อง

เพิ่มข้อมูลอ้างอิงไปยังเอกสารของคุณ

 1. คลิกที่จุดสิ้นสุดของประโยคหรือวลีที่คุณต้องการอ้างอิง แล้ว บนแท็บการอ้างอิง ในกลุ่มข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม คลิ กแทรกข้อมูลอ้างอิง

 2. จากรายการของข้อมูลอ้างอิงภายใต้แทรกข้อมูลอ้างอิง เลือกข้อมูลอ้างอิงที่คุณต้องการใช้

  รายการข้อมูลอ้างอิงแสดงจากปุ่ม แทรกข้อมูลอ้างอิง

การค้นหาแหล่งข้อมูล

รายการของแหล่งข้อมูลที่คุณใช้สามารถกลายค่อนข้างยาว บางครั้ง คุณอาจต้องการค้นหาแหล่งข้อมูลที่คุณอ้างถึงในเอกสารอื่น

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม ให้คลิก จัดการแหล่งที่มา

  ตัวเลือก จัดการแหล่งข้อมูล ถูกเน้นบนแท็บ การอ้างอิง

  ถ้าคุณเปิดเอกสารใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิง แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณใช้ในเอกสารก่อนหน้าจะปรากฏภายใต้ รายการต้นแบบ

  ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีข้อมูลอ้างอิง แหล่งข้อมูลสำหรับข้อมูลอ้างอิงเหล่านั้นจะปรากฏภายใต้ รายการปัจจุบัน แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณอ้างถึง ไม่ว่าจะอยู่ในเอกสารก่อนหน้าหรือในเอกสารปัจจุบัน จะปรากฏภายใต้ รายการต้นแบบ

 2. เมื่อต้องการค้นหาแหล่งข้อมูลเฉพาะ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่องการเรียงลำดับ เรียงลำดับตามผู้เขียน ชื่อเรื่อง ข้อมูลอ้างอิงชื่อแท็ก หรือปี แล้ว ค้นหาแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการในรายการผลลัพธ์

  • ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อเรื่องหรือผู้เขียนสำหรับแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา รายการจะแคบลงแบบไดนามิกเพื่อให้ตรงกับคำที่ใช้ค้นหาของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถคลิกปุ่ม เรียกดู ใน ตัวจัดการแหล่งข้อมูล เพื่อเลือกรายการต้นแบบอื่นซึ่งคุณสามารถนำเข้าแหล่งข้อมูลใหม่ลงในเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะเชื่อมต่อกับไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ที่แชร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ของผู้ร่วมงานวิจัย หรือบนเว็บไซต์ที่โฮสต์โดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย

แก้ไขแหล่งข้อมูล

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม ให้คลิก จัดการแหล่งที่มา

  ตัวเลือก จัดการแหล่งข้อมูล ถูกเน้นบนแท็บ การอ้างอิง

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการแหล่งข้อมูล ภายใต้ รายการต้นฉบับ หรือ รายการปัจจุบัน ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิก แก้ไข

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการแก้ไขพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อเพิ่มข้อมูลอ้างอิง ให้เลือกพื้นที่ที่สำรองไว้จาก รายการปัจจุบัน แล้วคลิก แก้ไข

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขแหล่งข้อมูล ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบแก้ไขแหล่งข้อมูล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×