เพิ่มข้อมูลอ้างอิงและสร้างบรรณานุกรม

ก่อนที่คุณจะสร้างบรรณานุกรม คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูลในเอกสารของคุณอย่างน้อยหนึ่งข้อมูลที่จะปรากฏในบรรณานุกรมของคุณ ถ้าคุณไม่มีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลอ้างอิงที่สมบูรณ์ คุณสามารถใช้ตัวแทนข้อมูลอ้างอิงก่อนได้ จากนั้นจึงมาเติมข้อมูลของแหล่งข้อมูลให้สมบูรณ์ในภายหลัง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบบรรณานุกรมของคุณโดยอัตโนมัติในรูปแบบ MLA, APA และ Chicago ให้ดูที่ APA, MLA, Chicago: การจัดรูปแบบบรรณานุกรมอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ตัวแทนข้อมูลอ้างอิงจะไม่ปรากฏในบรรณานุกรม

เพิ่มข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูลใหม่ลงในเอกสาร

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม ปรับปรุงข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก สไตล์

  ตัวเลือก สไตล์ APA ถูกเน้นไว้บนแท็บ การอ้างอิง

 2. คลิกสไตล์ที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูล เช่น เอกสารสังคมศาสตร์มักจะใช้สไตล์ MLA หรือ APA สำหรับข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูล

 3. คลิกที่จุดสิ้นสุดของประโยคหรือวลีที่คุณต้องการอ้างอิง

 4. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม ให้คลิก แทรกข้อมูลอ้างอิง

  ตัวเลือก แทรกข้อมูลอ้างอิง ถูกเน้นบนแท็บ การอ้างอิง

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มแหล่งข้อมูล ให้คลิก เพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่ แล้วเริ่มกรอกลงในแหล่งข้อมูลโดยการคลิกลูกศรถัดจาก ชนิดของแหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น แหล่งข้อมูลของคุณอาจเป็นสมุด รายงาน หรือเว็บไซต์

  • เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ เพื่อที่คุณจะสามารถสร้างข้อมูลอ้างอิงและกรอกรายละเอียดแหล่งข้อมูลในภายหลัง ให้คลิก เพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ใหม่ เครื่องหมายคำถามจะปรากฏขึ้นติดกับแหล่งข้อมูลพื้นที่ที่สำรองไว้ในตัวจัดการแหล่งข้อมูล

 6. กรอกข้อมูลบรรณานุกรมสำหรับแหล่งข้อมูล

เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเขตข้อมูลทั้งหมดของบรรณานุกรม

ตอนนี้คุณสามารถสร้างบรรณานุกรมของคุณได้แล้ว

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณเลือกสไตล์ GOST หรือ ISO 690 สำหรับแหล่งข้อมูลของคุณและข้อมูลอ้างอิงไม่เฉพาะเจาะจง ให้ผนวกอักขระพยัญชนะเข้ากับปี ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอ้างอิงควรปรากฏเป็น [Pasteur, 1848a]

 • ถ้าคุณเลือก ISO 690 ซึ่งเป็นการเรียงลำดับตามการอ้างอิงข้อมูล และข้อมูลอ้างอิงของคุณยังคงไม่ปรากฏตามการเรียงลำดับ คุณต้องคลิกสไตล์ ISO 690 อีกครั้ง แล้วกด ENTER เพื่อเรียงลำดับข้อมูลอ้างอิงให้ถูกต้อง

เพิ่มข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่ใช้ก่อนหน้า

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลอ้างอิงที่คุณเพิ่มก่อนหน้านี้ได้อย่างง่ายดาย ในความเป็นจริง คุณสามารถใช้ซ้ำทั่วทั้งเอกสารของคุณได้ ง่ายมาก

 1. วางเคอร์เซอร์บริเวณที่คุณต้องการแทรกข้อมูลอ้างอิง แล้วคลิก การอ้างอิง > แทรกข้อมูลอ้างอิง

 2. ค้นหาข้อมูลอ้างอิงตาม ผู้เขียน หรือ ชื่อแท็ก แล้วเลือกข้อมูลอ้างอิง

  รายการของข้อมูลอ้างอิงในเอกสาร

  เคล็ดลับ: คุณสามารถแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ได้ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อมูลอ้างอิงในภายหลัง คลิก การอ้างอิง > แทรกข้อมูลอ้างอิง คลิก เพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้วสร้าง ชื่อแท็ก ที่ไม่ซ้ำกัน ค้นหาพื้นที่ที่สำรองไว้ ในเนื้อหาของคุณ แล้วคลิกข้อความเพื่อ แก้ไขแหล่งข้อมูล

  พื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อมูลอ้างอิงได้รับการแทรก

การสร้างบรรณานุกรม

ในตอนนี้ เมื่อคุณแทรกข้อมูลอ้างอิงและแหล่งข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งอย่างลงในเอกสารของคุณ คุณจะสามารถสร้างบรรณานุกรมของคุณได้

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกบรรณานุกรม โดยปกติจะอยู่ที่จุดสิ้นสุดของเอกสาร

 2. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม ปรับปรุงข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม ให้คลิก บรรณานุกรม

  ตัวเลือก บรรณานุกรม ถูกเน้นบนแท็บ การอ้างอิง

 3. คลิกรูปแบบบรรณานุกรมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อแทรกบรรณานุกรมลงในเอกสาร

การค้นหาแหล่งข้อมูล

รายการแหล่งข้อมูลที่คุณใช้สามารถเป็นรายการที่ค่อนข้างยาวได้ หลายครั้งคุณอาจค้นหาแหล่งข้อมูลที่คุณอ้างถึงในเอกสารอื่นโดยการใช้คำสั่ง จัดการแหล่งข้อมูล

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม ให้คลิก จัดการแหล่งที่มา

  ตัวเลือก จัดการแหล่งข้อมูล ถูกเน้นบนแท็บ การอ้างอิง

  ถ้าคุณเปิดเอกสารใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิง แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณใช้ในเอกสารก่อนหน้าจะปรากฏภายใต้ รายการต้นแบบ

  ถ้าคุณเปิดเอกสารที่มีข้อมูลอ้างอิง แหล่งข้อมูลสำหรับข้อมูลอ้างอิงเหล่านั้นจะปรากฏภายใต้ รายการปัจจุบัน แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณอ้างถึง ไม่ว่าจะอยู่ในเอกสารก่อนหน้าหรือในเอกสารปัจจุบัน จะปรากฏภายใต้ รายการต้นแบบ

 2. เมื่อต้องการค้นหาแหล่งข้อมูลเฉพาะ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่องการเรียงลำดับ ให้เรียงลำดับตามผู้เขียน ชื่อเรื่อง ชื่อแท็กของข้อมูลอ้างอิง หรือปี จากนั้น ให้ค้นหาในรายการที่เป็นผลลัพธ์เพื่อดูแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา

  • ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อเรื่องหรือผู้เขียนสำหรับแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา รายการจะแคบลงแบบไดนามิกเพื่อให้ตรงกับคำที่ใช้ค้นหาของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถคลิกปุ่ม เรียกดู ใน ตัวจัดการแหล่งข้อมูล เพื่อเลือกรายการต้นแบบอื่นซึ่งคุณสามารถนำเข้าแหล่งข้อมูลใหม่ลงในเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะเชื่อมต่อกับไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ที่แชร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ของผู้ร่วมงานวิจัย หรือบนเว็บไซต์ที่โฮสต์โดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย

แก้ไขแหล่งข้อมูล

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม ให้คลิก จัดการแหล่งที่มา

  ตัวเลือก จัดการแหล่งข้อมูล ถูกเน้นบนแท็บ การอ้างอิง

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการแหล่งข้อมูล ภายใต้ รายการต้นฉบับ หรือ รายการปัจจุบัน ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิก แก้ไข

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการแก้ไขพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อเพิ่มข้อมูลอ้างอิง ให้เลือกพื้นที่ที่สำรองไว้จาก รายการปัจจุบัน แล้วคลิก แก้ไข

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขแหล่งข้อมูล ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการแล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบแก้ไขแหล่งข้อมูล

การแก้ไขตัวแทนข้อมูลอ้างอิง

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการสร้างตัวแทนข้อมูลอ้างอิง และในภายหลังก็เติมข้อมูลของแหล่งข้อมูลบรรณานุกรมที่สมบูรณ์ลงไป การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับแหล่งข้อมูลจะไปปรากฏอยู่ในบรรณานุกรมโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณได้สร้างบรรณานุกรมไว้แล้ว เครื่องหมายคำถามจะปรากฏขึ้นติดกับแหล่งข้อมูลพื้นที่ที่สำรองไว้ใน ตัวจัดการแหล่งข้อมูล

 1. บนแท็บ การอ้างอิง ในกลุ่ม ข้อมูลอ้างอิงและบรรณานุกรม ให้คลิก จัดการแหล่งที่มา

  ตัวเลือก จัดการแหล่งข้อมูล ถูกเน้นบนแท็บ การอ้างอิง

 2. ภายใต้ รายการปัจจุบัน ให้คลิกพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการแก้ไข

  หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลพื้นที่ที่สำรองไว้จะถูกจัดเรียงตามลำดับอักษรใน ตัวจัดการแหล่งข้อมูล พร้อมกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยยึดตามชื่อแท็กของพื้นที่ที่สำรองไว้ ตามค่าเริ่มต้น ชื่อแท็กของพื้นที่ที่สำรองไว้จะมีคำว่า พื้นที่ที่สำรองไว้ และหมายเลข แต่คุณสามารถกำหนดชื่อแท็กของพื้นที่ที่สำรองไว้เองได้โดยใช้แท็กใดก็ตามที่คุณต้องการ

 3. คลิก แก้ไข

 4. เริ่มกรอกรายละเอียดแหล่งข้อมูลด้วยการคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ชนิดของแหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น แหล่งข้อมูลของคุณอาจเป็นสมุด รายงาน หรือเว็บไซต์

 5. กรอกข้อมูลบรรณานุกรมสำหรับแหล่งข้อมูล เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเขตข้อมูลทั้งหมดของบรรณานุกรม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×