เพิ่มข้อมูลลงในรูปร่าง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Office Visio ที่อาจเป็นรูปวาดสุดมากกว่า―รูปภาพอาจเป็นวิธีมีประโยชน์ในการจัดระเบียบข้อมูลของคุณ และเรียกใช้ข้อมูลของคุณในรายงาน

บทความนี้อธิบายถึงวิธีดีที่สุดเพื่อเพิ่มข้อมูลลงในรูปร่างที่เลือก วิธีการสร้างชุดของข้อมูลที่คุณสามารถนำไปใช้กับหลายรูปร่างในรูปวาดของคุณ สามารถ และวิธีการเพิ่มข้อมูลลงในรูปร่างต้นแบบด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งMicrosoft Office Visio Professional 2007 และMicrosoft Office Visio Standard 2007 ถ้าคุณมี Visio Professional คุณสามารถโดยอัตโนมัตินำเข้าข้อมูล เพิ่มข้อมูลลงในรูปร่าง และแสดงข้อมูลบนรูปร่างที่มีข้อมูลกราฟิก เมื่อต้องการค้นหา Visio รุ่นใดคุณมี บนเมนูวิธีใช้ คลิกเกี่ยวกับ Microsoft Office Visio

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มข้อมูลลงในรูปร่างที่เลือก

สร้างชุดเขตข้อมูลสามารถ

เพิ่มเขตข้อมูลลงในรูปร่างต้นแบบ

เพิ่มข้อมูลลงในรูปร่างที่เลือก

เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลไปยังรูปร่างที่มีอยู่แล้วในรูปวาดของคุณ ก่อนอื่นคุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลไปยังรูปร่างของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มค่า

เคล็ดลับ: กระบวนงานต่อไปนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อเพิ่มข้อมูลลงในรูปร่าง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลเดียวกันกับหลายรูปร่าง พิจารณาหนึ่งแทนอธิบายไว้ในส่วนของบทความนี้

ความแตกต่างระหว่างเขตข้อมูลและค่าคืออะไร

 • เขตข้อมูลเป็นเซลล์มีป้ายชื่อที่สามารถรองรับค่า

 • ค่าเป็นข้อความหรือตัวเลขในเซลล์ของตารางฐานข้อมูล แผ่นงาน หรือ ในกรณีนี้ รูปร่าง

นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงหน้าต่างจัดรูปแบบข้อมูล ที่ มีเขตข้อมูลและค่าสำหรับรูปร่างตัดสินใจ จากสเตนซิแผนผังลำดับงานพื้นฐาน ในกรณีนี้ เขตข้อมูลมีอัตราต่อชั่วโมง จำเป็นสำหรับการเข้าถึงเครือข่าย และระยะเวลาของสัญญา และค่าเป็น $49.00 ใช่ และ 3 สัปดาห์

หน้าต่าง จัดรูปแบบข้อมูล ที่แสดงเขตข้อมูลและค่า

เพิ่มเขตข้อมูลไปยังรูปร่างที่เลือก

 1. เลือกรูปร่างหรือรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูลไปยัง

 2. คลิกขวาส่วนที่เลือก ชี้ไปยังข้อมูล บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กจัดรูปแบบข้อมูล

 3. เมื่อคุณเห็นข้อความที่ถามว่า คุณต้องการกำหนดข้อมูลเดี๋ยวนี้ คลิกใช่

  หมายเหตุ: ถ้ารูปร่างประกอบด้วยเขตข้อมูล แล้วคุณจะเห็นข้อความนี้

 4. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบข้อมูลที่กำหนด พิมพ์ป้ายชื่อสำหรับเขตข้อมูล

 5. เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลอื่น คลิกใหม่ และทำซ้ำขั้นตอนที่ 4

 6. หลังจากทั้งหมด ของข้อมูลของคุณ เขตข้อมูลจะถูกกำหนด คลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบข้อมูล ปรากฏขึ้น แสดงเขตข้อมูลของคุณ

เพิ่มค่าลงในเขตข้อมูลของคุณ

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกหน้าต่างข้อมูลรูปร่าง

 2. เลือกแต่ละรูปร่างหนึ่งครั้ง และพิมพ์ค่าลงในเขตข้อมูลในหน้าต่างการจัดรูปแบบข้อมูล

  หมายเหตุ: เนื้อหาของรูปร่างหน้าต่างข้อมูล แสดงข้อมูลสำหรับรูปร่างที่เลือกเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

สร้างชุดเขตข้อมูลสามารถ

คุณสามารถสร้างชุดเขตข้อมูลที่คุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่างที่คุณวางไว้ในรูปวาดที่ ใหม่ กว่า เช่นเดียว กับรูปร่างที่มีอยู่แล้วในรูปวาดของคุณ

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกหน้าต่างข้อมูลรูปร่าง

 2. คลิกขวาที่ใดก็ได้ในหน้าต่างการจัดรูปแบบข้อมูล แล้ว คลิ กชุดข้อมูลรูปร่าง

 3. ในหน้าต่างชุดข้อมูลรูปร่าง คลิกเพิ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มชุดข้อมูลรูปร่าง พิมพ์ชื่อสำหรับชุดข้อมูล

 5. เลือกสร้างชุดใหม่ แล้ว คลิ กตกลง

  ชุดข้อมูลปรากฏในคอลัมน์ชื่อ ในหน้าต่างชุดข้อมูลรูปร่าง

  หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มเติมคลิหนึ่งตัวเลือกอื่นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

 6. ภายใต้ชื่อ คลิกชุดข้อมูลใหม่ แล้ว คลิ กกำหนด

 7. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบข้อมูลที่กำหนด พิมพ์ป้ายชื่อสำหรับเขตข้อมูล

 8. เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลอื่น คลิกใหม่ และทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 แล้ว

 9. หลังจากทั้งหมด ของข้อมูลของคุณ เขตข้อมูลจะถูกกำหนด คลิกตกลง

 10. ชุดข้อมูลนำไปใช้กับรูปร่างที่เลือกในรูปวาดของคุณ เลือกชุดในหน้าต่างชุดข้อมูลรูปร่าง แล้ว คลิ กนำไปใช้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูเขตข้อมูลของคุณใหม่ในหนึ่งรูปร่างที่คุณใช้ เพื่อ เลือกรูปร่าง แล้ว ดูในหน้าต่างการจัดรูปแบบข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูลลงในรูปร่างต้นแบบ

ถ้าคุณต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบข้อมูลชุดเดียวกันทุกครั้งที่คุณใช้รูปร่างที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถประหยัดเวลาได้ โดยการเพิ่มเขตข้อมูลสำเนาของต้นแบบของรูปร่างนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลเช่นชื่อและพนักงานหมายเลขต้นแบบของรูปร่างบุคคล

 1. คลิกขวาที่ต้นแบบที่คุณต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบข้อมูลเพื่อ ชี้ไปที่เพิ่มลงในรูปร่างของฉัน แล้ว คลิ กเพิ่มสเตนซิลใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีสเตนซิแบบกำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มต้นแบบเพื่อจะแทนที่จะสร้างใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น พิมพ์ชื่อสำหรับสเตนซิใหม่ แล้ว คลิ กบันทึก

 3. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่รูปร่าง ชี้ไปที่รูปร่างของฉัน แล้ว คลิ กสเตนซิที่ประกอบด้วยต้นแบบคัดลอก

 4. คลิกขวาแถบชื่อเรื่องของการสเตนซิลใหม่ แล้ว คลิ กแก้ไขสเตนซิ บนเมนูทางลัด

 5. คลิกขวารูปร่างที่คุณเพิ่งเพิ่มลงในสเตนซิ ชี้ไปที่แก้ไขต้นแบบ แล้ว คลิกแก้ไขรูปร่างต้นแบบ

 6. ในหน้าต่างแก้ไขรูปร่าง คลิกขวารูปร่าง ชี้ไปยังข้อมูล แล้ว คลิ กจัดรูปแบบข้อมูล

 7. เมื่อคุณเห็นข้อความที่ถามว่า คุณต้องการกำหนดข้อมูลเดี๋ยวนี้ คลิกใช่

  หมายเหตุ: ถ้ารูปร่างประกอบด้วยเขตข้อมูล แล้วคุณจะไม่เห็นข้อความนี้ แต่คุณจะทำตามขั้นตอนที่เหลือ

 8. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบข้อมูลที่กำหนด พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูล และกรอกข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณต้องการ ตัวอย่าง คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูล หรือเพิ่มพร้อมท์รูปร่างในขณะนี้

 9. เมื่อต้องการสร้างเขตข้อมูลอื่น คลิกใหม่ และทำซ้ำขั้นตอนที่ 8

 10. หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการกำหนดเขตข้อมูลของคุณ คลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบข้อมูล ปรากฏขึ้น แสดงเขตข้อมูลของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงไปยังเขตข้อมูล คลิกกำหนด และทำซ้ำขั้นตอนที่ 8

 11. เมื่อต้องการปิดหน้าต่างแก้ไขรูปร่าง บนเมนูไฟล์ คลิกปิด

 12. เมื่อคุณเห็นข้อความที่ถามว่า คุณต้องการอัปเดรูปร่าง คลิกใช่

 13. เมื่อคุณเห็นข้อความอื่นที่ถามว่า คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงสเตนซิ คลิกใช่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×