เพิ่มข้อมูลประจำตัวเพื่อเปิดไฟล์หรือข้อความที่มีการจัดการสิทธิ์

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

ในหนึ่งเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถมีชุดข้อมูลประจำตัวได้ชุดเดียวเท่านั้น ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานมากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องเพิ่มข้อมูลประจำตัวสำหรับเซิร์ฟเวอรสิทธิ์การใช้งาน์แต่ละเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำงานกับบริษัท A และ บริษัท B เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายบริษัท A คุณสามารถเพิ่มข้อมูลประจำตัวของคุณสำหรับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของบริษัทของ A ได้แล้ะคุณสามารถทำสิ่งเดียวกันเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของบริษัท B

เพิ่มข้อมูลประจำตัว

 1. บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิกสิทธิ์ แล้วคลิก จัดการข้อมูลประจำตัว

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน Word

 2. ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณจะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์การใช้งาน ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์การใช้งาน จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านใน Mac OS Keychain

  เคล็ดลับ:  ถ้าคุณไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านใน Mac OS Keychain คุณอาจต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหลายครั้ง

 3. คลิก เพิ่มข้อมูลประจำตัว เพิ่มข้อมูลประจำตัว

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการจำกัดการเข้าถึงด้วยการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

Excel

ในหนึ่งเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถมีชุดข้อมูลประจำตัวได้ชุดเดียวเท่านั้น ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานมากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องเพิ่มข้อมูลประจำตัวสำหรับเซิร์ฟเวอรสิทธิ์การใช้งาน์แต่ละเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำงานกับบริษัท A และ บริษัท B เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายบริษัท A คุณสามารถเพิ่มข้อมูลประจำตัวของคุณสำหรับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของบริษัทของ A ได้แล้ะคุณสามารถทำสิ่งเดียวกันเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของบริษัท B

เพิ่มข้อมูลประจำตัว

 1. บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิกสิทธิ์ แล้วคลิก จัดการข้อมูลประจำตัว

  แท็บ รีวิว ในกลุ่ม การป้องกัน

 2. ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณจะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์การใช้งาน ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์การใช้งาน จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านใน Mac OS Keychain

  เคล็ดลับ:  ถ้าคุณไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านใน Mac OS Keychain คุณอาจต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหลายครั้ง

 3. คลิก เพิ่มข้อมูลประจำตัว เพิ่มข้อมูลประจำตัว

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการจำกัดการเข้าถึงด้วยการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

PowerPoint

ในหนึ่งเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถมีชุดข้อมูลประจำตัวได้ชุดเดียวเท่านั้น ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานมากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องเพิ่มข้อมูลประจำตัวสำหรับเซิร์ฟเวอรสิทธิ์การใช้งาน์แต่ละเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำงานกับบริษัท A และ บริษัท B เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายบริษัท A คุณสามารถเพิ่มข้อมูลประจำตัวของคุณสำหรับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของบริษัทของ A ได้แล้ะคุณสามารถทำสิ่งเดียวกันเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของบริษัท B

เพิ่มข้อมูลประจำตัว

 1. บนแท็บ รีวิว ใน การป้องกัน คลิกสิทธิ์ แล้วคลิก จัดการข้อมูลประจำตัว

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน PowerPoint

 2. ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณจะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์การใช้งาน ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์การใช้งาน จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านใน Mac OS Keychain

  เคล็ดลับ:  ถ้าคุณไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านใน Mac OS Keychain คุณอาจต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหลายครั้ง

 3. คลิก เพิ่มข้อมูลประจำตัว เพิ่มข้อมูลประจำตัว

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการจำกัดการเข้าถึงด้วยการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

Outlook

ในหนึ่งเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน คุณสามารถมีชุดข้อมูลประจำตัวได้ชุดเดียวเท่านั้น ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานมากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องเพิ่มข้อมูลประจำตัวสำหรับเซิร์ฟเวอรสิทธิ์การใช้งาน์แต่ละเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำงานกับบริษัท A และ บริษัท B เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายบริษัท A คุณสามารถเพิ่มข้อมูลประจำตัวของคุณสำหรับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของบริษัทของ A ได้แล้ะคุณสามารถทำสิ่งเดียวกันเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของบริษัท B

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลประจำตัวเพื่อเปิดข้อความ Outlook คุณจะต้องมี Microsoft Office for Mac Standard 2011

เพิ่มข้อมูลประจำตัว

 1. คลิก ใหม่ ในแท็บ หน้าแรก จากนั้นคลิก ข้อความอีเมล

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม 1

 2. คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก สิทธิ์ บนแท็บ ตัวเลือก แล้วคลิก จัดการข้อมูลประจำตัว

  แท็บ ตัวเลือก กลุ่ม 4

 3. ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณจะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์การใช้งาน ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์การใช้งาน จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านใน Mac OS Keychain

  เคล็ดลับ:  ถ้าคุณไม่เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านใน Mac OS Keychain คุณอาจต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหลายครั้ง

 4. คลิก เพิ่มข้อมูลประจำตัว เพิ่มข้อมูลประจำตัว

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการจำกัดการเข้าถึงด้วยการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×