เพิ่มข้อความ และเชื่อมโยงกล่องข้อความใน Publisher

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เพิ่มข้อความลงในสิ่งพิมพ์ของคุณด้วยการแทรกกล่องข้อความก่อน เทมเพลตส่วนใหญ่มีกล่องข้อความที่คุณสามารถใส่ข้อความได้ แต่คุณยังสามารถเพิ่มกล่องข้อความด้วยตนเองได้อีกด้วย

ขั้นแรก: เพิ่มกล่องข้อความ

 1. คลิก หน้าแรก > วาดกล่องข้อความ และลากเคอร์เซอร์รูปกากบาทเพื่อวาดกล่องที่คุณต้องการข้อความ

  สกรีนช็อตของกล่องข้อความ วาด ใน Publisher

 2. พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ

  ถ้าข้อความที่คุณพิมพ์ยาวเกินไปสำหรับกล่องข้อความ คุณสามารถทำให้กล่องข้อความใหญ่ขึ้น หรือลิงก์ไปยังกล่องข้อความอื่นได้

ขั้นที่สอง: ลิงก์กล่องข้อความของคุณ

คุณสามารถลิงก์กล่องข้อความเพื่อให้ข้อความต่อเนื่องจากกล่องหนึ่งไปยังอีกกล่องหนึ่งได้

 1. เมื่อกล่องข้อความมีข้อความมากเกินไป กล่องขนาดเล็กที่มีจุดไข่ปลาจะปรากฏขึ้นที่ด้านขวาล่างของกล่องข้อความ

  สกรีนช็อตของกล่องข้อความที่มีข้อความมากเกินไปใน Publisher

 2. สร้างกล่องข้อความใหม่

 3. คลิกที่ตัวบ่งชี้ข้อความยาวเกินไป แล้วเคอร์เซอร์ของคุณจะเปลี่ยนเป็นรูปเหยือก รูปเหยือกน้ำซึ่งเชื่อมโยงกล่องข้อความ ใช้สำหรับเชื่อมโยงกล่องข้อความ

 4. ย้ายไปยังกล่องข้อความใหม่และคลิก

ข้อความที่เกินออกมาจะแสดงขึ้นในกล่องข้อความใหม่

ตอนนี้เมื่อคุณเพิ่มข้อความ ข้อความนั้นจะถูกพิมพ์ต่อเนื่องจากกล่องข้อความหนึ่งไปยังอีกกล่องหนึ่ง ถ้าคุณไม่มีที่ว่างพอในกล่องที่สอง คุณสามารถลิงก์ไปยังกล่องข้อความอีกกล่องหนึ่งได้ และข้อความจะต่อเนื่องไปตลอดทั้งสามกล่อง

การเพิ่มข้อความใหม่ลงในสิ่งพิมพ์เป็นสองขั้นตอน:

 1. สร้างกล่องข้อความใหม่เพื่อใส่ข้อความ

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

กล่องข้อความเป็นอิสระองค์ประกอบของ เช่นรูปภาพ เดียวเพื่อให้คุณสามารถ:

 • วางกล่องข้อความทุกที่คุณต้องการบนหน้า และย้ายไปรอบ ๆ ตลอดเวลา

 • ทำให้ข้อความในกล่องขนาดใด ๆ ที่คุณต้องการ แล้วเปลี่ยนขนาดเมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องการ

 • จัดรูปแบบข้อความ ในกล่องข้อความหนึ่งเป็นสีแดง 24 พอยต์ Verdana และ ในอีกเป็นสีดำจุด 10 ครั้ง Roman

 • ย้ายสีส้มมีบรรทัดอยู่รอบ ๆ กล่องข้อความและจะเป็นสีเขียวสีพื้นหลังในขณะที่กล่องอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อความบนหน้ามีไม่มีเส้นรอบ ๆ พื้นหลังสีขาว และบุคคลเหล่านี้ให้

 • หารกล่องข้อความลงในคอลัมน์

 • เชื่อมต่อกล่องข้อความ แม้กล่องข้อความบนหน้าอื่น เพื่อให้ข้อความต่อเนื่องโดยอัตโนมัติจากไปยังอีกกล่องหนึ่ง

สำหรับตัวอย่างของข้อความที่มีความยืดหยุ่นที่ฉันอาจเป็นกล่อง โปรดดูที่หน้าแรกของสิ่งพิมพ์จดหมายข่าวนี้

หน้าแรกของจดหมายข่าวที่ออกแบบไว้แล้ว

หน้านี้เพียงลำพังประกอบด้วยกล่องข้อความเป็นอิสระ 16 รวมถึงปัญหาเลข วัน ชื่อเรื่อง สารบัญ หัวเรื่องเรื่องราว และคำอธิบายรูปภาพ

ต่อไปนี้เป็นวิธีการเพิ่มข้อความใหม่ลงในหน้า:

ไอคอนเครื่องมือข้อความและภาพประกอบของการลากเพื่อสร้างกล่องข้อความ

คำบรรยายภาพ 1 คลิกกล่องข้อความ บนแถบเครื่องมือของวัตถุ (ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิด Publisher แถบเครื่องมือวัตถุ ขยายแนวทางด้านซ้ายของหน้าต่าง Publisher)

คำบรรยายภาพ 2 ลากเพื่อสร้างสี่เหลี่ยมบนหน้า

คำบรรยายภาพ 3 ในกล่องข้อความ ที่คุณสร้าง ข้อความคุณต้องพิมพ์

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ เลือกข้อความ บนเมนูจัดรูปแบบ คลิก:

  • ฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนฟอนต์ ขนาดฟอนต์ สีฟอนต์ หรือสไตล์

  • ย่อหน้า เพื่อเปลี่ยนการจัดแนว เยื้อง ระยะห่างบรรทัด และตัวแบ่งบรรทัดและย่อหน้า

  • แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนสไตล์ของหัวข้อย่อยและลำดับเลข

 • เมื่อต้องการจัดรูปแบบกล่องข้อความ คลิกที่นั่น บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกกล่องข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×