เพิ่มข้อความ และเชื่อมโยงกล่องข้อความใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพิ่มข้อความลงในสิ่งพิมพ์ของคุณด้วยการแทรกกล่องข้อความก่อน เทมเพลตส่วนใหญ่มีกล่องข้อความที่คุณสามารถใส่ข้อความได้ แต่คุณยังสามารถเพิ่มกล่องข้อความด้วยตนเองได้อีกด้วย

ขั้นแรก: เพิ่มกล่องข้อความ

 1. คลิก หน้าแรก > วาดกล่องข้อความ และลากเคอร์เซอร์รูปกากบาทเพื่อวาดกล่องที่คุณต้องการข้อความ

  สกรีนช็อตของกล่องข้อความ วาด ใน Publisher

 2. พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ

  ถ้าข้อความที่คุณพิมพ์ยาวเกินไปสำหรับกล่องข้อความ คุณสามารถทำให้กล่องข้อความใหญ่ขึ้น หรือลิงก์ไปยังกล่องข้อความอื่นได้

ขั้นที่สอง: ลิงก์กล่องข้อความของคุณ

คุณสามารถลิงก์กล่องข้อความเพื่อให้ข้อความต่อเนื่องจากกล่องหนึ่งไปยังอีกกล่องหนึ่งได้

 1. เมื่อกล่องข้อความมีข้อความมากเกินไป กล่องขนาดเล็กที่มีจุดไข่ปลาจะปรากฏขึ้นที่ด้านขวาล่างของกล่องข้อความ

  สกรีนช็อตของกล่องข้อความที่มีข้อความมากเกินไปใน Publisher

 2. สร้างกล่องข้อความใหม่

 3. คลิกที่ตัวบ่งชี้ข้อความยาวเกินไป แล้วเคอร์เซอร์ของคุณจะเปลี่ยนเป็นรูปเหยือก รูปเหยือกน้ำซึ่งเชื่อมโยงกล่องข้อความ ใช้สำหรับเชื่อมโยงกล่องข้อความ

 4. ย้ายไปยังกล่องข้อความใหม่และคลิก

ข้อความที่เกินออกมาจะแสดงขึ้นในกล่องข้อความใหม่

ตอนนี้เมื่อคุณเพิ่มข้อความ ข้อความนั้นจะถูกพิมพ์ต่อเนื่องจากกล่องข้อความหนึ่งไปยังอีกกล่องหนึ่ง ถ้าคุณไม่มีที่ว่างพอในกล่องที่สอง คุณสามารถลิงก์ไปยังกล่องข้อความอีกกล่องหนึ่งได้ และข้อความจะต่อเนื่องไปตลอดทั้งสามกล่อง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×